fredag, augusti 31

Verkligheten motsäger klimatalarmisterna

Klimatalarmisterna baserar mycket av sina hysteriska alarm på datorbaserade klimatmodeller. Dessa påvisar att mer utsläpp av koldixid kommer att leda till stora höjningar av globala temperaturen (växthuseffekten). Klimatmodellerna har fått hård kritik i denna blogg. De är mycket osäkra, klarar dåligt att modellera det komplexa klimatet med alla parametrar och är inte på något sätt validerade. Dessutom är de inte ens användbara som prognoser utan endast scenarier enligt IPCC:s huvudförfattare. De kallas också numera i IPCC:s rapport 2007 inte för prognoser (forecasts) utan scenarier.

Tittar man på modellernas scenarier och verkligt utfall ser det riktigt illa ut för klimatalarmisterna. Här är en länk (pdf) till en skrift utgiven av Science & Pulic Policy Institute. Författaren har identifierat ett "fingeravtryck" som antropogena utsläpp av växthusgaser alltid åstadkommer enligt de olika klimatmodellerna. Fingeravtrycket är en förhöjd temperatur på 8-12 km höjd på de låga latituderna. Alltså om växthusgasutsläpp höjer temperaturen måste detta leda till högre temperatur i dessa luftlager. Höjs temperaturen av andra skäl t.ex. ökad solaktivitet uppkommer inte detta fingeravtryck. Enligt IPCC dominerar antropogena växthusgasutsläpp över andra källor med avseende på temperaturpåverkan.

Vad man gjort är att kört klimatmodellerna i förfluten tid fram till nutid.Titta på den vänstra bilden ovan. Den visar hur temperaturen ska förändras i atmosfären enligt IPCC:s klimatmodeller. Vertikala axeln visar höjd, den horisontella latitud och färgen temperaturförändring. Rött är varmare, blått kallare. Men den högra bilden, som visar uppmätta värden, säger något helt annat. Växthuseffektens fingeravtryck saknas. Satellitmätningarna har ägt rum sen 1979 och täcker då hela jorden och olika höjder. Överensstämmelsen med ballonger och radiosonder är mycket god.

Författaren drar slutsatsen att temperaturhöjningen vid en fördubbling av koldioxidhalten endast kommer att bli en tredjedel eller hälften av vad IPCC:s scenarier påstår.
---------------------
Min kommentar: Klimatkatastrofen återigen inställd.

Andra bloggar om: , intressant.se

måndag, augusti 27

Biobränslen döms ut i ny studie

En ny studie publicerad i journal Science dömer ut biobränslen. Studien är utförd av av Dr Righelato från University of Leeds och har tagit hänsyn till hela cykeln inklusive plantering, utvinning och omvandling till biobränsle. Studien kom fram till att mellan två och nio gånger mer koldioxidutskäpp undviks genom att fånga upp koldioxid i träd jämfört med att ersätta fossila bränslen med biobränslen [länk].

De kom också fram till att ca 40% av Europas odlingsbara jord måste tas i anspråk för att möta de nya kraven på att 10% av fossila bränslet ska ersättas. Detta är så mycket att det kommer att leda till att produktionen skiftas till utvecklingsländerna. Detta leder i sin tur till avskogning med kraftigt ökade koldioxidutsläpp.

Den rätta vägen att gå enligt forskarna är att effektivisera användningen av fossila bränslen och satsa på koldioxidfria energikällor.
--------------------------------------------------

Min kommentar är att sådana här helhetsstudier är mycket värdefulla. Liknande problem gäller etanol som också kan vara en återvändsgränd. Avskogning är ett stort miljöproblem då det påverkar så mycket mer än koldioxidutsläppen. Vi får lätt den globala effekten att EU inför regler för att minska sina utsläpp men dessa i sin tur leder till att utsläppen ökar globalt. Politikerna kan slå sig för brösten då deras lokala utsläppsmål har uppnåtts.

S.k. "miljöbilar" är troligen mer skadliga för miljön än vanliga bensin- och dieselbilar om hänsyn tas till hela bränslecykeln. Subventioneringen i Sverige av "miljöbilar" bör snarast upphöra för miljöns skull. Dessutom kan fokusering på etanol och biobränslen hindra andra effektivare lösningar att komma fram. Mer forskning, en global helhetssyn och mindre känslomässiga argument behövs.

