onsdag, januari 16

Hur stämmer IPCC:s prognoser med verkligheten?

Det bästa sättet att verifiera IPCC:s prognoser är att jämföra med verkligheten (IPCC:s prognoser kallas i AR4 från 2007 scenarier och påstås inte vara prognoser). Roger Pielke Jr, professor vid University of Colorado, har gjort just denna jämförelse med IPCC:s prognos från 1990. Han har då jämfört med de kända metoderna att mäta globala temperaturen - RSS, UAH, UKMET och GISS. RSS och UAH är satellitbaserade. Som jämförelse har han i grafen nedan lagt in tre olika scenarier från IPCC.

För större bild klicka här.

Vad grafen tydligt visar är att tre av de fyra temperaturserierna nu hamnat under IPCC:s lägsta prognos. Endast GISS, som anklagas för att vara kontaminerad av UHI-effekten, ligger något ovanför den lägsta IPCC-prognosen.

Vad är slutsatsen av detta? Jo, sannolikt har IPCC:s klimatmodeller överskattat känsligheten. De positiva återkopplingarna av ökade koldioxidutsläpp har överskattats. Detta beror i sin tur troligen på att kunskapen om vattenångans interaktion med atmosfären och havet vid ökande temperatur är låg. Molnen spelar en avgörande roll för globala temperaturen och här saknas mycket kunskap om hur påverkan blir. Vattenånga är den absolut viktigaste växthusgasen så utan att få grepp på detta blir modellerna mycket osäkra.

Om 5 - 10 år vet vi om IPCC:s prognoser kan dömas ut. Just nu ser det inte bra ut för alarmisterna.

Sen är det stora tvisteämnet hur mycket av uppvärmningen som är naturlig respektive till följd av antropogena CO2-utsläpp. Att koldioxidhalten ökat samt hur mycket temperaturen ökat det senaste seklet är både alarmister och skeptiker tämligen överens om. Likaså är man överens om att en växthuseffekt finns men oense om hur återkopplingarna ser ut. Utan positiv återkoppling blir nämligen temperaturhöjningen vid fördubblad koldioxidhalt mycket modest.

Skulle det visa sig att det mesta av uppvärmningen är naturlig, t.ex. beror huvudsakligen på solen, så är alla panikåtgärder politikerna försöker införa helt meningslösa. Vi kan då komma att gå mot ett kallare klimat likaväl som ett varmare. Klimatet låter sig inte styras av höjda skatter och lågenergilampor.

Källa

Andra bloggar om: , , intressant.se

21 Comments:

At 17 januari, 2008 08:24, Blogger Christopher E said...

Bra inlägg med en klarskriven text om Pielkes diagram. Hoppas många läser ditt inlägg (vilket verkar troligt med tanke på tidigare post).

Det måste glädjande även för dem som är övertygande om att en temperaturhöjning är förödande att verkligheten inte ligger i närheten FN:s höga eller ens medelskattning. Ändå tror jag inte att många av dem ser det så, utan blir upprörda och dömer ut detta som något slags "förnekande". För min del tror jag att en måttlig global temperaturhöjning har övervägande positiva effekter i vilket fall som helst. Och inget tyder på något annat än måttligt just nu.

 
At 17 januari, 2008 14:01, Anonymous Anonym said...

Genom att titta på diagrammet du presenterar kan man nog se att trenden för de olika mätserierna ganska väl följer ett av scenarierna. Som sagt, det kanske är för tidigt att säga om prognoserna stämmer, men det är nog också för tidigt att döma ut dem.

 
At 17 januari, 2008 18:59, Anonymous Anonym said...

GISS-kurvan är inget jag litar på. Satellitmätningarna är inte förorenade av värmeöar och godtycklig manipulation av Hansen & co.

Dessutom, om man slänger ur sig ett gäng scenarier som förutspår uppvärmning, väl medveten om att jorden är inne i en uppvärmningsfas sedan Lilla istiden, så borde ju någon komma ganska nära utfallet?

/Bob Flemming

 
At 18 januari, 2008 08:05, Blogger Thomas Palm said...

