måndag, oktober 15

Sanslöst klimatsvammel av ärkebiskopen

Vad har svenska kyrkan med klimatet att göra? Enligt en debattartikel i DN vill ärkebiskopen samma sak som miljövänstern i klimatfrågan. Ja, man undrar om svenska kyrkan vill bli av med ännu fler medlemmar.

Har ärkebiskopen blivit klimatexpert? Varför gör den ärkebiskopen så här? Troligtvis för att vinna billiga politiska poäng. Frågan är om inte den politiserade ärkebiskopen misstar sig. De svenska kristna är nog inte så förtjusta i att behöva sänka sin levnadsstandard och ändra sin livsföring för en hypotes i FN:s klimatpanels datormodell. Dessutom en högst osäker och inte verifierad hypotes.

Likaså kan man undra vad ordförande i Sveriges Ingenjörer har för mandat av medlemmarna att skriva under denna debattartikel. För det är så det går till om jag nu får spekulera. Svenska Naturskyddsföreningen skriver artikeln och övertalar kända företrädare att skriva under.

DN tar återigen in en klimatartikel av noll och intet värde. Den har inget debattvärde förutom de att vissa kända personer skrivit under. Artikeln innehåller de vanliga propagandatricken om "kommande generationer". DN är maktens organ och saknar den självklara granskande funktionen.

Hela klimatfrågan med FN:s klimatpanel, media och politiker är den största bluffen i historien. Om 15-20 år kommer klimatbluffen att vara avslöjad och man kommer att undra hur detta kunde hända. Fram till dess kommer vi få betala ett oerhört högt pris helt i onödan. Pengar kastas bort som kunde använts till vettiga saker såsom att minska fattigdom och sjukdomar. På det sättet bidrar ärkebiskopen till ökad misär i fattiga länder. Om jag ska vara lika propagandistisk som ärkebiskopen undrar jag varför ärkebiskopen inte bryr sig om de fattiga och sjuka barnen i Afrika? Det är inte förenligt med det kristna budskapet.

Andra bloggar om: , intressant.se

23 Comments:

At 15 oktober, 2007 09:46, Anonymous Anonym said...

Vad vet biskopen om klimatfrågan - absolut befogad fråga. Men här kommer ännu en. Vad vet DU om klimatförändringarna?

/Johan Westerberg

 
At 15 oktober, 2007 10:47, Blogger Per Welander said...

Johan Westerberg: Genom att läsa massor av vetenskapliga artiklar både från klimatalarmister och skeptiker har jag en ganska bra uppfattning om var vetenskapen står idag. Jag för fram vetenskap som tystas ner av svenska medier. Min naturvetenskapliga akademiska bakgrund ger mig en god grund att förstå forskarna.

Att sen många klimatalarmister ogillar mina åsikter har med politik att göra. Talet om konsensus inom forskarvärlden är falskt. Konsensus har med politik att göra, inte vetenskap. Man kan inte som en miljöpartist gjorde säga att IPCC har rätt därför att alla svenska riksdagspartier tycker så.

 
At 15 oktober, 2007 10:57, Anonymous Anonym said...

Håller helt med dig

 
At 15 oktober, 2007 11:29, Anonymous Anonym said...

Ja, det var en sällsynt meningslös skrivelse. Jag hade väntat mig att han redovisade vad kyrkan som stora mark- och skogsägare gör i klimat- och miljöfrågorna..? Dom skulle med fördel kunna bidra med skogar av vindkraftverk till exempel.

Sen är det märkligt att en representant för Ingenjörsförbundet inte förstår att en nertrappning av utsläpp måste föregås av forskning och utveckling av energibesparande teknik?

/L

 
At 15 oktober, 2007 12:26, Anonymous Anonym said...

Tack för ett utmärkt inlägg!

