tisdag, december 18

Ingen global uppvärmning på Antarktis

IPCC:s klimatmodeller och dess hypoteser säger att temperaturen vid polerna ska öka mest. Men verkligheten ser annorlunda ut. I Journal of Climate nr 20 presenteras en studie som visar att temperaturen på Antarktis varit oförändrad sen 1970.

Författarna Chapman, W.L. and Walsh, J.E. studerade temperaturen mellan 90:e och 60:e breddgraden mellan 1958 och 2002 på södra halvklotet. Det är ingen lätt uppgift då väderstationerna är glest belägna. Regionala skillnader fanns men globalt sett var temperaturen oförändrad mellan 1970 och 2002. Under perioden 1958 - 1970 registrerades det en uppvärmning.Fast koldioxidhalten ökade med 15% ökade inte temperaturen. Återigen motsäger verkligheten IPCC:s hypoteser. När ska politikerna vakna och inse att IPCC:s rapporter är starkt snedvridna då de inte tar hänsyn till modern forskning. IPCC gör ett snävt urval av de rapporter som passar den politiska agendan och struntar i alla studier som inte stödjer deras hypoteser.

Källa

33 Comments:

At 19 december, 2007 09:31, Blogger nomad67 said...

Intressant, läste även på CO2 Science att Chapman & Walsh även har inberäknat Antarktiska halvön i denna data vilket gör det hela än mer relevant.

 
At 19 december, 2007 09:33, Blogger Thomas Palm said...

Så här skriver Wikipedia om det hela:
"Polar amplification is defined by International Arctic Science Committee on page 23 of the Arctic Climate Impact Assessment "Polar amplification (greater temperature increases in the Arctic compared to the earth as a whole) is a result of the collective effect of these feedbacks and other processes."[1] It does not apply to the Antarctic, because the Southern Ocean acts as a heat sink.[2] It is common to see it stated that "Climate models generally predict amplified warming in polar regions", e.g. Doran et al. [3]. However, climate models predict amplified warming for the Arctic but only modest warming for Antarctica."

Pers inledande påstående "IPCC:s klimatmodeller och dess hypoteser säger att temperaturen vid polerna ska öka mest" är att klassa som en modern myt.

 
At 19 december, 2007 10:42, Blogger ianric said...

Om man studerar data från satellit finner man något fascinerande. Det finns en så gott som kontinuerlig gradient av uppvärmningstakt från sydpolen till nordpolen. Nåja, vid sydpolen är uppvärmningen förstås negativ. Det är ungefär vid 52,5 grader latitud syd som den byter tecken. Det handlar alltså inte om en global uppvärmning så mycket som en longitudinell uppvärmning. Tänk vilken rubrik i DN: "Hotet från den longitudinella uppvärmningen".

 
At 19 december, 2007 11:30, Blogger Den siste mohikanen said...

Den omvända trenden mot norra halvklotet passar inte alls FNs klimatmodeller och deras förutsägelser. Men de stämmer bra in på teorin om kosmisk strålnings inverkan på molnigheten som den formulerats av Svensmark et al. Den höga reflektionsgraden på Antarktis (pga av oförorenad is och snö) gör att trenden på Antarktis borde vara omvänd den i resten av världen om förändringar i molnighet ligger bakom en betydande del av temperaturvariationerna. Och det är ju precis vad vi observerar.

 
At 19 december, 2007 13:18, Blogger Per Welander said...

I AR4 har IPCC hypotesen att temperaturen till 2099 ska öka med nästan 4 grader på Antarktis (-90 latitud). På -60 grader bara med 2 grader (A2-scenariet). Det ska i.o.f.s. öka mer vid Nordpolen och norra halvklotet. Men man ser ändå en klar förstärkning just vid -90 och +90 graders latitud jämfört med -60 och +60 grader.

Konstaterar också att isen vid Arktis nu är tillbaka till normala eller något över normala nivåer. Antarktis har haft rekordmycket is.

Wikipedias kvalitet ska man ifrågasätta. Ibland vettig information, ibland rent skräp. Seriösa forskare undviker att använda Wikipedia som referens.

 
At 19 december, 2007 14:01, Blogger nomad67 said...

Att modellerna är fel för Antarktis i synnerhet har väl konstaterats om och om igen av både polarforskare och klimatmodellerare och är väl ingen hemlighet, oavsett vad som står i Wikipedia?

