lördag, januari 12

Unthreaded #3

Ospecificerad tråd. Här kan du ta upp valfria ämnen inom vetenskap och politik.

40 Comments:

At 12 januari, 2008 11:30, Anonymous Anonym said...

Läser för tillfället Scared to death From BSE to Global Warming Why Scares Are Costing Us the Earth
Booker & North. Mycket intressant men också och kuslig!
Speciellt kapitlet om hur miljöaktivister allierade med Al Gore utan vetenskapligt stöd lyckats få både massmedia, politiker och FN med sig ger rysningar. Hur har en "upplyst värld" kunnat bli så manipulerad av den glorifierade miljörörelsen. Men med tanke på hur vetenskapsmedia ser ut idag kanske det inte är så märkligt.
/ LH

 
At 12 januari, 2008 12:44, Blogger Skeptikern said...

LH: Rekommenderar Paul Driessens bok "Eco-imperalism - Green Power Black Death".

Miljörörelsens kamp mot användandet av DDT (och till sist förbudet mot DDT) är ett av de grövsta brotten mot mänskligheten någonsin och det värsta är att det fortfarande dör tusentals människor varje dag på grund av detta.

 
At 12 januari, 2008 13:36, Anonymous Anonym said...

Tack för tipset! Den stora frågan är hur de som sprider den "vetenskapliga sanningen" i massmedia ska nås av böcker som dessa. Om de endast redovisar utvald information och dessutom undertrycker spridande oönskade sanningar måste väl även det räknas som ett brott mot mänslligheten.
/ LH

 
At 12 januari, 2008 14:09, Blogger Peter A said...

Skeptikern, har du något underlag till att det dör tusentals människor varje dag på grund av att vi är förbjudna att använda DDT?

PS. Jag frågar för att jag vill kunna understödja din åsikt som jag delar. Jag är mycket väl medveten om att t ex malaria skulle kunna bekämpas effektivt med DDT.

 
At 12 januari, 2008 15:14, Anonymous Anonym said...

Nåt som jag funderar på är hur mycket "grönare" en modern människa är jämfört med valfri tidsrymd bakåt i tiden. Tvivlar inte en sekund på att vi är oerhört mycket miljövänligare nu än för hundra år sen. Frågan är hur mycket?

Värma hus med koleldning i källaren, laga mat med ved, lysa upp rum med öppen låga, transportera med häst och vagn osv. Det är väl till och med så att fossila bränslen renat vår luft i jämförelse med allt detta?

Att vi slutade med storskalig jakt på val var för vi hittade fossil olja och krackade fram fotogen till dåtidens lampor. Istället för animalisk olja. Att vi slutat värmeelda inomhus ska vara den största bidragande faktorn till vår moderna livslängd. Brasor är mysiga men ack så giftiga i långa loppet.

Finns det flera exempel? Har någon satt sej ned och räknat på hur mycket med energisnålare och renare en vanlig glödlampa är per lux än ett stearinljus eller en öppen eld? Eller hur mycket energi det går åt till att transportera ett ton gods med häst och vagn. Vad är miljökonsekvensen för en människa att gå tio mil jämfört med att ta sej tio mil med bil? Utsläpp, energiåtgång i att producera bränslet/maten etc? Tutti?

Vad som fick in mej på detta spår igen. Tomas Gürs kolumn idag i SvD /BD

 
At 12 januari, 2008 18:20, Anonymous Anonym said...

Det är svårt att profetera, särskilt om framtiden.

- 1968 slog Paul Ehrlich fast, i boken "The Population Bomb", att på 1970-talet kommer världen att drabbas av svält, hundratals miljoner människor kommer att svälta ihjäl.
- 1972 slog Romklubben (Club of Rome) fast, i "Tillväxtens gränser (The Limits to Growth), att råvaror snart skulle ta slut - guld cirka 1981, kvicksilver 1985, tenn 1987, zink 1990, petroleum 1992, och koppar, bly och naturgas cirka 1993.
- 1976 kom en bestseller av Lowell Ponte: "The Cooling: Has the New Ice Age Already Begun? Can We Survive?"
- 1977 slog Jimmy Carter fast att "mot slutet av nästa decennium kan vi ha gjort slut på alla kända oljereserver i världen".
Min källa: Mark Steyn. (Länkarna är mina.)

