torsdag, december 20

Unthreaded #1

Ska på försök införa en ospecificerade trådar. Här kan ni ta upp valfria ämnen inom vetenskap och politik. Vanliga kommentarsregler gäller förutom att det är tillåtet att gå utanför ämnet.

35 Comments:

At 20 december, 2007 14:07, Blogger Alltid varför said...

Inspirerad av Climate Audit? Bra idé iaf.

Pär Holmgren säger: "Bristen på snö är ett väldigt tydligt tecken på [klimatförändringarna].

Snömängd verkar dock vara väldigt ickekonstant sett till SMHI:s siffror - sammanställt diagram här

 
At 20 december, 2007 15:52, Blogger ianric said...

Faran med kärnkraft måste väl räknas som en modern myt? Antal dödsoffer till följd av Tjernobyl: 56 (källa WHO & IAEA 2005).

 
At 20 december, 2007 16:41, Blogger Per Welander said...

nontelly: Minnet är kort. För två vintrar sen hade vi en jättelång snöperiod, dess bästa jag upplevt på länge. Men att dra växlar på enstaka väderhändelser är inte rätt. Pär Holmgren gillar att leka populist.

Det varma vädret i norra Sverige beror helt enkelt på ett mäktigt högtryck som parkerade över södra Sverige. I Svealand fick vi en inversion, kallt med nedåt -20 på marken men 8 grader varmt på 1500 meters höjd.

Jag brukar fråga alarmisterna vad det skulle vara för väderhändelser som tyder på att vi inte har en antropogen global uppvärmning. De har mycket svårt att svara på den frågan.

 
At 20 december, 2007 16:45, Blogger Per Welander said...

ianric: Du har helt rätt om man tittar på antalet dödsoffer. Miljövänstern vill helt enkelt strypa energitillförseln. Att sol- och vindkraft skulle kunna ersätta kärnkraften i Sverige under överskådlig framtid är en myt.

Det finns många myter om vindkraft också. Bl.a. den stora skillnaden mellan nominell effekt och den verkligt uttagna effekten. Blåser det för lite eller för mycket fås ingen energi alls. Därför måste den backas upp med andra energikällor vilket sällan tas med i kalkylerna.

 
At 20 december, 2007 17:59, Blogger Thomas Palm said...

ianric, Tjernobyl inträffade under kommunisteran och än värre vart tillgången på statistik i samband med att Sovjet kollapsade. De 56 är de som dog direkt, men att tro att det är den totala dödssiffran är naivt. Det lär ha dött många bland räddningsarbetarna, folket som stod vid stängslet och tittade på spektaklet när reaktorn brann (det kunde ju inte vara farligt, farliga olyckor skedda bara i kapitalistiska länder) etc. Antalet döda torde kunna räknas i tusentals. Inte för att det gör att kärnkraften kan räknas som speciellt farlig ändå. Jämfört med de som dör av kolkraft, både vid brytning och av luftföroreningarna är det helt försumbart.

 
At 20 december, 2007 20:28, Blogger Per Welander said...

Alla: Jag får massor av e-mail varje dag. De flesta är uppmuntrande och jag tackar er alla för det - det värmer. Sen vill man ha svar på frågor, be mig delta i seminarier, hjälpa till med skolarbeten, ge tips om bra artiklar. Jag läser alla e-mail men hinner bara svara på några få.

Tiden för bloggen är begränsad och även jag måste försörja mig samt ägna tid till nära och kära.

I början trodde även jag på teorin om antropogen uppvärmning. Men då jag forskat om isbildning i Arktis samt har en hel del kunskap om väder (f.d. segelflygare) så började jag sätta mig in i vetenskapen bakom. Jag kom ganska snabbt fram till att verklighet och media/politik inte stämde överens. Ju djupare jag trängde in i området desto värre insåg jag att det var. Därför startades bloggen. Al Gores lögnaktiga film blev också en katalysator. Media med bl.a. Dagens Nyheter och Karin Bojs i spetsen har helt svikit sin uppgift att ge sakligt och korrekt information.