Debattartikeln i DN visar en del av det som är fel med Sverige idag: oförmågan att tänka själv och att istället all skrämselpropaganda, DNs totala förfall som granskare av makten och politiseringen av civilsamhället.

Och av Ulf Bengtsson borde vi kräva en ursäkt, annars överväger jag att lämna Sveriges Ingenjörer.

Anders Eriksson
Civilingenjör

 
At 15 oktober, 2007 17:04, Anonymous Anonym said...

Artikel är sällan skådad samling av floskler.
K.G.Hammar har omvandlat svensk kyrka till marx-leninistiskt kampförbund.
Vejryd har fortsatt berikande med en dos av ekofascism.
Skrämande är att en ordförande för svenska ingenjörer ställer upp på en artikel som är mest flum.

 
At 15 oktober, 2007 17:49, Blogger Per Welander said...

Att Ulf Bengtsson - ordförande i Sveriges Ingenjörer - skriver under är anmärkningsvärt. Har han inte läst deras egen hederskodex:

9. Ingenjören bör enskilt och offentligt, i tal och skrift, sträva efter ett sakligt fram-ställningssätt och undvika felaktiga, missvisande eller överdrivna påståenden.

Skulle som medlem kräva Ulf Bengtssons avgång eller så lämna förbundet. Hans klimat- och partipolitiska svammel är pinsam.

 
At 15 oktober, 2007 18:07, Anonymous Anonym said...

Kristendomen har sin egen arvssynd, eftersom växthuseffekten innebär ett slags världslig arvssynd som konkurrerar med den kristna tycker jag Ärkebiskopen borde kunna genomskåda att det bara är en modern efterapning som
spelar på ett behov hos människan att erkänna och sona sina synder.

Inge

 
At 15 oktober, 2007 20:54, Anonymous Anonym said...

Vi tror på Klimatfrågans allsmäktiga verkan.

Vi tror ock på isarnas avsmältning
vattenytans höjande,
vilket är följderna av koldioxidutsläppen,
bilarnas framfart,
flygets tilltagande ökning
och om det icke upphör
nederstiger vi till dödsriket
för att aldrig mer återuppstå därifrån.

Vi tror ock på den helige Al Gore,
en helig allmännelig klimatpanel
FN:s globala roll
Klimatsyndernas förlåtelse
och om vi icke bättren oss
så blir vi bortspolade
och får aldrig evigt liv.

Amen.

 
At 16 oktober, 2007 01:59, Blogger Danne Nordling said...

Borde inte ärkebiskopen avhålla sig från att ljuga eller luras? Antingen menar han att regeringen inte har någon målsättning för utsläppen trots att allt tyder på detta - eller så lurar han oss att tro att frågan om klimatmål nu gäller utsläppen från svenskt territorium. Vilka andra länder är mindre senfärdiga med att ställa upp rent chauvinistiska utsläppsmål? Anklagelserna är helt obefogade och borde istället riktas mot att regeringen kanske har alltför orealistiska utsläppsmål.
/DNg

 
At 16 oktober, 2007 14:02, Anonymous Anonym said...

Eftersom "global warming" är den nya världsreligionen så är det väl inte så konstigt att ärkebiskopen lägger sig i... "if you can't beat them..join them"
(ursäkta engelskan..)

 
At 16 oktober, 2007 16:57, Anonymous Anonym said...

ja jfr häxorna etc förr i tiden som levde ekologiskt mm = mördades

största synden man har

ingen eftergift

dom som sätter energi och miljö före gud , människor och tro

 
At 16 oktober, 2007 18:08, Anonymous Anonym said...

Får man mitt i diskussionen om biskopen ställa en fråga till er som har lite bättre kunskaper än jag. I tidningen The Guardian fanns en artikel om alla årets väderkatastrofer och där gick att läsa bland annat följande;

"Flooding is likely to be common for a warming planet, and climate change has a double effect - causing an increase in the frequency of storms, while higher atmospheric levels of carbon dioxide curb the ability of plants to draw groundwater."

