fredag, december 7

November 2007 - kallast sedan januari 2000

Nu har novembers globala temperatursiffror för 2007 kommit [länk]. De visar att november var marginellt kallare än normalt (-0.014 grader) och för detta sekel kallast sedan januari år 2000. Om vi bara betraktar november månad så var denna november kallast sedan 1993.

Vi har en La Nina nu och det kan vara en av orsakerna till denna "kyla". Intressant är att solcykel 24 verkar bli fördröjd. Inga solfläckar visar sig på solen. Ju längre dessa dröjer desto svagare kan solcykel 24 förväntas bli. Vissa forskare varnar för att en ny "Lilla istid" kommer inom 15-20 år.

Frågan är om temperaturökningen sedan 1980 överhuvudtaget ägt rum. Ross McKitrick påstår att de temperaturdata som IPCC använder är förorende av värmeöar, dvs människans förändringar av landskapet. Platser mer hög ekonomisk aktivitet, t.ex. storstäder visar på högre temperaturer än omgivande landbygd. Satellitdata mäter temperaturen över nästan hela jorden är mer tillförlitliga än mätstationer placerade på de mest underliga ställen. Ross McKitrick är inte vem som helst. Han tillsammans med Steve McIntyre var de som avslöjade IPCC:s bluff med hockeyklubban i 2001 år rapport. Läs mer här. Uppdatering: Original pdf-fil här.

Vi har inte längre någon global uppvärmning, åtminstone inte sedan 1998. Men på Bali där FN:s klimatpanel är samlade kan vi säkert förvänta oss nya alarmrapporter. Glöm aldrig att IPCC är en politisk organisation, inte en vetenskaplig.

Ett tipstack också till statistikern som var snabb att påpeka novembertemperaturen.

Andra bloggar om: , intressant.se

33 Comments:

At 07 december, 2007 07:38, Anonymous Anonym said...

Vänta bara Per, globala uppvärmningen har tagit en paus.. har för mig att den skulle starta igen 2009.. var det inte så? ;-)

 
At 07 december, 2007 14:01, Blogger Klas said...

Är det någon som har ngt data per månad för de senaste åren.
Jag menar nu har september, oktober och november varit "normala" eller tom kallare än normalt.

vintern är väl den som (omdebbaterat iof) kommer att bli betydligt varmare...

Sen säger väl iof medeltemperaturen i Sverige inte hela sanningen heller.

Letade lite efter satellitdata - jäklars vad mycket döda länkar och svårsökt det var !
Hittade iaf en rapport från 1999 - där slås ju fast att ingen medelökning har skett mellan 1979 - 1998, men att 1998 var ett år med värmerkord globalt sett, troligen pga El -nino aktivitet. Vore intressant att se samma data för 1999-2007...


/K

 
At 07 december, 2007 14:57, Blogger Klas said...

Hittade lite intressant data på en Nasasida. Här kan man själv ställa in parametrar och få modeller och temperaturer på olika platser för olika tidpunkter...

Nedastående är en körning på 1998-2007 som visar vinterns medeltemp i olika områden, jämfört med medeltemp 1950-1980.
http://data.giss.nasa.gov/cgi-bin/gistemp/do_nmap.py?year_last=2007&month_last=10&sat=4&sst=0&type=trends&mean_gen=1203&year1=1998&year2=2007&base1=1951&base2=1980&radius=250&pol=reg

Man ser en uppgång runt sydpolen och även nordliga breddgrader är varmare och ekvatorn är också ngt varmare, men strax norr och söder om ekvatorn är det istället en avkylning.


Denna länk med sommartemperaturer ger också ett intressant resultat:
http://data.giss.nasa.gov/cgi-bin/gistemp/do_nmap.py?year_last=2007&month_last=10&sat=4&sst=0&type=trends&mean_gen=0603&year1=2000&year2=2007&base1=1951&base2=1980&radius=250&pol=reg
En rejäl avkylning strax norr om sypolen ,en moderat uppvärmning på sydpolen samt kring 0 för resten av världen.

Denna graf är körd på årsbasis 2000-2006, och visar en relativt kraftig temperaturökning runt polerna, men konstigt nog så är europa och stora delar av nordamerika (utom alaska ?!) avkylda eller neutrala.

