söndag, januari 6

December 2007 - kallast sedan januari 2000

November 2007 blev en relativt kall månad om vi betraktar globala temperaturen. Nu visar det sig att december 2007 blev ännu kallare. Avvikelsen blev -0.046 grader [länk]. Detta är satellitbaserade mätningar (RSS MSU).

Därmed finns också årsvärdena för globala temperaturen 2007 klara. Om vi betraktar en tioårsperiod (1998-2007) visar trenden en svag avkylning.Den blå linjen är en enkel linjär regression som visar trenden.

1998 var ju ett varmt år och någon klimatalarmist kommer säkert att protestera mot att vi valt detta som startår. Låt oss titta på hur det ser ut de senaste fem åren.Den globala uppvärmningen har avstannat. Åtminstone tillfälligt. Både en 10-års period och en 5 års period visar på en avkylning och ingen uppvärmning. Att temperaturen går upp ibland och ner ibland är inget ovanligt. Det ligger inom den naturliga variationen. För att helt kunna döma ut IPCC:s klimatscenarier behövs ytterligare 10-års mätdata där trenden inte är stigande temperatur. De som är skeptiska till IPCC kommer att få vänta. Media kommer under flera år framöver fortsätta skrämma folk med att varje oväder, regn, torka, snöstorm och orkan är ett tecken på globala uppvärmningen orsakad av människans koldioxidutsläpp.

I början av året gick Met Office ut med en prognos som sa att 2007 skulle bli det varmaste året hittills [länk] och slå 1998. Detta citerades flitigt av media, se Aftonbladet, DN. Tror ni att vi får höra dementier nu?

Jag har tidigare påpekat att globala temperaturen är mycket svår att mäta. Läs denna artikel av Roy Spencer [länk] om du vill fördjupa dig. Också denna artikel av David Whitehouse - BBC 1988-2006 "Has Global Warming Stopped?" är läsvärd [länk].

UPPDATERING 2008-01-25: Den 18:e januari kom RSS med en korrigering av sina data [länk]. Om linjära regressionen görs om visar det på att temperaturen praktiskt taget legat stilla under de senaste tio åren (+0.0196 grader/10 år). För att få statistiskt signifikanta värden (95%) behövs ytterligare data. Det innebär inte att trenden är fel bara att det inte med 95% sannolikhet kan sägas vara rätt. Även 90% sannolikhet innebär ju att trenden är rätt 9 gånger av 10.

Rubriken stämmer längre inte då december 2007 nu är kallast sedan juli 2004.

Andra bloggar om: , , intressant.se

36 Comments:

At 06 januari, 2008 11:45, Blogger Thomas Palm said...

GISS klassar å andra sidan 2007 som näst varmast efter 2005.

 
At 06 januari, 2008 17:11, Anonymous Anonym said...

och i vad består skillnaden i mätresultaten??

 
At 06 januari, 2008 18:43, Blogger Skeptikern said...

Per: Väderdatan stämmer väl överens med professor Bob Carters mätningar som visar att vi haft en "avkylning" sedan 1998.

Tio år är en på tok för kort mätperiod för att dra några slutsatser men jag tycker det är intressant att temperaturen befunnits sig i en nedåtgående trend samtidigt som alla oroats för en global uppvärmning :)

 
At 06 januari, 2008 19:59, Blogger Thomas Palm said...

Olof, skillnaden är att GISS använder sig av markstationer, medan Per hänvisar till en av de rekonstruktioner som gjorts utifrån att analysera data från vädersatelliter. Just på den här bloggen känns GISS mest relevant eftersom det var GISS Per använde sig av när han slog vad om den framtida uppvärmningen.

Skeptikern, varför börja just 1998? Varför inte 1997 eller 1999? Kan det ha och göra med rekord-El Niñon det året?

 
At 06 januari, 2008 21:57, Blogger Per Welander said...

Det finns inget facit om GISS, RSS, HadCRUT3 eller UAH är det mest rätta. Att som thomas hävda att vårt vad skulle visa vad som är mest rätt är att ge för stor betydelse till vårt vad.

GISS har blivit hårt kritiserat på senare tid då mätstationerna och korrektionerna har stora brister. McKitricks studie visar på felen hos IPCC länk. McIntyre har visat på korrektionsfel hos GISS vilket medfört nya korrektioner.

