måndag, januari 28

Globala uppvärmningen: Oceaner och solen korrelerar bättre än CO2

Joe D’Aleo, en av grundarna av The Weather Channel, har gjort en statistisk analys av de nyligen släppta USHCN2 markbaserade temperaturdata och jämfört det med uppmätta värden på koldioxid (CO2), Pacific Decadal Oscillation (PDO) och solstrålningen för att se vilken som matchade bäst.

Han har gjort ett mycket enkelt experiment där R2-korrelationen för de olika dataseten beräknats.
För R2 gäller att överenstämmelsen:
1 = perfekt
0.90 = bra
0.50 = halvbra
0.25 = dålig
0 = ingen
Alltså om CO2 drev temperaturen borde R2 korrelationen vara hög (nära 1).

Om vi betraktar de senaste 100 åren får vi en R2-korrelation om 0.44 för temperatur och CO2.Om vi istället jämför temperaturen med solinstrålningen fås R2 = 0.57.Men för PDO+AMO (Atlantens oscillation) fås en korrelation om hela 0.83.Om vi bara betraktar de senaste 10 åren blir det ännu mer avvikande. CO2 och temperaturen har endast R2-korrelationen 0.02 dvs ingen överenstämmelse alls. Temperaturökningen har ju i stort avstannat medan CO2 har fortsatt att öka.


Slutsatsen är att de amerikanska årliga temperaturerna det senaste seklet har korrelerat klart bättre med solcykler och oceanerna än koldioxid. Det senaste 10 åren har korrelationen mellan temperatur och koldioxid försvunnit.

Givet avkylningen av Stilla havet och den snabba minskningen av solaktiviteten kan vi förvänta oss att temperaturen accelererar nedåt inom kort.

Källa
---------------------------------------------
Min kommentar: Uppmätta verkliga värden litar jag mycket mer på än modeller i superdatorer. De närmaste åren blir oerhört spännande då IPCC:s hypoteser kan skjutas i sank. Vad kommer politikerna och media göra då? Be om ursäkt? Låtsas som ingenting och fortsätta brandskatta undersåtarna? Ändra vetenskapen för att hitta en bortförklaring som med avkylningen 1940-1970?

Får inte riktigt till bilderna ovan utan de klipps något. Gå till Källan för att se dem i sin helhet.

Andra bloggar om: , intressant.se

34 Comments:

At 29 januari, 2008 08:58, Blogger Inga Dogmer said...

Skönt att det finns fler människor med förnuftet i behåll.

Jag tror att klimathotet kommer att glömmas bort precis som galna kosjukan och fågelinfluensan.

Människan behöver visst alltid något att vara rädd för och klimathotet råkar vara dagens rätt.

 
At 29 januari, 2008 09:02, Anonymous Anonym said...

Väldigt intressant. Fick mig att tänka. Tack!

 
At 29 januari, 2008 12:44, Blogger Thomas Palm said...

1. Temperaturen som används är den för USA inte för världen. Varför?
2. Eftersom ingen hävdar att koldioxid är den enda faktorn som påverkar klimat och inte heller att det sker instantant är den första figuren meningslös.
3. Solradiansen i andra figuren är konstig om man jämför med t ex
http://www.pmodwrc.ch/pmod.php?topic=tsi/composite/SolarConstant
4. Att ett index över variationer i Atlanten säger en del om klimatet i USA är inte så konstigt, men i resten av världen?

 
At 29 januari, 2008 15:24, Blogger BJM said...

Om det nu är så att vi faktiskt går mot en ny liten is tid och vi där igenom sänker temperaturen på jorden
Vad blir då effekten då solen vänder och åter börjar värma jorden med sin energi.
När vi då om cirka 100 år har fort satt att spy ut koldioxid för att det spelar ju ingen roll alla fall.

Vad händer då?

