tisdag, juli 10

Feta människor dödar våra isbjörnar

Miljöfanatikerna skyr inga medel för att få fram sin propaganda. Vad sägs om följande lista om vad globala uppvärmningen orsakar eller vad som är ett tecken på antropogen uppvärmning:

* Folkmordet i Darfur [länk]
* Höga vattenflöden i Götaland
* En varm vinter
* En kall vinter
* Torka
* Översvämningar
* En varm sommar
* En kall sommar
* En regnig sommar
* En höststorm
* Några glaciärer i Alperna krymper
* Svenskarnas bilkörning
* Orkaner
* Hur du klär dig [länk] (Uppdatering)
* Feta människor!

Det sista finns beskrivet i tidningen New Scientist Environment, länk.

Now consider what may seem a more unlikely driver of climate change: the global obesity epidemic. We tend to think of obesity only as a public-health problem, but many of its causes overlap with those of global warming. Car dependence and labour-saving devices have cut the energy people expend as they go about their lives, at the same time increasing the amount of fossil fuel they burn. It's no coincidence that obesity is most prevalent in the US, where per capita carbon emissions exceed those of any other major nation, and it is becoming clear that obese people are having a direct impact on the climate....The social stigma attached to obesity is one of the few forces slowing the epidemic - even though obesity is not a personal failing but a problem of society. We live in an environment that serves primarily the financial interests of the corporations that sell food, cars, and petroleum.
------------------------------

För att citera Tjekiens president Klaus: Eftersom jag levt under kommunismen större delen av mitt liv känner jag mig manad att säga att det största hotet mot frihet, demokrati, marknadsekonomi och välstånd är inte kommunismen utan de ambitiösa miljöaktivisterna.

Tyvärr har även vår miljöminister Andreas Carlgren anslutet sig till miljöaktivisternas skara. Bäva månde svenska folket! Nu vill han höja bensinskatten [länk]. Snart är det häst och vagn eller cykel som gäller för att ta sig till jobbet. I alla fall om du inte är rik eller inte bor i innerstaden samt arbetar där. Var tror ni vår miljöminister bor? Vanligt folk som behöver bilen för att ta sig till jobbet och lämna barnen på dagis ska klämmas åt. Allt detta för en obevisad hypotes från IPCC om att koldioxiden kommer att orsaka en uppvärmning på ett par grader. Mycket talar för att hyptotesen är fel dessutom. Ska bli spännande att se hur de övriga partierna i Alliansen ställer sig. Kd lär få en enorm svekdebatt om Andreas Carlgren får igenom sina idéer.

Eftersom tydligen allt är tecken på globala uppvärmningen kan man fråga sig om det finns något som är tecken på att vi inte närmar oss IPCC:s klimatscenarier. Det är dags för miljöaktivisterna att ta fram en sådan lista. Eller kanske kan Andreas Carlgren ge mig en sådan lista innan bensinskatten höjs. Jag väntar......

Innan jag går över till häst och vagn vill jag dessutom se empiriska bevis på att IPCC:s scenarier är riktiga. Det saknas idag.

Andra bloggar om: , intressant.se

37 Comments:

At 10 juli, 2007 10:48, Blogger Den siste mohikanen said...

Jag håller med dig om att allt tydligen kan tolkas som ett resultat av växthusgaser. Varmt eller kallt, vått eller torrt, stormigt eller lugnt, allt "kan bero på klimatförändringarna.."

Men... även med de nivåer på fossilenergiskatt vi har idag är det väl tveksamt om de på ett korrekt sätt representerar miljökostnaderna (den kalkylen beror naturligtvis på vad man sätter för pris på liv, risk och hälsa osv). Och ja, det är mycket lättare att leva utan bil i staden (jag gör det). Ett gott skäl att låta bygga tätare innerstäder och högre hus (förutom att det gör städerna roligare och mer stadslika då ;-)

Jag ser också hellre att vi tar ut det skatteuttag vi behöver som miljöskatter än skatter på lön. Det förra skapar konstlat låga utsläpp och det senare konstlat hög arbetslöshet. Valet torde vara enkelt?

 
At 10 juli, 2007 12:27, Blogger Per Welander said...

mohikanen: Politikerna tar gärna ut höga skatter på både arbete och bensin. Man kan inte ändra förutsättningar för folk abrupt. Bor du i Norrland (eller Stockholm) fem mil från jobbet och inga kollektiva färdmedel finns har du inte råd att betala 20 kr milen för bensinen. Även om skatten på arbete sänks.