Satelliter har tidigare haft vissa problem med kalibreringar. Om de fortfarande har det är svårt att veta då inget facit finns. Fördelen med satelliter är att de täcker stora ytor medan väderstationer täcker några få (nåja hundratals) punkter.

Men att mäta på olika sätt ökar noggrannheten. Skillnaderna mellan mätmetoder syns och kan via analyser och forskning ta fram svagheterna.

En jämförelse mellan data för satellit och GISS finns här.

Troligtvis blir både GISS och satellitdata bättre med tiden när de nu kan matchas mot varandra. Det blir i alla fall svårare att manipulera (avsiktligt eller oavsiktligt) data.

 
At 06 januari, 2008 22:03, Blogger Skeptikern said...

Thomas: 97 eller 98 spelar ingen roll. Poängen är att klimathysterin varit som värst under den här tidsperioden, det är det som är ironiskt.

 
At 06 januari, 2008 22:31, Blogger Tomas S said...

"Några få" är väl en helt korrekt beskrivning för en stor del av världen.

Rekonstruktioner från väderstationer är förmodligen hyfsat bra för USA och delar av Europa, men knappast lika bra för resten av världen. Dessutom lider det av ett stort provblem med UHI (urban heat island) som är, omtvistat, korrigerat för USA men inte alls för majoriteten av resten av världen.

Sattelitdatat borde vara vida överlägset, tyvärr så finns det bara sedan 1978 och framåt.

 
At 06 januari, 2008 23:32, Blogger Peter A said...

Spännande, enligt IPCC borde väl temperaturen istället ha stigit mellan 0,2 - 0,6 grader Celcius under denna 10 års period för att deras katastrofscenarior på 2 - 6 graders uppvärmning skall inträffa?

Nåväl, vi får väl anta att under nästa 10 årsperiod så kommer vi istället få se en temperaturökning på upp till 1,2 grader för att vi skall komma ifatt, dvs dubbelt så mycket som under hela förra seklet.

 
At 07 januari, 2008 08:22, Anonymous Anonym said...

I vetenskapliga studier används HadCruT3 i mycket större omfång än GISS.

 
At 07 januari, 2008 09:24, Blogger Den siste mohikanen said...

Skillnaden mellan GISS, HadCRU, RSS och UHA är att de två första använder ytstationer från vilka de har max- och minimivärden utifrån vilka de försöker beräkna ett "global" "medelvärde" efter försök till justeringar för t ex inflytande från bebyggelse.

GISS har släppt vissa data och indikationer på vilka metoder de använt. De har sedermera justerats efter det att andras revision gjort det möjligt att hitta allvarliga fel. Hadleys data, metoder och t o m vilka källor data kommer ifrån förblir hemlighållna och därför helt oreviderade. En nyligen gjord extern utvärdering visar att de troligen ligger dubbelt så högt (i temperaturanomali) som de borde under de senaste decennierna.

RSS och UHA är baserade på satelliter och är därför mer globala till sin natur (data behöver inte interpoleras) och de uppvisar bättre överensstämmelse med data från väderballonger. Av dessa två serier har UHA fått bäst resultat i kontrolltester, men bägge är rimligt bra.

 
At 07 januari, 2008 12:35, Blogger Thomas Palm said...

Skeptikern påstår att "97 eller 98 spelar ingen roll". Starta 1997 och du får en trend på +0,04 C/decennium, starta 1998 och du får en trend på -0,05 C/decennium, starta 1999 och du får trenden +0,18 C/decennium. Nog spelar startår roll! (Sen är jag lite förbryllad över hur extremt kallt RSS får 2007. Kanske bör man vänta ett tag och se att de inte gjort något fel i vad som måste vara en helt ny beräkning)

Tomas, satellitdata "borde" kanske vara bättre, men dessa satelliter gjordes för att ta fram meteorologiska prognoser. Långtidsstabilitet var aldrig av intresse. Det absoluta felet är på mer än en grad vilket gör att sättet man pusslar ihop kurvor från efterföljande satelliter blir helt avgörande. Markreflexer ger störningar liksom banvariationer, den observerade avkylningen av stratosfären etc. Hade det varit så att satelliterna visade på mer uppvärmning än markdata skulle "skeptikerna" sågat dessa satellitdata jäms med fotknölarna.

