onsdag, januari 30

EU:s stalinistiska klimatplan är historiens dyraste ekonomiska självmord

Kommunistiska regimer har alltid gjort misslyckade försök att centralt planera ekonomin. Det har alltid misslyckats och lett till fattigdom och i Nordkoreas fall massvält. Nu har EU kommit med en stalinistisk plan för hur vi ska producera energi i framtiden.

I planen sätter men inte upp mål för hur mycket CO2 som får släppas ut per land. Istället går man in och detaljreglerar hur produktionen ska gå till för varje land. Kärnkraft, som inte släpper ut någon CO2 eller andra smutsiga ämnen i luften, får inte räknas alls.

Sverige, som är "ledande" på miljöområdet, straffas extra hårt. Vi ska öka vår del av förnybara energikällor från 40 till 49 procent. Storbritannien ska öka från en till 15 procent. Så straffas Sverige för att vi är ledande. I praktiken innebär detta att Sverige och Storbritannien måste bygga ut vindkraften kraftigt. Vad man glömmer är att både i Sverige och Storbritannien står vindkraften för en försvinnande liten del idag. Den subventioneras starkt och när den nu ska byggas ut blir det en stor belastning på skattebetalarna.

För Storbritannien innebär det att de fram till 2020 måste bygga 20.000 nya stora vindkraftverk. Det blir flera vindkraftverk per dag till astronomiska kostnader. För att få 33 nya GW blir kostnaden hisnande £66 miljarder pund + £10 miljarder extra för nätansluningar. Översatt i svenska kronor blir det ca 1000 miljarder kronor. I praktiken räknar man inte att få ut mer än 11 GW. Vinden blåser inte alltid optimalt och andra driftproblem hindrar. Istället för att täcka en stor del av kusten med dessa monster kunde man byggt sju kärnkraftverk till en fjärdedel av kostnaden. Till allt detta kommer att backupkraft måste finnas för vindkraft och det blir fossilbaserat.

Även EU:s direktiv om biobränsle är vansinnigt. Det kommer att kosta ca £50 miljarder pund och leda till att all europeisk mark som används för jordbruket måste tas i anspråk om import inte ska ske. Biobränsle har för övrigt hårt kritiserats för att inte vara miljövänligt och driva upp livsmedelspriserna.

Till dessa tokerier kommer ett Kyotoliknade system som årligen kommer att kosta varje hushåll över 3000 kronor i extra skatter och avgifter.

Detta ser ut som det dyraste ekonomiska självmordet i historien. Och ingen tycks bry sig. Var är Svenskt Näringsliv, facket och kritisk media? Ni kanske inte bryr er om att folket blir fattigare men många jobb kommer att flyga ut till andra delar av jorden. Miljövänstern kan nu glädjas åt att första steget tillbaka till stenåldern tas. Dessutom med en stalinistisk plan. Svenska politiker från (s), (v) och (mp) tycker EU:s mål var för snälla och Sverige ska göra mer. Lätt att säga när man har generösa traktamenten, fria resor och feta pensioner.

Nu det allra värsta. Detta vansinne kommer inte att mätbart påverka jordens globala temperatur även om IPCC har rätt. Nu anser många forskare att IPCC har fel och koldioxiden endast påverkar temperaturen i liten omfattning. Vem som har rätt får framtiden utvisa.

Till sist: Det blir synd om fåglarna. Dessa "birdchoppers" kommer att gå hårt åt stammen.

Källa

Andra bloggar om: , , intressant.se

Unthreaded #4

Ospecificerad tråd. Här kan du ta upp valfria ämnen inom politik och vetenskap.

Vi börjar med en diskussion om kommande energikrisen är egentliga förklaringen till varför politiker driver klimatfrågan så hårt och inte CO2-utsläppen. Detta hävdas av en svensk rapport som finns här.