Men på sikt tar oljan slut och en positiv bieffekt av klimatfrågan är att det tvingar fram effektivare bilmotorer.

Mycket höga hus i städer gillar jag inte. I Sverige på vår latitud blir det ännu mörkare då. Men det är en smaksak.

Skatter, arbetslöshet m.m. är en separat fråga som knappast kan avhandlas på några rader här så jag avstår.

 
At 10 juli, 2007 12:42, Anonymous Anonym said...

Andres Carlgren ha nu visat att han är beredd att gå långt för att vara miljörättrådig.

Det är fullständigt obegripligt att man inte istället, om man nu är så rädd för koldioxiden, gynnar dieselbilen, som i dag straffbeskattas. Om dessa dieselbilar dessutom har biodiesel i tankarna har vi ett mycket bättre alternativ än etanolen.

För övrigt skulle vi komma mycket snabbare fram med låginblandning av etanol istället för tramset med etanolbilar som måste tankas stup i kvarten. Tyvärr verkar inte detta politikst intressant.

En liten fundering. Carlgren åkte i Almedalen omkring i BMW:s vätgasbil. Denna bil släpper ut vattenånga som ju är en mycket viktigare växthusgas än koldioxid, tänk på det du Carlgren!

Hälsningar
Knutte

 
At 10 juli, 2007 19:30, Anonymous Anonym said...

Tack gode gud att man är miljonär!!! Klimathysterin är ju bara en annan religion för värdelösa människorna som förut kallade sig kommunister. Känns bra att inte behöva bry sig det minsta om angrepp på folks välbefinnande såsom höjd bensinskatt, koldioxidbaserade fordonsskatter mm. Tycker uppriktigt synd om er som inte kan strunta i sådana kostnader. Någon gång måste ni säga stopp om vansinnet. Bara ett exempel: sveriges odling av torv motsvarar ca 50% av fordonstrafiken i landet. Torv... Vafan: köttproduktionen i världen genererar mer co2 än världens bilar. Co2 påverkar inte klimatet alls!!! Säg ifrån nu. Jag behöver inte bry mig...

 
At 10 juli, 2007 21:42, Blogger Den siste mohikanen said...

Per, jag förstår din misstro om att skatter gärna höjs men sällan sänks. Det talar liksom till erfarenheten. Jag håller också med om att eventuella förändringar måste ske måttligt eftersom vi riskerar att slå undan benen på de små människorna annars. Hur som helst, jag föredrar faktiskt riktningen mot "grön skatteväxling".

Jag har hittat ännu ett hål i FNs resonemang. De förutsätter att koldioxiden blir kvar hundratals år i atmosfären. Men enligt AR4 har nivån ökat lineärt samtidigt som utsläppen fördubblats. Det betyder att omsättningshastigheten ligger kring 30 år ungefär, långt från 200 år. Fyller du en spann med vatten med konstant stråle ökar ju nivån i spannen lineärt, precis som koldioxiden. Men fyller man med ständigt ökande hastighet så borde nivåhöjningstakten i spannen också öka. Eftersom ökningstakten i atmosfären är ungefär konstant betyder det att koldioxiden hinner omsättas på kort tid.

Jag hoppas detta är sista gången vi låter FN hantera vetenskapsfrågor. De tycks göra det med samma bravur som de krökar bort biståndspengarna.

(Data från http://ipcc-wg1.ucar.edu/wg1/Report/AR4WG1_Pub_Ch02.pdf se sidan 137 ff)

 
At 10 juli, 2007 21:44, Blogger Den siste mohikanen said...

Angående städer med höga hus, dessa tenderar att vara ljusare tycker jag, än städer byggda på bredden. Fast det förutsätter ju att man inte kombinerar ladorna med höghus så att det blir lite avstånd mellan husen.

 
At 10 juli, 2007 22:16, Blogger Per Welander said...

mohikanen: Du får utveckla detta om atmosfärens CO2-nivå. Nivån har väl inte ökat linjärt. Men du menade kanske att ökningen var linjär (2:a derivatan konstant) men det verkar inte heller stämma. Vilket tidsperiod tänker du på?

 
At 11 juli, 2007 15:29, Blogger Den siste mohikanen said...