Jag vet inte, jag bara undrar för om det är så att koldioxiden påskyndar uppvärmningen av den här planeten, men att det nu när vi går mot en tid med mindre sol energi så ser vi inte temperatur effekten utan vi ser bara att temperaturen, till och med sjunker dom närmaste åren på grund av den naturliga sol cykel, kan vi inte då få en accelererande temperatur effekt då solen åter börjar värma upp denna planet.
En frågeställning som helt verkar vara utesluten när man argumenterar för att mänskligheten är en mycket liten del i den miljö påverkan som sker.

lillen 1976

 
At 29 januari, 2008 16:37, Anonymous olof den andre said...

europa och afrika ligger väl också gränsande till Atlanten, om data gäller hela USA så torde de även gälla hela sydamerika + de ovan nämda. alltså en stor del av världen.

olof den andre

 
At 29 januari, 2008 19:06, Blogger Natrix said...

Jag får nog ge Palm rätt - detta var inte så imponerande. Korrelation mellan två fenomen som beror av samma variabler kan inte gärna vara annat än god.

 
At 29 januari, 2008 19:52, Blogger Per Welander said...

natrix: Det anmärkningsvärda var den dåliga korrelationen mellan CO2 och temperatur. Om du läser hela artikeln gjordes vissa analyser mot globala satellitdata också.

Men någon vetenskaplig avhandling är det inte. Vem som helst kan stoppa in data i en formel. Och artikeln ger inget svar på HUR MYCKET CO2, solen och oceanerna påverkar. Men det var väl inte syftet heller.

 
At 29 januari, 2008 19:57, Anonymous Jerker Andersson said...

Hej Thomas Palm!

1. Kanske för att rubriken är: "US Temperatures and Climate Factors since 1895"?
Om man läser rapporten så står det i detalj varför just USA var valt. De använder USA för att där kan man få ihop flest stationer med hyffsad kvalitét och inte alltför stor påverkan av urban uppvärmning.
Läs inledningen som är första stycket i hela rapporten.

2. Får man en bättre passning om man skjuter CO2 kurvan 10-30 år fram i tiden så att det motsvarar den påstådda eftersläpningen som är förklaringen till varför vi inte ser någon större temperaturökning än? Man bör då få en rakare kurva som borde stämma ännu sämre med den faktiskt uppmätta ökningen, men jag kan ha fel eftersom jag inte kan mattematiken bakom korrelationsberäkningen.
Jag gissar att syftet är att visa vilket som har störst påverkan på temperaturvariationerna som vi faktiskt har haft.

3. Om du bläddrar till sidan 2 så ser du att han använder ett 11 års medelvärde för att släta ut solens 11 års cykel. Diagram på solinstrålningen: http://data.giss.nasa.gov/modelforce/solar.irradiance/ Notera dippen runt 70-talet.

4. Ja, det är tydligen USA's värden som det har focuserats på. Det håller jag med om att det ger mer utrymme för lokala väderfenomen och cykler då man bara tar en del av världen. Men ändå så visar studien att temperaturvariationerna där till största delen är styrd av annat än CO2. Kanske det är tvärtom i en annan del av världen?


olof den andre:
Det behöver inte nödvändigtvis ge samma effekter i en annan kontinent som angränsar till samma hav. Det hänger ju på hur havsströmarna pendlar och det kan ju säkert ge olika effekter i nord/syd som väst/öst.


natrix:
Huvudet på spiken där...
Det är just det som de försöker bevisa vad som stämmer bäst överens med faktiska observationer och CO2 låg ju inte i topp direkt. Det finns andra faktorer som drar och sliter i vårt klimat som är betydligt starkare än CO2.

 
At 29 januari, 2008 21:28, Anonymous Statistikern said...

Den här bilden tycker jag är lite intressant som diskussionsunderlag. Enligt den så förklaras avkylningen mellan 1940-1970 främst av vulkaner och sulfater som gjorde att temperaturen minskade även fast CO2 ökade. Är det någon som vet var man kan hitta grunddatat för denna graf? Denna sträcker sig fram till 2004. Hur ser grafen ut mellan 2004-2007? Stämmer "Modeled" och "Observed" för dessa år?

