söndag, oktober 7

September 2007 - kallaste hittills detta sekel

Klimatalarmisterna översköljer oss med propaganda om den hemska uppvärmningen som ska komma. Som "bevis" har de FN:s klimatpanels (IPCC) rapport som är en politisk rapport. En rapport som vilar på extremt osäkra datormodeller som inte verifierats.

Nu har septemberdata kommit för globala medeltemperaturen 2007 [länk]. De visar att september 2007 var kallaste september hittills detta sekel. Då tittar jag på temperaturen mellan -70 och 82.5 graders latitud. Förra september som var kallare var faktiskt 1994. Tabellerna visar avvikelser från långsiktiga trenden. Även om man inte ska dra alltför mycket slutsatser av en enskild månad visar trenden att det blir inte längre varmare. Verkligheten blir alltmer besvärande för politiker, alarmisterna och media. Datormodellerna är felaktiga och uppmätta globala temperaturen vägrar att följa de s.k. IPCC-projektionerna. Dessa projektioner som media med DN och SvD i spetsen förstärker och gör om till sanningar.

Det ser bra ut för mitt 10.000:- vad. Men paradoxen är att när temperaturen nu inte längre ökar får min motståndare ett bättre startvärde (2007). Vadet är för övrigt fortfarande öppet och är det någon mer som vill anta det går det bra. Klimatalarmisterna brukar vara duktiga på att prata om vad andra ska avstå ifrån. På sin höjd byter de glödlampor hemma och källsorterar. Mycket prat och lite verkstad. Nu har ni chansen att vinna ett "säkert" vad. Eller tror ni inte på era egna ord? Om inte annat kan ni köpa utsläppsrätter för vinsten. :-)

Andra bloggar om: , intressant.se

39 Comments:

At 07 oktober, 2007 15:21, Blogger ianric said...

Det är uppenbarligen siffror från James Hansen, inte satellitdata. Två saker som är skumma:

1. 1979-2000 visar på nolltrend. 2001-2006 visar också nolltrend, men 0,3 grader högre.

2. Valfri 6-årsperiod 1979-2005 har ett temperaturintervall mellan 0,249 till 0,675 grader mellan kallaste och varmaste år. 2001-2006 har ett intervall på endast 0,136 grader.

Om man skall tro på dessa siffror (och det skall man inte) så framstår två saker med all önskvärd tydlighet:

1. Klimatet har blivit 0,3 grader varmare med ett plötsligt hopp 2001.

2. Klimatet varierar mycket mindre sedan 2001.

James Hansen har uppenbarligen justerat data för Y2K-buggen som Steven McIntyre uppmärksammade. Nu väntar vi på en justering för 2001-2006-buggen också. Eller ännu bättre, strunta i termometrarna och använd satellitdata i stället. Nej, det går ju inte. Satellitdata visar avkylning. Visserligen är trenden bara -0,01 grad/sekel, men ändå.

 
At 07 oktober, 2007 18:35, Blogger Per Welander said...

ianric: Grunddata är satellitdata, se MSU-beskrivning. Problemen kommer med korrigeringarna.

Att mäta globala temperaturen är faktiskt en mycket svår uppgift vilket även Hansen fått erfara efter Steve McIntyres granskning. Vi kan vänta oss att ytterligare fel hittas framöver i GISS-data (och även andra dataset).

 
At 07 oktober, 2007 19:01, Blogger nomad67 said...

RSS/MSU är vad jag vet inte Hansen-modifierad data, och visst är det satellit. Var ser du nolltrenderna någonstans?

Intressant att jämföra med data från UAH.
Egentligen samma data men Spencer/Christy på UAH använder andra korrigeringsmetoder och som genom magi så får dom lägre dekadala trender; UAH har +0.14°C medan RSS/MSU har +0.18°C. UAH:s data verifieras också av ballongsondmätningar.

Så med UAH:s trend får vi ca +1.4°C till år 2100. Jag kan se palmerna vaja för vinden i Stockholms skärgård framför mig...

 
At 07 oktober, 2007 20:09, Anonymous Anonym said...

Kan man verkligen prata om "global temperatur"? då borde det rimligtvis finnas ett "globalt telefonnummer" :)

 
At 08 oktober, 2007 10:34, Blogger Den siste mohikanen said...

Det riktigt intressanta med satellitdata är att uppvärmningen är mindre där koldioxiden värmer (övre troposfären) än vid den lägre troposfären. Om ett rum blir varmare och någon säger att "det är elementet", men detta element värmts mindre än rummet så vet vi att förklaringen med elementet är fel; något annat har orsakat uppvärmningen. På samma sätt är koldioxidförklaringen fel.

Som av en händelse finns en alternativ förklaring som stämmer bättre med mätdata: solens intensitet och dess påverkan på kosmisk strålning, som värmer den lägre troposfären.

 
At 08 oktober, 2007 13:36, Blogger Per Welander said...

alla: Skriver du anonymt skriv under med signatur annars så refuseras (oftast) kommentaren.