Kör man dessutom körningar 1950-2000 så ser man att sydpolen har kylts av . . .

Mycket konstiga data, min enda slutsats är att det är svårt att dra några slutsatser, särskilt när temperaturdifferenserna ligger på delar av grader, dvs små mätfel ger stora utslag. Vi behöver nog tyvärr iaf 50 års temperturdata till för att kunna säga ngt om trenden med större säkerhet - jag förstås om IPCC har ett svårt jobb.. :(

/K

 
At 07 december, 2007 18:22, Blogger Per Welander said...

Att få globala temperaturen korrekt mätt är faktisk en mycket svår uppgift. Idealiskt skulle man vilja integrera över hela jordklotet både över yta och tid. I praktiken så har mätstationerna många brister vilka man försöker kompensera för (ibland med tvivelaktiga metoder). Mätstationerna ligger också alldeles för glest. Satelliter ger bättre upplösning men de måste kalibreras rätt vilket inte är trivialt. De går dessutom i banor över jorden och täcker bara ett mindre område per tidsenhet.

Med tanke på att triljoner kronor står på spel är det konstigt att regeringarna inte satsar betydligt mer pengar på forskning, mätstationer och satelliter. Men man vill kanske inte ha reda på sanningen om globala temperaturen. Den skulle ju kunna spoliera hela IPCC:s politiska verksamhet.

 
At 07 december, 2007 20:07, Blogger Thomas Palm said...

Ross McKitrick är som sagt inte vem som helst. Han är mannen som inte bara hävdar att det är svårt att mäta jordens medeltemperatur utan rentav att det inte existerar någon, att själva begreppet medeltemperatur inte har någon väldefinierad mening.
http://www.uoguelph.ca/~rmckitri/research/globaltemp/globaltemp.html
Han tycker det är strunt samma om man tar aritmetiskt medel, geometriskt medel eller något annat! Ren crackpot science med andra ord. (I jämförelse är McIntyre seriös)

Klas, din rapport från 1999 är tyvärr värdelös. Sedan dess har det påtalats för Spencer och Christy att de hade ett teckenfel i sin algoritm för kalibrering av MSU-data.

Per, jag håller helt med om att det borde satsas mer på mätning av klimatet, men bland de värsta syndarna i det att de dragit ned på sina insatser USA under Bush. Mest flagrant är DSCVR/Triana, en satellit som är färdigbygd men som fastnat i ett lager på NASA. Och kom inte att försöka få det till att Bush agerar som han gör för att hjälpa IPCC!

 
At 07 december, 2007 21:20, Blogger Per Welander said...

Jaså thomas palm har vaknat till liv och lyckades få in en känga mot Bush - klassisk retorik bland de med vänstersympatier.

Nu tycker jag att EU inkl. Sverige, USA och alla andra länder borde satsa mer på forskning om detta svåra område som är klimat. Om nu man påstår att jorden är hotad - varför vill man då inte satsa mer på att få bättre underlag? Svaret är att det rör sig om politik och inte vetenskap. Bra underlag kan vara till nackdel när det gäller att driva politiska frågor. För övrigt är president Bush också en politiker. En klok sak han har gjort är att vägra skriva under Kyotoavtalet. Sen tycker jag med att han (d.v.s. kongressen) borde satsa mer på oberoende forskning i frågan.

Om vår undergång var nära pga av CO2 skulle man väl kunna ha 12 istället för 10 kärnkraftverk. Men se det går inte av "politiska skäl".

 
At 07 december, 2007 23:05, Blogger Den siste mohikanen said...

Thomas Palm, jag undrar om du har några kommentarer kring interiörerna inom FNs klimatpanel för regeringar (IPCC alltså) som ges. Om man konsekvent struntar i eller viftar bort kommentarerna från sina granskare - hur kan man ändå hävda att FNs scenarior stöds av "2500 forskare"? Det är ju uppenbart att de flesta av dessa 2500 personer inte granskat mer än bråkdelar av materialet - och de som faktiskt har granskat och gett kommentarer sorteras bort enligt eget skön. Snygg forskning, det får ju rasbiologiska institutet att framstå som ett under av vetenskaplighet i jämförelse.