Flemming, vilken av alla satellitkurvor är det du anser vara trovärdig? De kanske inte påverkas av värmeöar, men är du medveten om alla andra felkällor och hur olika grupper som hanterar dem olika får varierande resultat?

Sen är jag lite skeptisk till att som Pielke bara dra en rät linje baserad på klimatkänslighet. Förutsade verkligen folk 1990 att temperaturen skulle stiga linjärt snarare än accelerarande?

Här en känd simulering av Hansen från 1998 som visat sig stämma mycket väl, om man inte som Pat Michaels och nu Steve McIntyre förvränger vad han sa:
http://scienceblogs.com/deltoid/2008/01/steve_mcintyre_defends_pat_mic.php

 
At 18 januari, 2008 11:47, Blogger nomad67 said...

Flemming, fortsätt du att lita på satellitdatan, den + radiosonder + HADCRUT3 markdata stämmer samtliga bra överrens. Den enda kurva som avviker från dessa är GISS.

Tyvärr är det så att AGW-proponenter som Thomas Palm vägrar inse att man inte kan få en representativ bild av atmosfärens temperatur genom att endast mäta den punktvis vid marken och sedan interpolera fram ett globalt värde. Istället håller dom sig mer än gärna fast vid GISS - den kurva som visar mest uppvärmning (och den enda som stämmer någorlunda med Hansens predikan från 1988)

 
At 18 januari, 2008 13:38, Blogger Den siste mohikanen said...

Thomas Palm, du kanske kan vara ärlig och säga att markstationsmätningarna skiljer sig lika mycket som satellitmätningarna? Och att den satellitkurva som vinner oberoende utmätningar ligger i mitten av de olika temperaturanalyserna?

Din "simulering" av Hansen från 1988 har verkligen inte visat sig stämma väl. Hans förutsägelse om 0,7 - 1°C i temperaturhöjning blev 0,5°C (HadCRUT3). Det är 30-50% vid sidan av mål. Särskilt som förutsättningarna för det högre scenariot (1°C) mer följt de faktiska nivåerna av koldioxid. Om det blir 3°C varmare eller bara 1,5°C spelar faktiskt roll...

 
At 18 januari, 2008 16:46, Blogger Thomas Palm said...

Recon, titta längs ned till höger i din kurva. Där hittar du temperaturtrenden sedan 1998. Högst ligger RSS, lägst UAH, båda uträknade med data från samma satelliter. Är det vad du kallar att de "stämmer bra överens"?

I din länk från McIntyre gör han ett elementärt misstag när han försökar lägga in uppmätta data i kurvan över Hansen prognos. Han matchar kurvorna vid år noll, men temperaturen ett enstaka år har en betydande slumpkomponent, man måste ta medel över ett flertal år och matcha dessa. Detta inser dock inte McIntyre som tvärtemot kritiserar denne för att han gjort rätt! Gör man denna justering så stämmer prognosen mycket bättre.

 
At 19 januari, 2008 01:42, Blogger ianric said...

Ibland känner man sig bra dum. Varför har jag aldrig ställt den frågan förut? Nåväl. Här kommer frågan som är riktad till alla de som tror att klimatet värms upp på grund av människan:
Vilka empiriska belägg kan du anföra för den tesen?
Märk väl att jag frågar efter empiriska belägg som pekar på mänsklig influens. Att 80-90% av ökningen av CO2 inträffat sedan 1945 samtidigt som medeltemperaturen ligger på ungefär samma nivå som på 1930-talet har jag svårt att ta in som ett indikativ. Jag har också svårt att förstå varför ozonhålet över Antarktis skulle förklara nedkylningen av Antarktis. Borde det inte snarare leda till en uppvärmning? Men jag är öppen för argument. Även om en viss dålig förlorare i det amerkanska presidentvalet hävdar att "the debate is over" så kan vi nog vara ense om att debatten fortsätter. Tack och lov. I stater som Kuba, Nordkorea och Burma är debatten slut.

 
At 19 januari, 2008 13:44, Blogger nomad67 said...

Palm, inte helt oväntat så missar du poängen.

Trenden skiljer sig 0.04 grader mellan MSU och UAH, +0.14 respektive +0.18 grader/dekad enligt deras respektive hemsidor.