Personangrepp av typ Per, Thomas, Mohikanen... (välj själv) är en idiot refuseras alltid så det är ingen idé att försöka ens. Håll er till sakfrågorna och förklara varför du har en annan åsikt.

Jag tänker inte debattera kommentarsreglerna. De är vad jag bestämmer att de är.

 
At 08 oktober, 2007 18:38, Blogger magnus said...

Kul att vadslagningen verkar gå bra; kommande solcykler blir nog svaga. Tråkigt dock att vi går miste om medeltida värme, dvs 1-2 grader varmare, som hade varit väldigt behagligt och bra på alla sätt.

-

recon: Ja, uppjusteringen av sattelitdata var mycket kraftigt och resultatet var att nya data stämde med markmätningarna, med deras urban heat islands. Det innebär alltså inte att justeringen var korrekt. En klimattrend kan inte heller extrapoleras, men din kommentar var kul :-). Förändringen är ju oförutsägbar.

-

Allmänt: Läste förresten (se t ex Lubos Motl) att James Hansen på 70-talet varnade för en förödande istidskatastrof vilken politiker var tvungna att vidta åtgärder mot. Undrar vilka som då var court jesters? Ett epitet Hansen i dag ger dem som kritiskt granskar klimatforskningen.

Han menade att jorden då var endast mellan 15 och 25 år från en katastrofal istid. Frågan är nog om inte det budskapet (alarmismen är i alla fall konstant) var och även nu är en gnutta vettigare än växthuseffekten? Om några tusen lär ju temperaturraset komma, och risken är ju inte obefintlig att det börjar detta århundrade... Nej, jag vill inte vara alarmistisk. Vi lär klara oss, men en istid skapar förstås allvarligare problem (även beträffande migration) än lite varmare klimat.

 
At 09 oktober, 2007 08:21, Blogger Thomas Palm said...

"Läste förresten (se t ex Lubos Motl) att James Hansen på 70-talet varnade för en förödande istidskatastrof vilken politiker var tvungna att vidta åtgärder mot"

Teorierna som contrarians hittar på blir alltmer barocka. Det handlar alltså om den gamla artikeln av Rasool som alltid dras fram när det talas om varningar för istid för att det i stort sett är den enda som finns. Den sa dock enbart att om partikelutsläppen ökar obegränsat kommer kanske temperaturen sjunker, nu minskade man de utsläppen så naturligtvis inträffade inte detta. (Dessutom hade man använt sig av en orealistiskt låg siffra för inverkan av koldioxid).

Var kommer då Hansen in i bilden? Var han medförfattare? Nej, han var inte alls inblandad i artikeln mer än att han lånade ut ett program som beräknade miespridning av ljus. Just nu är emellertid Hansen en viktig måltavla för kontrarians och då får man gripa efter halmstrån för att smutskasta honom. "Swiftboating" som det kallas på amerikanska efter en känd förebild.

De data Per länkar till visar på en trend på 0,18 grader/decennium och är f.ö. inte dem vi skulle använda i vårt vad. Jag är inte alltför orolig. Man kan alltid hitta enstaka anomalier i data med så stor slumpkomponent som dessa.

 
At 09 oktober, 2007 15:27, Blogger nomad67 said...

thomas palm: Rasool/Schneiders papper är uppenbarligen en nagel i ögat på alla AGW-troende. Hans "gamla papper" var ett av ganska få publicerade papper som behandlade klimatförändringar på den tiden. Inte att förglömma är att det "gamla pappret" också granskades av ett antal andra forskare som uppenbarligen inte hittade hål i hypotesen eller fel i slutsatserna eftersom det publicerades i Science.

Att slutsatserna sedan korrigerades av Schneider själv ca 10 år senare är en helt annan historia.

Beträffande Hansen, det är korrekt att det endast var ett av hans program som användes. Det lustiga är dock hur samma namn och organisation poppar upp så fort det är fråga om klimatalarmism. Rasool lånade inte bara programmet, han och Hansen var kollegor på GISS.

Angående påståendet att Hansen nu skulle vara utsatt för swift-boating, det är riktigt trams. Finns en bra artikel om detta här.

 
At 10 oktober, 2007 09:27, Blogger Den siste mohikanen said...

Thomas, James Hansen behöver ingen annan än sig själv och sina kolleger för att bevisa sin ovetenskaplighet. Hans språkbruk och resonemang tillsammans med de andra i gängen (Annan Schmith t ex) är tydliga exempel på ovetenskaplighet, t ex vad gäller oviljan att bemöta dem som de betraktar som "contrarians" (de har t ex fortfarande inte svarat Roger Pielke, och den länk du gav till Annans blog visar hur de resonerar).

Typexemplet på ett Hansen-resonemang:
"data från Nordamerika spelar ingen roll för den globala temperaturen"
"data från Sydamerika spelar ingen roll för den globala temperaturen"
"data från Afrika spelar ingen roll för den globala temperaturen"
"data för södra halvklotet har interpolerats fram från i huvudsak landbaserade stationer"
"data för Antarktis är baserade på för få mätstationer för att ha verkligt värde"

tillsammans med

"den Medeltida varmperioden var ett regionalt fenomem i Europa och Asien"

Vi har med andra ord hört Hansen och hans grupp direkt och indirekt säga att data från alla kontinenter är oväsentliga samtidigt som han hävdar att deras egna serier som är interpolerade från i huvudsak landdata är korrekta. Karln är ett skämt.