 
At 12 januari, 2008 18:33, Anonymous Anonym said...

Jag skulle också vilja se underlag för att det dör tusentals människor om dagen. DDT är ju fortfarande tillåtet att använda för disease control i länder med malaria och tyfus bl.a

 
At 12 januari, 2008 18:34, Blogger Thomas Palm said...

1. DDT är inte förbjudet att användas mot malariabekämpning, och så görs på en del håll.
2. Insekter på många håll har utvecklat resistens mot DDT för att man använde det i alldeles för stor skal i jordbruket istället för att reservera det för malariabekämpning.
3. I Indien började malarian öka samtidigt som användningen av DDT fortfarande ökade.
4. När malarian i en första vända nästan utplånats slutade man se den som ett problem och malariabekämpningen drogs ned för att spara pengar.
5. Det finns alternativ till DDT.

Hela snacket om att skylla miljoner döda på miljörörelsen är en ovanligt osmaklig form av propaganda.

anonym, utan tvivel är det så att per producerad mängd ljus etc så har vi blivit allt miljövänligare, men vad du glömmer är att vi också haft en ekonomisk och demografisk utveckling som gör att vår konsumtion mångdubblats. Det leder till att det blivit bättre i vissa avseenden, typ direkta hälsovådliga utsläpp, men sämre i andra, förr var det valarna som var utrotningshotade nu håller hela världshavens ekosystem på att kollapsa.

 
At 12 januari, 2008 21:32, Blogger Christopher E said...

Om malaria och DDT - exempel:

I Sydafrika hölls antalet malariafall nere på under 10000/år med hjälp av DDT. 1996 upphörde användningen av DDT efter press från miljögrupper. Malariaepidemier följde. Under år 2000 var där 62000 fall. Sedan återinfördes DDT, och malariafallen sjönk med 80% och har legat lågt därefter. I grannlandet Mocambique, som inte använder DDT, är malariantalet mycket högt.

I Indien minskade antalet fall från kring 75 miljoner till 50000 under en tioårsperiod med DDT. På Sri Lanka från 3 miljoner till till 7300, också under en tioårsperiod (och senare till 29 fall!). (Thomas Palm menar att malaria ökat i Indien under en period med DDT. Men användes den i alla delstater under den perioden? Har där också inte varit en kolossal befolkningsökning som inverkar på statistiken?)

Fler exempel finns från andra delar av världen.

(Källa Richard Tren, ordförande för Africa Fighting Malaria samt Journal of Tropical Medicine och Institute of Economic Affairs).

Ledande malariaforskare stödjer synen på DDT som det mest effektiva bekämpningsmedlet.

WHO ändrade i september sin policy till att aktivt stödja DDT för malariabekämpning, då minst en miljon människor om året dör och ingen annan metod visat sig lika effektiv. (Detta utesluter givetvis inte andra metoder som komplement).

Själv besöker jag ofta Mauritius i Indiska Oceanen (har familj där). De hade svåra malariaepidemier förr i tiden. Idag använder de DDT. Malarian är utrotad. En oerhörd börda är lyft från nationen, som idag har har stark tillväxt på välstånd och välfärd.

DDT är inte förbjudet att använda, säger Palm. Korrekt. Men EU hotar tex. Uganda med handelssanktioner om de använder DDT, och miljörörelsen sysslar med intensiv lobbying. Liten skillnad i praktiken, enligt min uppfattning.

Det är för mig nästan ofattbart att någon kan vara så rabiat som att aktivt arbeta mot DDT. Delar av miljörörelsen borde skämmas.