 
At 07 december, 2007 23:13, Blogger magnus said...

Ross McKittrick har även skrivit följande i dagarna, där han tar upp tveksamheter i empirin och att:

"The bottom line is that, over the next few years, we will acquire new information that might overturn current beliefs about greenhouse warming. To lock into a policy path that ignores future information makes no sense."

McKittrick nämner bl a de experimentella bevisen för Svensmarks teori (utöver hans eget CLOUD-experiment, som räcker långt) på CERN inom några år.

Jag tycker att man, vid sidan av att bättra alarmisten Hansens i dag usla markmätning (se förresten Watts snygga sammanställning idag), även bör satsa på forskning kring kosmisk strålning och moln. Man kan skära ner megakostnaderna för de usla komplexa vagt grundade ickelinjära klimatmodellerna.

Beträffande kosmisk strålning-moln-forskningen är väl Thomas Palm (och IPCC) nöjda med den dryga halvsida i IPCC:s 3:e assessments tekniska dokument, där man inskränker hela teorin till en diskussion om en forskare som misstänkt att El Nino gav skenbar korrelationen för moln och kosmisk strålning från 1983, men korrelationen har ju visat sig obrutet >90 procent fram till 2003 (Palle/Butler/O'Brien (2004)).

IPCC lade då solens inverkan på klimatet som mycket låg (men antropogena gaser fick, utan fysiska bevis, högst värde), men någon revidering från IPCC:s sida, med tanke på fortsatt korrelation, har väl inte IPCC gjort. Forskare, bl a Lookwood(*), krävde ju för några år sedan att IPCC mer skulle räkna in solen som klimatdrivande.

-

(*) Lockwood bidrog iofs till den senare undermåliga rapporten om att solens roll var stor t o m 1985 men sen varit obefintlig.

 
At 08 december, 2007 07:32, Anonymous Anonym said...

ICECAP -- http://icecap.us/ -- är läsvärd i dessa klimatsammanhang. På bloggen hittade jag följande uppiggande elakhet:

"15.000 politiker, byråkrater, lobbyister, aktivister, journalister och andra celebriteter har samlats i Nusa Dua, Bali ... När de gör upp sina planer på att sätta gränser för dig, att våldsamt höja dina energikostnader, och att omfördela rikedomar globalt, då gör de det i en plutokratisk lyx som varit otänkbar även för kejsare, för hundra år sedan. Men bli inte arg. De gör det för ditt eget bästa. Du måste lita på dem. De kommer att vinka till dig från sina limousiner."

Men mer seriöst berättar bloggen även om de ovanligt låga temperaturer som i dessa dagar registreras världen över. Här.

 
At 08 december, 2007 08:49, Blogger Thomas Palm said...

Typiskt Per, själv kan han slänga ur sig de vildaste konspirationsteorier mot IPCC och alla som står på den sidan, men om någon påtalar att sanningen inte är så enkel, att de som motsätter sig Kyoto också motsätter sig forskning, ja då blir man "typisk vänster". För fem år sedan skulle jag kallat Per "typisk höger" men vid det här laget börjar han tur nog bli ganska otypisk.

Sen har jag en liten fråga. Politikerna påstås driva denna klimatkonspiration för att få större makt, men jag trodde forskarsamhället var med på den för att få större anslag. Nu får vi höra att forskningen tvärtom skärs ned för att politikerna inte vill veta. SÅ VAD ÄR DET SOM FÅR FORSKARNA ATT DELTA????

 
At 08 december, 2007 11:02, Blogger Per Welander said...

thomas palm sa: SÅ VAD ÄR DET SOM FÅR FORSKARNA ATT DELTA????

Du vet lika bra som jag att forskarna får kämpa för sina anslag. Det gäller inte bara Sverige. Politiker kan därför bivilja anslag för ändamål de gillar och motverka anslag för det de inte gillar. Genusforskningen på Uppsala Universitet är ett bra ett exempel på detta. Men försök få pengar för projekt som ska bevisa att IPCC har fel så ska du se hur svårt det är.

thomas palm sa: Nu får vi höra att forskningen tvärtom skärs ned för att politikerna inte vill veta.
Nu förvränger du avsiktligen det jag skrev. Läsarna kan själva läsa min kommentar ovan och ingenstans står "skärs ner".