Från papper publicerat i Geophysical Research Letters i Augusti 2007:

"We assess 19 coupled models from the IPCC fourth assessment report archive from the simulation of the 20th century, based on the calculation of “skill scores.” The models show a wide range of scores when assessed against Antarctic or global measures of large-scale circulation indices. Except for continental mass balance, the model average proves a more reliable estimate than that for any one model. Individual models show a very wide scatter in simulated Antarctic temperature trends over the past century; the large trend over the Antarctic peninsula in winter is not well represented, which makes it clear that whatever has been driving these trends is not well captured by many GCMs. Trends in temperature are clearly linked to the sea ice simulation, another variable that most models do not simulate well."

Fråga till Palm: Eftersom teorin säger att Antarktis inte värms upp beroende på att södra oceanen agerar värmeavlopp, borde inte SST för området ha stigande temperaturtrend? Data visar ju på raka motsatsen, Antarktis värms inte upp (2% halvö undantaget) och södra oceanen kyls av. Jag undrar vilken bisarr efterkonstruktion som används för att förklara denna enorma anomali?

 
At 19 december, 2007 15:10, Blogger Den siste mohikanen said...

Thomas Palm, en värmetröghet från omgivande hav kan inte leda till MINDRE uppvärmning än haven själva utsätts för. Och med omvänt tecken på utvecklingen så... har FN en del att förklara, vilket de kanske kan göra samtidigt som de förklarar den MINSKADE ånghalten i luften, den LÄGRE uppvärmningen där koldioxid värmer och den UTEBLIVNA ackumulationen av energi i klimatsystemet. Bland annat...

 
At 19 december, 2007 15:40, Blogger Thomas Palm said...

Eftersom recon länkar till en artikel av Willian Connolley kan det kanske vara intressant att läsa vad han skriver på sin blogg:
http://scienceblogs.com/stoat/2007/11/polar_amplification_again.php
Notera speciellt figuren över hur temperaturen väntas stiga som funktion av latitud, vilket stämmer rätt väl med ianrics observation. Vad gäller temperaturtrenden i Södra oceanerna är den enligt IPCC AR4, Fig 5.2 positiv (Från Leviticus 2005).

Per, du säger att isen är tillbaka till det normala i Arktis, men då ignorerar du tjockleken. Nog lär det fortsätta bildas is i Arktis under vintrarna under översiktlig framtid. Däremot blir det allt mindre flerårig is.

 
At 19 december, 2007 16:02, Blogger Christopher E said...

Thomas Palm hänvisar till en rapport från 2005, när den uteblivna värmen i söder redan var väl känd. Det är väl ingen större tvekan om att den mindre uppvärmningen av Antarktis i modellerna är en efterkonstruktion med facit i hand. Hade där nu varit en stark uppvärmning så hade modellerna "förutsagt" det istället.

AGW är en anpassningsbar teori. I höstas påminde JunkScience om två artiklar om salthalten i Nordatlanten, två år efter varandra. Först uppmättes minskande salthalt och två år senare ökande salthalt. I båda fallen hävdade "klimatexperter" att förändringen låg i linje med vad växthusteorin förutsäger... Suck. Krona, jag vinner. Klave, du förlorar.

Mitt första kommentar här. Är imponerad över din blogg, och lycklig över att ha nyligen funnit den tillsammans med Klimatbluffen och Klimatsvammel. Själv har jag bakgrund i naturgeografi, historisk geologi och paleontologi, även om jag nu jobbar med helt andra saker.

/Christopher

 
At 19 december, 2007 16:05, Blogger Thomas Palm said...

Mohikanen var får du det till att ånghalten i atmosfären sjunker. En snabb sökning gav träffar som

"The Radiative Signature of Upper Tropospheric Moistening", Brian J. Soden et al Science Vol. 310. no. 5749, pp. 841 - 844.

"Trends and variability in column-integrated atmospheric water vapor" Kevin E. Trenberth et al, Climate Dynamics, Volume 24, Numbers 7-8 / June, 2005.

Och visst ackumuleras energi globalt som visats av den uppåtgående trenden i havstemperatur.

 
At 19 december, 2007 18:05, Blogger Thomas Palm said...

