torsdag, december 13

Svensk professor: CO2-driven klimatändring tokig hypotes

Jan-Olov Liljenzin är professor emiritus i kärnkemi och ledamot av IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin). IVA är en av dess mest ansedda organisationerna i Sverige. Liljenzin har en syn på antropogena koldioxidutsläpp som inte stämmer med Al Gores struntprat om konsensus.

Liljenzin hävdar att det antropogena tillskottet till CO2 kan vara högst 6%.

Vidare:
Som gammal van och härdad referee känner jag en viss besvikelse över den dåliga vetenskapliga kvaliteten hos de publikationer från våra klimatforskare som jag råkat studera närmare.
..
Ursprunglignen hade jag hoppats att hypotesen om CO2-driven klimatändring skulle vara sann och kunna övertyga mänskligheten om att i större grad övergå till renare och effektivare energikällor och mer kärnkraft. Nu törs jag tyvärr inte längre använda den hypotesen i min argumentering - den verkar ju vara helt tokig.

Källa

Tipstack: Henrik

Konsensus bland forskarna!? När Al Gore, miljövänstern och IPCC påstår detta är det lögn och förbannad dikt. Men att ljuga verkar tillhöra vardagen i den politiska världen. Tråkigt att svenska Alliansen är så fega i klimatfrågan. De låter politisk korrekthet styra och inte vetenskapen. Lika allvarligt är att Dagens Nyheter med Karin Bojs i spetsen sänkt sig till kvällstidningsnivå. Artiklarna om de olika gradtalen kommer direkt från alarmistboken "Six degrees".

Andra bloggar om: , , intressant.se

21 Comments:

At 13 december, 2007 13:34, Anonymous Anonym said...

"Sist men inte minst visar nyare mätningar av isotopbråket av C-13 i CO2 från luften (NOOA Mauna Loa, 2006) att nästan all CO2 i luften har naturliga källor. Allt organiskt material från växt och djurriket har nämligen en klart lägre halt av C-13 i förhållande till C-12 än den kvot man finner i CO2 från luft, hav och kalksten (se bla §5.8.1 i vår lärobok i Kärnkemi, via länken: http://book.nc.chalmers.se )."

Man kan m.a.o. spåra ursprunget till den co2 som för närvarande finns i atmosfären? Om man då inte hittar nämnvärda spår av kol, gas eller oljeförbränning.. vart tar då den koldioxiden vägen?

 
At 13 december, 2007 14:04, Blogger Den siste mohikanen said...

Artikeln återkopplar til vår tidigare diskussion där min slutsats efter analys av koldioxidkoncentrationerna var att livslängden på en koldioxidkoncentrationsökning i atmosfären inte kan överstiga 35 +/- 5 år. (Där med livsläng avses 1/e koncentrationen.)

Jan-Olov länkar till Wegmans utskottsförhör. En intressant passage i de annalerna:

"We examined the list of references in the
paleoclimate papers that we considered to find any evidence that these
papers were using contemporary statistical tools, that they were citing the
current statistics literature, and that they had basic knowledge of the
statistics literature. We examined resumes of the most frequently
published authors to understand where and with whom they obtained their
statistical training. We examined the composition of the Probability and
Statistics Committee2 of the American Meteorological Society searching
for “mainstream statisticians.” We examined the scientific programs for
the AMS’s Conferences on Probability and Statistics in the Atmospheric
Sciences3 for “mainstream statisticians.” In every case, while there are a
few examples of cooperation, they are the exception. The atmospheric
science community, while heavily using statistical methods, is remarkably
disconnected from the mainstream community of statisticians in a way, for
example, that is not true of the medical and pharmaceutical communities. "

 
At 13 december, 2007 22:43, Blogger Skeptikern said...

Efter ett sånt här uttalande får nog Jan-Olov Liljenzin snart se sig om efter ett annat jobb.

 
At 14 december, 2007 08:41, Blogger Den siste mohikanen said...

Skeptikern, han är professor emiritus, går inte att sparka. Märkligt vad hög andel av de som är publika med sin klimatskeptisism som inte är beroende av anslag från forskningsråd och universitet...

 
At 14 december, 2007 10:08, Blogger magnus said...

Ser att det finns en typ dagsfärsk artikel i ämnet i Chemical Net.

Där får Kjellén och andra komma till tals, samt nämns iskärneprover. Den polske forskaren Jaworowskis (som väl var expert CO2 i is och luft?) var väl den som tidigt ansvarade för dessa mätningar men drog sig ur när han menade att man skarvade tidsskalan för att få resultat att passa ett syfte.