Uppdatering: Läs också denna nyutkomna C-uppsats i ämnet skriven av Jacob Nordangård. Den behandlar också energin i ett mer globalt perspektiv och peakoil. En intressant frågeställning jag själv har är om ledande politiker är medvetna om att växthuseffekten är en bluff men att en kommande energikris är reell.

Andra bloggar om: intressant.se

lördag, augusti 25

Älgar orsakar klimatförändring

Det finns inga gränser i klimathysterins tecken. Nu är det älgen som är skyldig. En vuxen älg släpper ut ca 2100 kg koldioxid per år [länk]. Nu gällde det norska älgar men svenska älgar ser väl ut som norska älgar eller tvärtom.

Nåväl, i Sverige finns det ca 350.000 älgar på sommaren innan jakten börjar. Det skjuts närmare 100.000 älgar per år. Årliga utsläppen från älgarna skulle då motsvara ca 630.000 ton koldioxid. Ett utmärkt skattesubjekt för vår statsminister Reinfeldt som överväger att införa en koldioxidskatt. Undrar om älgarna ska räknas med i Kyotoprotokollet i framtiden? Miljövänstern kan väl kräva total utrotning av älgen för att "rädda jorden" och "för kommande generationer". Även människor släpper ut koldioxid när vi andas så bättre skatt finns inte.

---------------------------------
Pär Holmgren, SVT:s meteorolog, vill inte vara sämre än Al Gore. Genom att köpa hans låt "Ja se det regnar" kan du rädda jorden [länk]. Big business detta med klimathysterin. Och vem vill inte rädda jorden? Det känns så bra - du blir populär bland kompisar och arbetskamrater. Tänk att berätta för barnbarnen att du var med och räddade jorden genom att köpa en rocklåt. Trolleri i den högre skolan, bättre än indianernas regndans.

Att du är lurad spelar mindre roll. Svenska medier har ju sagt att en katastrofal temperaturökning väntar. Vi har inte sett det ännu men du litar väl på politikerna, SVT och dagstidningarna? De säljer ju bra på detta också. Big business igen. Själv tycker jag mest det börjar likna Snabba cash - boken av Jens Lapidus [länk].

De katastrofala temperaturökningarna finns bara som modeller i klimatologernas datorer. I verkligheten har vi inte sett något abnormt med klimatet. Det ändrar sig som det alltid har gjort. Ingen av IPCC:s olika scenarier har hittills verifierats mot verkligheten. Allt fler vetenskapliga fakta talar för att modellerna är osannolika och felaktiga. De är inte ens prognoser. Men detta får du inte läsa då det säljer dåligt.

-------------------------------------------------
Jag har varit ute och rest en del senaste tiden. Därav de fåtal inläggen. I samband med flygresorna har jag roat mig med att fråga andra svenska medresenärer om de "klimatkompenserat". Jag har väl frågat ca 40 personer. Men inte en enda svarade att de gjort detta. Endast en kvinna sade sig ha dåligt samvete för hon flög och inte klimatkompenserat. Många visste inte vad det var. Ingen vetenskaplig undersökning men det säger mig att tokerierna ändå inte spritt sig till de stora massorna. Resebyråerna tycks bekräfta detta [länk]. Om man nu tror att flyg är skadligt är det bara att låta bli att flyga. Se på Al Gore och svenska politiker - vilka förebilder. Så länge de flyger kommer jag inte ha det minsta dåligt samvete för att själv flyga. Klimatkompensation är bara avlatsbrev för rika PK-personer. Här delar jag för övrigt kritiken från miljörörelsen [länk pdf-fil]. Själv anser jag ju inte att koldioxiden är ett problem men nedsmutsningen av luften kan vara det. Att få fram renare och bränslesnåla flygplan är naturligtvis bra.

--------------------------------------
Nytt köldrekord har slagits i New York [länk]. Själv tycker jag det är naturligt att nya rekord slås ibland. Men var är medierna nu? Då ett värmerekord slås är det bevis på globala uppvärmningen. Är detta ett bevis på en kommande istid?

Andra bloggar om: , intressant.se

söndag, augusti 19

Sparka kommunisterna i Brännkyrka gymnasium

Två förintelseförnekare härjar i i Brännkyrka gymnasium, Juan Vega - invandrare från Chile och Jonad Aghed. De skryter om att de har 15000 böcker [länk].
Dessa två äkta kommunister borde snabbt förpassas till sophögen (dvs avskedas), i en demokrati har de ingen uppgift.