Galileo, (Snacka om pretentiöst alias. Går direkt in på John Baez kända "crackpot index"), kan du då visa var man förutsett lika stor uppvärmning på Antarktis som på Arktis!

Om jag gissar rätt på vilka två artiklar det är du tänker på när det gäller salthalten beskrev de två olika områden, och resultaten är alltså inte på något sätt motsägelsefulla, men du får även här gärna ge referenser.

 
At 19 december, 2007 18:10, Blogger Den siste mohikanen said...

Thomas, Trenberths rapport du länkar till säger:

“Precipitable water is a very important variable for climate, as discussed in the introduction, but the quality of most of the global analyses of this quantity leaves great deal to be desired.”

“Precipitable water variability for 1988–2001 is dominated by the evolution of ENSO and especially the structures that occurred during and following the 1997–98 El Nino event.”

Och så finner de en trend, inkluderat den starka El Ninon 97-98 på blott 1,3% per decennium.


Du har också andra indikationer t ex
Wang, J.-W., K. Wang, R.A. Pielke, J.C. Lin, and T. Matsui, 2007: Does an atmospheric warming trend lead to a moistening trend over North America? Geophys. Res. Letts., submitted

som med de bästa regionala data vi har inte kan hitta någon trend alls.

Du har också dessa data som bekräftar bilden: http://www.sunandsky.org/Sun_and_Sky_Data.html.

och dessutom


ånghalt


som visar att ånghalten i troposfären avgjort inte ökar.

Jag skall titta på Soden paper, har inte läst det förut.

Värmeenergin i havet ökar inte och har inte gjort det sedan 2003.

 
At 19 december, 2007 19:31, Blogger nomad67 said...

Palm: IPCC kan skriva vad dom vill, SST för södra oceanen har negativ trend. Läs här och se här

Connelleys papper om modellernas svagheter betr. Antarktis kvarstår.

IPCC hävdar att Antarktis ska värmas upp långsamt (dvs nu, för några år sedan gällde polar amplification för båda polerna).

I själva verket kyls hela området av och har gjort så länge. Min fråga kvarstår...

 
At 19 december, 2007 23:39, Blogger Thomas Palm said...

Recon, jag läste fel och trodde att du talade om havstemperaturen, men det är visst Mohikanen som alltid talar om att det är det som är den stora reservoiren. De där satellitdata är av begränsad pålitlighet, speciellt ut mot polerna (Evidence of possible sea-ice influence on Microwave Sounding Unit tropospheric temperature trends in polar regions, R E. Swanson, GRL VOL. 30, NO. 20, 2040)

Skall jag nu tro på Pers påstående att modellerna påvisar stark uppvärmning vid Antarktis eller på Recons att de är så osäkra att man inte kan säga något. Kan ni inte ta och göra upp det sinsemellan först så kan jag återkomma efteråt...

Sen har du en länk till en vacker figur. Vad förväntar du dig att man skall kunna dra för slutsats av denna utan någon förklaring till vad den representerar?

Mohikanen, du refererar till ett opublicerat papper som av titeln att döma bara handlar om Nordamerika, och sen ett annat som visar en trend för en enda punkt på jorden. Här hittade jag lite senare data än från mitt förra försök:
http://www.sciencedaily.com/releases/2007/09/070918090803.htm

"Värmeenergin i havet ökar inte och har inte gjort det sedan 2003."

Helt säker på det? Har du någon aktuell figur med de senaste revisionerna över hur trenden ser ut?

 
At 20 december, 2007 09:03, Blogger Den siste mohikanen said...

Thomas, artikeln du länkar till säger ingenting om hur de kom fram till att ånghalten ökat i atmosfären. Eftersom det motsäger tidigare kända data är jag inte beredd att ta det för sanning, särskilt inte som de inte bemöter varför deras data skulle vara rätt och andras fel.

Den vetenskapliga kvaliteten i rapporten kan också utläsas ur citatet:
""The atmosphere's water vapor content has increased by about 0.41 kilograms per square meter (kg/m²) per decade since 1988, and natural variability in climate just can't explain this moisture change. The most plausible explanation is that it's due to the human-caused increase in greenhouse gases."

Ingen argumentation om varför det skulle vara skillnad på uppvärmning genererad av mänskligt utsläppta växthusgaser respektive uppvärmning från andra, naturliga, orsaker. De har inte ens brytt sig om att argumentera för att ånghaltsförändringar inte är en primär faktor. Nejdå, det är ändå ett "mänskligt fingeravtryck".