 
At 30 januari, 2008 01:51, Anonymous Anonym said...

Att människans CO2-utsläpp skulle driva jordens temperaturförändringar är den största bluffen genom tiderna.

Ska bli intressant att höra vad Thomas Palm har att säga om 5-15 år när han, likt skogsdödsforskarna, inte längre kan förneka verkligheten.

För han kan inte säga att han likt Svensson bara utgick från den information som han stötte på i tidningar och TV. Nej, förnekelsen är så mycket större. Fullt i klass med kristna biologers förnekelse av Darwins evolutionslära.

 
At 30 januari, 2008 09:04, Blogger Thomas Palm said...

Jerker.
1. Per använder dock rubriken "Globala uppvärmningen" vilket är klart missledande. Man kan alltid hitta på någon ursäkt för att använda något speciellt urval av data som passar ens syfte. Se 3
2. Det primära här är att IPCC m fl aldrig påstått att CO2 är den enda faktor som påverkar klimatet. Det förekommer kortare fluktuationer överlagrade på en stadigt stigande trend. Solen och variationer i svavelutsläpp har här stor betydelse.
3. Notera att sambandet fungerar så bra som det gör enbart för att man plockat ut just USA som inte sett någon total uppvärmning. Hade man jämfört med den globala temperaturen hade sambandet spårat ur.
4. Ju mindre yta du tittar på desto mer kommer du att se slumpvisa variationer. Ändringar i regionala index som El Nino eller NAO, brukar innebära att ett område blir varmare medan ett annat blir kallare. Detta till skillnad från koldioxid som ökar det globala medelvärdet.

Det finns andra faktorer som drar och sliter i vårt klimat som är betydligt starkare än CO2.
På kort sikt, men koldioxiden ökar år från år och ger en långsamt ökande temperatur.

Statistikern, källa för din figur anges i texten.

Sen envisas Per med att ta in sådana där anonyma personangrepp på mig. Vad säger du själv om 5-15 år när temperaturen fortsätter att stiga? Nej, visst, du behöver inte säga något eftersom du aldrig gått ut med vem du är. Så bekvämt.

 
At 30 januari, 2008 10:21, Blogger Magnus Andersson said...

lillen 1976: Grejen är den att IPCC:s modeller säger att temperaturen redan i dag, efter en ökning av CO2 på mer än 1/3 (givet att data för CO2-koncentration är korrekta), ska öka med minst 1 grad. Och de säger även att solen inte kan vara det som styr. De ger solen en mycket liten roll som temperaturhöjande och temperatursänkande med ett par tioendels grader i 11-årscykeln. IPCC har även förnekat korrelation mellan solaktivitet och moln.

Men om, som du säger, IPCC har till hälften, och du skulle ha rätt i att både CO2 och solen styr, i så fall pekar de kurvor Per redovisar ändå på att CO2 inte har en dominerande påverkan, utan att solens inverkan är större än den från CO2. Då måste IPCC:s antaganden om effekten från CO2 sägas vara överdriven och falsifierad. IPCC hoppas egentligen på att det ska finnas andra faktorer som sänker temperaturen när deras korrelation inte stämt, t ex aerosoler mellan 1945 och 1975, men det har de inga starka belägg för. Tvärtom har aerosol över Kina visat sig höja temperaturen (länk).Vidare har de senaste 30 åren uppvärmningen på det norra halvklotet har varit större än på det södra halvklotet. Se dessa satellitdata. Om aerosolerna skulle kyla ner jorden lokalt stämmer inte den högre uppvärmningen på norra halvklotet med teorin om aerosolerna (som finns där industri finns, vilket är norra halvklotet).