 
At 07 januari, 2008 15:31, Blogger ianric said...

Thomas Palm,

"Hade det varit så att satelliterna visade på mer uppvärmning än markdata skulle "skeptikerna" sågat dessa satellitdata jäms med fotknölarna."

Det var en mycket insiktsfull kommentar. Förutsatt att du inser att det gäller för båda sidor av debatten. Folk har en tendens att tro på information som stärker deras tro. Det jag tycker borde diskuteras mer är själva grundbulten: Leder ökad halt av CO2 till högre temperatur? Jag känner till förklaringen till att CO2 släpar efter temperaturen. Återkoppling. Förstärkning. Tja, låter ad hoc i mina öron, men ok. Jag kan väl gå med på att en sådan hypotes ad hoc kan rädda teorin från omedelebar falsifiering. Men det finns ett par andra saker i verkligheten som kräver förklaring. Varför råder en uppvärmningsgradient från syd till norr? Varför blir Antarktis kallare? Gradienten borde ju i stället gå från ekvatorn mot polerna. Och varför värms atmosfären långsammare än ytan? Det borde vara tvärtom. Jag lyssnar gärna på vetenskapliga argument! Däremot lyssnar jag inte på argument som handlar om "finansierad av oljeindustrin", "tror på skapelseberättelsen/UFO/Feng Shui/Jultomten" eller "misstänkt republikan/terrorist/pedofil/folkdansare".

 
At 07 januari, 2008 17:11, Anonymous Anonym said...

Hej! Jag har inte sett någon uppgift om att Antarktis egentligen blir kallare, däremot att temperaturen hålls stabil beroende på allt omgivande vatten, sydpolens klimat blir som en omvänd öken med minusgrader istället för plus. Antarktis "fastland" har väl blivit en 2 grader varmare? Vet inte om det stämmer. Och atmosfär/yta förhållandet är det vad realclimate tog upp här? http://www.realclimate.org/index.php/archives/2007/12/tropical-troposphere-trends/

mvh, micke

 
At 07 januari, 2008 21:15, Blogger ianric said...

Micke,

"Antarktis "fastland" har väl blivit en 2 grader varmare?"

Det stämmer bara för en liten del av västra Antarktis. Det är där enorma isberg kalvat. För Antarktis som helhet så blir det kallare, såväl fastland som omgivande hav. Och ismängden ökar. Söder om ca 52 grader sydlig latitud blir det inte varmare utan kallare.

"Och atmosfär/yta förhållandet är det vad realclimate tog upp här?"

Jo det är precis det som RealClimate tar upp. Och där kommer vi till just det som jag tog upp i min förra post. Vem väljer man att tro på? Jag måste erkänna att Gavin Schmidt var ovanligt sansad i det här inlägget. Tonen på RC brukar i allmänhet vara en smula hätsk. Fast det är kanske när Mann skriver som det är som mest otäckt?

I vilket fall som helst är debatten infekterad (på båda sidor). Så det är som det brukar. Det trevliga med politik är att tonen är vänligare och personangreppen färre än inom vetenskapen. Nej, jag är inte ironisk, jag menar precis det jag skriver.

 
At 08 januari, 2008 06:25, Blogger Thomas Palm said...

ianric,
Jag känner till förklaringen till att CO2 släpar efter temperaturen.
Du tänker på istidscyklerna, och eftersom det inte fanns någon primär källa för koldioxidutsläppp då så blir detta helt naturligt. Under andra perioder i jordens historia, typ Paleocene-Eocen thermal maximum, tycks koldioxiden varit mer direkt drivande.

Varför råder en uppvärmningsgradient från syd till norr?
Därför att det finns fler hav i söder som bromsar uppvärmningen. Detta är även vad modellerna kommer fram till bör ske. Data för Antarktis är begränsade, framför allt historiskt sett, så man skall inte dra för stora växlar på trender där. En ytterligare komplicerade faktor är ozonhålet över Antarktis som kyler. Vi vet att klimatmodellerna ger sämre resultat på den regionala skalan, och det gäller även Antarktis.