Kan det stämma och är det i så fall en orsak till översvämningar? Har aldrig hört det förr...

/L

 
At 16 oktober, 2007 20:06, Anonymous Anonym said...

Äras den som äras bör. Det borde nog omnämnas att den vackra trosbekännelse som "Anonym" återger har skrivits av Kurt Lundgren i Kalmar.

 
At 17 oktober, 2007 06:07, Blogger Den siste mohikanen said...

L,

stormarna är spekulationer i datormodeller, det finns inga tydliga trender som visat att de blivit fler och det finns en tydlig logik i motsatt riktning (mindre temperaturgradienter i en varmare värld borde ge färre stormar, inte fler)

En enskild planta behöver använda mindre vatten vid högre koldioxidhalter eftersom fotosyntesen blir effektivare då. Sammantaget i hela floran så skulle jag gissa att fler, större och vitalare växter kompenserar den minskade vattenförbrukningen per planta i dessa områden, men jag kan inte mer än spekulera. Hur som helst är det något djupt sjukt att en effektivare fotosyntes bara ses som ett problem...

 
At 17 oktober, 2007 11:20, Anonymous Anonym said...

Tack Mohikanen,

Det handlar ofta om hönan och ägget och man kastas hit och dit beroende på vilka man lyssnar på, men vad jag förstår så har skövlingen av regnskogar kanske större betydelse för vårt klimat än vad som framkommer i debatten. Kanske aktualiseras frågan tack vare att vi nu skövlar skogar för att producera etanol och biodiesel för att minska bilarnas utsläpp. Hur genomtänkt är det..?

Naturskyddsföreningen säger så här;

"Vi vet att avskogningen
redan idag bidrar till våldsammare växlingar
i väderlek och floders vattenföring, med
både torka och översvämningar som följd.
Varje år ger omfattande skogsbränder ett
väsentligt bidrag till CO2-halten i atmosfären
och förvärrar därmed växthuseffekten."

WWF säger bland annat;
"Över 160 000 km² tropikskog försvinner varje år, vilket motsvarar en dryg tredjedel av Sveriges yta. 37 fotbollsplaner skog skövlas varje minut."

S-bloggaren Stefan A. Johansson skriver detta;
"Enligt de beräkningar som IPCC gjort svarar avskogningen globalt för cirka 20 procent av de totala utsläppen av växthusgaser. Endast energisektorn svarar för för en högre andel, cirka 24 procent.

Utsläppen från transportsektorn, industrin och jordbruket ligger betydligt lägre med cirka 14 procent vardera. Flyget, som ofta nämns som en viktig utsläppskälla av växthusgaser svarar bara för drygt 2 procent.

De samlade utsläppen för hela världen från skogsskövlingen är cirka sju miljarder ton per år. Som jämförelse kan nämnas att Sveriges totala utsläpp är cirka 67 miljoner ton årligen."

/L

 
At 17 oktober, 2007 17:55, Anonymous Anonym said...

Siffror från WWF skulle jag vara noggrann att dubbelkolla med flera källor innan jag drog några slutsatser.

 
At 17 oktober, 2007 17:57, Blogger Den siste mohikanen said...

L, jag tror att skogsskövlingen har minst lika stor betydelse för klimatet som albedopåverkare (albedo=reflektionsgrad) och dränerare som koldioxid har genom växthuseffekten. Det regionala klimatet och genom det även det globala klimatet påverkas starkt av hur växtligheten är beskaffad. Det finns t ex studier från Australien som visar att typen av jordbruk påverkar nederbördsmängderna betydligt.

Det finns en intressant diskussion i den här rapporten:

Pielke Sr., R.A., G. Marland, R.A. Betts, T.N. Chase, J.L. Eastman, J.O. Niles, D. Niyogi, and S. Running, 2002: The influence of land-use change and landscape dynamics on the climate system- relevance to climate change policy beyond the radiative effect of greenhouse gases. Phil. Trans. A. Special Theme Issue, 360, 1705-1719. IN CHAPTER 2 & CHAPTER 11

 
At 19 oktober, 2007 11:30, Anonymous Anonym said...