 
At 10 oktober, 2007 12:00, Blogger Thomas Palm said...

Den här bloggen och dess kommentarer blir alltmer absurda. Först tror ianric att det måste vara markdata Per använder för att han inte förstått att det var många år och korrektioner sedan satellitdata visade på någon avkylning.

Recon tror att Rasools papper är "en nagel i ögat". Nejdå, det är bara lite irriterande att alla kontrarians envisas med att dra upp det i allt mer konspiratoriska tolkningar. Att siffran för koldioxidkänsligheten var för låg var inget man upptäckte 10 år efteråt, det fanns med i en fotnot i själva artikeln. Sen är det så att även artiklar med begränsad kvantitativ noggrannhet kan anses värda att publicera om de tar upp någon ny intressant effekt för att få igång en debatt i ämnet. Till sist vet vi inte om övriga slutsatser var fel. Om någon säger "gör du A så händer B", och man inte gör A och B inte inträffar så innebär inte det att varningen var fel!

Mohikanen dillar på med sina personangrepp. Roa dig istället med att läsa Annans blogg. Där en blogg som denna hittills aldrig hittat någon åsikt bland kontrarians som varit för extrem för att få Pers och hans vanligaste kommentatorers stöd så kritiserar Annan m fl extrema åsikter från båda håll. Han har en linje i mitten medan Per och Mohikanen ligger så långt ut i kanten de bara kan.

 
At 10 oktober, 2007 14:49, Blogger ianric said...

Thomas,

Du har rätt, jag borde förstått att det var satellitdata, eftersom de börjar 1979.
Jag borde också förstått att klimatkyrkan manipulerat mätdata för att passa teorin.
Det finns dock fyra saker jag fortfarande inte förstår:
1. Jag förstår inte att man manipulerar data på ett så klumpigt sätt och tror sig komma undan med det.
2. Jag förstår inte hur man kan hävda att orsak kommer efter verkan (koldioxidhalt/temperatur).
3. Jag förstår inte hur man kan bortse från att konc. av en gas i vattenlösning står i jämvikt med konc. av samma gas i atmosfären. Henry's lag är en naturlag - inte en teori.
4. Jag förstår inte varför positivismens ideal har förpassats till sophögen av klimatkyrkan. Men jag sitter väl hopplöst fast i 1900-talets syn på logik och vetenskap. I det här århundradet har i stället ad hoc upphöjts till ideal.

 
At 10 oktober, 2007 14:59, Blogger Per Welander said...

Thomas Palm är runt på många bloggar och kritiserar (oftast) och berömmer (ibland). Någon egen blogg vill han inte starta trots uppmaningar. Vad Thomas står i klimatfrågan och politiskt vet nog de flesta i bloggvärlden.

Omtalad ja - men detta vet nog inte de flesta (kanske inte Thomas Palm själv) om Thomas Palm. :-)

Som tidigare sagt, jag förväntar inga applåder av vänstern. De är ju ofta måltavlan för min kritik. Att demonisera motståndarna tillhör standardtaktik för vänstern och Thomas Palm.

 
At 10 oktober, 2007 15:38, Blogger Den siste mohikanen said...

Så att påpeka vad Hansen sagt i olika sammanhang, sett att det inte hänger ihop i någon ände och konstatera att karln är ett skämt konstituerar ett "personangrepp"?

Får jag påminna, Thomas, om att jag inte angripit något hos James Hansens person? Om du vill se hur ett personangrepp går till så kan du läsa vad James Hansen har att säga om dem som inte håller med honom. Eller några av dina egna inlägg.

 
At 10 oktober, 2007 18:04, Blogger Den siste mohikanen said...

Thomas, jag bifogar James Annans "mittenståndpunkt", uttryckt på den vetenskapliga prosa han använder:

"Jag har hört att en rapport från Stephen Schwartz har rört om i desillusionssfären. I den utger han sig för att visa att klimatkänsligheten bara är 1,1°C med en relativt låg osäkerhet kring 0,5°C.

Vanligtvis låter jag gärna RealClimate avslöja den förruttnande smörjan som infekterar media. Eftersom jag retat dem för deras nit tidigare kan det synas något skenheligt att bekymra mig med detta. Men denna rapport berör mitt eget forskningsfält och författaren också är något ovanlig i det att han verkar vara en respekterad atmosfärisk forskare som vanligtvis har åsikter i mittfåran av klimatvetenskap..."

http://julesandjames.blogspot.com/2007/08/schwartz-sensitivity-estimate.html


Är det här vad du anser som "att ha en linje i mitten"? Mitten som i helt utanför vetenskaplig debatt? Mitten som i mitt i en politisk halvreligös väckelserörelse? Mitten som i "allt som förnekar är en förruttnande smörja som fyller media"?

 
At 10 oktober, 2007 21:53, Blogger nomad67 said...