Det är deprimerande att läsa vetenskap som sjunkit till denna nivå.

 
At 20 december, 2007 13:01, Blogger nomad67 said...

Palm: Jag menade ytvattentemperaturen. Vi kan konstatera att satellitmätningar och markbaserade mätningar har ganska samstämmiga trender för SST i området runt nordpolen så därför finns goda skäl att anta att tecknet på trenden i satellitdatan är riktig även för sydpolen.

Skall jag nu tro på Pers påstående att modellerna påvisar stark uppvärmning vid Antarktis eller på Recons att de är så osäkra att man inte kan säga något.

Vari ligger motsägelsen?

Den vackra figuren visar fyra äldre klimatmodellers tvärsnitt av atmosfären vid AGW. Notera förstärkningen över polerna i samtliga modeller.

Jag kan också inkludera en fin bild på GISS Model E direkt hämtad från RealClimate, Hansens senaste etanoldrivna best. Se hur vackert förstärkningen över sydpolen har obfuskerats genom manuell borttagning av griddar. Även om denna bild visar uppvärmning vid 2xCO2 (vi är väl ca 1,5x nu) så är det ändå komiskt att t o m Hansen & C:o inser att något är galet i beräkningarna för Antarktis.

 
At 20 december, 2007 14:38, Blogger Christopher E said...

Svar till Thomas Palm. Jag gillar Galileo, övertolka inte är du snäll. Om du är så osäker att du kallar någon med annan åsikt för "crackpot", bör du fundera över din debatteknik eller på hur emotionellt engagerad du är. Baez crackpotlista är f.ö. ganska underhållande, och passar förträffligt även på AGW-hypotesen, men låt oss inte sänka oss till den nivån.

Till nordatlantens salt istället:

Mindre salt:

Science 17 June 2005: Vol. 308. no. 5729, pp. 1772 - 1774
DOI: 10.1126/science.1109477

Dilution of the Northern North Atlantic Ocean in Recent Decades
Ruth Curry and Cecilie Mauritzen

Declining salinities signify that large amounts of fresh water have been added to the northern North Atlantic Ocean since the mid-1960s. We estimate that the Nordic Seas and Subpolar Basins were diluted by an extra 19,000 ± 5000 cubic kilometers of freshwater input between 1965 and 1995. Fully half of that additional fresh water—about 10,000 cubic kilometers—infiltrated the system in the late 1960s at an approximate rate of 2000 cubic kilometers per year. Patterns of freshwater accumulation observed in the Nordic Seas suggest a century time scale to reach freshening thresholds critical to that portion of the Atlantic meridional overturning circulation.


Mer salt:

GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, VOL. 34, L16603, doi:10.1029/2007GL030126, 21 August 2007

Changes in freshwater content in the North Atlantic Ocean 1955–2006

Abstract

Freshwater content changes (FW) for the North Atlantic Ocean (NA) are calculated from in situ salinity profiles for the period 1955–2006 from the surface to 2,000 meters. Heat content (HC) is also calculated from in situ temperature profiles for comparison. A decrease in FW between 1955 and 2006 of ∼30,000 km3 is found for the NA, despite an increase in FW of ∼16,000 km3 in the subpolar North Atlantic (SNA) and Nordic Seas between the late 1960s and the early 1990s. Over the last two decades there is a pattern of decreasing FW in the upper 400 meters and increasing FW below 1,300 meters for the NA. FW and HC are strongly negatively correlated for both the SNA (r = −0.93) and the NA (r = −0.79). Net precipitation, from NCEP/NCAR, is found to have a strong influence on FW changes in the SNA but this relation is weaker elsewhere.


(obs: jag påstår alltså inte att studierna är motsägelsefulla, utan roas av AGW-anhängare tolkat båda till sin fördel...)

Vad gäller Antarktis lägger du ord hos mig jag aldrig sagt. Jag säger inte att man förutspått samma värme som i Arktis, bara att modellernas "förutsägelser" gjorts med facit i hand.

 
At 20 december, 2007 15:55, Blogger Thomas Palm said...

recon, nu blir jag (eller är det möjligen du?) ännu mer förvirrad. De länkar du gav handlade om temperaturtrender i troposfären, inte vattentemperaturer.