Modellerna säger även att uppvärmning borde skett mera på det södra halvklotet än vad som skett, och om aerosolerna skulle ha kylt ner det norra halvklotet stämmer ju inte modellerna alls med verkligheten.

Här en graf på skillnaden mellan modell och observation, rörande uppvärmning på olika latituder respektive altitud.

CO2-hypotesen har alltså inte "ett rätt".

 
At 30 januari, 2008 11:19, Blogger Magnus Andersson said...

Statistikern: För det första har du väl fel i att den kurvan går till 2004? Den går ju till cirka 1995.

Man har gjort en massa saker för att få modellen att passa historisk temperatur (*). Man har valt ut ett antal faktorer och sen anpassat grad av påverkan från var och en av dem så att resulterande påverkan ger en kurva nära den för historisk temperatur. Det har inte det minsta med observation av välunderbyggd vetenskap att göra, utan är trixande med påverkansfaktorer saknandes underbyggd empiri. Bland mycket annat visste man inte påverkan av stoft, där undersökningar av stoftmoln över Kina gav uppvärmning, direkt motsatt vad man spekulerade i.

Man visar ju inte heller att det är just de faktorer man tar med som är intressanta, utan försöker enbart att övertyga oss med korrelation; en korrelation som man konstruerat.

Om man skulle gå bakåt i tiden skulle inte den resulterande kurvan av valda faktorer alls stämma med de temperaturproxy vi har -- t ex den samling av bästa proxy som Loehle gått igenom (**).

Eftersom CO2 dominerar denna kurvkonstruktion finns heller ingen korrelation mellan temperatur och denna mix av tvivelaktiga påverkansfaktorer efter sent 90-tal. (Med GISS-data möjligen hjälpligt några år in på 2000-talet.)

--

(*) som här är GISS-temperatur, vilken iofs visat sig vara överdriven enligt den utredning jag refererar här.


(***) Loehle (graf, rapport-sajt; post med nedladdning) kritiseras utan någon som helst substans av IPCC-förespråkare och Thomas Palm, vilka dock köpte hockeyklubbsgrafen som för långa perioder baserade sig på endast på en proxy och även den konstruerades och manipulerades. (Loehle har justerat för kritik från Gavin Schmidt i dokument som kan laddas ned från länk ovan.)

 
At 30 januari, 2008 11:43, Anonymous Anonym said...

Mycket tyder på att de fossila bränslena snart är slut.
Se uppsatsen vid Linköpings Universitet
ISRN: LIU-GEOG-D--07/001-SE
Jacob Nordangård. Ödesstund för Europa.

Framåt 2035-2050 kommer fyndigheterna av olja, gas och kol att sina.
De stater som har kvar något avbryter efter hand sin export.
För Europa med mycket begränsade tillgångar, blir det naturligtvis extra svårt. Utsläppen av växthusgaser kommer gradvis att sjunka.

Jag tror, att makteliten bluffar om den antropogena uppvärmningen. Den vågar inte tala klartext, att problemet egentligen är bristen på energi.

Man inser, att det negativa budskapet inte går att sälja. Dessutom fruktar eliten en hamstringsvåg över hela världen.
För övrigt är problemet att ersätta framförallt oljan mycket svårlöst.

Olaus

 
At 30 januari, 2008 12:29, Blogger Per Welander said...

Olaus: Intressant spår du tar upp. Vi går över till Unthreaded #4 för fortsatt diskussion om detta intressanta ämne. Jag har lagt in mitt svar där och en länk till artikeln.

 
At 30 januari, 2008 13:57, Blogger Natrix said...

Hej Per - den dåliga korrelationen mellan temperatur och koldioxid känner jag till. Det är en av huvudanledningarna till att jag är skeptiker. Likväl tycker jag korrelationen mellan PDC och USA-temperaturen är bedräglig. Lite som att skriva om korrelationen för rotationsriktningen för en cykels fram och bakjul.
Det är viktigt att sortera bort skräp - jag vill inte sänka mig till alarmistnivå.