I Becks redovisade historiska data kan/bör nog finnas systematiska fel för olika äldre mätinstrument och/eller förändring i metodik vid mätning. Men hans slutsats, att IPCC inte ens brytt sig om att nämna de historiska resultaten, utan istället bara suddat ut det som inte passat för att styrka sin tes, det är ju i alla händelser svidande -- och tyvärr en mot IPCC ständigt förekommande legitim -- kritik mot IPCC!

 
At 14 december, 2007 12:47, Anonymous Anonym said...

Magnus Andersson.
Du är tveksam om de mätvärden som Beck arbetat med. Han säger själv, att felet är max 3 procent.
Koldioxidhalterna har ju tagits fram med kemisk metod.
Vilka "olika mätutrustningar" och "förändringar i metodik" åsyftar du?

Olaus

 
At 14 december, 2007 14:57, Blogger Den siste mohikanen said...

Osäkerheten i koldioxidmätningarna kan inte komma från instrumenten. Redan för flera hundra år sedan kunde koldioxidhalten mätas med 5% noggrannhet.

Däremot lär en stor osäkerhet komma från placeringen geografiskt. Man kan ju tänka sig att en stad idag har väsentligt högre koldioxidhalt än vad som råder ute till havs. Någon som har data över koldioxidhalten i eller kring våra städer?

 
At 14 december, 2007 19:03, Blogger nomad67 said...

den siste mohikanen:

NOAA samlar CO2-data från i princip samtliga mätstationer, bara att välja ett område på kartan och tuta.

 
At 14 december, 2007 20:40, Blogger Thomas Palm said...

Det är bara titta på Becks eller Jaworowksis kurvor för att inse att de är orimliga. Från det att Keeling började mäta koldioxid systematiskt har vi en jämn och snygg stigande kurva med överlagrade årstidsväxlingar. De tidigare data fladdrar upp och ned på ett helt annat sätt: (Se figur 2)
http://www.warwickhughes.com/icecore/
Finns det någon rimlig förklaring till denna ändring just när man började mäta ordentligt? Det är närmast pinsamt att någon tror på detta. Även om Mohikanen inte säger det rent ut underkänner han i praktiken också dessa data när han säger att han tror på en livslängd på 35 år för koldioxid i atmosfären.

Att man mätte i städer är en felkälla, den mest uppenbara liggar dock närmare till hands: utandningsluft. Denna innehåller 45000 ppm CO2 och kan sabotera alla mätresultat om man inte är oerhört försiktig.

 
At 14 december, 2007 21:41, Anonymous Anonym said...

Vill tipsa om en artikel jag hittade på sidan www.forskning.se Nyheter med rubriken "Naturliga orsaker bakom global uppvärmning" från den 13/12.
Det är forskare från Göteborgs Universitet som kommit med en rapport som verkar intressant fast med lite extra slutsatser som kanske är ägnade att passa alarmismen och inte reta upp den
för mycket?

Inge

 
At 14 december, 2007 22:20, Blogger Den siste mohikanen said...

Recon, tack för länken.

Det var inte så stora skillnader på stadsnära miljöer som jag hade trott. Bland dem jag tittade på var det högsta enskilda värdet 420 PPM, vilket ju inte på långa vägar räcker för att bortförklara resultaten från Beck (alltså att koldioxidhalten varierat mer än antaget). Jag skall se om jag hittar något mer.

För närvarande tror jag dock ändå att det går att hitta en förklaring som är förenlig med hypotesen att förbränning av fossilbränslen och avskogning svarar för ökningen av halten av koldioxid. Jag ser inget bra argument för varför koldioxihalten skulle stigit under temperatursänkningarna på 50- och 60-talen, om inte just fossilbränslena är orsaken.

 
At 15 december, 2007 10:52, Blogger Den siste mohikanen said...

Thomas, det är mycket möjligt att felkällan du nämner är den som gör att mätdata varierar så kraftigt. Hur som helst finns det större skäl att tro på en långsam reaktion på koldioxid utifrån andra källor än vulkaner och mänskliga utsläpp. Mätdata beter sig helt enkelt som ett riktigt långsamt system gör.

Samtidigt är frågan en mycket god indikation på hur FN hanterar vetenskap. Det rätta hade vara att presentera alla mätdata, deklarera den arbiträra omotiverade tidsförskjutningen av data från borrhålen, samt förklara varför man dragit de slutsatser man gjort. Det felaktiga som FN gör sig skyldig till är att låtsas som om det regnar varje gång de möter motstånd.

 
At 15 december, 2007 12:37, Anonymous Anonym said...

Beck framhåller, att de 90 000 mätvärdena är tagna på landsbygd eller i utkanten av småstäder. Inga värden har mätts i regioner med industrier.

Bland de som ansvarat för värdena finns några nobelpristagare.
Att data skulle påverkats av människors utandning förefaller inte uppenbart.
Vem granskar Keelings vackra och jämna kurva? Har han inte monopolställning inom sin nisch?
Olaus

 
At 15 december, 2007 13:28, Blogger Thomas Palm said...