Du har alltså ingen aning om vad den där "vackra figuren" handlar om? vilka modeller, när de gjordes etc? Det är inget problem att få resultat som de man ser där, det är bara ignorera kontinenternas placering och havsströmmarna så blir resultatet naturligtvis symmetriskt.

Återigen så envisas du sen med att länka till en bild snarare än till artikeln där den står. Vad är syftet med detta? Handlar det om att du vill förvirra eller att du helt enkelt inte vet vad bilden kommer ifrån utan bara kopierar en länk du sett? Här skulle jag gissa att "borttagningen" av punkter helt enkelt handlar om att Antarktis är bergigt och täckt av is. Man kan inte ha någon lufttemperatur under markytan!

 
At 20 december, 2007 23:59, Blogger nomad67 said...

Palm:

Som sagt, SST och Lägre Troposfären har bra samstämmighet över hela planeten gällande trenderna. Vad som är intressant är just trenden och inte storleken på förändringen.

Men låt gå, här har du en NOAA Extended SST plot på tempavvikelse för Arktis detta år, referensperiod 71-00. Visar ungefär samma bild som LT. Så var exakt är AGW-signalen?

Klimatmodellerna på bilden är f.ö. kopplade GCM:er och inbegriper per definition land och hav. Googla om du vill veta mer.

Här skulle jag gissa att "borttagningen" av punkter helt enkelt handlar om att Antarktis är bergigt och täckt av is

Antarktis må vara bergigt men består inte av endast 1500 meter hög terräng. Om detta vore orsaken så borde all högre terräng vara exkluderad i modellerna vilket skulle bli ganska uppenbart vid geografisk presentation. Din gissning låter inte rimlig.

 
At 21 december, 2007 08:29, Blogger Thomas Palm said...

Recon, hur i helvete skall jag kunna googla på något som du vägrar säga vad det är? Om du vet att det är en kopplad GCM den där bilden kommer från *måste* du ha mer information än du är villig att lämna ut. Vad är det du döljer?

Titta på en topografiskt karta över Antarktis (inklusive isen) och du skall se att det är högt. Säg mig sedan vid vilken annan latitud du hittar ett band runt hela jorden med bara berg. Att det är just vid Antarktis man får en sådan här anomali beror på att ytan för varje latitud blir allt mindre ju närmare polerna man kommer så att ett enstaka bergsmassiv kan täcka hela latituden. I vilket fall som helst framgår av figuren att uppvärmningen runt Antarktis är mycket mindre än runt Arktis.

Vad gäller yttemperaturen runt Antarktis får man vara försiktig med att tolka enstaka år.

Galileo, du noterar att ditt andra abstract inkluderar det första: "A decrease in FW between 1955 and 2006 of ∼30,000 km3 is found for the NA, despite an increase in FW of ∼16,000 km3 in the subpolar North Atlantic (SNA) and Nordic Seas"

 
At 21 december, 2007 13:30, Blogger Den siste mohikanen said...

Thomas, är du hygglig och länkar till ett peer-reviewed paper som visar att Antarktisanomalin beror på höjden på kontinenten?

 
At 21 december, 2007 14:16, Blogger ianric said...

Nedanstående tabell förstås bäst om man kommer ihåg att Antarktis är bergigt:

MSU 1979-2006
Latitud Trend
90N-80N 0.051935
80N-70N 0.043846
70N-60N 0.043564
60N-50N 0.032534
50N-40N 0.027735
40N-30N 0.021708
30N-20N 0.012233
20N-10N 0.007274
10N-0 0.007560
0-10S 0.008219
10S-20S 0.006150
20S-30S 0.012627
30S-40S 0.014654
40S-50S 0.008626
50S-60S -0.003119
60S-70S -0.010904
70S-80S -0.009881
80S-90S -0.014831

 
At 21 december, 2007 17:09, Blogger Christopher E said...

Palm, jo jag noterade att den andra forskargruppen sannolikt har refererat Curry mfl. Men det var alltså inte poängen, och jag sa aldrig att studierna var motsägelsefulla.

Poängen är om igen AGW-gängets snabba förmåga att anpassa sig efter mätningar.

Saltare hav: högre avdunstning pga global uppvärmning (GW).

Sötare hav: Mer issmältning pga GW, alt. mer nederbörd pga GW om det längre söderut.