Ett citat från rapporten: Med tanke på att tillgången på
fossila bränslen verkar minska drastiskt framöver kommer inte koldioxidutsläppen kunna öka i den grad som IPCC (Intergovernmental Panel of Climate Change) målar upp i sina scenarier. Detta torde också innebära att klimathotet är starkt överdrivet. Det är min uppfattning att klimatspårets stora uppmärksamhet snarare är kopplat till en bister framtida energiverklighet än ett reellt klimathot.

måndag, januari 28

Globala uppvärmningen: Oceaner och solen korrelerar bättre än CO2

Joe D’Aleo, en av grundarna av The Weather Channel, har gjort en statistisk analys av de nyligen släppta USHCN2 markbaserade temperaturdata och jämfört det med uppmätta värden på koldioxid (CO2), Pacific Decadal Oscillation (PDO) och solstrålningen för att se vilken som matchade bäst.

Han har gjort ett mycket enkelt experiment där R2-korrelationen för de olika dataseten beräknats.
För R2 gäller att överenstämmelsen:
1 = perfekt
0.90 = bra
0.50 = halvbra
0.25 = dålig
0 = ingen
Alltså om CO2 drev temperaturen borde R2 korrelationen vara hög (nära 1).

Om vi betraktar de senaste 100 åren får vi en R2-korrelation om 0.44 för temperatur och CO2.Om vi istället jämför temperaturen med solinstrålningen fås R2 = 0.57.Men för PDO+AMO (Atlantens oscillation) fås en korrelation om hela 0.83.Om vi bara betraktar de senaste 10 åren blir det ännu mer avvikande. CO2 och temperaturen har endast R2-korrelationen 0.02 dvs ingen överenstämmelse alls. Temperaturökningen har ju i stort avstannat medan CO2 har fortsatt att öka.


Slutsatsen är att de amerikanska årliga temperaturerna det senaste seklet har korrelerat klart bättre med solcykler och oceanerna än koldioxid. Det senaste 10 åren har korrelationen mellan temperatur och koldioxid försvunnit.

Givet avkylningen av Stilla havet och den snabba minskningen av solaktiviteten kan vi förvänta oss att temperaturen accelererar nedåt inom kort.

Källa
---------------------------------------------
Min kommentar: Uppmätta verkliga värden litar jag mycket mer på än modeller i superdatorer. De närmaste åren blir oerhört spännande då IPCC:s hypoteser kan skjutas i sank. Vad kommer politikerna och media göra då? Be om ursäkt? Låtsas som ingenting och fortsätta brandskatta undersåtarna? Ändra vetenskapen för att hitta en bortförklaring som med avkylningen 1940-1970?

Får inte riktigt till bilderna ovan utan de klipps något. Gå till Källan för att se dem i sin helhet.

Andra bloggar om: , intressant.se

lördag, januari 26

Reinfeldt - ge mig mina 225.000 kronor nu!

Den antisemitiska vänsterextrema tidskriften Mana ska få 225.000 kronor som bidrag av skattebetalarna. Detta har Statens Kulturråd beslutat [länk]. Du Fredrik Reinfeldt är högsta hönset för detta bidragsvansinne så därför är DU och Alliansen ytterst ansvarig. Chefen kan aldrig dra sig undan sitt ansvar.

Min blogg är visserligen varken antisemistisk eller vänsterextrem men jag tycker att du för mångfaldens skull ska ge mig 225.000 kronor av de stackars skattebetalarnas pengar också. Att sen polisen inte "har resurser" att gripa unga grova brottslingar, gamla får undermålig vård, ensamstående pensionärer måste äta kattmat eller köer till sjukvåden gör att folk dör i väntan på operation bekymrar dig kanske inte. Du har ansvaret och gör prioriteringarna - du prioriterade en vänsterextrem tidskrift före svenska folket.

PS. Har du Fredrik Reinfeldt gått på klimatbluffen eller spelar du teater för svenska folket? Det blir ju vi skattebetalare som får ta smällen när energiskatterna ska höjas till ingen nytta. De fattiga blir ännu fattigare. Tänker du betala tillbaka pengarna om (när) det blir kallare? .DS

Andra bloggar om: , intressant.se

onsdag, januari 23

Rysk forskare varnar för ny istid

Temperaturen på jorden har stabiliserats det senaste decenniet och planeten ska förbereda sig på en ny istid istället för global uppvärmning, säger Khabibullo Abdusamatov, chef för rymdforskningslabbet vid Pulkova observatoriet i St. Petersburg i en intervju med RIA Novosti.