 
At 08 december, 2007 11:05, Blogger Den siste mohikanen said...

Thomas Palm, ingen kommentar om att IPCC helt självsvåldigt struntar i kommentarer från sina granskare?

Thomas: jag vet inte hur många gånger det sagts på denna blogg. Det förekommer ingen konspiration. IPCC är ingen konspiration, det är en politisk organisation satt att utveckla vetenskaplig förståelse, på samma sätt som t ex rasbiologiska institutet var det. Det behövs ingen konspiration för att producera usel vetenskap, bara byråkrati, politisk inriktning, avsaknad av kontrollfunktioner och media som vill sälja reklamplats. Så lägg av med att hänvisa till en världskonspiration, det är inte en sådan vi tror existerar, det är bara en halmgubbe du sätter upp som du kan fäktas med.

 
At 09 december, 2007 12:13, Blogger Per-Olof Persson said...

Environmentalism är en religion

Författaren Michael Crichton (Jurassic Park) förklarar varför environmentalism är en religion:

http://www.michaelcrichton.net/
speech-
environmentalismaseligion.html

 
At 09 december, 2007 19:11, Anonymous Anonym said...

IPCC-politikerna vet inte vad de beslutar om.
Viktiga fakta saknas om CO2-kretsloppet.

En bra artikel av Peter Stilbs i Sourze 6 dec 07
”Klimatfrågan – en gudagåva till politikerna ”
http://www.sourze.se/Klimatfr%c3%a5gan_%e2%80%
93_en_gudag%c3%a5va_till_politikerna_10620658.asp

(Foga ihop webb-adressen)

 
At 09 december, 2007 19:47, Blogger Jonas N said...

Thomas

Jag har nu läst McKitricks artikel som fanns att hitta i den länken du angav, se här (länk)

Det lät på ditt inlägg som om du menar att han inte är seriös? Mitt intryck är det motsatta. Han tar upp problematiken med att ange 'en global temperatur' för något som aldrig är i termodynamisk jämvikt, vare sig internt eller med sin omgivning. Han säger definitivt inte att det är 'strunt samma' hur man mäter. Det är nog snarare motsatsen han hävdar.

Men skälet till att han gör det är att det är hart när omöjöligt att ge begreppet 'global temperatur' en fysikaliskt välgrundad mening.

Om du kallar detta 'Crackpot Science' får du minsann argumentera otroligt väl för detta (och finna dig i att bli ifrågasatt på vägen).

Om du inte gör det, och heller inte tar tillbaks detta (ogrundade) påstående, har du ännu en gång gjort bort dig och visat att alla dina inlägg på divers sajter inte behöver ha mer substans än sandlådans 'Nej, det är ni som är dumma' ...

Notera, att jag vill ge dig utrymme för att backa. För att säga, 'jag tar tillbaks det, min kommentar var överilad' (eftersom fadäser kan nog dom allra flesa begå).

Men då vill jag också se just detta från dig.

 
At 09 december, 2007 22:02, Blogger Per Welander said...

ingvars URL igen som länk

 
At 09 december, 2007 22:13, Blogger Den siste mohikanen said...

Thomas Palm, du har ju ofta sagt att mätdata från havet inte duger till att diagnosticera klimatet.

Jag hittade följande lilla goding: "Our climate model, driven mainly by increasing human-made greenhouse gases and aerosols, among other forcings, calculates that Earth is now ab-
sorbing 0.85 T 0.15 watts per square meter more energy from the Sun than it
is emitting to space. This imbalance is confirmed by precise measurements of
increasing ocean heat content over the past 10 years."

Så vilka är det som anser att vi har precisa mätningar av värmet i havet? James Hansen och Gavin Schmidt m fl... (Science, nr 308).

Men nåja, det gällde kanske bara så länge mätdata bekräftade deras klimatmodell. Nu när data motsäger modellen kanske de inte anses vara så precisa längre?

 
At 09 december, 2007 23:44, Anonymous Anonym said...

International Journal of Climatology
A comparison of tropical temperature trends with model predictions
...Model results and observed temperature trends are in disagreement in most of the tropical troposphere...