Till sist en liten anekdot:

För några år sedan var jag på en föreläsning om genförändring inom växtförädling av en forskare i ett svenskt växtföretag. En miljösamordare i en svensk kommun (som modererat frågestunden efteråt) avslutade med att säga "Tack för din föreläsning. Framtiden kommer att utvisa om genmanipulering är en lika dålig idé som DDT var.."

Föreläsaren höjde lätt på ögonbrynen, och frågade kolugnt; "DDT har räddat livet på flera hundra miljoner människor. På vilket sätt anser du att det är dåligt?"

Djup tystnad följde. Endast jag drog på smilbanden. Resten av publiken var grönrabiater.

 
At 12 januari, 2008 22:31, Anonymous Anonym said...

Ursäkta frågan. läste en artikel där de skrev att vi har 10år på oss att häva temperaturökningen på jorden.

Om jag har förståt co2 terorin rätt så innebär det att vi skall sänka dom mänskliga utsläppen av
co2 med 80-85% på 10 år.?

Eftersom det är först när vi har minskat så mycket som co2 kommer att gå ner....Eller har jag inte förstått co2 terorin?? tacksam för svar mwh magnus

 
At 12 januari, 2008 22:55, Anonymous Anonym said...

DDT är ett magnifikt exempel på hur miljörörelsen har dödat många människor. DDT är ett miljögift som dödar bl.a malariamyggor. Många människor har dött i malaria som inte hade det om DDT hade varit tillhands. Men miljörörelsen har inte mänsklighetens väl i sitt sinne så de fortsätter fjanta sig.

 
At 13 januari, 2008 00:09, Blogger Per Welander said...

anonyma: Skriv under era kommetarer med er signatur (valfri). Annars riskerar de att refuseras.

 
At 13 januari, 2008 06:01, Anonymous Anonym said...

Hur gröna är vi i dag?

Jag ansluter till inlägget av anonym, 12 jan 15.14.

Sedan 1913 har svensk industris förädlingsvärde (fast pris) ökat med en faktor 12. Utsläppen av svavel (SO2) och koldioxid följde samma utveckling fram till början av 1970-talet.

Efter det har ett tydligt brott i sambandet skett. Utsläppen är i dag tillbaka på 1913 års nivå!

Huvudanledningen är utbyggnaden av kärnkraften.
Källa. Runar Brännlund. Miljöpolitik utan kostnader.

Olaus

 
At 13 januari, 2008 09:16, Blogger Thomas Palm said...

"Africa Fighting Malaria" är en ren astroturorganisation som har som mål att lobba för DDT. Prova att läsa wikipedia för något mer opartisk information:
http://en.wikipedia.org/wiki/DDT

Christoffer nämner Sri Lanka, men ger en inkomplett bild. Det är riktigt att DDT initialt nästan utplånade malaria tills besprutiningen upphörde 1963. Men varför upphörde den? "Tyst vår" kom ut 1962 och tog flera år på sig att få genomslag ens i USA, så inte hade det något med miljörörelsen att göra vilket även bevisas av att man fortsatte använda DDT i jordbruket. När sen malarian återkom efter det att man sparat in på bekämpningen försökte man i slutet på 60-talet återinföra DDT, men det fungerade inte för att myggorna vid det laget utvecklat resistens, troligen pga det storskaliga användandet i jordbruket.

Den som vill ha lite mer saklig information om DDT i Indien kan läsa här:
http://www.ias.ac.in/currsci/dec102003/1532.pdf

Här exempel på hur man minskat malaria genom att dra ned på besprutning och istället dela ut impregnerade insektsnät:
http://www.eritreadaily.net/News2005/article200504281.htm

DDT är inte den mirakelkur somliga vill få det till.

 
At 13 januari, 2008 11:50, Blogger Christopher E said...