När bloggen startades kunde jag aldrig drömma om att den skulle få så många aktiva läsare. Och antalet läsare bara växer från månad till månad. Behovet tycks vara stort att få saklig information från "den andra sidan". "Den andra sidan" består av många forskare som är de mest meriterade inom sitt område. Kuriosa är att bland dessa forskare finns många svenskar.

 
At 20 december, 2007 20:36, Blogger ianric said...

Thomas,
Vilken källa har du till "Antalet döda torde kunna räknas i tusentals."?
Siffran 56 kommer inte från Sovjetiska myndigheter utan från WHO och IAEA som kontinuerligt följer vad som hänt sedan olyckan. Av de 56 är 47 arbetare som dog i samband med olyckan eller med arbetet att kapsla in reaktorn. Om jag minns rätt dog den senaste av dem 2001. Tusentals barn drabbades av cancer i sköldkörteln, en diagnos med synnerligen god prognos. Nio av dem avled. Summa 56. Man utesluter inte att ytterligare tusentals kanske kommer att dö framgent, men till dags dato är alltså summan 56. Det har inte skett någon ökning av antalet missbildade barn heller. Detsamma gäller de ca 100.000 som överlevde bombningarna av Hiroshima och Nagasaki. De som fortfarande levde efter några veckor har sedan dess inte drabbats av cancer eller missbildningar mer än normalpopulationen. Åtminstone inte så att det har synts i statistiken, 100.000 är ju ett mycket litet material för en epidemiologisk studie.

 
At 20 december, 2007 22:42, Blogger Thomas Palm said...

ianric, den statistiskt säkerställda siffran är 56, men det beror på att statistiken är så omöjlig att göra ordentligt. Som IAEA skrev:
"In total, it is expected that radiation has caused, or will cause, the premature deaths of around 4000 people from the 600 000 affected by the higher radiation doses due to
the Chernobyl accident."
http://www-ns.iaea.org/downloads/rw/conferences/chernobyl/chernobyl-conf-conclusions-eng.pdf
(Trodde du inte att någon kände till den där rapporten?)
Det gör dock olyckan betydligt mindre än Bhopal, som ändå inte lett till några politiska konsekvenser i Sverige på samma sätt som Tjernobyl.

 
At 21 december, 2007 00:31, Blogger Per Welander said...

Om man ska vara rättvis ska även motsvarande beräkning göras på fossila bränslen. Dessa orsakar också sjukdomar som kan leda till för tidig död. Även etanol orsakar ökad dödlighet i cancer genom sina utsläpp av aldehyder. Det finns en studie om detta gjort i USA.

De "ofarliga" energikällorna är vattenkraft (bortsett från byggandet) samt sol- och vindkraft. För fåglar är vindkraft inte alls ofarligt. Slanguttrycket är "bird choppers".

Oavsett hur man räknar så måste 4000 döda i kärnkraftsolyckan vara klart lägre än döda för fossila bränslen (om man relaterar till producerad energi).

 
At 21 december, 2007 07:48, Blogger Klas said...

När det gäller kärnkraften så håller ju debatten på att svänga till dess fördel.

Mycket tror jag pga av att rädslan hos 40-talisterna, som ju upplevde (om än på håll) atombomben och provsprängningarna, håller på att överträffas av nästkommande generationer med en mer nyaserad syn.

Kärnkraft är ju inte ofarligt - att tämja atomers kraft är farligt, och strålning, liksom en massa kemiska utsläpp, märks inte alltid direkt (och är därför ett läskigt osynligt hot).

Men som Per säger - jämför man tex antalet döda i strålningsrelaterade olyckor (relaterat till kärnkraft, uranbrytning etc) och jämför det med tex antalet som dör i lungsjukdomar inducerade av utsläpp från tex kolkraftverk, så blir ju slutsatsen att kärnenergi är mycket livsvänligt...