 
At 08 januari, 2008 12:52, Anonymous Anonym said...

Hmm, det stämmer lite med bilden jag såg över temperaturförändringarna som NASA gjort här. http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/NewImages/images.php3?img_id=17257

Med andra teorin att fastland, omgivande hav och yttre regionerna värms upp med mer avdustning, som leder till mer nederbörd, som leder till kallare temperaturer som leder till att isen växer till eftersom medeltempen hålls kring mysiga -35 grader konstant över själva sydpolen.

 
At 08 januari, 2008 21:14, Blogger ianric said...

Thomas,

"Varför råder en uppvärmningsgradient från syd till norr? -
Därför att det finns fler hav i söder som bromsar uppvärmningen."

Jag förstår inte riktigt. På vilket sätt bromsar haven en uppvärmning som påstås ha sitt ursprung i atmosfären? Menar du att uppvärmningen lagras i haven? I så fall borde den globala utbredningen av havsis minska, vilket den inte gör. Förklara gärna närmare, jag är inte säker på om jag förstår vad du syftar på.

Micke,

Att ökad evaporation leder till ökad nederbörd som leder till tjockare istäcke är inget som jag har problem med. Däremot har jag stora problem med ökad evaporation från ett område av havet som kyls ner. Och jag har även problem med att en stor kontinent med kall och torr atmosfär kyls ner. Det stämmer inte med teorin.

 
At 09 januari, 2008 01:55, Blogger Per Welander said...

Här finns en intressant artikel om RSS och UAH satellitmätningar. Enligt artikeln verkar RSS vara mest rätt just nu. De konstaterar också att avkylningen (-0.06/decennium) sen 1998 inte är statistiskt signifikant. Men om trenden fortsätter några månader till blir den signifikant.

 
At 09 januari, 2008 15:32, Blogger Thomas Palm said...

ianric, havsströmmar kan förflytta värme på komplicerade sätt så det går inte att från observationen att isutbredningen i Antarktis ökat något dra slutsatsen att södra halvklotets hav inte absorberat värme.

Jag noterade förresten från RSS hemsida att den här starkt avkylande trenden för 2007 i deras data för lägre troposfären är mycket mindre i hela troposfären. Jag undrar hur man skall tolka det?

 
At 09 januari, 2008 18:08, Anonymous Anonym said...

Måste fråga ang signifikanser... Hur signifikant är avkylningen sedan 90, 92, 95, 97, 99, 01 osv osv...

Om du skall hitta ngn signifikans och samtidigt använder dig av ett extremår som startår så lär det bli svårt att få det argumentet att hålla.

Som Palm säger, atmosfärens olika delar tenderar att bete sig olika, både horisontellt och vertikalt, av en global temperaturförändring. Komplexiteten är enorm, samtidigt som tidserierna som i detta inlägg anses representera en långsiktig global trend gör att man mest blir besviken. Är denna körsbärsplockning hedersam kan man undra?

 
At 09 januari, 2008 18:42, Blogger Per Welander said...

Statistiskt signifikant har inget med val av startår att göra utan mer om antalet värden. Det handlar om matematisk statistik och osäkerhet i värdena. Väljer du startår senare än 1998 kommer osäkerheten att öka.

Men thomas palm har en poäng i att man nog bör vänta lite tills några frågor är utredda. Bl.a skillnaden mellan RSS och UAH behöver få en förklaring. Man jobbar på detta nu. Inom några månader bör läget ha klarnat.

 
At 09 januari, 2008 22:31, Blogger magnus said...

Lunken. Inte direkt svar på din fråga och lite offtopic, men ecempel på temperaturmätning över mer tid än 10 år i alla fall:


Om vi tar snittet över 30 år torde USA:s klimat inte vara märkbart varmare i dag än 1930-1960. Se graf (från en pro-AGW-sajt).

Och nu visar det sig att moln till 9/10 tycks påverka temperaturen för Australiens väderstationer. Se statistikdoktorand Jonathan Lowe.

Vidare visar en studie i Science att nordatlantiska oscillationen samvarierat mycket väl med temperaturvärden på norra halvklotet och således måsta anses vara en viktig förklaring till en stor del av temperaturförändringen. Recon om detta. (Vad är då kvar för CO2?)