Men temperaturavvikelsen i samtliga mätserier i "min kurva" ligger just nu på eller under +0.4 grader samtidigt som GISS visar närmare +0.6 grader (+0.57 för att vara exakt). GISS visar alltså 0.2 grader högre temperaturavvikelse än den högsta av dom andra mätserierna.

 
At 19 januari, 2008 17:22, Anonymous Anonym said...

Grafen som visas i inlägget ser inte ut som grafen i den länkade källan. Dessutom verkar den ha uppdaterats. Så här ser den ut nu.

 
At 19 januari, 2008 17:28, Blogger Per Welander said...

eriks: Den har senare ändrats/uppdateras för att visa andra saker.

 
At 19 januari, 2008 19:48, Blogger Thomas Palm said...

recon, du blandar äpplen och päron. Å ena sidan jämför du trenderna för RSS och UAH, och de är medelvärdesbildade över många år. Å andra sidan tar du momentanvärdet för GISS. Just nu är RSS lika avvikande fast åt andra hållet.

 
At 20 januari, 2008 22:13, Anonymous Anonym said...

I en artikel 19 dec på brittiska vänstertidskriften New Statesman's website, fick David Whitehouse -- 1988-2006 science editor vid BBC News Online, "the 2004 European Internet Journalist of the Year", och fil.dr i astrofysik -- säga att den globala uppvärmningen upphörde år 2001, och resonera kring detta förhållande.

Intresset var mycket stort. Just nu finns det 678 kommentarer.

Så den 14 jan tog tidskriftens "environmental correspondent" Mark Lynas till orda och sade att Whitehouse fattat fel, fullständigt fel. "Some years are warmer and cooler than others." Dessutom kan man rita trender i GISTEMP Land-Ocean Index som visar att det trendmässigt var varmare 2006 än 1997/98 trots att det egentligen inte var det.

Lynas summerar: "(A)s a close follower of the scientific debate on this subject I can state without doubt that there is no dispute whatsoever within the expert community as to the reality or causes of manmade global warming". Det bara ser så ut!

 
At 22 januari, 2008 16:35, Anonymous Anonym said...

Det kan bli hett ibland. Mark Lynas som av New Statesman släpptes fram för att motbevisa vad David Whitehouse sagt om vår kyliga tid, är intensivt engagerad som klimatkämpe. 2001 blev han känd internationellt när han kastade en tårta (nå: "a pie") i ansiktet på Bjørn Lomborg, när denne läste ur sin bok The Skeptical Environmentalist i en bokhandel i Oxord. Motivet för attacken var "pies for damn lies", sade Lynas, en protest mot Lomborgs påståenden om den globala uppvärmningens följder.

2007 utkom Lynas med boken "Six Degrees - Our Future on a Hotter Planet" där han beskriver följderna när temperaturen stiger mellan 1 och 6 grader. Är det månne detta det verk som ligger till grund för DN:s motsvarande artikelserie? -- Slutscenariet för Lynas är när metan frigörs från havsbotten och leder till massdöd som vid Perm-tidens slut.

Alltid roligt att se hur media väljer sina experter.

 
At 22 januari, 2008 18:02, Anonymous Anonym said...

Hej,
NOAA - amerikanska SMHI - meddelar att 2007 var det 5:e varmaste året sen 1880(www.noaanews.noaa.gov/stories2008/20080115_warmest.html):

"For 2007, the global land and ocean surface temperature was the fifth warmest on record. Separately, the global land surface temperature was warmest on record while the global ocean temperature was 9th warmest since records began in 1880. Seven of the eight warmest years on record have occurred since 2001, part of a rise in temperatures of more than 1°F (0.6°C) since 1900. Within the past three decades, the rate of warming in global temperatures has been approximately three times greater than the century scale trend."

Rapports nyhetssändning 21/1 19.30 slog upp detta stort. Du har tidigare hävdat motsatsen på bloggen, att 2007 var ett av de kallaste åren, iaf sen 1998. Jag är personligen mycket starkt emot klimatalarmismen och ser klimatförändringar som något naturligt och absolut inte människostyrt. Snarare är solens inverkan på vårt klimat helt avgörande.