"Ryska och utländska forskningsdata bekräftar att globala temperaturen 2007 var praktiskt taget lika med temperaturen 2006 och i stort lika med temperaturen 1998-2006 vilket innebär att jorden passerat toppen på globala uppvärmningen 1998-2005", säger Khabibullo Abdusamatov.

Enligt forskaren har koncentrationen av koldioxid ökat med mer än 4% senaste decenniet men globala uppvärmningen har praktiskt taget avstannat. Det bekräftar att solens inverkan styr klimatet på jorden därför att mängden solenergi som når jorden har drastiskt minskat under perioden, sa Abdusamatov.

Om globala temperaturen svarat på ökade koldioxidhalten skulle globala temperaturen stigit med 0.1 grader senaste tio åren men det hände inte.

"För ett år sedan prognostiserade många meteorologer att de högre värdena på koldioxid i atmosfären skulle leda till att år 2007 skulle bli det varmaste året detta decennium men lyckligtvis blev inte prognoserna infriade", sa Abdusamatov.

Han sa också att 2008 kommer globala temperaturen falla något istället för stiga på grund av mycket låg solstrålning de senaste 30 åren. Dessa kommer att fortsätta att falla även om koldioxidutsläppen når rekordnivåer.

År 2041 kommer solaktiviteten nå sitt minimum enligt en 200-års cykel och en stor avkylning drabbar jorden ungefär 2055-2060. Den kommer att vara i 45-65 år.

Vid mitten 2000-talets sekel får vi ställa in oss på en till "Liten istid", liknande Maunder Minimum, därför att mängden strålning från solen har konstant minskat sen 1990 och når sitt minimum 2041.

Mauder Minimum inträffade mellan 1645 och 1715 när endast ca 50 solfläckar fanns på solen mot normalt 40.000 - 50.000 solfläckar.


Bild från NASA som visar att solfläckar helt saknas 24 januari 2007. Här kan du se en aktuell bild för dagens datum.

Därför måste jorden förbereda sig på växande ismassor istället för höjda havsytor pga av smältande is.

Mänskligheten kommer att få möta en allvarliga ekonomiska, sociala och demografiska konsekvenser på grund av den kommande istiden och det kommer att påverka mer än 80% av jordens befolkning.

Källa
---------------------------
Min kommentar: Konsensus bland forskarna - var det Al Gore som sa det!? Många seriösa forskare tror att solen och inte koldioxiden i huvudsak styr klimatet. På mycket lång sikt påverkar även jordens bana i förhållande till solen klimatet.

De närmaste tio åren blir intressanta då empiriska data troligen kommer att visa om "istidsförespråkarna" eller "uppvärmningsförespråkarna" har rätt. En sjunkande global temperatur tio år framåt skulle falsifiera IPCC:s hypoteser. Risken finns dock att IPCC hittar en dålig bortförklaring som man gjorde med avkylningen 1940 - 1970.

Frågan är om solforskarna klarar att göra bra prognoser för solaktiviteten 20-30 år framåt i tiden (två solcykler). Vad beträffar solcykel 24 som ska börja nu är de olika forskarna inte överens om styrkan [länk (pdf)].

Men det finns ett scenario med en fortsatt svag uppvärmning (0.5 - 1.0 grader/100 år) som inte i närtid kommer att avgöra frågan om uppvärmningen är naturlig eller antropogen. En linjär tillväxt (0.6-0.7 grader/100 år) talar mot IPCC:s hypoteser 2007. En kraftigare temperaturökning som ökar med åren talar för att IPCC har rätt.

Politikerna borde ha modet att säga att vi väntar tills vi vet mer om klimatet. EU:s straffdirektiv på Sverige visar ju att det inte alls lönar sig att "leda" utvecklingen. Pengarna som nu Sverige måste satsa (läs skattebetalarna) på en kraftig utbyggnad av vindkraften kunde använts betydligt bättre. T.ex. att bygga nya kärnkraftverk eller hjälpa något u-land minska sina utsläpp. Det kommer att bli tufft att vara låginkomsttagare i Reinfeldts eller Mona Sahlins Sverige i framtiden. Klimatbluffen drabbar alltid de svaga mest.

Andra bloggar om: , intressant.se

Al Gore har köpt en lägenhet vid havet...