Minskande glaciärer: Smältning pga GW.

Växande glaciärer: Mer nederbörd pga GW.

Varmare Antarktis: GW värmer atmosfären.

Kallare Antarktis: Kallare stratosfär kyler Antarktis pga GW eller annan bortförklaring.

Extremt väder: Tecken på GW om det gäller värme, torka och översvämning, medan köldrekord och annat är meteorologiska tillfälligheter utan signifikans.

Inte ens en utebliven uppvärming i bortåt 7 år (eller mer, beroende på dataserie eller kriterier, är något problem. Annars skulle man lätt kunna tro att det faktum att jorden inte blir varmare vore ett problem för hypotes som säger att jorden blir varmare. Men då har man underskattat AGW-hypotesen!

 
At 21 december, 2007 18:42, Blogger nomad67 said...

Palm, du kan väl för i helvete läsa?

Modellernas namn står ju ovanför bilderna så googla på "coupled GCM" plus NSIPP/SNU/GFDL eller GEOS5!?

Det specifika pappret som bilden är hämtad ur,"A Moist Benchmark Calculation for the Atmospheric General Circulation Models", verkar inte ha publicerats ännu. Själva bilden är hämtad här

...beror på att ytan för varje latitud blir allt mindre ju närmare polerna man kommer

Ja och konvergensen av latituderna resulterar i att fler mindre celler täcker Antarktis yta. Nya modeller har en upplösning på ca 2 grader eller lägre så detta duger inte som förklaring på att ingenting beräknas för tryckytan 1000 hPa över Antarktis.

Snarare är det så att GCM:ernas landmassealgoritmer ger grovt felaktiga resultat för stora snö/istäckta landytor och därför utelämnas detta område.

F.ö. om du tar bort skygglapparna och tittar noga på bilden (Model E) så syns det tydligt att förstärkningen finns där, mellan tryckytorna 850-750 hPa vilket då enligt ditt resonemang borde motsvara marktemperatur för Antarktis; 3-14 graders uppvärmning.

Vad gäller yttemperaturen runt Antarktis får man vara försiktig med att tolka enstaka år

Okej men det har sett ut ungefär såhär sedan minst sekelskiftet så detta är nog snarare en trend än tilfällig avvikelse.

 
At 22 december, 2007 08:42, Blogger Thomas Palm said...

recon, så det går alltså inte att avgöra om din figur härstammar från en GCM som använder sig av realistiska parametrar eller en avsiktligt förenklad modell som är tänkt att studera en viss effekt och därför tar bort onödiga komplikationer. Inte heller är den ens accepterad för publikation. En helt värdelös källa med andra ord.

Sen fattar du inte vad jag menar när jag talar om Antarktis. Vad hjälper det med många gridpunkter om de alla är över positioner med hög marknivå? Att Mohikanen vill ha en peer reviewed källa för en topografisk karta över Antarktis är rätt komiskt.

Och visst finns det i den där figuren en viss uppvärmning även över centrala Antarktis, om än mycket mindre än den över Arktis.

 
At 22 december, 2007 22:54, Blogger Den siste mohikanen said...

Så Thomas Palm kan inte hänvisa till en källa som visar att Antarktis anomalin beror på höjden på kontinenten. Det beror naturligtvis på att det inte finns någon sådan källa. Skitsnack som vanligt mao. Den så kallade klimatdebatten är Alice i underlandet. Helt orimliga resonemang duger för att påvisa en klimatkatastrof medans argument mot en klimatkatastrof måste passera varje falsifiering liksom stå över varje försök till falsifiering med den skruvade logik som duger för att påvisa "klimatkatastrofen" i första hand. Tragedi!

Jag börjar tycka att bokstavstroende är rätt öppna för argumentation i jämförelse med vår kulturella och politiska "elit".

 
At 23 december, 2007 10:44, Blogger nomad67 said...

Palm, har du själv tittat på en topografisk karta över Antarktis?

Titta här så ser du att nedanför 80° syd (ungefärligt markerat med grön ring) så är långtifrån all terräng högre än 900 hPa/1000 meter, den tryckyta där modellen klipper.

Så antingen har du delvis rätt vilket innebär att modellen har amatörmässig kvalitét på de procedurer för beräkning av mixad terrängtyp, vilket i sin tur gör att det blir fel överallt på jordytan där hög terräng finns, eller så har jag rätt i att modellen helt enkelt inte klarar av att beräkna Antarktis. Vi kan väl enas om att båda påståendena är korrekta?