Per, titta på bilden på sidan 138 i AR4, working group 1 (länken ovan). Där ser du nivån av koldioxid i atmosfären och en nästan lineär kurva (svagt svagt ökande över lineär nivå). Samtidigt ser du i den nedre grafen att utsläppen under samma tid (sedan 1970) fördubblats per år. En fördubbling borde ha gett en ungefär dubbelt så stor ökningstakt om koldioxiden stannar i atmosfären i "flera hundra år" som FN förutsäger. Alltså har de fel, koldioxiden omsätts på mindre tid än 37 år (1970-2007), särskilt om vi tar hänsyn till att temperaturen ökat sedan 1970 och att detta historiskt har frigjort mer koldioxid.

 
At 11 juli, 2007 18:32, Blogger Per Welander said...

mohikanen: Jag förstår din poäng och svaret borde finnas i vetenskapliga litteraturen (ej IPCC). IPCC har en stark tendens att välja resultat/rapporter som passar deras syften även om andra resultat motsäger detta.

Frågan är så komplex med alla återkopplingar, utbyte hav - atmosfär, växtlighet - atmosfär så jag tror det är svårt att dra slutsatser bara av dessa två kurvor.

Men kurvan är inte så linjär som den ser ut. Från 1.4 ppm/year till 1.9 ppm/year ungefär.

Har du hittat någon förklaring från IPCC om detta med hundratals år? Du kanske också kan kolla CO2 Science. De brukar ha de bästa artiklarna om CO2. Hinner inte själv nu p.g.a. semester.

 
At 11 juli, 2007 21:22, Blogger Per-Olof Persson said...

Koldioxiden omsätts på 5-10 år enligt Tom V. Segalstad, Geological Museum at the University of Oslo.

"Models trump measurements"

http://www.canada.com
/nationalpost/
financialpost/comment
/story.html?id=
433b593b-6637-4a42
-970b-bdef8947fa4e

 
At 11 juli, 2007 22:55, Blogger Thomas Palm said...

Här en lite rimligare diskussion:
http://www.realclimate.org/index.php/archives/2005/03/how-long-will-global-warming-last/

Som Per konstaterar är det en komplicerad fråga och mohikanens förenklingar håller inte.

 
At 12 juli, 2007 00:40, Blogger Per Welander said...

Här är en artikel som ger en förklaring och som säger att halveringstiden för CO2 är 38 år. Det ligger inte så långt ifrån mohikanens påstående.
Diskussion här.

Men frågan är uppenbarligen komplex om man läser artiklarna. Nu har jag bara skummat igenom dem så jag har själv ingen åsikt i frågan.

 
At 12 juli, 2007 01:20, Blogger Per Welander said...

En till länk i CO2-debatten. Tom V. Segalstad - Universitetet i Oslo yttrar sig.

Livslängden och jämvikten på CO2 verkar högst kontroversiell.

 
At 12 juli, 2007 11:25, Blogger Den siste mohikanen said...

Thomas Palm, hur lyckas du alltid hitta dessa snömosartiklar?

I alla avseenden som han gör extravaganta påståenden så saknas referenser och inte ens resonemanget är förklarat. (T ex den 55 miljoner år gamla händelsen som han anser visar att koldioxid blir kvar i hundratusen år.

Han låtsas vidare som att koldioxidnivån måste gå tillbaks till förindustriella nivåer för att det inte skall vara något problem. I själva verket vet jag inte någon, inte ens hyperalarmister som Gavin Schmidt eller Stephen Schneider, som gör ett sådant påstående.

När han hellre litar på simuleringsresultat än mätningar så mår man nästan illa. Hur kan någon som är vetenskapligt skolad föredra kartan framför terrängen?

När han påstår att man skall räkna med "den långa svansen" i kalkylen över koldioxidens farlighet står skjortan rätt ut ochg logiksystemet rinner ut i vasken. Säg att han faktiskt har rätt, att 7% av koldioxidutsläppen blir kvar i hundratusen år. Säg också att vi accepterar FNs klimatsimuleringar och deras värsta scenarior. Utsagan betyder att nästa istid blir, säg 6°C kallare än nu, istället för 6,6°C. Är detta ett problem vi skall skapa massfattigdom för att lösa?

I all vetenskap jag har kommit i kontakt med används dessutom halveringstid för en exponentiellt upptagande process. Artikelförfattaren använder medellivslängd vilket är lite udda. När han dessutom betraktar upptagandet av koldioxid som en exponentiell funktion med inbyggda steg blir det rent bedrägeri.