Tror inte Al Gore på sina egna ord? Att havsytan kommer att höjas 6 meter då Grönlandsisen smälter. Al Gore har köpt en lägenhet för $4.000.000 nära havet i San Francisco vid Fisherman's Wharf.Källa

Al Gores lyxliv är stötande då han vill att andra människor med mindre pengar ska minska sina koldioxidutsläpp. De som inte är rika ska inte få flyga, måste sänka inomhustemperaturen, ska inte åka bil. Själv har Al Gore ett antal stora lyxhus, åker privatjet och limousin hit och dit. Ni kommer väl Al Gores pressjippo när han tog tåget från flygplatsen till Oslo men bagaget åkte Mercedes. Regeringen skickade glatt sitt "nedsmutsande" regeringsplan för att frakta Gore. [länk länk länk].

Andra bloggar om: , intressant.se

torsdag, januari 17

Därför har jag sagt upp mitt elavtal med Telge Energi

Idag fick jag ett brev från Johan Öhnell, VD i Telge Energi. Han meddelade att min el som levereras enbart kommer att vara producerad genom vind och vatten. Sen kom massa prat om växthuseffekten och glaciärer. Telge Energi lovade också att det inte skulle påverka min elkostnad vilket jag inte tror på.

Detta är inget jag efterfrågat och Telge Energi har inte givit mig något val som de andra elbolagen (oftast) gör. Telge Energi har kört över mig. Istället för denna påtvingade förändring kunde de ha sänkt priset. Att konsumenten kan välja enbart vindkraft är helt OK om han dessutom får betala merkostnaden för detta.

Telge Energi har gått från att vara ett av lågprisbolagen till medelpris när jag jämför min förbrukning på webben, här och här. I listan när jag jämförde kom Telge Energi först på 36:e plats. De är att redan för dyra för mig och jag tror de kommer att bli ännu dyrare. Vindkraften är också subventionerad via skattsedeln så den får jag ändå betala.

Nu har jag valt ett nytt bolag där elen produceras med kärnkraft. Några koldioxidutsläpp eller smutsiga utsläpp blir det inte. Min del av elen är alltså "grön". I praktiken så innebär ju bara det att mitt nya elbolag förbinder sig att minst köpa energi motsvarande min pyttelilla del från kärnkraft. Ingen uppoffring alls och elen blandas helt i elnätet.

Andra bloggar om: , , intressant.se

onsdag, januari 16

Hur stämmer IPCC:s prognoser med verkligheten?

Det bästa sättet att verifiera IPCC:s prognoser är att jämföra med verkligheten (IPCC:s prognoser kallas i AR4 från 2007 scenarier och påstås inte vara prognoser). Roger Pielke Jr, professor vid University of Colorado, har gjort just denna jämförelse med IPCC:s prognos från 1990. Han har då jämfört med de kända metoderna att mäta globala temperaturen - RSS, UAH, UKMET och GISS. RSS och UAH är satellitbaserade. Som jämförelse har han i grafen nedan lagt in tre olika scenarier från IPCC.

För större bild klicka här.

Vad grafen tydligt visar är att tre av de fyra temperaturserierna nu hamnat under IPCC:s lägsta prognos. Endast GISS, som anklagas för att vara kontaminerad av UHI-effekten, ligger något ovanför den lägsta IPCC-prognosen.

Vad är slutsatsen av detta? Jo, sannolikt har IPCC:s klimatmodeller överskattat känsligheten. De positiva återkopplingarna av ökade koldioxidutsläpp har överskattats. Detta beror i sin tur troligen på att kunskapen om vattenångans interaktion med atmosfären och havet vid ökande temperatur är låg. Molnen spelar en avgörande roll för globala temperaturen och här saknas mycket kunskap om hur påverkan blir. Vattenånga är den absolut viktigaste växthusgasen så utan att få grepp på detta blir modellerna mycket osäkra.

Om 5 - 10 år vet vi om IPCC:s prognoser kan dömas ut. Just nu ser det inte bra ut för alarmisterna.

Sen är det stora tvisteämnet hur mycket av uppvärmningen som är naturlig respektive till följd av antropogena CO2-utsläpp. Att koldioxidhalten ökat samt hur mycket temperaturen ökat det senaste seklet är både alarmister och skeptiker tämligen överens om. Likaså är man överens om att en växthuseffekt finns men oense om hur återkopplingarna ser ut. Utan positiv återkoppling blir nämligen temperaturhöjningen vid fördubblad koldioxidhalt mycket modest.