Det är riktigt att DDT-resistens noterats hos Anopheles-myggor. Palm nämner själv också helt riktigt ett problem i det sammanhanget, storskalig användning i jordbruket. Nu när DDT återinförs som malariabekämpning, är det dock inte storskalig användning som avses, utan småskaliga punktvisa insatser i och runt bostäder. Precis vad som använts på Mauritius under lång tid - och det fungerar. (De har haft bonus av detta förutom malaria också - Mauritius drabbades lindrigt av det myggspridna chikungunya för ett par år sedan, medan grannön Reunion utan DDT drabbades svårt).

Beslutet från WHO att stödja DDT kom 2006 (missade skriva årtalet innan), jag utgår från att de är insatta i förhållandena i Indien och även andra studier.

Att många människor förlorat livet på grund av motståndet mot DDT bekräftas av Paul Reiter, professor i medicisk entomologi vid Pasteur Institutet i Paris, allmänt erkänd som ledande expert på området.

Självklart har alla de som arbetat mot DDT en del i dessa dödsfall. Jag vill dock inte dra dem inför domstol, det handlar trots allt om god tro under okunskap.

En uppdatering: EU har släppt sanktionshotet mot Uganda. Bra!

Jag är glad att EU och WHO inte använder Wikipedia som beslutsunderlag... Tur, som Wiki-artikelns faktakoll om samband mellan rovfåglar och DDT visar. Detta är motbevisat flera gånger om.

Africa Fighting Malaria har som mål att rädda liv i Afrika. Jag har ingen aning vad "astrotur" står för, läser inte "Exxon-Secrets" vid läggdags och bryr mig inte. DDT har politiskt och vetenskapligt stöd och kommer uppenbarligen att finnas kvar som ett effektivt medel mot malaria framöver. Andra gamla och nya metoder kommer att användas parallellt, inklusive nät. Om någon bättre metod i framtiden ersätter DDT gråter jag inte för det, det viktiga är människorna, inte kemikalien. Jag avlutar mina synpunkter om malaria här, tack för ordet.

 
At 13 januari, 2008 13:20, Anonymous Anonym said...

Har jag förstått dej rätt Thomas Palm att det spelar ingen roll hur grön den moderna människan är jämfört med hundra år sedan? Vi är för många och vi har för trevligt?

De här haven som står inför en ekologisk kollaps? Kan du nämna nåt av de för detta är en rätt stor nyhet. Det jag känner till är Aralsjön som av politiskt styrd vetenskap har förvandlats till en ekologisk och ekonomisk katastrof.

/BD

 
At 13 januari, 2008 15:24, Blogger Thomas Palm said...

Christoffer, jag skrev fel, "astroturf" heter det. Sådan där konstgjord gräsmatta, och benämningen kommer sig av att industrin startar organisationer med falska gräsrötter. I frågan om AFM kan nämnas att de initialt sökte pengar från tobaksindustrin med argumentet att man ville avleda WHO:s uppmärksamhet från tobakens skadeverkningar. Säger en del om hur deras mål är att "rädda liv i Afrika"! Då är nog även wikipedia mer trovärdig.

Självklart har alla de som arbetat mot DDT en del i dessa dödsfall.
Är du lika kvick att anse att alla som använt DDT på ett oansvarigt sätt och därmed bidragit till DDT-resistans har del i dessa dödsfall?

Sambandet mellan DDT och minskning av rovfåglar är helt klarlagt, även om somliga med krystade argument försöker påstå motsatsen.

 
At 13 januari, 2008 16:33, Blogger magnus said...

Såg just en trevlig text av ledarskribenten Tomas Gür, om extrapoleringar in i framtiden.

Här.

 
At 13 januari, 2008 17:19, Blogger Skeptikern said...

Peter: Hittade data om Uganda från 2004: Över 12 miljoner fall av malaria. Se länk för fler länder.

http://www.rbm.who.int/wmr2005/html/a1_1.htm

Christopher skrev flera bra kommentarer i frågan. Uganda började använda DDT trots hot om sanktioner från EU och miljögrupper.