 
At 12 juli, 2007 11:47, Blogger Per Welander said...

per-olof persson: jag råkade länka till samma artikel som du, sorry. Men bra att vi båda tycker den är intressant.

 
At 12 juli, 2007 18:54, Blogger Per-Olof Persson said...

Kostnaden för de fattiga

Enligt Congressional Budget Office (CBO) i USA ger en utsläppsminskning av koldioxid på 15 % en hög kostnad för den fattigaste gruppen i landet. Kostnaden skulle motsvara 3,3 % av den genomsnittliga inkomsten.

"New Studies Find Carbon Caps Very Expensive"

http://www.heartland.org
/Article.cfm?artId=21602

 
At 12 juli, 2007 19:30, Blogger Thomas Palm said...

Vad Segalstad talar om är livslängden i atmosfären för enstaka kolatomer, och den är mycket riktigt kort (vilket också framgår i min länk från RealClimate), detta är dock inte detsamma som hur lång tid det tar för koldioxidkoncentrationen att sjunka, det är en jämviktsprocess i haven som hindrar dessa från att ta upp så mycket koldoxid. När Segalstad säger "Until recently" menar han före 1957 då Revelle visade hur havskemin begränsar koldioxidupptaget:
http://www.aip.org/history/climate/Revelle.htm
Segalstad är alltså exakt 50 år efter sin tid! Visserligen är han geolog inte oceanograf, men det är ändå lite pinsamt.

Mohikanen, du må tycka det är ointressant att 7% av koldixoiden finns kvar efter 100,000 år, men nu ägnar sig Archer åt att beskriva vetenskapen bakom det hela och då är det fakta som gäller. Som han konstaterar bryr sig folk om så långa livslängder för radioaktivt avfall trots att även där större delen av aktiviteten avtagit mycket snabbare.

Archer förklarar tillräckligt väl för att man skall förstå grunden för vad som hände för 55 miljoner år sedan, vill du ha mer detaljer får du gå till specialistlitteraturen, det här var en populär framställning.

 
At 13 juli, 2007 00:55, Blogger Per-Olof Persson said...

Segalstad

Segalstad menar att 18 % av koldioxiden bytas ut varje år. Det skulle ta 5,4 år för ett byte av koldioxiden.

Han har använt metoden "carbon-13/carbon-12 mass balance".

Han kritiserar "buffrings-effekten" av koldioxid som antas finnas av en del forskare.

"Carbon cycle modelling and the residence time of natural and anthropogenic atmospheric CO2: on the construction of the "Greenhouse Effect Global Warming" dogma."

http://folk.uio.no/
tomvs/esef/ESEF3VO2
.htm

 
At 13 juli, 2007 21:11, Blogger Den siste mohikanen said...

Hur tusan kan Thomas Palm jämföra radioaktivt avfall med en liten mängd koldioxid som enbart kommer att ha positiva effekter (mindre svinkall istid och lite mindre stress på floran). Finns det över huvud taget något som helst logik bakom detta? Någon som kan hjälpa till?

 
At 13 juli, 2007 22:25, Anonymous Anonym said...

Tack för en helt undrebar sida. Riktigt intressant och jag är inne varje dag flera ggr. Helt klart den bästa miljösidan på nätet och jag försöker få alla jag känner att börja kolla på denna blogg som innehåller mera fakta och bevis än vad dom kritiska sidorna kan visa

M.v.h. Paulo

 
At 14 juli, 2007 09:44, Blogger Thomas Palm said...

Mohikanen, jag redogjorde för vad Archers sa i sin artikel. *Du* må tycka att koldioxid bara är bra, alla andra håller som du väl vet inte med. F.ö. har du inte lärt dig av kärnkraftsfanatikerna att lite radioaktivitet också bara är bra? (hormesis kallas det).

Jag retar mig även på hur du anklagar Archer för att bry sig om "simuleringsresultat". Vad du gjorde, vilket du antagligen inte tänkta på, i ditt första inlägg där du tog upp koldioxidens livslängd var att skapa en modell: koldioxiden lämnar atmosfären till en oändlig stor källa i en hastighet proportionell mot koncentrationen. Det är den absolut enklaste modell man kan ställa upp men icke desto mindre är det en modell, och din siffra på 30 års omsättningshastighet baseras på att den modellen är rätt. Det är den dock inte, det finns ett antal olika kolreserver alla med olika hastighet för hur de tar upp koldioxid, och skall man få ett rimligt resultat måste man ta med dem alla. Du känner kanske till talesättet: "till varje komplicerad fråga finns ett enkelt svar - som är fel".
http://rabett.blogspot.com/2007/06/doc-martyn-gets-boots-with-box-model.html#links

 
At 14 juli, 2007 11:52, Blogger Den siste mohikanen said...