Road to Bali
Peter Foster, Financial Post, Toronto, December 06, 2007

Just som marxismen blev förpassad till historiens skräpkammare, fann (dess anhängare) en ny sak att kämpa för: vår miljö. . . . En gång sågs kapitalismen som fiende därför att den påstods göra människor fattiga. Idag ses den som fiende därför att den gör dem rika, och detta sägs ha följdverkningar. Utsläppen i vårt kol-baserade industrisamhälle sägs leda till ett klimat ur balans: Vi kommer att plågas av rent bibliska plågor - översvämningar, torka, och orkaner.

 
At 10 december, 2007 07:07, Blogger Thomas Palm said...

Jonas, att du kan läsa McKitricks artikel utan att inse vilket nonsens den är bara ytterligare bekräftar min åsikt att du inte fattar grunderna i naturvetenskap. Artikeln försöker blända med ekvationer och fina ord, men i slutändan är det nonsens. Det är bara titta på figur 1 och resonemanget bakom för att inse detta. Du har helt missuppfattat pappret om du bara tror det är jordens temperatur han anser svårtmätt. Det är begreppet medeltemperatur han underkänner: "Since temperature is an intensive variable, the total temperature is meaningless in terms of the system being measured, and hence any one simple average has no necessary meaning"

 
At 10 december, 2007 12:48, Blogger Klas said...

Läste också artikeln om global temperatur.

Den var ganska tung, men budskapet tycker jag ändå var klart: Det är svårt (omöjligt - ? nja) att mäta en global medeltemperatur eftersom man inte utan vidare kan slå ihop lokala temperaturer - vilket är logiskt.

Man tycker väl dock att några forskare borde ha koll på andra faktorers inverkan såsom lufttryck, luftfuktighet mm - och på så sätt få fram justerade jämförbara siffror så att man av en karta med lokala temperaturvariationer kan få fram en global trend ?

Sen håller jag inte med om att ett mätvärde, iaf lokalt, skulle vara värdelöst. Om det ett är år mellan -5 till + 15 i Toronot, och näst år är 0 till +25 så gör ju det en jäkla skillnad för folket som bor där

/K
http://klas-resonerar.blogspot.com/

 
At 10 december, 2007 13:25, Blogger Den siste mohikanen said...

Alla,

jordens "medeltemperatur" vid ytan är ett populärt mått i media. Som det presenterats är det också gravt felaktigt. GISS och HadCRU m fl räknar inte fram ett aritmetriskt medelvärde. De baserar siffrorna på viktade medelvärden av DATA SOM REDAN FILTRERATS och av DATA SOM INTE ÄR REPRESENTATIVA. Vilket som bekant inte kan ge ett sant medelvärde.

Som diagnosverktyg för att kunna avgöra om jorden blir varmare är det enda vettiga måttet klimatsystemets värmeenergi, så gott vi kan mäta det. Mycket skulle vara vunnet i den här diskussionen om vi fokuserade på vettiga globala mått (energi!) och på överensstämmelse av modellerna med verkligheten på REGIONAL nivå.

 
At 10 december, 2007 15:03, Anonymous Anonym said...

"It isn't pollution that's harming the environment. It's the impurities
in our air and water that are doing it."

-- Al Gore, Vice President

 
At 10 december, 2007 16:08, Blogger Thomas Palm said...

Anonym, ditt citat från Al Gore tillskrevs ursprungligen Dan Quale, har sedan pådyvlats både Bush, Kerry och Gore, men är i själva verket påhittat av MAD som något Quale kunde ha sagt.

Mohikanen, vad tycker du om någon som tycker det är en social konvention om man beräknar medeltemperatur med aritmetiskt eller harmoniskt medelvärde? Tyder det på ens grundläggande kunskaper i termodynamik?

 
At 10 december, 2007 18:41, Blogger Jonas N said...

Thomas,

Dina påhopp gör inte intryck på mig. Du har många ggr refererat andra och hamnar fullkomligt fel, och du har emellanåt även redovisat egna tankar som blivit ännu stolligare.

Nu vidhåller du att McKitricks kritik av svårigheterna att ange en 'global temperatur' är 'Crackpot Science'.