På det södra halvklotet är ju mätningarna av sämre kvalitet, sägs det. Men en justering av markmätt temperatur för olika felkällor resulterade, enligt en just publicerad rapport av McKintrick och Michaels, i temperaturer mycket nära nära temperaturserien från satelliter sedan 1979. Se min blogg.

 
At 10 januari, 2008 09:40, Blogger Den siste mohikanen said...

Jag tror att vi skall sätta mer tilltro till UHAs serie än RSS, att döma av Randalls et als studie i JGR som visar att UHAs data stämmer bättre med kontrollpunkter. UHAs data förlitar sig heller inte på klimatmodeller för verifieringen av metoden vilket i mina ögon är ett stort plus.

UHAs trend det senaste decenniet är +0,04 vilket ligger i linje med den temperaturhöjning jag tror kan komma av en eventuell dubbling av koldioxidnivån (en grad celsius ungefär, varav 0,4°C redan inträffat).

 
At 12 januari, 2008 01:05, Anonymous Anonym said...

Real Climate har en ny artikel som verkar handla om klimatförändringar i korta tids perspektiv här: http://www.realclimate.org/index.php/archives/2008/01/uncertainty-noise-and-the-art-of-model-data-comparison/

åsikt?

 
At 12 januari, 2008 08:09, Blogger Thomas Palm said...

Realclimate har en bra artikel där de tar upp just den här frågan. Se speciellt figuren där man ser hur korttidstrender fladdrar beroende på startår.
http://www.realclimate.org/index.php/archives/2008/01/uncertainty-noise-and-the-art-of-model-data-comparison/langswitch_lang/im

 
At 12 januari, 2008 09:14, Blogger Per Welander said...

Alla inkl. Micke, Palm: För fortsatt debatt i detta intressanta ämne (från RealClimate)gå över på Unthreaded #3.

RealClimates inlägg har satt igång en "het" debatt internationellt. De väljer 8 år medan påståenden från skeptiker varit att globala uppvärmningen verkar ha stoppat sen 2000 eller 2001. Det är inte 8 år.

Intressanta frågan är om (när) verkliga data kan sägas validera/falsifiera IPCC:s hypoteser. Roger Pielke Climate Sciencehar sagt sig snart komma med nya inlägg om IPCC:s "prognoser". Återkommer till detta.

Här är ett svar på RealClimates artikel från Motl länk. Bl.a. hävdar Motl att långtidseffekterna inte är linjära utan ofta periodiska eller oscillerande.

Kom ihåg fr.o.m. nu att gå över på Unthreaded #3 i denna fråga.

 
At 14 januari, 2008 18:27, Anonymous Anonym said...

Visserligen är väl denna övning inte seriös, men ändå. Angående den statistiska behandlingen:
De två regressionslinjerna har enigt mina beräkningar, de 95%iga konfidensintervallen [-0.05;0.04] resp. [-0.13;0.05]. Alltså, trenderna är inte signifikanta på 5%-nivån.

Om man väljer olika startår får man ju också ibland positiv, ibland negativ trend.

 
At 15 januari, 2008 08:47, Blogger magnus said...

thomas svensson: Där har du rätt. Såg att bloggen Biology and Politics gav sig på detta. (Vid ytterligare ett kallt år kan det kanske bli signifikans.) Iofs det enda korrekta jag läst på den bloggen, där jag påstås inte tro att CO2 påverkar klimatet och jag och Per påstås vara nyliberala.

Att tala om klimat på några år är meningslöst, men Naturskyddsföreningens ordförande menar att vi triggar en katastrof om 0 till 7 år, utan andra belägg än snack bland FN-politiker.

(Viss ironivarning.)

Såg dock denna graf på de senaste 36 månaderna (hämtat hos Lubos).

Där är temperaturminskningen verkligen säker, och med den trend vi ser har vi hela 15 grader kallare på 100 år!!!


Fel att extrapolera? Vadå? Det är väl så alarmister räknar!?

Jag räknar ju inte ens med tipping points och ickelinjär utveckling som arbetarnas klimatblogg, den sig själv etiketterade ekosocialisten Andreas Malm och emretsson.net skriver om.

 
At 15 januari, 2008 09:28, Anonymous Anonym said...