T.Palm: Vem pratar om koldioxidkänsligheten (förutom du då)? Jag menade givetvis deras slutsats.

Fotnoten säger också att känsligheten förmodligen är för låg, inte definitivt, och påtvingades av granskarna. Värdet på potentiellt 3.5°K lägre global temperatur som dom beräknade ändrades däremot inte efter granskning.

Vidare säger R/S:
However, since we are interested in studying the very long-term effects of increasing CO2 up to a factor of 10 or more, the shape of the curves shown in Fig. 1, which indicates a leveling off of the temperature increase, is the major point of emphasis, rather than the absolute value of temperature change for a doubling of CO2 in the atmosphere.

Sådärja, då klargjorde vi det. Nu kan vi sluta älta detta gamla papper då det är ganska irrelevant idag.

Till sist vet vi inte om övriga slutsatser var fel. Om någon säger "gör du A så händer B", och man inte gör A och B inte inträffar så innebär inte det att varningen var fel!

Något säger mig att du om 10 år kommer att tvingas säga exakt samma sak om antropogena växthusteorin.

Fotnot: En "contrarian" är något positivt, en person som inte följer det infödda flockbeteendet utan tänker själv. Contrarians är de som genom historien har varit banbrytande inom vetenskap, ekonomi etc. Så om ditt syfte var att förolämpa oss, vilket är mitt intryck, så får du nog gräva fram ett bättre uttryck än detta.

 
At 10 oktober, 2007 22:08, Blogger Thomas Palm said...

Per, som jag sagt tidigare är jag inte så förtjust i den isolering i debatten som blir resultatet av att alla specialgrupper skaffar sig sina egna bloggar där de bara behöver läsa likasinnade. alternativt. Om alla skaffar en egen blogg som du tycks anse, så blir det till slut ingen som läser dem, alla bara skriver.

Eftersom du inte har någon bortre gräns där du själv påpekar der orimliga i det som olika kontrarians eller kommentatorer säger behövs det att någon gör det, även här. (Har du en enda gång protesterat mot att någon varit för kontrarian? För extrem i sina klagomål mot IPCC och den vetenskap de använder sig av?)

Ianric,
1. Hjärnan är bra på att hitta mönster även där inga finns. Att du tycker dig se sådana som "bevisar" att data manipulerats säger mer om dig än om data.
2. Orsak kommer självklart före verkan. Var har du fått för dig att motsatsen skulle gälla?
3. Du bortser helt från den komplicerade havskemi som gör att bara en liten del av koldioxiden är i löst form för vilken Henry's lag gäller. Du bortser dessutom from tidskonstanter. Jämvikter inställer sig inte omedelbart.
4. Är det så att du anser dig veta så mycket bättre än alla andra, skriv det inte i kommentarsfältet på en blogg. Skriv ihop en vetenskaplig artikel och skicka in till vetenskapliga pressen.

 
At 11 oktober, 2007 07:12, Anonymous Anonym said...

Thomas Palm skrev.. 4. Är det så att du anser dig veta så mycket bättre än alla andra, skriv det inte i kommentarsfältet på en blogg. Skriv ihop en vetenskaplig artikel och skicka in till vetenskapliga pressen.

Thomas, jag emotser tystnad från dig och ser fram emot att läsa din vetenskapliga artikel gällande "retorik, argumentationsteknik mot oliksinnade: Utgångspunkt pro"miljö"rörelsen med huvudsakligen ideologisk backning. Samt rekonstruktion av "vetenskap" så den passar vårt syfte."

//Jens

 
At 11 oktober, 2007 08:38, Blogger Thomas Palm said...

Mohikanen, ja Annan har en mittenposition. Det kan man se på att han är lika pigg på att kritisera överdrifter från andra sidan som t ex här:
http://julesandjames.blogspot.com/2007/10/weitzmans-dismal-theorem.html
http://julesandjames.blogspot.com/2006/01/lovelock-in-independent.html
(Detta til skillnad från Per som enbart kritiserar åt ena hållet).
Annan är däremot, som många andra vetenskapsmän, inte speciellt artig när charlataner eller kollegor vräker ur sig nonsens. Han motiverar också varför han tar till hårda ord mot Schwartz, fast det har vi ju diskuterat förut.

Recon, värdet för avkylningen i Rasools artikel baserades på en viss utsläppsmängd, och det visade sig att vi i stället införde rening som minskade utsläppen. När du skriver "Något säger mig att du om 10 år kommer att tvingas säga exakt samma sak om antropogena växthusteorin" så kan jag därför bara tolka det som att du tror att våra koldioxidutsläpp kommer att minska mer än i tom IPCC:s lägsta scenario och det på bara 10 år. Kan du förklara hur du kommit fram till den radikala slutsatsen? Det är värre än så, själva teorin om antropogen växthuseffekt förändrasinte av att utsläppen ändras så ditt påstående går egentligen inte alls att få att gå ihop.

 
At 11 oktober, 2007 09:52, Blogger ianric said...