/K

 
At 21 december, 2007 08:10, Blogger Christopher E said...

Siffran 4000 förmodat döda i efter Chernobyl bygger på den i flera undersökningar helt diskrediterade LNT-hypotesen (Linear No Threshold). Lite förenklat att om 100% av individerna dör vid en mycket hög strålning, så dör 1% av individerna vid en hundradel av dödlig stråldos. Det finns INGA BELÄGG för att denna hypotes stämmer, däremot motsatsen. 20 år efter Chernobyl finns fortfarande inga spår i statistiken av dessa virtuella döda. Den enda officiella siffran är runt 56 döda. Allt annat är spekulationer och propaganda.

LNT-hypotesen har motbevisats genom undersökningar i områden med hög bakgrundsstrålning och bland individer som utsätts för ökad strålning under arbetslivet.

 
At 21 december, 2007 15:36, Anonymous Anonym said...

Här falsifieras effektivt den Moderna Myt som hela klimatdebatten bygger på:
http://freenet-homepage.de/klima/indexe.htm
[länken även klickbar på mitt namn]
Är detta den korrekta fysiken?

Per W: 20 december, 2007 20:28
Jag har gjort samma resa och insåg tidgt att vi inte tillåts [av AGW-forskare, politiker, journalister etc.]information om alternativ forskning inom klimatområdet. Men nu finns Internet som möjliggör för oss att följa forskningen i dess helhet.

Lennart

 
At 21 december, 2007 22:08, Blogger ianric said...

Thomas,

Som jag nämnde i mitt förra inlägg: "Man utesluter inte att ytterligare tusentals kanske kommer att dö framgent"

Du väljer att citera, inte från en vetenskaplig, utan från en politisk rapport: "In total, it is expected that radiation has caused, or will cause, the premature deaths of around 4000 people from the 600 000 affected by the higher radiation doses due to the Chernobyl accident."

Att du valt att citera en politisk rapport framgår av slutklämmen: "This report is a consensus view of the eight organisations of the UN family and of three
affected countries."

Vi är olika du och jag Thomas. Du tycks föredra demokratiska rapporter, exempelvis från IPCC, som hävdar vad som helst, så länge som det är demokratiskt beslutat. Själv föredrar jag den odemokratiska och skeptiska vetenskapen. För min del får FN gärna besluta att upphäva tyngdlagen om de vill.

 
At 22 december, 2007 08:29, Blogger Thomas Palm said...

lennart, den artikel av Thieme du länkar till bryter mot termodynamikens andra huvudsats! (Som framgår i ett inlägg jag skrev i en annan tråd där den just nämndes)

ianric, jag citerar från slutsatserna från konferensen som IAEA organiserade 2005 "International Conference: Chernobyl - Looking Back to Go Forwards Towards a United Nations Consensus on the Effects of the Accident and the Future, Vienna, 6-7 September, 2005". Jag utgick från att det var exakt samma källa som du talade om när du skrev "WHO & IAEA 2005". Om du hade någon annan som du tror vara mer seriös så får du nog specificera det, för det här är så vitt jag vet det mest genomarbetade som finns.

"Själv föredrar jag den odemokratiska och skeptiska vetenskapen."

Så det var därför din enda hänvisning var till "WHO & IAEA"? Du gör dig bara löjlig när du angriper mig för att hänvisa till samma källor som du själv använder!

 
At 22 december, 2007 19:42, Blogger ianric said...

Thomas,

Jag använder inte samma källa som du. Du hänvisar till ett politiskt dokument som är en sida långt. "för det här är så vitt jag vet det mest genomarbetade som finns" Det är det säkert Thomas, det står ju till och med: "This report is the most complete on the Chernobyl accident because it covers environmental radiation issues, human health consequences and socio-economic
consequences."