 
At 30 januari, 2008 18:55, Anonymous Anonym said...

Hej Per
Jag undrar om det finns någonstnas som IPCC, eller någon förespråkare för IPCC modeller, försvarar eller diskuterar just korrelationen solaktivitet och temperatur, eller det faktum att temperaturökning föregår ökning av koldioxid.

Jag har svårt att finna seriös publikation där någon bemöter detta, antingen vad gäller IPCC orsak-verkan-förklaring eller kritik av mätdata och analys

Tack på förhand

/Satori

 
At 30 januari, 2008 20:38, Anonymous Statistikern said...

Thomas Palm: Det finns en källa angiven, men var på den sidan kan man hitta datat?!? Helst skulle man vilja ha ett Excel-diagram och källa till de olika ingående värdena. Jag hittar ingenting av detta.

Magnus Andersson: Hmm, går den bara till 1995? Eftersom källan var daterad till 2004, så trodde jag att de tagit med data fram till 2004. Verkar ju korkat att ta med 9 år gammal data... Det är lite svårt att se på x-axeln, men det kan nog stämma.

Om den bara går till 1995, så är det ju ännu intressantare och se hur modellen stämmer mellan 1995 och 2007!

 
At 30 januari, 2008 21:21, Blogger Thomas Palm said...

Satori, IPCC diskuterar solens inverkan i AR4 WG1 kapitel 2.7. Anser du detta vara för kortfattat hittar du fler detaljer i "The Influence of Solar Changes on the
Earth’s Climate" L. J. Gray, J. D. Haigh, R. G. Harrison som IPCC använt som underlag.
http://www.metoffice.gov.uk/research/hadleycentre/pubs/HCTN/HCTN_62.pdf

När du säger att "temperaturökning föregår ökning av koldioxid" utgår jag från att du syftar på istidscyklerna, men eftersom ingen påstår att dessa primärt orsakas av
utsläpp av koldioxid så vad bevisar det, mer än att koldioxid kan fungera som positiv återkopppling som förstärker en redan pågående trend?

Skeptikern, den källa som anges är Meehl, G.A., W.M. Washington, C.A. Ammann, J.M. Arblaster, T.M.L. Wigleym and C. Tebaldi (2004). "Combinations of Natural and Anthropogenic Forcings in Twentieth-Century Climate". Journal of Climate 17: 3721-3727. I vilken mån du hittar rådata där vet jag inte.

 
At 30 januari, 2008 23:01, Anonymous Statistikern said...

Thomas, jag antar att menade mig, inte "Skeptikern"... Hmm, låt se, just nummer 17 av Journal of Climate har jag inte...

Jag hade hoppats att någon kunde ge mig något länk-tips på webben. Tack ändå.

 
At 31 januari, 2008 07:32, Anonymous Anonym said...

Intressant intervju med Svensmark på norsk TV2 om hans idéer om kosmisk strålning och solens påverkan.
Han tar även upp hur han från första början bemötts negativt av folket i klimatsvängen som tex när han presenterade sina första rön i Birgimham 1996 på nåt seminarium då tyckte Bohlin att han var naiv och oansvarig som sa att CO2 kanske inte var huvudsakligen ansvarig för klimatet. Samma Bohlin som på 70-talet stod i TV och la ut texten om de förödande effekter en kommande istid skulle ha på spannmålsproduktionen.

 
At 31 januari, 2008 10:01, Blogger recon said...

Tack för Svensmark-länken, "anonym", meget intressant. Även intressant att läsa artikeln på samma sida, specifikt vad Pål Brekke vid Norsk rymdcenter säger:

"- Vi kan stå overfor en overraskelse, sier Brekke. Det kan være at solen spiller en mye mer sentral rolle i oppvarmingen enn det FNs klimapanel og flere klimaforskere legger til grunn. Den som hevder at diskusjonen er over har en grunnleggende uvidenskapelig tilnærming til et av de største spørsmålene i vår tid."