Herregud, 5 år, 8 år... Kör hela serien och du ser en tydlig trend - bortsett från korta perioder om ca 10 år så går hela kalaset ganska stabilt uppåt.

Och välj en annan dataserie än den första kolumnen så är den långsiktiga trenden ännu tydligare.

Bäst vore en ännu längre serie, men även denna från 1979 är ganska tydlig.

 
At 15 januari, 2008 10:18, Blogger Christopher E said...

Per, jag såg att Erik på sin vänstermiljöbblogg Biology & Politics kör en liten kampanj mot dig. Antar att det är en komplimang.

Han gör stor sak av denna post och trendlinjerna (ville att jag skulle diskutera din post, men vi tjabbade om hockeyklubban och hans envetna förnekande av kritiken mot densamma, så jag tyckte inte det var relevant).

Jag kan väl för all del hålla med om att trendlinjerna i figurerna kunde utelämnats, men du är rätt försiktig och övertolkar inte det hela, tycker jag. Du skriver ju också att fler år behövs för att kunna säga så mycket mer.

Poängen är ju ändå att det inte blir varmare för närvarande. Alla dessa nya indirekta "bevis" världen över på uppvärmning senaste decenniet blir ju lite märkliga i ljuset av en obefintlig global uppvärmning. (Regionala effekter finns ju alltid, men de går ju åt båda hållen, uppenbarligen).

 
At 15 januari, 2008 12:14, Blogger Per Welander said...

ante: Det är riktigt att från 1979 visar på en uppvärmning. Vad jag påstår är att uppvärmningen avstannat sen tio år - åtminstone tillfälligt. Sen är den intressanta frågan om den uppvärming vi sett är naturlig eller antropogen. Vi hade en uppvärmning i början av 1900-talet också som inte kan bero på antropogena CO2-utsläpp.

Klimatet har alltid ändrats, det har ibland blivit varmare och ibland kallare. Inget konstigt med det. Mekanismerna bakom återstår det mycket forskning innan vi vet exakt vet vad det beror på.

 
At 15 januari, 2008 12:29, Blogger Per Welander said...

christofer e: Erik Svensson, som enligt honom själv tillhör politiska vänstern, har länge retat sig på Moderna Myter vilket är ett gott betyg.
Erik S: Per Welander är en maktfaktor i opinionsbildningen, eftersom så många läser hans blogg..

Han påstår att jag ljuger då värdena ej är statistiskt signifikanta. Detta skrev jag själv tidigare (se ovan) men jag konstaterade också att redan om några månader är de det (vi är nära). Detta gäller naturligtvis 10-årsvärdena och ej 5-års. Vad vi vet är att uppvärmningen i det korta persektivet avstannat. Sen kan vi ännu inte säkert säga att vi gått in i en ny trend av avkylning.

Vänsterpersoner har aldrig gillat det fria ordet och Erik Svensson är inget undantag. Jag kan glädja Erik Svensson med att antalet besökare är nu rekordhögt och även vid oförändrat besökarantal resten av året kommer vi att vara nära 400.000. En linjär extrapolation skulle ge ett betydligt högre värde.

 
At 15 januari, 2008 20:52, Blogger Per Welander said...

En läsare har mailat mig och undrat vad statistisk signifikant innebär. Inom vetenskapen används ofta 95% nivån och det innebär att slutsatserna (trenden) är till 95% säkra. (IPCC verkar för övrigt numera ha valt 90% i AR4).

När SIFO etc. presenterar sina väljarundersökningar gör man det även fast alla resultat inte är statistisk signifikanta. Sen gör man ett tillägg att för det partiet är resultatet "statistiskt säkerställt". Det innebär inte att de andra resultaten är fel utan att det inte når upp till 95% nivån. Väljer man ut 1000 personer för intervju finns det slumpmoment i det hela speciellt för partier med få antal avgivna svar. Även små förändringar för stora partier kan antas ligga inom felmarginalen vilket beror på slumpen.

Ibland använder man 90%-nivån, vanligast 95% men även 99%. I fallet med 10-årslinjen för temperaturen hamnade den strax under 95% nivån. Det innebär inte att linjen och slutsatsen är fel utan bara att det är något mer än 5% sannolikhet att det inte är en verklig avkylning som RSS-datat visar. Men om den ligger över 90% nivån så innebär det att minst 9 gånger av tio var påståendet korrekt.