Jag ber om ursäkt för att jag inte lämnade referens så här kommer den:

http://www-ns.iaea.org/downloads/rw/meetings/environ-consequences-report-wm-08.05.pdf

Den är bara 254 sidor, så den är ju inte alls lika genomarbetad som din referens, men du kanske hittar något läsvärt i alla fall. Jag måste dock flagga för att det var inte i det här dokumentet jag hittade siffrorna 47+9=56. Jag kommer ärligt talat inte ihåg vilket dokument de kommer ifrån. Det som gjorde att jag hajade till i det här dokumentet var följande:

"the only clearly indicated health effect on the population that could be attributed to radiation
exposure was an increased rate in the diagnosis of thyroid cancer among persons who were
young children at time of exposure"

God Jul.

 
At 22 december, 2007 21:24, Blogger Thomas Palm said...

ianric, jag hänvisade till sammanfattningen av denna konferens:
http://www.iaea.org/NewsCenter/Focus/Chernobyl/index.html
Nu orkade jag bara skumma ditt dokument, man jag kunde inte hitta att de alls uppskattade antalet döda, bara doser folk fått.

 
At 22 december, 2007 21:40, Anonymous Anonym said...

Elak som jag är hade jag garvat lite åt klimatfobiker Al Gore och hans 20-rumshus med uppvärmd pool och eldriven grind o.s.v. "Klimatförnekare och högerkritiker slickar sig om munnen när de för ryktet vidare" (Expressen). Men jag hade fel. Jonas Frycklund som är ekonom på Sveriges näringsliv berättar i Expressen 20 dec att Al och hustru Tipper jobbar "med ett projekt för att förbättra huset. Man installerar solpaneler, byter ut till lågenergilampor o.s.v. Antagligen har de råd med det."

Tänk så fel jag hade! Lågenergilampor!

 
At 23 december, 2007 00:13, Anonymous Anonym said...

Det var en artikel i Dagens Industri för runt 3 år sedan där artikelförfattarna drog slutsatsen att vindkraft var farligare än kärnkraft, och det var just bygg- och underhållsolyckor som gjorde att det var så (vindkraftverk har ju större fallhöjd än kärnkraftverk). Jag vet inte om man räknade rätt av eller om man justerade och räknade antal dödade/KWh, men det senare verkar rimligt. Om någon har tillgång till DIs arkiv så får de gärna leta om de hittar artikeln.
Sedan skulle det vara kul om någon gjorde en effektivitetsanalys av våra olika energislag. Alltså, hur mycket energi försvinner på "vägen", hur mycket energi går åt för att tillverka och underhålla de olika kraftverken jämfört med den energimängd som kraftverket förväntas leverera. Jag misstänker att vindkraftverken ligger dåligt till i en sådan jämförelse.

 
At 23 december, 2007 00:48, Blogger Per Welander said...

chrille: Vindkraften idag är subventionerad. Den står inte på egna ben. Jag har inte sett någon totalanalys (ekonomisk, effektivitet, skadeverkninger) av de olika kraftkällorna. Men jag har sett analys av producerat energi kontra nominell energi för vindkraftverk. Mycket reparationer, vindstilla och stormar ger dåliga värden. Men kärnkraft kostar säkert en hel del i underhåll också. Skulle gissa att vad beträffar underhåll ligger fossila bränslen bra till. Fossila kraftverk har en annan fördel - de är lätta att starta och stoppa. Nu propagerar jag inte för fossila bränslen, de smutsar ner. Det var inte länge sedan man byggde ett kolkraftverk i Värtan (för att stödja ABB). Det värmer väl upp stora delar av Stockholm.

 
At 23 december, 2007 01:20, Anonymous Anonym said...

Här finns förklaringen till "växthuseffekten":
http://dagensmiljo.idg.se/2.1845/1.136255

 
At 23 december, 2007 18:08, Blogger Thomas Palm said...

chrille, här hittar du en sådan rapport som jämför kärnkraft, kol och vindkraft, och vindkraften kommer ut i toppen:
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200304/ldselect/ldsctech/126/12620.htm
(Även om jag inte vet om det sätt bränslet tas med för kol- och kärnkraft är helt rättvist).