Thomas,

1. Hjärnan är förvisso bra på att hitta mönster där inget finns. Ännu bättre är att använda en datoralgoritm som skapar hockeyklubbor från slumptal.
2. Att orsak kommer före verkan är logik för 1900-talet. I det nya milleniet gäller en ny logik. Koldioxidhalt och temperatur samvarierar. Variationerna är simultana, men givetvis inte synkrona. Temperaturförändringar föregår förändringar av koldioxidhalt. Om samvariationen är av kausal natur skulle man med den gamla tidens logik ställa upp hypotesen att koldioxidhaltens variation orsakas av temperaturens variation. Men nu gäller som sagt en helt ny logik.
3. Jämvikter kan förvisso ta lång tid. Men med tanke på att jämviktskonstanten för hydratisering av koldixid är i storleksordningen E-3 så föreligger nästan all koldioxid i löst form, inte som kolsyra. Därav kolsyrans skenbart höga pKa. Eller har klimatkyrkans medlemmar ändrat på kemiska jämviktskonstanter också, nu när de är klara med att manipulera uppmätta temperaturer?
4. Om mitt fack vore vetenskapsfilosofi skulle jag utan tvekan publicera ett pek som behandlar dagens flykt från logik och positivism. Men mitt fack är beräkningskemi. Så jag vet mycket väl hur dåliga modeller kan användas för att visa precis vad man önskar. Förutsatt givetvis att man först avsäger sig sin vetenskapliga heder.

 
At 11 oktober, 2007 10:18, Blogger Den siste mohikanen said...

Thomas Palm, James Annan säger uttryckligen att han bemödar sig med att debattera med Schwartz eftersom "hans åsikter normalt ligger i mittfåran".

Sådana där besvärliga individer som utvecklat klimatvetenskapen från grunden och vars resultat Annan gärna använder behöver han däremot inte bemöta ety deras ståndpunkt sedan vetenskapen byråkratiserades i en politisk organisation inte längre ligger i mittfåran.

Och detta är i dina ögon en balanserad person?

 
At 11 oktober, 2007 17:19, Anonymous Anonym said...

En tidigare kommentator sade att Al Gore's görbra film stoppats för skolbruk i UK. Nu rapporterar BBC idag 11/10 11/10 att High Court i London medgivit att den får visas. Mr Justice Burton slog dock fast att ett villkor är, att motsidans argument kommer fram, så att filmens ensidiga synsätt blir tydligt bemött.

På nio punkter har filmen inte stöd från vetenskapligt konsensus, sade domaren. BBC nämner tre: Att havsytan skulle stiga med 6 meter i "en nära framtid". Att snön på Kilimanjaro försvinner till följd av global uppvärmning. Att isbjörnar drunknat sedan de simmat upp till 100 km utan att kunna finna is.

BBC brukar inte vara "konträr" i dessa frågor. Men man har samlat diverse info om klimat på ett ställe. "Grönland ser fördelar med den globala uppvärmningen", till exempel.

 
At 11 oktober, 2007 21:27, Anonymous Anonym said...

Mer info om hur Al Gore's film "An Inconvenient Truth" bedömts av det brittiska rättsväsendet finns hos konservativa bloggen
Gates of Vienna. Alla de nio punkter där Gore inte har stöd av konsensus finns med där.

Punkt nr 2 var att lågliggande öar inom en snar framtid skulle sjunka ner under havsytan. Maldiverna är en sådan ögrupp. Wikipedia: "De flesta atollerna där består av ett stort ringformat korallrev som bär upp flera små öar. Öarna är på en à två km2 i genomsnitt, och når 1 à 2 meter över havsytan. Den högsta ön når tre meter över havsytan."

Lite låglänt, alltså. Och så läser vi i New York Times, på resesidorna från november 2006:
"Paradise Regained in the Maldives -- Efter tsunamin 2004 har affärsmän öst in pengar i byggnadsprojekt på Maldiverna, i förhoppning om nya goda tider i Indiska Oceanen. Äldre hotell får en makeover, och nya hotell tar lyxen till nya höjer."

Man satsar miljoner, förvissade om att den Gore'ska klimatkatastrofen inte är ett realistiskt hot.

 
At 12 oktober, 2007 11:14, Anonymous Anonym said...

Hörde nyss på radion att IPCC och Al Gore delar på Nobels fredspris.

Ska bli kul att läsa motiveringarna, med tanke på att Al Gore i mina ögon inte är något annat än en Sience Fiction författare.
//Furiren

 
At 12 oktober, 2007 13:15, Blogger nomad67 said...

T.Palm: När jag skrev det jag skrev så menade jag inte nödvändigtvis att A eller B måste vara parametrar som är inberäknade idag, eller som vi för övrigt ens känner till påverkar klimatet. Visst kommer teorin att förändras, inte ens klimatkänsligheten är ju fastställd utan pendlar mellan 1.5 och 6°C beroende på vilket papper man finner mest trovärdigt. Ganska signifikant i sig.

Sedan vet vi att tusentals variabler ännu inte är infaktorerade. Ett bra sätt att mäta teorins trovärdighet är att titta på hur klimatmodellerna presterar. De beräknar fel magnitud, frekvens och/eller matematiskt tecken på feedback för i princip vartenda ett av jordens diverse klimat-delsystem. Det finns mängder med publicerade artiklar om detta.