Jag skrev till Sveriges ingenjörer (där jag är medlem ) och undrade varför den organisationen skall ägna sig åt klimatalarmism och om det var ordförandens egna åsikter som kom till uttryck. Nedan följer hans svar.
(Tydligen är Karins Bojs artiklar tillräckligt vetenskapligt underlag för Sveriges Ingenjörer)

mvh
/Dan


Hej Dan!

Jag har fått dina två mail. Jag hinner tyvärr inte ge ett utförligt svar nu, men väldigt kort:

Åsikterna är inte mina personliga. Jag anser att koldioxid är en del av det naturliga kretsloppet. Tittar vi på en riktigt lång tidsskala (400 miljoner år) har vi aldrig haft så låg halt av koldioxid i atmosfären som nu.
Förbundet har som ett prioriterat mål att vara aktivt och synligt i samhällsdebatten. Vad den berörda artikeln går ut på är att Sverige har en skyldighet att uppfylla EUs emissionsmål, och skall det gå bör vi börja meddetsamma, inte skjuta det på framtiden. Vad vi framför allt vill visa är att det är tack vare Sveriges ingenjörer som vi faktiskt kan åstadkomma något, det krävs nya tekniska lösningar, och detta kan bli en ny exportframgång för Sverige.
Jag har personligen inte läst något strikt vetenskapligt material i den här frågan, men en någorlunda sansad sammanfattning (utan att vara vetenskapligt stringent, och möjligen färgad av det du kallar "klimatalarmism")hittar du på http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2708&a=654583 (givetvis bygger även detta delvis på IPCCs rapporter)
Mvh Ulf


Ulf Bengtsson
Sveriges Ingenjörer
Ordförande
tel. +46 705 55 75 79
ulf.bengtsson@sverigesingenjorer.se

 
At 19 oktober, 2007 14:10, Blogger Per Welander said...

Tack Dan - mycket intressant svar.
Citat:
Jag har personligen inte läst något strikt vetenskapligt material i den här frågan"

Om jag tolkar det rätt så har Ulf Bengtsson - Sveriges Ingenjörer -inte alls satt sig in i klimatfrågan utan hänvisar till klimatalarmistiska Karin Bojs på DN. Man kan vänta sig mer av ordförande för denna organisation.

Tydligen vill Ulf Bengtsson att även detta fack ska vara en kamporganisation för politiska mål. Har han medlemmarnas stöd i denna fråga? Att aldrig facket kan hålla fingrarna borta från politiken.

 
At 19 oktober, 2007 15:55, Anonymous Anonym said...

Tittar vi på en riktigt lång tidsskala (400 miljoner år) har vi aldrig haft så låg halt av koldioxid i atmosfären som nu.

Är texten rätt återgiven?
Jag trodde att det var hög halt av koldioxid som var problem.

 
At 21 oktober, 2007 17:33, Blogger Skeptikern said...

Klimathotet är ju en religion så det är inte konstigt att ärkebiskopen ger sig in i debatten för att locka folk till kyrkan :)

 
At 11 november, 2007 23:18, Anonymous Anonym said...

Måste poängtera att Svenska Kyrkan arbetar aktivt med att bygga upp just Vindkraftverk. Läs mer här: http://www.kyrkanstidning.com/
nyheter/sa_ser_satsningen_pa_
vindkraft_ut_i_stiften_0_3402
.news.aspx
Sen att förknippa Svenska Kyrkan med ekofascism känns väldigt märkligt om man sätter sig in i vad ekofascism innebär. Läs mer på: http://en.wikipedia.org/wiki/Ecofascism

 

Skicka en kommentar

<< Home