 
At 25 december, 2007 14:23, Anonymous Anonym said...

Hörni forska i Solenergi vetja, det är bäst för miljön. Tänk om vi kan ta energi ur alla fönsterrutor som värms upp av solen mm.
Kellerman

 
At 26 december, 2007 15:30, Blogger Klas said...

Kellerman: Problemet, speciellt för oss, är ju hur mycket solinstrålning vi får, hur stor effektivitet solpanelerna har (här gör man ju stäniga framsteg) samt att det funkar mycket dåligt nattetid och under molniga förhållanden.

Ett problem här är ju att på våra breddgrader speciellt behöver vi energin som bäst när solens strålar värmer som minst. Nere mot ekvatorn skulle man dock kunna driva tex air-conditioning med solceller tycker man - men där är ju olja än så länge billig...

/K

 
At 26 december, 2007 16:08, Blogger ianric said...

Thomas,

Kan du lägga upp korrekt länk om jämförelse av energislag? Även om länken var död avslöjar adressen en hel del; den är från det brittiska parlamentet. Det är följaktligen ett politiskt dokument. Liksom det dokument du hänvisade till i diskussionen om följderna av Tjernobyl. Det var också ett politiskt dokument, inte ett vetenskapligt. Och nu kanske, kanske du förstår varför jag med många andra ställer mig skeptisk till det som kommer från IPCC. Det är en politiskt organisation, inte en vetenskaplig. Eftersom jag själv sysslar med både vetenskap och politik vet jag av erfarenhet att de två bör hållas strikt åtskilda. Eller skall vi rösta om tyngdlagen? Då röstar jag mot!

 
At 27 december, 2007 08:16, Blogger Thomas Palm said...

ianric, länken fungerar utmärkt för mig, och författaren professor Dennis Anderson förefaller ha de rätta kvalifikationerna för att ha något att säga om ämnet.

Din inställning att när du länkar till IAEA är det forskning men när jag länkar till IAEA är det politik är bara en billig undanflykt för att slippa bemöta obehagliga fakta. Kan du inte istället ta och tala om på vilken sida den där rapporten du länkade till uppskattar antalet döda från Tjernobyl?

 
At 27 december, 2007 18:17, Blogger ianric said...

Thomas,

Här är WHOs Tjernobylrapport från förra året:

http://www.who.int/ionizing_radiation/chernobyl/
who_chernobyl_report_2006.pdf

Personligen gillar jag den här kommentaren på sid. 95:
"The mental health impact of Chernobyl is the largest public health problem caused by the accident to date."

Här kommer de nio barnen som dog av cancer i sköldkörteln:
s.104 "During 1992-2002, in Belarus, Russia and Ukraine, about 4000 cases of thyroid cancer were diagnosed in children and adolescents (0-18 years), of which about 3000 occurred in the age group of 0-14 years. For 1152 thyroid cancer patient cases diagnosed among Chernobyl children in Belarus during 1986-2002, the survival rate is 98,8%. Eight patients died due to progression of their thyroid cancer and 6 children died from other causes (Demidchick and Reiners, 2003). One patient with thyroid cancer died in Russia (Ivanov et al., 2004c)."

Här kommer de 47 arbetarna:
s. 106 "Among the 134 emergency workers involved in the immediate mitigation of the Chernobyl accident, severely exposed workers and firemen during the first days, 28 persons died in 1986 due to ARS, and 19 more persons died in 1987-2004 from different causes."

Man tycker sig se en förhöjd dödlighet hos räddningsarbetarna:
s. 106 "According to the RNMDR data, total mortality among Russian emergency workers does not differ in a statistically significant way from the age and gender standardized total mortality of the whole Russian population. However, increases in morbidity and mortality in emergency workers caused by leukaemia, solid cancers and circulatory system diseases were recently detected."