Till och med en blind gnu kan se att teorin är full av hål så jag förstår inte riktigt vad du stödjer dig på när du hävdar att teorin inte kommer att förändras?

 
At 12 oktober, 2007 16:51, Anonymous Anonym said...

Hörde nyss på radion att IPCC och Al Gore delar på Nobels fredspris.

Det kunde ha varit värre. Priset kunde gå till en iransk fredsängel eller Hamas.

 
At 12 oktober, 2007 20:58, Anonymous Anonym said...

Det är rätt underbart att en såpass svamlig film kan ge en snubbe fredspriset. Vad fan har det med fred att göra.

 
At 12 oktober, 2007 22:40, Anonymous Anonym said...

Enligt gistemps egna siffror för den globala medeltemperaturen,
här, så är september 2007 på delad andraplats den varmaste uppmätta septembermånaden sedan 1880. Att sedan lyckas göra ett eget dataurval och få detta till kallast detta sekel är ett fantastiskt vilseledande av data. Data som du annars verkar sätta viss tilltro till eftersom du använder dig av dem för att avgöra din vadslagning.

/Olof Barr

 
At 13 oktober, 2007 08:54, Blogger nomad67 said...

Olof Barr:

Eget dataurval? Vi pratar här om RSS satellitdata som är ofantligt mer exakt än GISS stationsdata och dessutom den erkänt bästa mätmetoden för temperatur.

 
At 13 oktober, 2007 11:06, Blogger Thomas Palm said...

Recon, vem är det som "erkänt" att MSU som konstruerades för ett helt annat syfte är bästa sättet att mäta långsiktiga temperaturtrender? Osäkerheterna i de där satellitdata är stora.

"Till och med en blind gnu kan se att teorin är full av hål så jag förstår inte riktigt vad du stödjer dig på när du hävdar att teorin inte kommer att förändras?"

Vem har sagt att jag inte tror att teorin kommer att förändras? Den förbättras hela tiden. Det jag inte tror på är de som är säkra på att den kommer att förändras så att uppvärmningen blir mindre än vi idag tror, det är minst lika troligt att vi får revidera upp prognoserna. IPCC står för den bästa uppskattning vi har idag, inte någon slutgiltig sanning. (Om de hade den skulle det bara behövts en rapport...)

 
At 14 oktober, 2007 00:09, Anonymous Anonym said...

Per Welander – Vad kan du som forskare (och dina kollegor) göra?

Detta är frustrerande. Dessa ständiga bakslag mot den vetenskapliga mångfalden - senast (och hittills mest smärtsamt) Nobels fredspris.

Solen ÄR självklart den viktigaste klimatdrivande faktorn! Hälften av de forskare som seriöst forskar inom området är övertygade om detta faktum. De har en ytterst stark sak.

VARFÖR når inte forskningsinformationen ut om solens del av temperaturförändringarna på jorden? [Cirka 3/4-delar av temperaturökningen anses beror på solen (ytterst orsakad av planeternas inverkan på solens rörelse kring solsystemets gemensamma tyngdpunkt (barycenter) vilket driver solens magnetiska aktivitet.]

Vad sker på opinionsbildningens område FÖR att sprida kunskap om den forskning som så entydigt visar att de begränsade klimatförändringar vi sett under förra seklet har sitt ursprung i naturliga variationer i solens magnetiska aktivitet (som då ökade med en faktor 2,5!)? [Solaktiviteten är nu på väg ner (solcykel 24 kommer att bli svag) och därmed kommer solens magnetiska skydd mot kosmisk strålning att avta, molnbildningen att öka och klimatet att bli svalare.]

Finns det inga aktörer (helst grupp av meriterade forskare) som har förmågan att nå ut med vetenskaplig information som kan nå igenom Gores och IPCCs nuvarande informationsmonopol mot allmänhet, politiker och media? Finns det inga grävande journalister med sanningslidelse i landet (eller i världen)?

Minimikrav: Varför nås vi INTE (i lika delar) av information från BÅDA sidorna (på lika villkor)?

Varför MEDGES INTE en sund och öppen vetenskaplig debatt?

Det råder i praktiken en åsiktsdiktatur!

Inom forskningsområdet pågår, trots allt, en ytterst seriös och väl underbyggd klimatforskning som ÖVERTYGANDE visar på att variationer i solens aktivitet (och magnetiska styrka) har avgörande inverkan på jordens klimat från dagliga variationer till eoner!

VARFÖR når detta ALDRIG ut i opinionen (politiker, journalister, allmänheten)?

Denna blog i all ära: Här fordras en (global) MOTOFFENSIV där seriöst verksamma forskare går samman och skyndsamt bildar opinion FÖR vetenskaplig mångfald, där rätten erövras att delge allmänheten även andra tolkningar av vad klimatvariationer orsakas av [innan politiker och okunniga opinionsbildare (som med stöd av t.ex. TV-meteorologer och Nobelkommittén i Oslo) ohjälpligt permanentar en åsiktsdiktatur].