Han har helt rätt i att "any one simple average has no necessary meaning" såvida saker inte är i termodynamisk jämvikt eller i ett stationärt tillstånd av värmetransporter. (I dessa fall skulle man kunna konstruera meningsfålla medeltemperaturmått)

Och jag noterar ytterligare en gång att dina starkasta argument är av arten:

'Den och den personen är dålig. Alltså behöver man inte ta något han säger på allvar'

(ofta baserat på rent halsbrytande associationer)

Här kritiserar du mig i stället för att visa att ngt som McKitrick säger är fel.

Och kom inte och försök smit bakom att alla hans exempel inte är lika relevanta. 'Crackpot Science' betyder ngt helt annat.

(Någon som försöker extrahera jordens medeltemepratur och ffa dess historik under de senaste 1000 åren, under vissa perioder ur enbart några enstaka träds årsringar ligger betydligt närmare den definitionen)


Sen är din 'åsikt' om vad jag förstår av naturvetenskap lite lustig i sig, Thomas. Du har provat liknande grepp tidigare. Vill minnas att du hävdade klimatet inte kunde uppvisa kaosegenskaper eftersom det var frågan om energibalanser.

Tja, där ser man vilka intellektuella giganter som förklarar för en vad man kan och inte kan ...

;-)

 
At 10 december, 2007 20:57, Blogger Den siste mohikanen said...

Thomas, det här är nog möjligen den löjligaste diskussion jag sett inom klimatfrågan (nåja, tyvärr inte när jagtänker efter).

Vi har inget medelvärde på temperaturen tillgängligt, vare sig aritmetiskt, harmoniskt eller geometriskt. Så varför hänga upp dig på denna fråga? Det är bara (en ointressant del av) teori, utan koppling till våra mätdata.

För jag hoppas att du inte på allvar tror att det går att räkna ut ett aritmetiskt medelvärde utifrån illa placerade sensorers maxima och minima-värden?

Och jag hoppas att du inte tror att de termodynamiska förändringarna i klimatsystemet beskrivs väl av ett aritmetiskt medelvärde på yttemperaturen, ens om vi hade ett att tillgå?

 
At 10 december, 2007 23:33, Anonymous Anonym said...

Peter Stilbs, professor i Fysikalisk kemi vid KTH, skriver ju idag 10 dec på SvD Brännpunkt om klimathotet: "Allt bygger faktiskt bara på pseudovetenskap och datorsimuleringar. De vetenskapliga argumenten är i verkligheten otestade hypoteser som förvandlats till för utomstående ogenomträngliga datorprogram. Man kallar det hela för 'optimering', men i verkligheten är det bara en justering för att ge det resultat modelleraren önskar."

Hos Sourze.se hittar man tre längre artiklar av honom. Och en liten intervju: "Jag skulle gärna vilja få in mer i andra media, men blir censurerad i SvD & DN."

Alltid roligt att få lära sig mer - om media.

 
At 11 december, 2007 07:44, Blogger Thomas Palm said...

Mohikanen, det kan vara värt att hänga upp sig på att McKitrick ägnar sig åt ren pseudovetenskap när han börjar dilla om harmoniska medelvärden. Det handlar för hans del inte bara om jordens temperatur utan man kan inte ens ange en medeltemperatur för två glas med vatten. För att visa vad hans förakt för termodynamik kan leda till valde han i en annan bok att när han skulle beräkna medeltemperatur sätta in temperaturen 0 C så fort det saknades data för en station. Resultatet blev att hans trend i praktiken handlade om antalet aktiva mätstationer inte någon temperatur, men det är OK, medeltemperaturen är i alla fall bara en social konvention. I en annan publikation blandade han ihop grader och radianer på en avgörande punkt, men inte heller det visade sig vara viktigt.

Steve, det finns ingen rättighet att få in allt man totar ihop i någon av Sveriges större tidningar, att bli refuserad är inte detsamma som att bli censurerad. Själv skrev jag en gång ihop en replik till ett av Stilbs alster i DN och vart refuserad. Är då jag ännu mer censurerad än Stilbs som ändå dyker upp i pressen mer ofta än hans haranger förtjänar?