Men man drar inga förhastade slutsatser:
s. 107 "All the data presented should be considered preliminary and in need of further peer review and continued investigation."

WHO förväntar sig ca 9.000 döda i cancer pga olyckan. Men det är rena gissningar. Och man uttalar sig försiktigt:
s. 107 "An elevated radiation-induced morbidity and mortality from solid cancers among both emergency workers and populations of contaminated areas might still be expected during the decades to come, this issue requires more research before firm conlusions could be made."

Anledningen till att det är politiska artiklar som du refererar till och vetenskapliga som jag refererar till är mycket enkel. Jag väljer bort artiklar där materialet har framförhandlats av politiskt tillsatta ledamöter. Sidan du refererade till hade bla med regeringsrepresentanter från Ryssland, Vitryssland och Ukraina. Dokument som förhandlas fram saknar vetenskapligt värde. Jämför med hur IPCC förhandlade fram 90% säkerhet att människan ligger bakom klimatförändringar. En sådan siffra måste förhandlas fram. Det finns nämligen ingen som helst vetenskaplig metod att räkna fram den.

 
At 28 december, 2007 11:13, Blogger plutten said...

Hej på er !
Jag läste för ett tag sen en artikel om geotermisk energi och att Sverige har goda förutsättningar för det. Men kan inte se någonstans att det pratas om det som ett alternativ. Har inte sett att det forskas om det heller. Vet nån här varför ? Det låter ju som en utmärkt energikälla, "bara" borra ett djupt hål och pumpa ner kallt vatten och få upp varmt. Men det kansek är djupborrning som är problemet ?

 
At 28 december, 2007 19:59, Blogger Thomas Palm said...

Så man har höjd från en uppskattning på 4000 döda till 9000. På vilket sätt stödjer det din sak, ianric? Sen föredrar jag att hänvisa till sammanfattningar som är tillräckligt korta och koncisa för att folk skall ha en chans att orka läsa dem. Jag är inte så paranoid att jag tror att sammanfattningar ljuger om innehållet. Om man nu skall ljuga så gör man det direkt i rapporten så är det i alla fall lite svårare att upptäcka.

plutten, geotermisk energi är intressant. Jag såg nyligen om att en amerikansk grupp påstod sig ha hittat en ny metod att leta upp bra platser att borra på, problemet har varit att det är svårt att hitta platser med bra vattenflöde.

 
At 29 december, 2007 12:57, Blogger ianric said...

Thomas,

"Så man har höjd från en uppskattning på 4000 döda till 9000. På vilket sätt stödjer det din sak, ianric?"

Jag visste inte ens att jag hade någon "sak" att stödja. Jag vidhåller bara att 56 dödsfall attribueras till Tjernobyl. Spekulationer om tusentals dödsfall framgent är tämligen ointressant. Hur skall dessa spekulerade dödsfall över huvud taget kunna synas i statistiken och attribueras till Tjernobyl?

Om jag har en "sak" är det väl i så fall denna: Starta Barsebäck igen! Och bygg fler reaktorer. Och börja med att utvinna uran. Det finns mycket uran i det här landet och det bör betraktas som en värdefull naturtillgång. Du Thomas, som tycker att det är en styggelse med utsläpp av CO2, håller väl med om att vi borde ha mer kärnkraft?

Plutten,

Sveriges berggrund lämpar sig dåligt för geotermik. Berggrunden är gammal och temperaturgradienten är låg. Det utvinns bara i Lund i ett par 700-meters borror. Jag har inte lyckats hitta någon information om huruvida projektet är lönsamt eller inte. Men om det vore lönsamt hade nog siffrorna varit lätt tillgängliga från Lunds energi, så min gissning är att det är en förlustaffär... Dock inte så illa som försöket med 3000-meters borror (också i Lund). Det projektet lades ner pga dåligt vattenflöde och satte ett djupt hack i resultaträkningen för Lunds energi. Efter att ha bott där i ca ett decennium kan jag konstatera att Lund är en lustig stad. När man kör på de större genomfarterna mellan Stockholm och förorterna kan man njuta av fenomenet "grön våg". I centrala Lund har man implementerat "röd våg". Håller du rätt hastighet får du garanterat rött ljus vid varenda trafikljus. Jag trodde att det var en skröna och inbillning tills det bekräftades av en tjänsteman från kommunen. Lund är fantastiskt.