En helt värdelös källa med andra ord.

Accepterad men inte publicerad. Vi får väl se hur värdelös den är när pappret blir tillgängligt. Tills dess kan du ju trösta dig med att mitt argument inte är avhängigt just dessa figurer, som du själv observerade nedan...

Och visst finns det i den där figuren en viss uppvärmning även över centrala Antarktis, om än mycket mindre än den över Arktis.

Mindre i yta, inte magnitud på uppvärmningen. Hur du än vrider och vänder på det så misstämmer det med mätdata.

 
At 21 februari, 2008 15:41, Anonymous Anonym said...

Antarktis och Arktis skiljer sig på många sätt och en av dem är cirkulationen i atmosfären. Över hela jorden finns ett cirkulationsmönster som kortfattat går ut på att transportera värme från ekvatorn mot polerna. På norra halvklotet sker detta ganska obrutet ända till polen. Antarktis däremot har ett ganska avskärmat cirkulationssystem genom att landmassan är omgiven av hav och "the circumpolar current". Detta "avstängda" system leder bland annat till att luftutbytet mellan antarktis och övriga världen är ganska liten jämfört med arktis. Därav en mycket snabbare temperaturökning på nordpolen än på sydpolen.

 
At 21 februari, 2008 16:58, Blogger Den siste mohikanen said...

Linda Persson,

du har rätt i att Antarktis är avskärmat, men koldioxiden är jämt fördelat över jorden och borde ha en värmande effekt över Antarktis också. Men vi har inte sett ens en liten ökning av temperaturen på Antarktis, utan en sänkning när koldioxidhalterna ökat markant.

 
At 24 mars, 2008 11:06, Anonymous Anonym said...

Koldioxid har väl ingen direkt värmande effekt?!?
Den hindrar väl mest bara den eventuella värmen från att försvinna ut i rymden nattetid (och till viss mån att komma in dagtid)..
Med ett avskärmat system som Antarktis så tillkommer det inte mycket värme, och inte heller kan där väl genereras så mycket värme?

 
At 25 mars, 2008 09:45, Blogger Den siste mohikanen said...

"Koldioxid har väl ingen direkt värmande effekt?!?"

-Koldioxiden verkar genom att förhindra värmetransport ut genom atmosfären. Den påverkar bara viss strålning (i praktiken mest vid 15um). Solstrålning är i princip opåverkad av koldioxid. Koldioxid borde mao värma Antarktis också, men gör det inte.

 
At 15 juni, 2008 10:51, Anonymous Anonym said...

Skulle vara intressant att se en modell som styrker både ett faktum att koldioxiden fördelar sig jämnt (eller menar du verkligen jämt?) över jorden och ett faktum att Antarktis är avskärmat - om luftombytet är väldigt litet, hur kommer koldioxiden dit så pass fort (att det har lyckats fördela sig jämnt över jorden)?

 
At 01 september, 2008 12:19, Blogger HillToad said...

Så roligt att läsa vissa individers komentarer om den globala uppvärmningen, då en del inte verkar ha läst på något överhuvudtaget om detta ämne!

Under andra världskriget så vart det en mycket stor explosion av Koldioxid eftersom det användes så många maskiner, motorer, etc.
Under denna tid så sänktes den globala temperaturen, så borde man inte kunna utesluta koldioxidens faktor i frågan om global uppvärmning då?!

halten av koldioxid har stigit brant de senaste tio åren, men den globala temperaturen har backat något efter en topp 1998 i samband med en ovanligt stark ”El Niño” över Stilla Havet, trots att instrålningen från Solen har ökat (enligt mätresultat från satelliter sedan slutat av 1980-talet).

Den största faktorn i utsläpp av koldioxid är haven. haven har blivit varmare, och det är P.G.A dem har ökat värdet av koldioxid som dem sedan släpper ut och därigenom svalnar igen, denna process tar flera decenier och därför märks det inte av så mycket.
det förklarar även varför den globala temperaturen sänktes under andra världskriget då det släpptes ut extrema mängder koldioxid.

och, nej, ingen av denna informationen kommer från wikipedia!

 

Skicka en kommentar

<< Home