Ett effektivt användande av DDT innebär sprayning 2 till 3 gånger per år inomhus. Det handlar inte om att sprida ut DDT med flygplan som många säkert tror. Myggnät är långt ifrån lika effektivt och människor blir mycket begränsade av att befinna sig i rum med myggnät hela tiden. En praktisk omöjlighet.

Hälsoministern i Uganda, Jim Muhvezi sa i en intervju i Washington Times 2003:

"Our people´s lives are of primary importance. The West is concerned about the environment because we share it with them. But it is not concerned about malaria because it is not a problem there. In Europe, they used DDT to kill anopheles mosquitoes that cause malaria. Why can't we use DDT to kill the enemy in our camp?"

En bra sammanfattning anser jag.

 
At 13 januari, 2008 17:27, Blogger Skeptikern said...

Peter: Glömde en sak i min förra kommentar. Malaria drabbar hundratals miljoner människor varje år och bara det faktumet visar att DDT inte används i tillräckligt hög utsträckning.

Se en bra artikel från BBC:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/4264374.stm

Det står bland annat att SIDA inte ger stöd till malariabekämpande åtgärder som innebär användning av DDT. Inte lyckats hitta info på Sidas hemsida men jag är naturligtvis inte förvånad om det stämmer.

 
At 13 januari, 2008 18:31, Blogger Natrix said...

Vilken svensk alarmistblogg är roligast?

 
At 14 januari, 2008 21:29, Blogger Natrix said...

På Sveriges Radios hemsida kan man läsa att myten om biobränslenas förträfflighet fått sig flera törnar. Några citat: "Miljökommissionär Stavros Dimas medger nu att man inte har tänkt tillräckligt på hela livscykeln för biobränslen.", "Idag publicerar också den brittiska vetenskapsakademin, Royal Society, en kritisk rapport om biobränsle.", "Den tyska branschen för så kallad biodiesel håller på att haverera helt.", och "Inflationen fortsätter att stiga och är nu den högsta på 15 år. Allt högre boräntekostnader och stigande matpriser är två starkt bidragande orsaker." Matpriserna stiger - varför då? Jo, maten går ju till bilbränsle. Vad känner vår miljöminister inför det?: "Miljöministern optimistisk".
För inte så länge sedan kallade FN-rapportören Ziegler biobränslen för ett brott mot mänskligheten.
Det skall bli intressant att se hur detta gröna vansinnesprojekt monteras ner. Hur mycket har det inte kostat? Varför gick det som det gick? Kommer ansvar att utkrävas för att samhället gick in i denna bisarra återvändsgränd?

 
At 14 januari, 2008 22:08, Blogger Peter A said...

EU erkänner skador som åsamkats av åtgärder tagna mot "klimathotet".

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7186380.stm

Som förväntat så har DN valt att inte publicera denna nyhet då den inte passar in i deras jordens-undergång-är-nära-kampanj.

 
At 14 januari, 2008 22:57, Blogger Christopher E said...

natrix:

Bra kommentar. Jag är djupt störd av biobränsleimporten från tredje världen. Jag är glad att jag slipper köra etanolbil och därmed slipper få dåligt samvete varje gång jag fyller bilen.

Otroligt bra cartoon i sammanhanget:

http://www.ibdeditorials.com/IMAGES/
cartoons/toon103007.gif

 
At 15 januari, 2008 00:29, Blogger Per Welander said...

Biobränslen är ett exempel på hur det går när politiker okritiskt tar till sig miljöextremisternas argument. Sen saknas också en granskning av media som idag gör vågen för allt som kommer de gröna. Miljörörelsen är idag själva det största hotet mot miljön.

Kritiska röster har bara enstaka gånger kommit fram. Även på Moderna Myter har "etanolmissbruket" tagits upp. Bara ordet "miljöbil" är helt missvisande.

I framtiden kommer också nya Kyotoavtal leda till fiasko, söderslagna ekonomier utan att klimatet kan påverkas.

Något ansvar kommer aldrig att utkrävas, varken av media eller politiker.