De vill aktivt censurera kommunismens brott där historiens största massmord ägt rum. Kommunismen har mördat över 150 miljoner människor under 1900-talet. Fortfarande finns det några kommunistiska stater kvar på jorden. Vakna Alliansen och Skolverket - sover ni? Ska dessa kommunister få indoktrinera våra ungdomar på detta sätt? I detta fall är det ingen tvekan - Vega och Aghed måste avskedas från sina tjänster.

I Expressen skriver utrikeskorrespondenten Kjell A. Abrahamson en mycket bra artikel [länk].

Andra bloggar om: , intressant.se

fredag, augusti 10

1934 och inte 1998 det varmaste året

Kommer ni ihåg Steve McIntyre och hur han fann bluffen i Manns kurva [länk]? Den kurva som användes som huvudargument i IPCC:s 2001 rapport. I den senaste IPCC-rapporten SPM 2007 togs kurvan bort.

Nu har Steve McIntyre gjort det igen. Han har påvisat fel i temperaturmätningar och hur de har korrigerats. Detta har fått till följd att NASA's Goddard Institute for Space Studies (GISS) fått revidera sina medeltemperaturer. I detta fall gäller det USA. Och - 1998 är nu inte längre det varmaste året utan 1934. De tio varmaste åren kommer här efter revidering (siffran avser avvikelse från referensvärde):

1934 - 1.25
1998 - 1.23
1921 - 1.15
2006 - 1.13
1931 - 1.08
1999 - 0.93
1953 - 0.90
1990 - 0.87
1938 - 0.86
1939 - 0.85

Se även denna länk för data för alla år. Av de tio varmaste åren inträffade fyra under 30-talet. Detta fast kodioxidhalten var betydligt lägre då.

Det märkliga i historien är att även denna gång vägrade man att lämna ut källkod och visa hur korrigeringarna gått till. Precis som vid Michel Manns kurva. Kvalitetskontrollen IPCC har är under all kritik. Att inte lämna ut källkod och data hör inte vetenskapen till. Mer i denna historia hittar du här.

Steve McIntyre är inte klimatolog utan statistiker. Han har på eget bevåg gjort mycket av granskningen av IPCC:s dokument. Han har varit mycket engagerad i hur temperaturen verkligen mäts. En hel sajt har skapats för att granska hur det går till i USA, se www.surfacestations.org. Man har som målsättning att dokumentera i stort sett alla väderstationer i USA och funnit att många inte fyller elementära krav på placering (texten i denna mening uppdaterad, min anm).
De satt brevid luftkonditioneringsaggregat, nära parkeringar, en hade t.o.m. en grill snett under sig!

Väderstation vid Detroit Lakes, Minnesota. Foto Don Kostuch.

Steve McIntyres egen sajt Climate Audit finns här.

Uppdatering: Sajten Climate Audit är nere just nu.

Skämtet nu är att människans bidrag till globala uppvärmningen är bevisad. Den sker genom felaktig databehandling i datorerna.

Andra bloggar om: , intressant.se

fredag, augusti 3

Globala uppvämningen beror på naturliga orsaker

Här är en fri översättning av en artikel av Frank Britton [länk]. Den beskriver på ett enkelt sätt samband i vår atmosfär och påverkan på jordens temperatur. För den som vill ha en djupare förklaring rekommenderar jag CO2 Science.
-------------------------------------------------------------------

På 1970-talet varnade en del klimatologer för global avkylning.

Nu är det global uppvärmning. Då var det partiklar i luften som blockerade solen, nu är det koldioxid som ger en växthuseffekt.

Koldioxid (CO2) presenteras nu som den mest farliga växthusgasen i jordatmosfären, den primära orsaken till globala uppvärmningen. Några kallar det till och med en förorening. Med min utbildning i fysik och kemi vill jag belysa ämnet ifråga.

CO2 ger en mycket litet bidrag till jordens temperatur. Den utgör endast 0.039 procent av atmosfären. Kväve, syre, vattenånga och argon utgör mer än 99 procent av atmosfären. Dessutom är koldioxid inte en speciellt effektiv växthusgas. Av det vida spektrum av strålning från solen absorberar CO2 bara energi från tre smala band.