Skulle det visa sig att det mesta av uppvärmningen är naturlig, t.ex. beror huvudsakligen på solen, så är alla panikåtgärder politikerna försöker införa helt meningslösa. Vi kan då komma att gå mot ett kallare klimat likaväl som ett varmare. Klimatet låter sig inte styras av höjda skatter och lågenergilampor.

Källa

Andra bloggar om: , , intressant.se

lördag, januari 12

Över 200.000 besökare 2007!

Antalet besökare under 2007 tredubblades sett från början till slutet av året. Totalt var det över 200.000 besökare varav ungefär en fjärdedel är unika. Jämfört med de stora breda bloggarna är det inte så mycket men för att vara en "smal" blogg är det bra. 2008 har också börjat mycket bra med en bra bit över 1000 besökare per dag.För tiden före februari 2007 saknar jag bra statistik. Jag har nu införskaffat ett nytt loganalysprogram som ger mig bättre underlag.

Unthreaded #3

Ospecificerad tråd. Här kan du ta upp valfria ämnen inom vetenskap och politik.

tisdag, januari 8

Skattepengar slösas bort på absurd uppfostringskampanj

Mycket tokigt har man sett skattepengar användas till men frågan är om inte denna reklam/uppfostringskampanj från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) tar priset. De ska uppfostra dig att tycka rätt i klimatfrågan genom att håna de som är skeptiska. Kampanjen heter "Koldioxidens vänner" och SLU har också registrerat ett nytt domännamn koldioxidensvänner.se.

En reklambyrå - Stendahls - har anlitats och annonser kommer också att införas i DN, GP, SVD, Sydsvenskan, UNT, Västerbottens-Kuriren och Västerbottens Folkblad. Dessutom tänker man affischera i Stockholms tunnelbana. Kampanjen är tänkt att börja 14:e januari.


Så här säger Peter Ohlsson, projektledare på Stendahls:"... få en möjlighet att uppmärksamma och faktiskt agera mot de motkrafter som fortfarande finns, och som bromsar klimatarbetet genom att skapa osäkerhet hos gemene man".

Är det detta våra skattepengar ska användas till? Dyra reklamkampanjer för att uppfostra medborgarna. Anders Borg påstår att skatterna inte ska sänkas ytterligare. När skattemedel slösas bort på detta sätt förstår man varför. Är det SLU:s uppgift att genom dyra reklamkampanjer indoktrinera folket? Vakna Alliansen innan ni tappat alla era väljare! Eller är syftet att den politiska adeln ska förbereda sina undersåtar på de kommande gigantiska skattehöjningarna med klimatbluffen som förtecken?

SLU må tro att klimatet kan styras genom reklamkampanjer och socialistinspirerad indoktrinering. Men så är det inte. Vetenskap avgörs inte av vad politiker, media eller någon dålig reklambyrå säger utan vad som är rätt eller fel.

Om nu SLU eller staten tror att de kan skrämma Moderna Myter eller andra skeptiker till tystnad tar de fel. Vi kommer fortsätta att rapportera vetenskapliga fakta. I klimatfrågan kommer den sanna vetenskapen att segra även om det kan ta lite tid. Klimatet låter sig inte styras av politiker tillsammans med politiskt korrekta byråkrater på SLU.

"Krig är fred", Frihet är slaveri", "Okunnighet är styrka" - Orwell 1984. Grattis SLU och Stendahls reklambyrå!

Källa

För övrigt mår de flesta isbjörnar utmärkt. 2004 gjordes ett sensationellt fynd på Svalbard där ett käkben av en isbjörn som levde för 110.000 - 130.000 år sedan hittades. Det innebär att isbjörnen överlevde förra interglaciära perioden som var betydligt varmare än den nuvarande [länk]. Tipstack: Øyvind Mathiassen - Norge.

Andra bloggar om: , , intressant.se

söndag, januari 6

December 2007 - kallast sedan januari 2000

November 2007 blev en relativt kall månad om vi betraktar globala temperaturen. Nu visar det sig att december 2007 blev ännu kallare. Avvikelsen blev -0.046 grader [länk]. Detta är satellitbaserade mätningar (RSS MSU).