En intressant aspekt på teorin att en del av vår utsläppta koldioxid blir kvar under mycket lång tid är att den bara tar hänsyn till havens förmåga att lösa koldioxid och till långsamma geologiska processer. Men det är välkänt att de flesta växter reagerar mycket positivt på koldioxidgödsling (tala med dina växter sa man när jag var liten; olika vetenskapliga undersökningar visar på ökningar på 30-100% i tillväxttakt för många växter redan vid måttligt förhöjda koldioxidhalter). Det är således oegentligt att hantera frågan enbart som kemi. Det är också en fråga om biologi. Givet den goda gödslingen är det inte så svårt att tänka sig att mer kol helt enkelt binds i en rikare flora. Det är dessutom troligt att det långsiktiga bortfallet av koldioxid ökar proportionellt eller mer mot tillväxthastigheten. (Eventuellt mer därför att den fauna som lever av växterna helt enkelt inte riktigt hinner med tills dess anpassning sker.)

 
At 16 juli, 2007 10:42, Blogger Den siste mohikanen said...

Så Thomas Palm, på vilket sätt kommer världen lida av att nästa istid blir några tiondels grad mindre svinkall än annars?

Thomas Palm inser dessutom inte skillnaden mellan empiri och modell. Empiri i det här fallet är att koldioxidhalten inte ökar som modellerna som FN använder förutsätter. Det falsifierar FNs modell och den bör därför inte användas.

Min egen uppskattning är för all del en modell som dock har den trevliga egenskapen att den följer Occams princip. Om någonting har hänt historiskt under hela vår mätdatasamling, så känns det mindre riskfyllt att anta att detta kommer att fortsätta att hända, än att anta att det istället kommer att uppföra sig annorlunda. Särskilt om man inte har några beprövade argument för varför det skulle uppföra sig annorlunda i framtiden.

 
At 16 juli, 2007 10:53, Blogger Den siste mohikanen said...

Apropå viljan att lita på sina simuleringar hellre än att tro på mätningar. Det finns 35 vetenskapliga studier som placerar livslängden på koldioxid i atmosfären till mindre än 30 år, baserat på studier av isotopkoncentrationer, radon, suesseffekten osv. För att få ihop mätdata med en livslängd på under 30 år behövs inga okända mekanismer.

För att däremot få ihop en livslängd på flera hundra år med mätdata måste man anta att det finns en okänd mekanism som står för 50% av upptaget (!) och man måste också anta att alla dessa helt oberoende studier som gett samma resultat alla är fel. I det läget föredrar alltså FN en modell med en koldioxidlivslängd på flera hundra år. Vetenskapligt?

 
At 16 juli, 2007 19:36, Blogger Thomas Palm said...

"Empiri i det här fallet är att koldioxidhalten inte ökar som modellerna som FN använder förutsätter. Det falsifierar FNs modell och den bör därför inte användas."

Mohikanen, kan du visa var du hittar denna modell av FN och vad den borde gett för svar? Du säger gång på gång hur du anser att IPCC falsifieras på olika sätt, men jag har aldrig någonsin sett tecken på att du studerat rapporten tillräckligt noga för att kunna veta vad de kommer fram till. Du fabulerar helt enkelt fritt i din kritik av IPCC!

"Min egen uppskattning är för all del en modell som dock har den trevliga egenskapen att den följer Occams princip."

Occams princip säger att man skall göra saker så enkelt som möjligt, *men inte enklare*. Eftersom du vet mycket lite, du baserar dig enbart på kurvan över koldioxidkoncentration i atmosfären, är det onekligen logiskt av dig att använda absolut enklaste modell. Folk som Archer som studerat frågan har dock tillgång till betydligt mer data över olika kolflöden och tvingas ta till mer komplicerade modeller för att passa alla dessa data.

Och som redan konstaterats: studier som analyserar isotopfördelning i atmosfären kommer att få en mycket lägre livslängd än den verkliga. Enstaka atomer byts ut fortare än koncentrationen ändras. Det är som att försöka studera en människas livslängd genom att se hur länge atomer stannar i kroppen, även då får man ett alldeles för lågt svar.

