tisdag, januari 1

Dagens Nyheter bedriver oseriös journalistik

Dagens Nyheter är numera en av Sveriges mest oseriösa tidningar. Hur DN manipulerar sina läsare ser du exempel på här. Man beställer en "opinionsundersökning" med ledande frågor och sen sätter man felaktiga manipulerande rubriker.

Rubrik: "Höj trängselskatten för miljön" och sedan "Stockholms bilister säger ja till högre trängselskatt".

Hur var då frågan - jo:

"Enligt klimatforskare är utsläppen den tyngsta orsaken till klimatförändringarna och en stor del av utsläppen kommer från biltrafiken. Vad av följande tror du är bäst att göra för att minska biltrafiken i Stockholm?"

Detta är ingenting annat än oseriös journalistik. Ställer man sådana ledande frågor kan man få vilket resultat man vill. Även Svenska Dagbladet gör en artikel av denna manipulerande undersökning [länk]. Svenska Dagbladets rubrik:

"Stockholmare vill höja trängselskatten"

Endast 552 personer intervjuades. Detta är för lite för att dra säkra slutsatser. Dessutom var endast 32% bilägare dvs 177 stycken. Totalt sade 32% som svar på de ledande frågorna att höjda trängselskatter var det bästa alternativet att minska bilismen.

Mikael Södergren (m) verkar också ha spårat ur totalt. "Resultatet visar att det finns ett stort miljöengagemang bland Stockholms bilister" påstår Södergren enligt DN.

Om jag var journalist på DN skulle jag skämmas. Lägg ner Dagens Nyheters papperstidning för miljöns skull! Låt oss slippa läsa sådana här skräpartiklar.

12 Comments:

At 01 januari, 2008 12:49, Blogger TheStoff said...

Klassiker på samma tema:

Opinion polls

 
At 01 januari, 2008 13:12, Blogger Henrik Sultan said...

Uj, det var illa... nog för journalistiken idag är illa ute men ibland är det bara pinsamt...

 
At 01 januari, 2008 13:19, Anonymous Anonym said...

Jag reagerade också starkt på denna sk "undersökning", den citerades både på texttv och i Svd.
Man ringer upp ett fåtal personer och ställer ledande frågor. Sen blåser man upp ett vinklat "resultat" och folk går på eländet.
DN har ju tidigare tagit ställning i biltullsfrågan och anser väl nu att den har hamnat i skymundan. Genom att med "klimathotet" som förtecken fortsätta sprida myten om att biltrafiken är den största bidragande källan till co2-utsläpp (vilket är ren lögn, privatbilismen står bara för 10%) försöker man nu komma till nästa steg, dvs att få till avgiftshöjningar så man kan göra livet så surt som möjligt för de som väljer individuellt resande.
Det handlar inte längre om miljö eller trängsel. Det handlar om ren och skär fanatism.
Som kontrast till detta borde någon seriösare tidning haka på och bevisa motsatsen i en annan "undersökning". Frågan är om det finns någon seriös press kvar i detta land?

 
At 01 januari, 2008 17:13, Blogger Skeptikern said...

Följande info finns på SIFO:s "undersökningsskola":

"Ledande frågor måste undvikas till varje pris, det är det viktigaste kravet på ett bra frågeformulär. En ledande fråga kan locka intervjupersonen att svara fel (ofta det svar som intervjuaren helst vill ha)."

I rest my case.

(Länk: (länk: http://www.opinion.sifo.se/html/sifo_skolan/sifo_skolan.htm)
)

 
At 02 januari, 2008 09:42, Anonymous Anonym said...

Sydsvenskan tar faktiskt och publicerar en del skeptiska artiklar. Här är två exempel:
http://sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article290556.ece och http://sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article289633.ece.
Det är skönt att det finns lite motvikt till DN.

 
At 02 januari, 2008 12:17, Blogger Per Welander said...

Här är länkarna till Sydsvenskan
länk1 och länk2.

Ja DN har blivit en kampanjtidning istället för att skildra verkligheten.

 
At 02 januari, 2008 12:59, Anonymous Anonym said...

A pro pos kampanjer. Mannkurvan har tyst och stilla försvunnit men hur är det med koldioxidens referenskurva? Har kikat på E-G Becks OH och Z Jaworowski´s artikel om "koldioxidens hockeykurva" ( EIR 16 mars 2007). Även här handlar rubrikerna om "the greatest scientific scandal ...". Anses deras inlägg vederhäftiga? Om det ligger något i vad de hävdar borde koldioxidkurvans utseende vara riktigt het i debatten men så är det väl inte.
Varför?
/ LH

 
At 02 januari, 2008 15:53, Anonymous Anonym said...

Svensk dagspress är minst lika usla som brittisk tabloid-press men den brittiska tabloidpressen försöker sig inte utmåla sig som något annat än skvallertidningar.

Svensk journalistik i största allmänhet är urusel.

 
At 02 januari, 2008 21:15, Anonymous Anonym said...

Per, jag hittade precis det här på SVT text-tv:
Värme från ekvatorn smälter polarisar
De senaste årens snabba uppvärmning
i polartrakterna kan förklaras av nya
cirkulationsmönster i atmosfären, tror
forskare vid Stockholms universitet.

Analyser av temperaturdata från olika
skikt i atmosfären visar att nya cir-
kulationsmönster på två kilometers
höjd lett till ökad transport av värme
från områdena vid ekvatorn till Arktis
och Antarktis.

Den svenska studien redovisas i den
vetenskapliga tidskriften Nature.
Varför mönstret för cirkulation i
atmosfären rubbats är det ingen som
vet med säkerhet.

 
At 03 januari, 2008 13:51, Anonymous Anonym said...

Skulle man inte då även kunna säga att 70% inte vill höja... ;-)

 
At 03 januari, 2008 15:17, Blogger Den siste mohikanen said...

LH, koldioxidnivåerna under historisk tid är möjligen osäkra men Becks och Jaworowskis resultat är svåra att förlika med den stadiga kvasilinjära ökning vi har sett sedan de moderna mätningarna inleddes. Om nivåerna tidigare rört sig mycket så borde de ha rört sig mer under senare tid. Det är i sig inget argument för att Beck och Jaworowski har fel men det är skäl nog att vara skeptisk mot resultaten.

 
At 25 mars, 2010 19:21, Blogger sam said...

jag tycker att 90 % av Sveriges journalister är oseriösa och DÅ överdriver jag inte ett dugg när jag säger det. gör en rund "klickning" på de så kallade "populäraste" nät-tidningarna så inser ni det samma.

 

Skicka en kommentar

<< Home