Mohikanen, IPCC skriver en *sammanfattning* av existerande vetenskap, vill du ha alla detaljer får du gå till referenserna. Skulle IPCC ta med inte bara alla relevanta resultat utan även motivera varför man struntade i vart enda misskrediterat papper som någonsin publicerats skulle man få köra runt rapporten i långtradare.

Anonym, Keeling må ha varit först, men snart var det många grupper runt om i världen som tog efter. Här en lista på några av dem:
http://cdiac.ornl.gov/trends/co2/

 
At 15 december, 2007 18:32, Anonymous Anonym said...

Tomas Palm: "Skulle IPCC ta med inte bara alla relevanta resultat utan även motivera varför man struntade i vart enda misskrediterat papper som någonsin publicerats skulle man få köra runt rapporten i långtradare."

De finns fler som kritiserar IPCC än det finns de som inte kritiserar IPCC? Eller?

/BD

 
At 15 december, 2007 20:32, Blogger Den siste mohikanen said...

Jag håller med Thomas, IPCC skriver en sammanfattning utifrån sin förståelse av klimatsystemet. Men det är ju just detta som är kritiken mot dem, att de helt sonika struntar i granskad forskningslitteratur som inte är i överensstämmelse med deras uppfattning. Det är möjligt att det skulle bli för tungrott att ta med alla möjliga förklaringar, men det är i så fall i mina ögon ett skäl att inte ha en politisk byråkrati till att "sammanfatta" vetenskapen. Urvalet avgör helt enkelt budskapet.

Trevlig kväll...

 
At 16 december, 2007 02:55, Blogger magnus said...

Olaus: "Han säger själv, att felet är max 3 procent.
Koldioxidhalterna har ju tagits fram med kemisk metod.
Vilka "olika mätutrustningar" och "förändringar i metodik" åsyftar du?


Med metodik menar jag att ny relevant hänsyn (till rumsstandard, människans närvaro och annat) kan ha tagits, vilket påverkar matutslaget. Även var mätningar ägt rum påverkar resultat, och var mätningar under en period extremt få spelar det in. Rum? Biostop? Höjd över havet? Rent spontant känns så stora förändringar som Becks historiskt mätta i den atmosfäriska nivån CO2 (kast mellan 300/340 och 440 ppm) inte helt rimligt. Men de mellan olika källor konsistenta förändringarna beskrivna i diagrammet postat på denna blogg är ju, om även den tidsförskjutning skedde som Jaworowski påpekat, något som bör kunna få klimatfrågan i gungning.

Vill minnas att Beck själv nämner byte av material i utrustning och att förändring i resultat inte kan uteslutas påverkas därav. (Just avsnitten om instrumenten är kul läsning, men det mesta av det finns inte i den kortare sammanfattning som nu bara tycks finnas på nätet.)

De 3 procenten noggrannhet i den kemiska mätutrustningen tänkte jag inte på, utan jag syftade på förklaringar till systematiska förändringar av mätningar. Men jag håller med om att knappast helt går att förklara bort de stora skillnaderna, vilka även delvis kan visas är oberoende av instrumenttyp. Det jag avsåg var också att Beck har en ödmjuk inställning till sina resultat -- samt en svidande och rättmätig kritik av att IPCC inte gjort ett bättre bakgrundsarbete med den faktor som är mest central i den hypotes som de driver.

Ska bli intressant att följa förändringarna vis Mauna Loa om det blir kallare. Men vad som än sker där borde ju Becks resultat utredas och är ju IPCC fel ute med CO2-alarmismen. (Är av CO2-mätningar förresten så omfattande? En huvudkälla är väl Mauna Loa. Är det inte så mycket mer är det väl i sig lite märkligt?)

-

Thomas: IPCC behöver inte vara så kortfattade som du retoriskt menar. En flerdubbling innebär inte att man måste åka runt med rapporter i långtradare. (Blir det obekvämt att köra dem i en småbil får man väl köpa en mellanklassbil. De drar du inte mer än Gores rekordtörstiga privatplan.) Ett par stycken om hela teorin med solen, kosmisk strålning och moln, där man bara ägnar sig åt en forskares antydning att teorin kan vara en missuppfattning av El Nino är ju ett gravt exempel på att de ratar relevant och omfattande forskning.

Den siste Mohikanen har rätt i attIPCC tar bort forskning som inte passar deras syfte, och dessutom accepterar de rent skräp, såsom modeller om att havsströmmar ska bromsas, att djur ska utrotas baserade på en rapport (som alarmisten Stephen Schenider gjorde om "lokal utrtning", men som snart visade sig totalt irrelevant vis avi klimatförändring), hockeyklubban och så vidare. Det gör dem direkt ovetenskapliga. Inte sant, Thomas...?