 
At 17 juli, 2007 13:08, Blogger Den siste mohikanen said...

Eftersom jag vet lite, Thomas? Jag tror uppriktigt sagt inte att du är rätt man att avgöra om jag vet lite, du som inte ens har ordentligt koll på grundläggande matematik och fysik.

Att uppfinna en okänd mekanism som står för halva koldioxidupptagning är verkligen inte "den enklast tänkbara lösningen". Den enklast tänkbara lösningen är tvärtom att anta att det man ser är sant, dvs att koldioxidkoncentrationen har en halveringstid på trettio år ungefär.

För det är vad sifforna säger oss: koldioxidkoncentrationen ökar inte lineärt med utsläppen. Det skulle kunna bero på att hälften av utsläppen försvinner i en mystisk koldioxidsänka, men nog verkar det mycket rimligare och troligare att livslängden faktiskt är kort?

Vad gäller atomer och dess utbyteshastighet, så kvarstår det faktum att koncentrationerna inte ökar som de borde. När dessutom omsättningshastigheten enligt nästan alla beräkningar ligger under tio år så känns det helt osannolikt att haven inte skulle ta upp koldioxid i enlighet med Henrys lag, dvs att halveringstiden för koncentrationsökningen är kort.

 
At 17 juli, 2007 17:02, Blogger Thomas Palm said...

"Det skulle kunna bero på att hälften av utsläppen försvinner i en mystisk koldioxidsänka, men nog verkar det mycket rimligare och troligare att livslängden faktiskt är kort?"

Jag vet inte om du inte tänker ett dugg på vad du säger eller om du verkligen är så okunnig som det låter. Vad menar du med "livslängd" här? Menar du att koldioxiden försvinner på samma sätt som ett radioaktivt ämne som sönderfaller, och vad blir i så fall restprodukten? För du kan väl inte mena att den försvinner in i någon mystisk koldioxidsänka just när du sagt hur fel det är av IPCC att tro på något sådant! I och för sig är större delen av koldioxidsänkan inget mysterium, man har steg för steg ringat in kolets kretslopp även om det finns en restterm kvar. En del försvinner i haven, vilket även du tycks tro, medan en del tas upp på land.

Varför skulle Henrys lag vara en bra modell för haven när större delen av kolet inte finns där som löst gas för vilken Henrys lag gäller utan som karbonat- och vätekarbonatjoner för vilket den inte gör det? Du ignorerar att koldioxid är kemiskt aktivt och påverkar pH, vilket i sin tur modifierar hur mycket koldioxid som tas upp.

"Vad gäller atomer och dess utbyteshastighet, så kvarstår det faktum att koncentrationerna inte ökar som de borde."

Du envisas med att påstå detta, men när jag ber dig att förklara hur mycket de "borde" öka enligt vad du tror vara IPCC:s modell så blir det tyst. Den frågan ignorerar du!

Så jag vidhåller att du tycks veta lite, om det nu inte bara är så att du bara kan ta till dig kunskap som bekräftar dina förutfattade meningar. Läs IPCC:s rapport, vet jag! Sen kanske du kan kritisera den på ett intelligent sätt.

 
At 18 juli, 2007 11:36, Blogger Den siste mohikanen said...

Thomas Palm sa...
"...Jag vet inte om du inte tänker ett dugg på vad du säger eller om du verkligen är så okunnig som det låter. Vad menar du med "livslängd" här?"
--Jag tyckte jag förklarade det väl. Den egentliga frågan gäller halveringstiden för en given mängd koldioxidkoncentrationsökning. Den har visat sig vara kort i mätningarna. FN påstår att den inte är det egentligen utan att det bara är en skenbar effekt av en gissad okänd koldioxidsänka som motsvarar hälften (!) av våra utsläpp. Samtidigt visar en rad studier att livslängden hos en enskild molekyl i atmosfären (dvs innan den omsätts) är mindre än tio år (troligen kring 5). Detta innebär att varje enskild molekyl i genomsnitt skulle hinna omsättas minst 40 gånger innan den hunnit agera med sin omgivning för att uppnå ett nytt ekvilibrum. Men omsättningen är ju intimt förknippad med koncentrationsbalansen, ju större omsättning desto snabbare koncentrationsutjämning. FNs resonemang framstår som lovligt ihåligt.