Därmed finns också årsvärdena för globala temperaturen 2007 klara. Om vi betraktar en tioårsperiod (1998-2007) visar trenden en svag avkylning.Den blå linjen är en enkel linjär regression som visar trenden.

1998 var ju ett varmt år och någon klimatalarmist kommer säkert att protestera mot att vi valt detta som startår. Låt oss titta på hur det ser ut de senaste fem åren.Den globala uppvärmningen har avstannat. Åtminstone tillfälligt. Både en 10-års period och en 5 års period visar på en avkylning och ingen uppvärmning. Att temperaturen går upp ibland och ner ibland är inget ovanligt. Det ligger inom den naturliga variationen. För att helt kunna döma ut IPCC:s klimatscenarier behövs ytterligare 10-års mätdata där trenden inte är stigande temperatur. De som är skeptiska till IPCC kommer att få vänta. Media kommer under flera år framöver fortsätta skrämma folk med att varje oväder, regn, torka, snöstorm och orkan är ett tecken på globala uppvärmningen orsakad av människans koldioxidutsläpp.

I början av året gick Met Office ut med en prognos som sa att 2007 skulle bli det varmaste året hittills [länk] och slå 1998. Detta citerades flitigt av media, se Aftonbladet, DN. Tror ni att vi får höra dementier nu?

Jag har tidigare påpekat att globala temperaturen är mycket svår att mäta. Läs denna artikel av Roy Spencer [länk] om du vill fördjupa dig. Också denna artikel av David Whitehouse - BBC 1988-2006 "Has Global Warming Stopped?" är läsvärd [länk].

UPPDATERING 2008-01-25: Den 18:e januari kom RSS med en korrigering av sina data [länk]. Om linjära regressionen görs om visar det på att temperaturen praktiskt taget legat stilla under de senaste tio åren (+0.0196 grader/10 år). För att få statistiskt signifikanta värden (95%) behövs ytterligare data. Det innebär inte att trenden är fel bara att det inte med 95% sannolikhet kan sägas vara rätt. Även 90% sannolikhet innebär ju att trenden är rätt 9 gånger av 10.

Rubriken stämmer längre inte då december 2007 nu är kallast sedan juli 2004.

Andra bloggar om: , , intressant.se

fredag, januari 4

Unthreaded #2

Ytterligare en ospecificerad tråd. Här kan ni ta upp valfria ämnen inom vetenskap och politik. Vanliga kommentarsregler gäller förutom att det är tillåtet att gå utanför ämnet.

tisdag, januari 1

Dagens Nyheter bedriver oseriös journalistik

Dagens Nyheter är numera en av Sveriges mest oseriösa tidningar. Hur DN manipulerar sina läsare ser du exempel på här. Man beställer en "opinionsundersökning" med ledande frågor och sen sätter man felaktiga manipulerande rubriker.

Rubrik: "Höj trängselskatten för miljön" och sedan "Stockholms bilister säger ja till högre trängselskatt".

Hur var då frågan - jo:

"Enligt klimatforskare är utsläppen den tyngsta orsaken till klimatförändringarna och en stor del av utsläppen kommer från biltrafiken. Vad av följande tror du är bäst att göra för att minska biltrafiken i Stockholm?"

Detta är ingenting annat än oseriös journalistik. Ställer man sådana ledande frågor kan man få vilket resultat man vill. Även Svenska Dagbladet gör en artikel av denna manipulerande undersökning [länk]. Svenska Dagbladets rubrik:

"Stockholmare vill höja trängselskatten"

Endast 552 personer intervjuades. Detta är för lite för att dra säkra slutsatser. Dessutom var endast 32% bilägare dvs 177 stycken. Totalt sade 32% som svar på de ledande frågorna att höjda trängselskatter var det bästa alternativet att minska bilismen.

Mikael Södergren (m) verkar också ha spårat ur totalt. "Resultatet visar att det finns ett stort miljöengagemang bland Stockholms bilister" påstår Södergren enligt DN.

Om jag var journalist på DN skulle jag skämmas. Lägg ner Dagens Nyheters papperstidning för miljöns skull! Låt oss slippa läsa sådana här skräpartiklar.