 
At 16 december, 2007 03:24, Anonymous Anonym said...

Tomas Palm: "Skulle IPCC ta med inte bara alla relevanta resultat utan även motivera varför man struntade i vart enda misskrediterat papper som någonsin publicerats skulle man få köra runt rapporten i långtradare."

Men är inte just detta som forskning går ut på? Att man tar med ALL forskning inom ett område? Eller är det så att vanliga forskningsprinciper inte gäller för IPCC? Med tanke på hur mycket som påverkar vår klimat och att klimatforskningen har enbart börjat är det viktigt att ta med allt som finns forskat inom området. För annars så styr man forskning och då kan det bli oreda i forskning och det kan vara fusk... IPCC största svaghet är dess syfte. Det är ett ganska dåligt syfte,ett ledande syfte. Om det är ett ledande syfte betyder inte forskningen som ligger bakom rapporten någonting. För då har man letat upp forskning som passar till själva syftet med arbetet. Och det är inte ett accepterat forskningsklimat.
Om man ska slå sönder en teori så börjar man slå sönder syftet. IPCC syfte är att det mänskliga bidraget till klimatförändringarna. Man behöver inte vara en expert på klimatet för att räkna ut att med ett sånt syfte blir sifforna högre än vad de skulle vara om syftet hade varit bredare. Om IPCC syfte hade varit att undersöka det naturliga klimatförändring och det mänskliga bidraget till klimatet och gjort en jämförelse, hade IPCC rapporten haft en större vetenskapligt tyngd och siffrorna skulle säkert vara mer korrekta. Och antagligen skulle mer forskare stödja IPCC av de som är kritiska.undraren

 
At 16 december, 2007 13:41, Blogger Thomas Palm said...

Undraren,
"Men är inte just detta som forskning går ut på? Att man tar med ALL forskning inom ett område?"

Nej, naturligtvis inte. Man tar med de resultat som anses relevanta inte de som tidigare visats vara fel. En paleontolog som skriver om människans utveckling idag berör vanligen inte Piltdownmannen därför att vi sedan länge vet att det är en bluff. (Den som däremot skriver om vetenskapshistoria kan vilja göra det.) En kemirapport innehåller inget om flogiston, fysiker talar ytterst sällan om etern och hur man kunde avveckla den.

Becks kurvor över koldioxidhalten är närmast jämförbara med "ung jord" kreationister som plockar fram gamla osäkra mätningar på ljushastigheten för att "bevisa" att den ökat och når en singularitet 6000 år bakåt i tiden.

Vill du gräva djupare har IPCC:s rapport tusentals referenser där man kan hitta närmare diskussioner om de olika detaljfrågorna och varför vissa resultat anses pålitligare än andra. Här får man antagligen gå tillbaka till 50-talet då frågan var aktuell.

Sen måste du ha klart för dig att IPCC inte bedriver forskning, de bara sammanställer den. De kommer dessutom till i stort sett samma slutsatsersom alla andra vetenskapliga organisationer som studerat frågan, typ NAS och AGU. Enda undantaget är, petroleumgeologernas organisation. Vill du få det till att IPCC:s resultat är politiskt vinklat måste du också få med hur alla dessa andra organisationer är styrda.

"Om IPCC syfte hade varit att undersöka det naturliga klimatförändring och det mänskliga bidraget till klimatet och gjort en jämförelse, hade IPCC rapporten haft en större vetenskapligt tyngd"

Det är precis vad IPCC gjort, men uppenbarligen hjälpte det inte för att övertyga alla.

 
At 16 december, 2007 23:29, Blogger Den siste mohikanen said...

Thomas, just for the record.

IPCC har konsekvent negligerat starka rapporter som visar att tex avskogning, modernt jordbruk och solen har en mycket stark inverkan på klimatet. De negligerar också urbana influenser på temperaturmätningar liksom alla data som pekar på att deras klimatmodeller är fel. Jag skulle kunna förlänga listan betydligt.

Det är alltså helt fel att ge sken av att det är ett enkilt motbevisat paper de inte tagit med. De har helt sonika struntat i flera hela forskningsinriktningar.

 
At 16 december, 2007 23:38, Blogger Den siste mohikanen said...

Ögnade lite på Becks rapport. Han använder 41 mätserier med 70000 mätningar, från tre kontinenter. Vad det än är som skulle kunna vara fel så lär det inte vara utandningsluft. Samma fel från en i stort sett slumpmässig felkälla som ger ungefär samma resultat över tre kontinenter... nej, det är inte möjligt. (Vill tillägga att jag fortfarande inte tror att Becks mätningar är rätt.)

 

Skicka en kommentar

<< Home