Thomas Palm frågade:
" Menar du att koldioxiden försvinner på samma sätt som ett radioaktivt ämne som sönderfaller, och vad blir i så fall restprodukten?..."

--Ibland är du så dum att klockor stannar.


Thomas Palm sa:
"I och för sig är större delen av koldioxidsänkan inget mysterium, man har steg för steg ringat in kolets kretslopp även om det finns en restterm kvar. En del försvinner i haven, vilket även du tycks tro, medan en del tas upp på land."
-- För det första, det kvarstår 50% oförklarat i FNs modell. Det är ingen liten "restterm" det. För det andra, det ju just upptagning i hav och land som är frågan, dvs det som gör att en koncentrationsökning har en kort halveringstid.

Thomas Palm frågade:
"Varför skulle Henrys lag vara en bra modell för haven när större delen av kolet inte finns där som löst gas för vilken Henrys lag gäller utan som karbonat- och vätekarbonatjoner för vilket den inte gör det?"
--Därför att mängden löst koldioxid i sin tur balanserar mot mängden karbonat och vätekarbonatjoner.


Vidare påstår Thomas Palm att koncentrationsökning visst stämmer med FNs teori. Men detta förutsätter ju den halva okända resttermen!!! Och det är ju den som är frågan, att den framstår som ett hugskott i strid mot bättre data.

Thomas Palm sa:
"Så jag vidhåller att du tycks veta lite, om det nu inte bara är så att du bara kan ta till dig kunskap som bekräftar dina förutfattade meningar. Läs IPCC:s rapport, vet jag!"
--Tack, jag har läst dem. Och förstått dem. Allihop.

 
At 18 juli, 2007 12:06, Blogger Per-Olof Persson said...

Kampen mot Björn Lomborgs bok "The Skeptical
Environmentalist".

När vetenskapen börjar använda icke-vetenskapliga metoder. En artikel som heter "The Double Standard
in Environmental
Science" skriven av STANLEY W. TRIMBLE, University of California, Los Angeles.

http://www.cato.org/
pubs/regulation/
regv30n2/v30n2-1.pdf

 
At 18 juli, 2007 14:58, Blogger Per Welander said...

Länk till oer-olof perssons artikel här.

 
At 18 juli, 2007 19:22, Blogger Thomas Palm said...

När IPCC (eller rättare sagt de som gjort modellerna IPCC refererar till) hävdar att kol tas upp på land och i hav då är det enligt Mohikanen "en mystisk koldioxidsänka". När Mohikanen påstår att kol försvinner från atmosfären är det bara en helt normal halveringstid och då behöver man inte fundera på vart den tar vägen, man är rentav dum om man gör det. Snacka om dubbla standarder!

"För det första, det kvarstår 50% oförklarat i FNs modell."

Figur 7.3 hos IPCC ger en bild av olika kolföden i en detaljrikedom Mohikanen och hans leksaksmodell bara kan drömma om:
http://ipcc-wg1.ucar.edu/wg1/Report/AR4WG1_Pub_Ch07-v2.pdf
Hur vill Mohikanen justera dessa flöden för att de skall stämma med hans modell? Antagligen inte alls, i hans modell låter han gärna 100% vara oförklarat.

"Därför att mängden löst koldioxid i sin tur balanserar mot mängden karbonat och vätekarbonatjoner."

Och det var det man för 50 år sedan visade att det gör att haven inte kan ta upp i närheten av så mycket koldioxid som du tror!

 
At 19 juli, 2007 08:56, Anonymous Anonym said...

Thomas Palm, för en person som har tackat för sig, på denna blog, är du oerhört aktiv. Mitt erbjudande om blog-start står kvar. Jag hjälper dig gärna att komma igång. Inga förkunskaper behövs och du kan äntligen få skriva om din "sanning".
Att medvetet "missförstå" andra för att få tillfälle att för tusende gånga säga "..enligt IPCC" gör det hela väldigt tröttsamt.

Kram Anna

 
At 19 juli, 2007 22:56, Blogger Den siste mohikanen said...

Jag tror uppriktigt sagt att Thomas Palm försöker missförstå, för ingen kan väl ha undgått att det är IPCC som gör skillnad på omedelbar upptagning och dito på lång sikt, och kallar den på kort sikt för en okänd koldioxidsänka, dock med kända egenskaper så tillvida att denna kortsiktiga sänka inte påverkar koncentrationen på hundratalet år därefter...