 
At 15 januari, 2008 09:21, Anonymous Anonym said...

En bok som inte bara behandlar klimathotet utan också miljödebatten i det hela (träd som avverkas m.m.) är Världens Verkliga Välfärd. Den skrevs av den danska statistikern och f.d. greenpeacemedlemmen Björn Lomborg. Började som ett projekt med en bunt studenter för att skriva en bok om hur dåligt världen mådde. I slutändan visade det sig att världen faktiskt mår mycket bättre än vad den har gjort på väldigt länge.

 
At 15 januari, 2008 09:23, Anonymous Anonym said...

Jag får ursäkta, Världens Verkliga Tillstånd heter boken.

 
At 16 januari, 2008 21:56, Anonymous Anonym said...

Görbra:
Göteborgspriset är ett internationellt pris som uppmärksammar insatser för en hållbar utveckling. 16 augusti kunde vi läsa att han fått priset. Och nu, den 22 januari tar han emot det [en miljon kronor] ur kronprinsessan Victorias hand.
Priset går till Al Gore för "hans djupa engagemang för att hejda klimatkrisen genom ökad medvetenhet om den globala uppvärmningen", meddelade juryns ordförande, biologen och debattören Stefan Edman. Juryn talade också om hans inspirerande ledarskap och smittande optimism [hä?], samt om betydelsen av hans film En obekväm sanning.
Det blir till att stå och flagga vid Skandinavium då. Tar han bussen in från Landvetter, månntro?

Al Gores officiella hemsida: http://www.algore.com/
Lite kryddad bakgrund till hans Nobelpris hittar man hos "Löken", The Onion.

 
At 17 januari, 2008 09:07, Blogger Thomas Palm said...

Jag tror jag frågat dig förut, Per, vilka det är du kallar "miljöextremister". När du talar om hur budskapet om baksidan med biobränslen ytterst sällan når ut pga dessa, så blir jag lite förbryllad eftersom miljöorganisationer som Naturskyddsföreningen och WWF ofta diskuterar detta.

"Något ansvar kommer aldrig att utkrävas, varken av media eller politiker."

Är det en häxjakt du efterfrågar?

 
At 17 januari, 2008 09:25, Blogger Per Welander said...

thomas palm: Gör dig inte löjlig. Ansvar har väl inget med häxjakt att göra. Ansvar kan vara att ett parti inte nominerar en kandidat, väljare kan utkräva ansvar via val, tidningar kan byta journalister.

Det finns alldeles för lite av ansvar i Sverige - se på Rödebyfallet hur myndigheterna hanterat detta.

 
At 17 januari, 2008 17:03, Anonymous Anonym said...

Rödeby är ett exempel. Det finns många flera. Sverige är smutsigt dåliga på accountability. Socialen i Vetlanda blev friade för hanteringen av "louise-fallet".

I vilket annat land i världen förutom en handfull diktaturer skulle det kunna hända?

/BD

 
At 18 januari, 2008 21:04, Anonymous Anonym said...

Den som missar Al Gore i Göteborg nu 22 januari kan träffa honom i Barcelona 15-16 februari, då han är hedersgäst vid The II International Conference on Climate Change & Wine, organiserad av Spaniens Vinakademi. I programmet märks: Fredag 1830 - "Klimatförändringens viner - Guidad provsmakning". Al Gore får ta emot 2007 års "Principe de Asturias Award in International Cooperation" under konferensen p.g.a. sina avgörande bidrag till lösandet av klimatförändringsproblemen.

 
At 19 januari, 2008 12:56, Anonymous Anonym said...

Läs/lyssna på Anders Wikmans senaste rotsnurr om att
”Sverige borde räkna med importen i utsläppen”
(googla rotsnurr : ung. konsekvenser av felskolning)
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot
/artikel.asp?artikel=1841732
(foga ihop adressen)

Så kan man läsa att det nu är -55C rekordkyla i Ryssland
http://www.allheadlinenews.
com/articles/7009739004
(foga ihop adressen)

 
At 19 januari, 2008 13:13, Anonymous Anonym said...