Jag undrar nu: skulle du kunna reda ut detta med år 2007, är det som NOAA säger ett extremt varmt år eller är det ett exceptionellt kallt år? Och hur förklaras avvikelserna i dessa båda ståndpunkter? är det olika saker man talar om? eller olika mätmetoder? Tack på förhand!
/M. Rosendahl

 
At 22 januari, 2008 23:50, Blogger Per Welander said...

M. Rosendahl: Var jag sa var att december 2007 var ett av de kallaste detta sekel. År 1999 och 2000 var som år båda kallare än 2007. Men titta på grafen av Roger Pielke. Den visar hur de olika metoderna sklijer sig åt. Satelliter (RSS, UAH) visar något lägre temperatur än GISS som i huvudsak är markbaserad. GISS beskylls för att ha överskattat temperaturen pga av UHI-effekten (städer som värmeöar). Men vi har haft en uppvärmning senaste 100 åren. Frågan är vilken del som är naturlig respektive beror på antropogena koldioxidutsläpp. Där finns den stora frågan. Temperaturhöjningen i sig (ca 0.6 grader/100 år) skulle kunna vara naturlig. Motsvarande höjning har skett många gånger tidigare.

Titta på första av dessa videos [länk]. Det förklarar en del av problemen med frågan om det är en exceptionell uppvärming/extremt varmt eller inte. Som professor Carter säger - det beror på.

 
At 23 januari, 2008 17:01, Blogger Thomas Palm said...

Det har kommit en korrigering från RSS som tar bort den negativa trenden från 2007: (som jag misstänkte)
http://www.remss.com/pub/msu/data/readme_jan_2008.txt

Får jag föreslå att Per skriver till en uppdatering till de inlägg där han använt sig av den gamla felaktiga serien eftersom inte alla läsare studerar varenda kommentar.

 
At 23 januari, 2008 18:18, Blogger Per Welander said...

thomas palm: Du och övriga får nöja er med kommentarerna. Inläggen är färskvara precis som en dagstidning. Sen händer det saker t.ex. korrigeringar, rättelser.

Jag orkar inte betrakta detta som en vetenskaplig bok och granska hundratals inlägg när det senare händer något utanför bloggen. De intresserade läser kommentarerna. Korrigeringar i inlägget gör jag bara när jag hittar egna fel vid tidpunkten då jag skrev det.

 
At 24 januari, 2008 09:51, Anonymous Anonym said...

Per och Thomas: De nya värdena är 0.113 respektive 0.075 över "normalvärdet" för nov och dec 2007. Dessa månader inte kallast detta sekel, men slås endast av nov resp dec år 2000. Inga häpnadsväckande justeringar uppåt, och värdena ligger sannolikt en bra bit under James Hansens fuskvärden (GISS).

/Peter S

 
At 24 januari, 2008 22:14, Anonymous Anonym said...

Jag lekte runt lite med de senaste RSS satellitdata och jämförde dem med James Hansen's prognos.

En anmärkningsvärd sak var att ett 5 års glidande medelvärde på RRS datan ger en kurva som är kusligt lik Hansens kurva C, både till form och faktisk ökning.

Vad jag förstod på artikeln så innebär kurva C att man har reducerat växthusgaser så att utsläppen motsvarar den naturliga buffringen, dvs att nivån hålls konstant från år 2000. Detta vet vi ju att det inte har hänt, snarare så har utsläppen accelererat globalt.

Så summa summarum Hansens C prognos följer den faktiska temperaturutvecklingen det är bara det att den förutsätter att ingen ökning av CO2 sker längre som ska spä på växthuseffekten.

Sen angående tillförlitligheten i satellitdata så ser den ju bättre ut nu då RSS och UAH följer varandra bättre.
När ska man komma med sådana förbättringar på GISS? Finns det någon vettig självkontroll där?

 
At 25 januari, 2008 19:21, Blogger Thomas Palm said...

Här en bra artikel om en jämförelse mellan olika beräkningar av medeltemperaturen från markdata. De stämmer väl överens:
http://tamino.wordpress.com/2008/01/24/giss-ncdc-hadcru/http://tamino.wordpress.com/2008/01/24/giss-ncdc-hadcru/

 

Skicka en kommentar

<< Home