Jag går inte in på matematiken nu men man sätter in alla mätdata i en formel så vips kommer svaret ut.

Om trenden med oförändrad eller sjunkande temperatur håller i sig några månader till kommer 95% nivån att uppnås för 10-årsgrafen. Grafen visar årsvärden men underliggande data är månadsvärden.

 
At 17 januari, 2008 11:31, Blogger magnus said...

ante: Så du menar med hela serien sedan 1979, dvs satellitdata. Men under den tiden har temperaturökningen varit svag (se Pers inlägg här, "Hur stämmer IPCC:s prognoser med verkligheten?") och vi haft samvariation med både Nordatlantiska oscilationen (se här) och solaktivitet (läs här). Det finns inget som bevisar att CO2 påverkat temperaturen, utan tvärtom talar mer för de två nämnda orsakerna. Detta med tanke på att samvariationen är bättre.

Denna uppgång sen 1979, eller någon halv grad på 100 år, är inte annorlunda mot uppgångar och nedgångar de senaste årtusendena (innan industri kunde påverka jorden). Klimatet har alltid blivit varmare och kallare!

Ditt tal om uppgång som ett argument för din sak är alltså irrelevent. Vill du jämföra 6000, 2000 eller 900 år bakåt i tiden så får du en temperaturNEDGÅNG på 1-2 grader. Jämför du med för 16000 år sen får du en uppgång med 8 eller 10 grader. Här en schematisk graf som har stöd i denna (pdf) inventering av 100-tals temperaturproxy-rapporter.


Att temperaturen gått upp innebär alltså inget onormalt och ingenstans i klimathistorien har man, trots att CO2-halten varierat och varit flera gånger högre än i dag, visat att CO2 styrt jordens klimat.

Temperaturökning mellan sent 1800-tal och 1940 var också väl så stor som under sena 1900-talet. Hur förklarar du den ökningen och att merparten av dagens ökning måste bero på CO2 och inte på samma faktorer som vid temperaturökning i förindustriell tid?

IPCC säger att vi till 90 procent "vet" att det är CO2 som står för merparten i dag, men det är inga vetenskapligt välgrundade siffror eftersom man saknar bevis för CO2:s effekt på klimatet. Det finns starkare belägg för andra faktorer, såsom påverkan från solen. Talet om konsensus bevisar naturligtvis inte heller något, även om det ofta är klokt att lita på forskare. På vissa naturvetenskapliga institutioner tror de flesta att solen istället för CO2 styr klimatet och IPCC modeller slår på många sätt faktiskt fel.

 
At 19 januari, 2008 23:29, Anonymous Anonym said...

Kom tilfeldigvis over din blogg, og la merke til denne om temperatur og så at du hadde hentet data fra RSS. At RSS har fått inn for lav temperatur for 2007 burde du allerede ha lagt inn som korreksjon:

"We discovered an error in our processing of AMSU data from NOAA-15 for TLT. A new version,
version 3.1 is now available and should be used for all applications. This new version
is in much better agreement with other sources of tropospheric temperature. We apologize for
any inconvenience.

What was the error?

Last January, I made a small change in the way TLT is calculated that reduced the absolute Temperatures by 0.1K. But I only used the new method for 2007 (the error). When the data are merged with MSU, MSU and AMSU are forced to be as close as possible to each other over the 1999-2004 period of overlap. This caused the error to show up as a downward jump in January 2007. To fix the problem, I reprocessed the 1998-2006 AMSU data using the new
code (like I should have done in the first place), and merged it with the MSU data.

We would like to thank John Christy and Roy Spencer, who were very helpful during the diagnosis
process.

Carl Mears, RSS, January 16 2008"
ftp://ftp.ssmi.com/msu/data/readme_jan_2008.txt

 
At 22 januari, 2008 21:57, Blogger magnus said...

Hoppsan. Länkfel i min kommentar ovan.

Moderna Myter om svag temperaturhöjning i förhållande till modellerna är denna länk.

Graf som grovt visar klimathistoria överensstämmande med forskning, här.

 

Skicka en kommentar

<< Home