 
At 31 januari, 2008 11:03, Blogger Thomas Palm said...

Har herr anonym något belägg för att Bolin varnade för en kommande istid?
"Dr. Bolin traveled to Washington in May 1959 and, according to The New York Times, told the National Academy of Sciences that a 25 percent increase in the amount of carbon dioxide in the earth’s atmosphere during the 150-year period ending in 2000 could be expected. Carbon dioxide, he said then, was the cause of a warming trend of two to three degrees in the previous 50 years."
http://www.nytimes.com/2008/01/04/obituaries/04bolin.html

 
At 31 januari, 2008 23:00, Anonymous Anonym said...

Thomas Palm: Har inte IPCC fastslagit att det INTE var koldioxiden som stod för uppvärmningen under den första halvan av seklet..? I så fall har ju Bert Bolin fel redan från början... Eller rättare sagt, Bert Bolin var så övertygad om att koldioxid driver temperaturökningen att han redan 1959 hävdade att det var den som låg bakom "första" uppvärmningen, vilket den ju inte gjorde. Ändå har hans övertygelse fått gälla som sanning i det FN-organ han själv var med och bildade. Jag anar ugglor i mossen.

Mitt fötroende för FNs klimatpanel blir mindre och mindre för var dag som går. Synd bara att IPCC-vänliga jeppar som Per Holmberg, Karin Bojs och andra miljömuppar får så stort utrymme i media.

/Peter S (som själv är miljömupp i vissa avseenden och därtill socialdemokrat, men som anser att det får vara nån j-la ordning på hur vetenskapliga hypoteser får utnyttjas av media och politiker...)

PS. De säger att "science is settled". Den dagen så sker finns inte vetenskapen mer, eftersom vetenskapen bygger på att alltid utvärderas, ifrågasättas och omprövas. Detta gäller allt från historia till litteratur till cancerbehandling och till och med klimatet. Ursäkta att detta inlägg blev längre än vad jag tänkt, men ibland bli jag så trött på dumheter. DS.

 
At 01 februari, 2008 01:29, Anonymous Anonym said...

Palm 29/1 12:44

Om jag uppfattat det rätt hade man vid Bolins frånfälle ett inslag i SVT nyheter från början av 70-talet där Bolin gjorde prognos om brist på spannmål. Det vanlig då när alarmismen om matbrist var att det förutspåddes p.g.a. ett kallare klimat. Varför det skulle bli kallare fanns det en del olika åsikter om. T.ex. Stephen Schneider menade att människans luftföroreningar skulle hindra solinstrålning och kyla ner med kanske 3-5 grader enligt honom tillräckligt för att skapa en ny istid.

Troligen var inslaget p.g.a. dagens stigande matpriser, men 80 och 90-talet var det närmast en katastrofalt dålig utveckling på spannmål och råvarupriser som slog mycket hårt mot 3:e världens råvaru och cach crop export efter 70-talets stigande råvarupriser. Orsakerna till detta had iofs inget med klimatet att göra utan tog sin start när Carter och Volker la om USA:s penningpolitik , kraftigt fallande oljepriser och IMF och VB pushande för överetablering av en rad exportgrödor i 3:e världen. Att priset är stigit nu har heller inte speciellt mycket med klimatet att göra.

Får erkänna att jag inte är säker på om det var värme eller kyla som Bolin trodde skulle orsaka spannmålsbristen.
Svårt att hitta speciellt mycket om den tiden på nätet. Det finns olika uppgifter om Bolin att han menat att CO2 skulle motverka nedkylningen och i Independents eftermäle att luftföroreningar skulle maskera uppvärmning. Både Bolin och Schneider verkar ju vara positivt inställda till Lovelocks Gaia idéer, Bolin fick beröm i Independents eftermäle för att han varit den förste som publicerat Lovelocks idéer i vetenskapstidskriften Tellus 1974.