 
At 20 juli, 2007 08:46, Blogger Per-Olof Persson said...

Dokumentären "'Exposed: The Climate of Fear" av Glen Beck. Kan ses uppdelad i 6 delar:

http://www.heartland.org
/Article.cfm?artid=21318Omsättning av koldioxid: Användning av formell logik i stället för empirisk (o)logik

Från en eller flera premisser (antaganden) går det att få fram andra sanna premisser. Från sanna premisser går det att få fram en sann slutsats. Sanna premisser och sanna slutsatser kan inte falsifieras av empirisk vetenskap. Formell logik kan endast falsifieras av formell logik.

Premiss 1: Atmosfären innehåller 775 gigaton koldioxid.

Premiss 2: Atmosfären tillförs 193 gigaton koldioxid varje år.

Slutsats: Om halten av koldioxid i atmosfären varken ökar eller minskar, innebär detta att koldioxiden omsätts på (775/193=) 4 år.

 
At 23 juli, 2007 01:18, Anonymous Anonym said...

per-olof persson sa 8:46 AM
(---)
"Om halten av koldioxid i atmosfären varken ökar eller minskar, innebär detta att koldioxiden omsätts på (775/193=) 4 år."

Om koldioxidhalten i atmosfären är konstant trots att det tillförs koldioxid enligt Ditt exempel så innebär ju det att omsättningen regleras kontinuerligt och att ingen ökning sker.
Jag har en faktabaserad teori för denna sänka. En teori som Wibjörn Carlén tyckte var riktig.
Sedan dess har jag hittat fler belägg för riktigheten.
Jag ska försöka publicera den på PHILICA, så kanske den blir uppmärksammad.

 
At 24 juli, 2007 14:12, Anonymous Anonym said...

http://www.prisonplanet.com/archives/global_warming/index.htm
En mycket bra länksamling skicka den vidare till alla som tror att vi människor skulle vara orsaken till den globala uppvärmningen.
Mvh Johan Skåne

 
At 27 juli, 2007 10:32, Blogger Den siste mohikanen said...

Koldioxidkoncentrationen ökar, för närvarande med 1,9ppm per år. För 40 år sedan var ökningen 1,4 ppm per år. Men om livslängden på koldoxid är lång, flera hundra år, så borde ökningstakten ha varit den dubbla eftersom utsläppen har dubblerats. Vi borde sett minst 2,8 ppm per år nu. Eftersom vi inte gör det kan förklaringen bara vara en av två: antingen är det uppvärmningen av solen som orsakat koldioxdhöjningen och inte våra utsläpp (och det tror jag inte är huvuddelen av förklaringen) eller så är livslängden på en ökning av koldioxidkoncentrationen kort. Om vi antar att det senare är förklaringen och att kolcykeln är lineär och translationsinvariant måste livslängden vara i storleksordningen 15 - 60 år (eftersom konstanterna annars blir helt orimliga. Är då systemet lineärt? Jag skulle tro att det kan beskrivas så i de relativt små ändringarna vi ändå gör (t ex en dubbling av koldioxidhalten i atmosfären). Det finns dock minst två saker som ändras olineärt, dels upptagningen av koldioxid i vattnets ytskikt som beror på mängden löst koldioxid där som ännu inte omvandlats; detta ger en minskad förmåga att ta upp koldioxid vid ett stegsvar. Vi har också avlämnandet av koldioxid till atmosfären från (de tropiska) haven som har omvänt tecken, dvs ju högre koldioxidhalt i atmosfären desto lägre blir masstransporten av koldioxid från havet till luften. Vad summan av dessa två olineariter blir vet jag inte.

Det är hur som helst orimligt att som FN gör anta att det finns en okänd buffert som tar hand om hälften av vår koldioxidproduktion. Eftersom utsläppen ökat mycket mer än koncentrationsökningen skulle det betyda att "bufferten" ökar ju mer den blir fylld. Dvs bufferten skulle inte vara som en spann vatten som blir fylld i takt med tillfödet utan snarare som en ballong som växer efterhand som den blir fylld. Vad som skulle kunna utgöra en buffert med sådana egenskaper är i sanning höljt i dunkel. Jag kan inte komma på någon enda rimlig fysisk modell som skulle skapa en "ballongbuffert". FN försöker inte ens förklara det; de nöjer sig med att den är "okänd". Höjden av ovetenskaplighet i mina ögon.

 

Skicka en kommentar

<< Home