Många människor tror att det finns någon skillnad mellan mänsklig CO2 och naturlig CO2. Det finns ingen skillnad. Koldioxid består av en kolatom och två syreatomer. CO2 är naturlig och en vital del av det biologiska livet. Myror, termiter och sönderfallande växter formerar det mesta av CO2. Det finns mer än en kvadriljon (1:a följt av 24 nollor, Uppdatering. 24 nollor är fel här - ska vara: 1:a följt av 15 nollor, min anm.) myror och termiter. Dessa bidrar också till stor del med andra växthusgaser, metan och ammoniak.

CO2 tas bort från atmosfären genom växtliv. (Den stora mängden CO2 tas bort via alger i oceanerna och inte växter.) Kemister kallar det jämvikt. När stora mängder CO2 skapas via vulkaner och skogsbränder, ökar växtligheten och tar på kort tid bort CO2 från atmosfären.

Om det finns lite CO2 i atmosfären växer det långsammare. Därför stannar nivåerna av CO2 till ett årsmedelvärde nära 0.039 procent. På grund av den dynamiska naturen av vår atmosfär stiger eller faller alltid CO2-halten. Låga nivåer följer höga nivåer. Iskärnor demonsterar att denna jämvikt har funnits i tusentals år.

Den gas som har mest påverkan på jordens temperatur är vattenånga, den absolut mest betydelsefulla växthusgasen. Inte bara utgör vattenånga 3 till 4 procent av atmosfären, den absorberar också energi från solen från alla energinivåer. Vattenånga är flera tusen gånger mer ansvarig för temperaturen jämfört med CO2. Fråga vilken klimatolog som helst, han kommer att tala om fakta för dig om detta.

Oceanerna kontrollerar vattenångenivån i atmosfären. Vattenånga är också ansvarig för att kyla planeten, skapa moln och reflektera solens energi. Igen, jämvikt. Visserligen kan atmosfären bli varm för en period men det orsakar att mer vattenånga lämnar oceanerna in i atmosfären. Över tiden orsakar det tjockare moln som avkyler jorden.

Det är bland klimatologer vanligt att behandla jorden som ett slutet system. Men vissa gaser lämnar faktiskt vår atmosfär. Alla gaser med molekylvikt 18 eller högre tenderar att hållas kvar av jordens gravitationsfält. Vatten har en molekylvikt av 18 och CO2 molekylvikt 44. De stannar kvar på jorden. Metan och ammoniak, de dominanta gaserna för djurliv på planeten, lämnar gravitationsfältet och ut ur atmosfären då de har molekylvikt 16 respektive 17. Att presentera dessa som växthusgaser ger inte hela bilden av vår atmosfär.

Så oceanerna kontrollerar både uppvärmningen och avkylningen av jorden. Människans bidrag är nästan inte mätbart jämfört med vad naturen producerar. Människan, med alla bilar och fabriker, bidrar med mindre än 1 procent av CO2 vid varje tidpunkt. Mer, människan kontrollerar inte vattencykeln, vi är helt enkelt inte så betydelsefulla. Vi kan arbeta för att hålla jorden ren, men vi kan inte kontrollera atmosfären. Många klimatologer är medvetna om det men ger inte denna kritiska information till allmänheten.

Globala-uppvärmnings aktivister tror mänskligheten ändrar jordens temperatur. Även om många vet att människans bidrag är försumbart är det inte i deras politiska intresse att avslöja dessa fakta. Klimatforskare får anslag från regeringar för att forska om och åtgärder för att lösa antropogena globala uppvärmningen. Om den nuvarande uppvärmningen skulle visas vara naturlig skulle anslagen strypas.

Klimatologerna på 1970-talet hade ofullständiga data och trodde att vi var på väg mot en ny istid. Förutsägelser nu är lika apokalyptiska. De är återigen baserade på klimatmodeller med ofullständiga data och i vissa fall avsiktligt förändrade data.

Vi gör nu kostsamma politiska beslut baserade på "faktumet" att människans aktiviteter orskar att temperaturen höjs. Många politiker tror att antropogen uppvämning är verklig och detta därför att denna syn delas av "konsensus av forskare", vidare studier är onödiga. Klimatologer behöver komma fram utan rädsla och ge publicitet till sanningen. Koldioxidens påverkan på globala uppvärmningen är minimal, vattenånga är den stora buffeten för jordens temperatur, oceanerna styr denna process. Människan har ingen mätbar effekt på jordens temperatur.

Andra bloggar om: , intressant.se