Det lär vara så att NYT hade artiklar fram till slutet av 50-talet som varnade för uppvärmning för att sen gå över till artiklar om nedkylningen och så på 80-talet återgå till uppvärmningen.

 
At 01 februari, 2008 08:37, Blogger Thomas Palm said...

Först är det fel på Bolin för att han påstås ha trott på en istid, sen på att han trodde på en antropogen uppvärmning för tidigt. Enda konsistenta är att alla som tror på uppvärmning har fel på ett eller annat sätt.

Bolin hade fel i storleken på existerande uppvärmning. 1959 var ämnet i sin linda och uppskattningarna av global temperatur bristfälliga. Man hade precis börjat kunna göra rimliga uppskattningar av hur snabbt koldioxidhalten skulle komma att stiga och första ordningens teoretiska uppskattningar av vilken uppvärmning detta skulle ge. Bra globala mätningar var något som kom ett par decennier senare när man insett att det fanns behov av sådana.

Poängen var att han redan då var klar över riktningen: det var uppvärmning. Att vetenskap utvecklas är inget att förvåna sig över, många kontrarians ligger däremot fortfarande och stampar på den kunskapsnivå som fanns i början på förra seklet och ältar problem som sedan länge är lösta. Populärt är t ex att inte förstå hur havskemin och utbytet av koldioxid mellan hav och atmosfär fungerar fungerar.

"Science is settled" innebär inte att alla frågor är lösta utan att det finns en fast grund att stå på som är säkerställd. Inom alla områden hittar du frågor där "science is settled" såväl som en frontlinje där nya upptäckter görs.

 
At 02 februari, 2008 09:22, Anonymous Anonym said...

Thomas Palm skrev: ""Science is settled" innebär inte att alla frågor är lösta utan att det finns en fast grund att stå på som är säkerställd. Inom alla områden hittar du frågor där "science is settled" såväl som en frontlinje där nya upptäckter görs."

Visst är det så i stora drag. Men denna "fasta grund att stå på" har fastlagts av en generation forskare, och när sedan yngre forskare kommer med nya innovativa idéer som hotar kullkasta den fasta grunden kan du ge dig attan på att de äldre sätter käppar i hjulet. En relevant jämförelse inom medicinen är idén om att magsår orsakas av en bakterie (Helicobacter Pylori). Denna teori är accepterad idag, men mötte enormt motstånd bland de etablerade när den lanserades. Likheten med hur Svenskmarks teori om kosmisk strålning har bemötts bland de etablerade (koldioxdförespråkarna) är uppenbar.

/Peter S

 
At 03 februari, 2008 18:14, Blogger Thomas Palm said...

Peter, Svensmark doktorerade för minst 20 år sedan och var känd redan innan han gav sig in i klimatforskningen så det är inget bra exempel på hur unga forskare med nya idéer motarbetas, möjligen på att det är svårt att komma in i ett fält utifrån. Michael Mann är i så fall ett lika bra exempel.

Tvärtom är det så att det är bland contrarians åldringarna som håller fast vid en gammal världsbild är överrepresenterade: Wibjörn Karlén, Nils-Axel Mörner, Fred Singer, Frederick Seitz, Richard Lindzen m fl.

 
At 04 februari, 2008 11:28, Anonymous Anonym said...

Vad var Svensmark känd för innan han började undersöka kosmisk strålning och molnbildning?

Iofs var det ganska precis 20 år sen (1987) Svensmark tog i 1987 en licentiatgrad på Danmarks Tekniske Universitet. Via et stipendium kom han derefter tre år til University of California Berkeley. Tilbage i Danmark havde Svensmark i nogle år midlertidige stillinger bl.a. ved Niels Bohr Institutet. Derefter blev han ansat på DMI som fysiker og er nu leder af solklimaforskningen på Danmarks Rumcenter, der er en institution tilhørende Danmarks Tekniske Universitet.