 
At 11 december, 2007 10:16, Blogger Den siste mohikanen said...

Thomas, kan du ge referenser till påstående om Ross McKitrick? Vis av erfarenheten tar jag inte sådant för angivet värde...

Ross McKitrick har i det enda sammanhang jag stött på honom - slakten av Manns och IPCCs hockeykurva - haft mycket goda argument. Jag säger inte att han inte kan göra fel men jag tar inte ditt ord på det.

 
At 11 december, 2007 11:27, Blogger ianric said...

Mohikanen,

Du sätter fingret på den punkt som nästan aldrig diskuteras. Hur stor är jordens värmemängd och hur förändras den? Svaret är att det har vi ingen aning om. (Nåja, det skulle väl iofs gå att uppskatta med en siffras noggrannhet...)

Att förlita sig på termometrar är rent ut sagt löjligt. 13% av mätstationerna i USA är uppsatta reglementsenligt. På Antarktis påbörjades mätningarna för ca 50 år sedan. Behöver jag nämna Sovjetunionen, Kina, Afrika, Sydamerika, världshaven...

Långa, obrutna, heltäckande och tillförlitliga mätserier? Snälla nån! De enda någorlunda tillförlitliga data över GLOBALA temperaturtrender kommer från satelliter sedan 1979. Och de data ger inte mig några sömnproblem.

 
At 11 december, 2007 13:34, Blogger Den siste mohikanen said...

Ianric, det finns två metoder som jag finner rimliga utöver satelliter som du nämner. Dels temperaturmätningarna i världshaven med bojflöten (som visat en värmande trend under 90-talet och en neutral till avkylande trend de senaste åren). Dels har vi proxyn, dvs att titta på sådant som beror av temperaturen och som lagras över åran. Bra proxyn är till god hjälp för att förstå klimatet. Det intressanta med proxyn är att de inte visar på vare sig temperaturer utanför tidigare nivåer eller temperaturförändringar utanför tidigare förändringshastigheter (om vi talar om tiden under den senaste interglaciära perioden).

 
At 11 december, 2007 14:29, Anonymous Anonym said...

En bagatell, men ändå: På DN Debatt kommer man inte in som "privatperson". Antingen har man en titel - "professor i Fysikalisk kemi vid KTH" borde normalt räcka långt, när det handlar om naturvetenskap; men läget är inte "normalt" - eller också talar man för en organisation.

 
At 11 december, 2007 14:55, Blogger Thomas Palm said...

Mohikanen, du kunde ju börja med att ta ställning till den artikel jag länkade till, det borde räcka. Annars hittar du mer hos Tim Lambert:
http://timlambert.org/category/science/mckitrick/
Det är McIntyre som är den någorlunda seriösa i paret McIntyre&McKitrick.

Vad gäller temperaturmätningar från bojar i havet är det en lovande metod nu när ARGOS börjar fungera, men det har varit en del inkörningsproblem som visats av att Mohikanens favoritartikel fått korrigeras två gånger, och vi ännu inte kan vara säkra på om den är korrekt.

Visst visar även proxyn, t ex temperaturprofilen i borrhål, på en stark uppvärmning.

Den som har intresse av vad som är på gång i frågan om mätning av klimatet har en hel del att hämta i Natures temanummer 6 december.

 
At 11 december, 2007 20:09, Blogger TheStoff said...

Andra gången TP antyder McIntyre inte är seriös...
Menar du att han är inte som de "riktiga" klimatvetenskaparna på RC, de som inte publicerar kommentarer vars frågor de inte kan bemöta, som undanhåller källdata och analysscript till sina publicerade papers och återanvänder samma gamla felaktiga bcp proxies för att fabricera nya hockeykurvor. För att inte tala om tigandet om de uppenbara bristerna i GCM:erna.

Dessutom tar Gavin hyckleriet till oanade nivåer i diskussionen med McKitrick när han skriver "...hyping of this result is a big disincentive to other researchers taking your hypothesis seriously...".

Tjenare, pressreleaser är bara för alarmister eller?

Är det definitionen på seriös så föredrar jag den "någorlunda" seriösa McIntyre.

 

Skicka en kommentar

<< Home