Nu riskerar hela VÄRLDEN (med otillräckligt informerade politiska ledare i spetsen) att drabbas av samma blockeringar (pga. felaktig vetenskaplig information) som när det forna SOVJET (med en grym och okunnig Stalin i spetsen) blev fixerad vid Lysenkoismen (den falska ”sanningen” om att grödans arvsanlag påverkades av förvärvade egenskaper i sin växtmiljö).

Världen är idag på väg mot epok där medeltiden kommer att framstå som öppenhetens och storsinthetens tidevarv!

HUR skall den vetenskapliga informationsfriheten åter kunna erövras?

Demokrati FORDRAR välinformerade medborgare. Demokratin fordrar öppna medier, som bildar och möjliggör en kunnig allmänhet som därmed kan välja kloka, pålästa och välinformerade ledare vilka fattar faktagrundade beslut – ledare som INTE följer det blöta fingrets väg (med charlatanen Gore som vägledare)!

Vad kan göras?

Lennart, Sollentuna

 
At 14 oktober, 2007 00:18, Anonymous Anonym said...

recon:

Per W skriver "Då tittar jag på temperaturen mellan -70 och 82.5 graders latitud". Detta är ett urval som utelämnar de delar av jordklotet där den uppmätta uppvärmningen varit som störst.

Detta är ett eget dataurval som inte uttalar sig om den globala medeltemperaturen, utan om medeltemperaturen hos en del av planeten.

/Olof Barr

 
At 14 oktober, 2007 11:14, Anonymous Anonym said...

"IPCC står för den bästa uppskattning vi har idag"..
Jojo, med prognoser som bygger på att tillgångarna av fossilt bränsle är långt mycket större än de egentligen är.

 
At 14 oktober, 2007 12:30, Blogger Per Welander said...

Olof Barr sa: Detta är ett urval som utelämnar de delar av jordklotet där den uppmätta uppvärmningen varit som störst. (med syftning på Arktis och Antarktis).

Tyvärr har du fel här. IPCC-modellerna visar en stor uppvärmning vid polerna. Verkligheten visar att Antarktis inte uppvärms, se länk.

Whereas climate models suggest that temperatures in Antarctica should have
been warming in recent decades in response to increases in greenhouse gases, measurements
show otherwise. Although some regions do show increases, the majority of the continent
shows no significant trend or an actual decrease. There is evidence that atmospheric and
ocean circulation patterns have much stronger impacts on Antarctic climate than do
greenhouse gas increases.


Alltså återigen - verkligheten och IPCC-modellerna stämmer inte överens.

Dessutom har istäcket vid Antarktis slagit rekord i år, se istäcke, Visserligen har det varit rekordlågt på Arktis. Detta beror enligt NASA på extrema vidförhållanden, länk.

Att mäta globala temperaturen är svårt och man ska inte dra för mycket slutsatser av en enstaka månad. GISS-data har visat sig vara innehålla många fel vilket bl.a. Steve McIntyre upptäckt. Fler korrigeringar är att vänta.

 
At 14 oktober, 2007 12:53, Blogger Per Welander said...

Lennart, Sollentuna: Jag forskar inte idag. Tidigare har jag forskat om isbildning i Arktis.

Verkligheten om du läser vetenskapliga artiklar är inte så mörk. Det finns många forskare som starkt ifrågasätter IPCC och dess hypoteser. Problemet är att forskningen politiserats och media ger en extremt ensidig bild. Politiker följer media och vågar inte säga sin åsikt även om de har en annan (de flesta är mycket okunniga). Någon modig politiker som Inhofe (USA) eller Vaclav Klaus (Tjeckien) finns tyvärr inte i Sverige.

Men håll ut - i längden vinnar verkligheten över felaktiga IPCC-modeller. Men det kommer att dröja många år och kosta oss hundratals miljarder bortkastade kronor.

Bloggvärlden spelar här en viktig roll. Steve McIntyre på Climate Audit använder sin blogg för att framgångsrikt granska IPCC och GISS - Hansen. Trots minimala resurser hittar Steve massor med faktafel och mygel.

 
At 14 oktober, 2007 18:27, Anonymous Anonym said...

Är det så att du anser dig veta så mycket bättre än alla andra, skriv det inte i kommentarsfältet på en blogg. Skriv ihop en vetenskaplig artikel och skicka in till vetenskapliga pressen.

Strålande råd från ett av Internets mest aktiva troll som inte vågar skriva en egen blogg. Troligen kan man alltid hitta en eskimå som är beredd att tala om för dem som bor i Kongo hur man bäst står ut med hettan.

 
At 15 oktober, 2007 11:30, Blogger nomad67 said...

T.Palm:
vem är det som "erkänt" att MSU... är bästa sättet att mäta långsiktiga temperaturtrender?

I praktiken alla utom de klimatmodellpajasar (Hansen, Mann, Trentberth osv) och IPCC som inte får satellitdatan att gå ihop med modellerna?

MSU är det enda system som har verifierats mot flera oberoende radiosondprodukter och andra satellitsystem, ex här, här och här.