Gott nytt 2008 med förhoppningen att klimatkorthuset rasar.

 
At 29 december, 2007 14:14, Anonymous Anonym said...

En länk ifrågasattes här ovan. Lösningen är att minska typstorleken så att allt syns. I Firefox - tryck Ctrl Minus, en eller flera gånger. Återgå med Ctrl Plus. Detta fungerar också i Internet Explorer 7.
En fördel vore ju om kommentatorerna själva kunde länka i sin text. Om man här ersätter hakparenteser med "rundade" parenteser (för att få skrivsättet synligt) ser det ut så här:
(a href="http://www....")Text(/a)
I verkligheten börjar man alltså med en vänsterhake, <
Testa sedan resultatet med Bloggers "Förhandsgranska"

 
At 29 december, 2007 21:50, Blogger Thomas Palm said...

ianric, jag tycker att det bör vara tillåtet att bygga kärnkraft om detta är lönsamt på kommersiella villkor och med strikta säkerhetsnormer. Jag har rentav gått upp på en stämma för centerpartiet och argumenterat för detta.

Sen anser jag siffran på vilka identifierade offer som finns efter Tjrenobyl är rätt ointressant. Det är uppskattningen av totalt antal döda som betyder något, och att statistiken från Sovjet vid den tiden är bristfällig innebär inte att inga fler dött. Du är säkert sån där som tror att de enda som dött i Irakkriget är de som är uppräknade av Iraq Body Count också?

Steve, man behöver inte minska typsnittet, i alla fall inte i Firefox, det är bara markera hela raden och kopiera så kommer även det som inte syns med.

 
At 30 december, 2007 03:02, Blogger ianric said...

Thomas,

"Du är säkert sån där som tror att"

Jag är ledsen Thomas, men angrepp ad hominem bemöter jag inte. Det är under min värdighet.

 
At 30 december, 2007 12:52, Blogger Thomas Palm said...

ianric, från ett av dina inlägg ovan, "Du tycks föredra...". Hört den där om att kasta sten i glashus din hycklare!

Men visst, när du försökt imponera med att länka till en 254 sidor lång rapport i hopp om att ingen skulle upptäcka att den inte sa vad du påstod, växlat till en annan rapport som påstår motsatsen av vad du säger så är det kanske dags för dig att dra dig ur.

 
At 31 december, 2007 18:15, Anonymous Anonym said...

Addendum, länkar:
Länkar kan vara så långa att de inte ryms på en Blogger-rad. Alternativet är då att själv skriva en länkhänvisning -- eller också att använda TinuURL.com.

En länk som leder fram till ett foto över centrala Stockholm består av 356 tecken. Det klarar inte Blogger. Men här går det:
http://tinyurl.com/2t3eol

Den ursprungliga länken, 356 tkn, ryms inte alls (har jag just testat)!

 
At 17 februari, 2008 20:53, Blogger Claes B said...

Jag kan inte släppa tanken på geotermisk energiutvinning. Om vi kunde borra de ca. 70km som krävs för att nå ner till magman, så skulle vi ha tillgång till i stort sett ogegränsad energi. När människan nu kan lösa de komplicerade problemen med att sända avancerade farkoster till närliggande planeter, så borde det inte vara oöverstigligt att klara av de tekniska och financiella problemen med att utvinna energin från jordens inre. Det borde dessutom finnas en något bättre chans till payback på sådana projekt. Är jag helt ute och cyklar....

 

Skicka en kommentar

<< Home