At the time when I left school and began working, it was almost impossible to get any permanent work whatsoever in science. That was why, after doing a lot of physics on short-term things at various places, I took a job at the Meteorological Society [DMI]. And once I was there I thought, “Well, I had better start doing something.” So I started thinking about problems that were relevant in that field, and that was how I started thinking about the sun and how it might affect Earth.

Svensmark är född 1958 så han var väl ca 30 år när han började intressera sig för den kosmiska strålningen och molnen.

Om jag fattat det rätt var det inte speciellt populärt på DMI att komma med dessa idéer. En sann karriärist hade naturligtvis inte gått emot koncensus om hann velat klättra i hierakin och stiga i lönegraderna. Iofs är sänt förståeligt folk kan ju ha förpliktelser mot mer än vetenskapen som tex barn och familj. Troligen därför som det ofta är de verkligt unga som mer vildsint vågar utmana koncensus, liknande privilegium har ju också de som är gamla nog att ha säkrat sin pension och försörjning men de har väl också blivit en aning luttrade om de reella chanserna att åstadkomma något banbrytande.


Robin Warren var 41 år när han återupptäckte Helicobactern, Barry Marshall som kom in senare var ungefär i Svensmarks ålder. Bakterien hade ju varit upptäckt ett antal gånger i slutet av 1800-talet och en polack hade också idéer om att den spelade en roll för magsjukdommar, på 1960-talet var där även en japan som fotograferade bakterien i sin egen mage. Men den medicinska koncensusen att inga mikroorganismer kunde över leva en längre tid i den sura magmiljön var svår att övertyga.

En annan likhet mellan Warren/Marshall, Svensmark och många andra upptäckter är att det varit rena tillfälligheter att de råkade intressera sig för sina forskningsområden. Warren/Marshall säger att det fanns inga intentioner att lösa magsårets gåta de just drifted in to it, Svensmark hamnade på DMI och meteorologin av nödtvång för att det inte fanns försörjningsmöjligheter inom hanns egentliga område.

 
At 04 februari, 2008 21:35, Blogger Thomas Palm said...

Här en bra kommentar till artikeln tråden ursprungligen handlar om:
http://tamino.wordpress.com/2008/02/03/exclamation-points/#more-572

 
At 08 februari, 2008 13:57, Anonymous Oscar said...

Man kan inte jämföra korrelationen mellan koldioxiden och temperaturen rakt av. Effekten av koldioxid ligger minst 10 år släpande och då får man inte en överrensstämmelse även om den är där. Men det är ett mycket bra argument du framför om man vill lura folk att tro att det inte finns någon koppling. Naturliga variationer har alltid funnits, men ALDRIG har det skenat iväg på det sätt det gör nu. Och även om man nu skulle känna sig osäker på det hela- är det värt att chansa? Är det värt att hoppas på det bästa när priset för en felchansning är så ohyggligt hemska?

 
At 09 februari, 2008 00:12, Blogger ianric said...

Oscar,

Vad menar du med att "Effekten av koldioxid ligger minst 10 år släpande". Vilken effekt? Ta en titt på isborrkärnorna så finner du att det tvärtom är så att effekten av temperatur ligger i snitt 800 år släpande. Orsak och verkan. I verkligheten kommer orsak före verkan. Förändringar i temperatur kommer före förändringar i koldioxidhalt. Googla på Henry's lag. Det är havens temperatur som styrt förändringar i atmosfärens koldioxidhalt. Det är kemi för årskurs 7.

 
At 09 december, 2009 23:26, Anonymous Jämför Priser said...

Jättebra webbsida,väldigt informativt.

 
At 10 januari, 2010 18:14, Anonymous Tomas O said...

Det bästa jag sett på länge angående klimatförändringarna.

 

Skicka en kommentar

<< Home