MSU har sina problem givetvis men argument för att något annat system skulle vara mer tillförlitligt är nog rotat i prestige snarare än vetenskaplighet. Men jag har full förståelse för att klimathysterikerna ogillar satellitdata (och UAH i synnerhet) och vill tona ned denna metod. Orsaken till detta är uppenbar i dessa kurvor

Vem har sagt att jag inte tror att teorin kommer att förändras?

Vid närmare granskning så ser jag att jag nog misstolkade vad du skrev, ursäkta.

inte tror på är de som är säkra på att den kommer att förändras så att uppvärmningen blir mindre än vi idag tror, det är minst lika troligt att vi får revidera upp prognoserna

Det är ju inte prognoser utan scenarion. Jag tror också att det kommer revideras uppåt de närmaste åren, trots att data visar/kommer att visa på raka motsatsen. Vi kommer att få se mer och mer svammel av den typen som brittiska Met Office hävde ur sig i somras när de hävdade att deras nya 10-års modell visar att globala uppvärmningen nu tar ett uppehåll fram till 2009, men sen smäller det minsann till! Nya kreativa finansieringstaktiker krävs allt eftersom modellerna kollapsar.

Olof Barr:

urval som utelämnar de delar av jordklotet där den uppmätta uppvärmningen varit som störst

...och minst. Det är ju inte Per som selekterat ut detta geografiska spann, datan levereras så. Hur du än vrider och vänder på det så har denna data större täckning än GISTEMP, ca 94.5% av jordytan.

 
At 15 oktober, 2007 16:02, Blogger Thomas Palm said...

Recon, om nu MSU-data är så pålitliga, hur kommer det sig att olika grupper som studerar dem får så olika svar? Vilken av alla versioner är det som är så bra? Men för all del, om man avfärdar alla dem som inte tror på MSU som "pajasar" så blir naturligtvis majoriteten som stödjer dessa data total.

Din första länk handlar om temperaturen i stratosfären som är mindre kontroversiell än i troposfären. Din andra får jag inte att fungera. Den tredje är lite svårt att veta vad den säger enbart utgående från abstract, men notera att både MSU (I S%C:s tappning) och radiosonddata fick justeras en hel del 2005, så den som påstår att de var bra innan dess har uppenbarligen fel.

MSU har så många problem. Kalibrering av data mellan olika satelliter vilka i ett fall hade alldeles för lite överlapp för att vara pålitligt (absolutfelet hos dessa mätinstrument är mer än en grad), hantering av markreflexer etc.

Du är skeptisk mot klimatmodeller, eller hur? Så vad anser du om den klimatmodell S&C använde för att optimera den algoritm de använder för att beräkna temperaturen i lägre troposfären? Själv blir jag alltid nervös när jag ser algoritmer som baseras på att man subtraherar två ungefär lika stora värden från varandra vilket är vad S&C gör. Det förstärker brus och systematiska fel så mycket.

Olof, man har inget val annat än att utelämna polerna med MSU-data eftersom de inte täcker dessa och är (än mer) opålitliga på höga breddgrader. Ett exempel på en mäöjlig felkälla hittar man här:
Evidence of possible sea-ice influence on Microwave Sounding Unit tropospheric temperature trends in polar regions GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, VOL. 30, NO. 20, 2040,

 
At 16 oktober, 2007 23:37, Blogger nomad67 said...

Thomas Palm:

olika grupper som studerar dem får så olika svar

Vad jag känner till så är fyra olika (etablerade) analysmetoder i användning varav RSS och UAH är dom två ledande. Sinsemellan dessa grupper varierar trenden mellan 0.14 och 0.2°C. RSS, UAH, HadAT2 samt RATPAC visar nästan identiska trender så av den anledningen kan nog RSS och UAH anses vara de mest tillförlitliga.

Prova länk 2 igen här då:
http://tinyurl.com/2r2zkc

Stratosfären är väl nog så viktig eftersom den enligt modeller ska uppvisa avkylning vid GW. Tyvärr har ju trenden här varit statistikt insignifikant sedan ca 1995.

MSU har så många problem.

Enligt min bedömning är dessa problem idag av mindre allvarlig karaktär än motsvarande för marktemperaturdata. Instrumenten är av samma typ på samtliga NOAA satelliter, flera olika felkällor har identifierats och korrigerats, instrumenten är inte utsatta för godtyckliga förflyttningar eller förändringar i omgivningen, påverkan av UHI, icke-protokollsenliga installationer/undehåll, hemlighållna korrigeringsalgoritmer, fluktuerande antal mätpunkter över tid osv osv. RSS använder vad jag vet inte S&C:s algoritm i sina korrigeringar.

Du är skeptisk mot klimatmodeller, eller hur?

Det beror på tillämpning. Det är stor skillnad mellan att använda GCM:er som hjälpmedel vid forskning (ex optimera algoritmer, vet dock tyvärr inte exakt hur Spencer och Christy har använt detta i sitt arbete) och att använda dessa för att framställa sekellånga klimatprojektioner.

Informationen på denna sida demonstrerar annars ganska väl hur usla dagens modeller är.

 

Skicka en kommentar

<< Home