Här hittade jag en till cool webbsida
som inte nåtts av global warming
http://www.wunderground.com/global/
stations/24688.html?bannertypeclick=big2
(foga ihop adressen)

 
At 21 januari, 2008 07:58, Anonymous Anonym said...

Nu är SLU igång igen... Kor skall klimatmärkas...
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=734922

 
At 23 januari, 2008 01:28, Anonymous Anonym said...

DN:s bedrägeri-bidrag idag:
---
Smältande isar hindrar isbjörnars vandringar
Tom Arnbom reste till andra sidan jordklotet för att titta på isbjörnarnas årliga vandring över isen. Men vandringen uteblev, troligen på grund av varmare klimat. "Jag är verkligen oroad", säger han.
---
Med hänvisning till mitt förra inlägg angående temperaturer kring 55-65 minusgrader i Sibirien så bör det vara för kallt -- även för isbjörnar.
DN saknar trovärdighet och insikt om detta.

 
At 24 januari, 2008 12:39, Blogger Per Welander said...

Det verkar som en omsvängning är på gång i miljöbilsfrågan. Läs Aftonbladet och Lennart Holmlund (s)

 
At 25 januari, 2008 09:20, Anonymous Anonym said...

Aftonbladet har väl nyhetstorka, nu är man igång med feministvinklingen av klimathotet igen:
http://www.aftonbladet.se/kvinna/article1698724.ab

Det här visar tydligt att frågan allt oftare kapas av grupper som har sin egen agenda.

Stannar alltså svenska tjejer hemma när killarna åker och festar på Kos?? Och driver de sina hårtorkar, tv-apparater och andra bekvämligheter med tankekraft??

 
At 27 januari, 2008 16:21, Blogger Peter A said...

Hahahaha!!!

Koldioxidens Vänner
Hej och tack för att du ville ”bli medlem” i Koldioxidens Vänner. Eftersom du var bland de 300 första som anmälde sig så kommer det en T-shirt och en nyckelring på posten. Dessutom får du tillgång till vår speciella medlemssida där du kan ladda ner ringsignaler och skrivbordsbilder.

Vi på SLU tycker det är roligt att vår kampanj med den påhittade organisationen Koldioxidens Vänner fått så stor uppmärksamhet. Den har också verkligen fått människor att börja debattera budskap som möter dem i klimatdebatten. Miljöfrågorna är oerhört komplexa och det finns delade meningar om väldigt mycket. Vad är egentligen sant och riktigt? Inom ett universitet som SLU finns också olika tolkningar av fakta och resultat – och det måste finnas. Det för vetenskapen framåt.

Det viktiga är att oavsett vad man tycker, så måste det finnas fakta och miljödata som inte kan betvivlas. Den typ av kunskap och miljöanalys som SLU står för är en garanti för att man får rätt underlag för beslut som måste fattas. Den är absolut nödvändig om man vill att klimatdebatten ska bygga på vetenskapligt grundade fakta.

Vill du veta mer om SLU:s forskning, utbildning och miljöanalys är du välkommen till www.slu.se.

För att komma till Koldioxidens Vänners medlemssida där du kan hämta hem ringsignaler och bakgrundsbilder, klicka här.

Med vänliga hälsningar
SLU
Sveriges lantbruksuniversitet

 
At 27 januari, 2008 23:36, Blogger ianric said...

Angående "koldioxidens vänner" kan jag av egen erfarenhet meddela att någon koncensus inte råder inom SLU. Tack och lov. Koncensus kan vi med lätt hand överlåta till Nordkorea, Kuba och Vitryssland. De verkar gilla sådant. Vi andra föredrar skepsis, kritik, debatt, etc. Det kanske verkar bråkigare. Men färre människor blir avrättade.

 

Skicka en kommentar

<< Home