tisdag, juli 31

Din laserskrivare - en allvarlig hälsofara

Har du en laserskrivare hemma eller på kontoret? De kan enligt en ny studie beroende på modell vara en fara för dina lungor, [länk]. Skrivarna släpper ut ultrasmå partiklar som kan jämföras med cigarettrök. "Ultrasmå partiklar är viktiga då de tränger djupt ned i lungorna och kan vara ett hot mot din hälsa" säger forskaren Professor Lidia Morawska, Queensland University of Technology. "Hälsoeffekterna av att inandas ultrasmå partiklar beror på partikelinnehåll, men resultaten var variera från irritation i luftvägarna till mer allvarliga sjukdomar som hjärtproblem eller cancer."

Studien finns publicerad i American Chemical Society's Environmental Science and Technology journal. Totalt undersöktes 62 laserskrivare och 17 befanns släppa ut höga halter av ultrasmå partiklar. Studien genomfördes i ett stort öppet rum och forskarna fann att partikelhalten i kontorsluften ökade femfalt under arbetstimmar när skrivaren användes.

Skrivarna släppte ut fler partiklar när tonerkasetten var ny och när grafiska bilder skrevs ut. Halten av partiklar varierade en hel del beroende på skrivarmodell, skrivarens ålder och tonerkasettens ålder.

Sens moral: Se till att rummet där laserskrivaren står har en mycket god ventilation.

Luften i tunnelbanan lär också innehålla höga halter av farliga partiklar [länk]. Frågan är om SL och politikerna vill göra något åt detta. Just nu verkar politikerna mest jaga privatbilister. Det är ju "politiskt korrekt".

Andra bloggar om: , intressant.se

8 Comments:

At 01 augusti, 2007 09:46, Blogger Den siste mohikanen said...

Jag är alltid lite skeptisk till denna typ av larm. Hade effekten varit stor hade det gått att se epidemologiskt (utfall hos användare och icke användare).

Som ett nyktert exempel tycker jag att stadsluft fungerar. Över hela jorden är luften i städerna mycket sämre än luften på landet, och det gäller praktiskt taget alla parametrar: kolmonoxider, marknära ozon, partikelinnehåll et c. Ändå lever stadsbor längre och är mindre sjuka än landsortsbefolkningen. Dvs luften är inte fullt så signifikant som vi gärna inbillar oss.

Alla dessa smålarm tenderar dessutom att skymma sikten för de stora miljöproblemen som återstår att lösa (döende Östersjö, utfiskning, förstörelse av vattensystem i platser som Kina, Indien, delar av Afrika mm). Ungefär på samma sätt som Den Globala Uppvärmningen tar fokus från riktiga miljöproblem.

 
At 01 augusti, 2007 12:02, Blogger Per Welander said...

mohikanen: jag håller med dig om att man ska vara skeptisk till smålarm och även stora larm. Akrylamiden är ett exempel på ett stort larm som visade sig inte vara någon stor grej.

Denna blogg handlar om vetenskap. Det är intressant att veta vad som för individen utgör potentiella hälsofaror vare sig det är laserskrivare, luften i tunnelbanan eller mobiltelefoner. Långsidiga effekter, om de är relativt små, är svåra att se utan omfattande undersökningar. I fallet mobiltelefoner har man gjort sådana.

Medellivslängden i Stockholms län är ungefär som Sverige i helhet. Men det finns stor variation inom länet. Landsbygd/glesbygd har en överdödlighet som sannolikt beror på livsstilsfaktorer. Siffrorna säger inget om laserskrivare/tunnelbaneluften. Möjligen att luften i städerna inte utgör en signifikant och stor risk för ökad dödlighet - då hade det visat sig i siffrorna.

Någon epidemologisk undersökning om laserskrivare har inte gjorts vad jag vet. Dock finns det en moralisk aspekt att upplysa om potentiella hälsorisker vad det än gäller.

Sen håller jag med dig om att man ska ägna mer kraft åt de stora miljöproblemen. Tyvärr styrs detta inte av att förbättra miljön utan vad som är politiskt korrekt.

 
At 02 augusti, 2007 00:00, Anonymous Anonym said...

På 70 – 80 talet kom en enad forskarkår fram till att vi var på väg mot en ny istid på grund av alla utsläpp. Nu är vi inne på 2000 talet och vi är nu på väg mot tropisk värme enligt en enad forskarkår på grund utav alla utsläpp. På 80 – 90 talen var det rent livsfarligt, enligt forskareliten att överhuvudtaget att befatta sig med fisk, men som nu i dagarna har kommit fram till att dioxin INTE är så farligt (Fan vet inte om det är samma forskare).
Det var också något farligt i chips, pommes och småkakor ett tag, (det var presskonferenser å en massa ståhej), men det tog inte mer än et par månader så var det dementerat.
De flesta forskare kunde väl få avgångsvederlag och sluta skrämma upp folk i tid och otid.

 
At 02 augusti, 2007 14:20, Blogger Thomas Palm said...

Paulo, det fanns ingen enad forskarkår som trodde på någon ny istid. Det är en gammal myt som dock väcks till liv med jämna mellanrum.
http://www.wmconnolley.org.uk/sci/iceage/
Det fanns enstaka forskare som trodde på istid då, precis som det finns enstaka forskare som fortfarande tror på snar istid.

 
At 03 augusti, 2007 10:54, Blogger Den siste mohikanen said...

Precis som det finns enskilda forskare idag som tror att vi går en katastrofal uppvärmning till mötes på grund av människans utsläpp av koldioxid.

 
At 03 augusti, 2007 10:55, Blogger Den siste mohikanen said...

Re Paulo

Chipsen och småkakorna var just akrylamidlarmet som Per nämnde. Ett utmärkt exempel på hur forskare kan larma i onödan när det börjar bli svårt att få forskningsuppdrag. Ety, forskare är människor med mänskliga svagheter de också...

 
At 03 augusti, 2007 15:29, Blogger Per-Olof Persson said...

Är koldioxid-teorin bekräftad eller förkastad?

Enligt litteratur som handlar om vetenskaplig metodik:

(1) Det är vanligt att forskaren först ställer upp en hypotes. I detta fall att "det är koldioxiden som skapar klimatförändringarna på jorden".

(2) Därefter sker forskning för att bekräfta eller förkasta hypotesen. Bekräftar inte empiriska data hypotesen ska hypotesen antingen förkastas eller förändras.

(3) Förändras hypotesen sker ny forskning för att bekräfta eller förkasta hypotesen osv.

Eftersom det finns empiriska data som har kommit fram till att en global uppvärmning kommer före ökningen av halten av koldioxid i atmosfären, är koldioxid-teorin förkastad.

Därför bör den ursprungliga hypotesen åtminstone förändras. Förslagsvis till att "koldioxiden har bidragit till global uppvärmning sedan slutet av 1970-talet". Därefter sker ny forskning för att bekräfta eller förkasta hypotesen.

 
At 05 augusti, 2007 03:37, Anonymous Anonym said...

Thomas Palm ´det går inte och stanna tidens tand, hur mycket vi än vill det. Allt går upp och ner, som medel tempen och börsen, även där tror tydligen vissa att det bara går upp hela tiden. Roligt att jag inte har sett en enda löpsedel (här i Gbg under juni, juli) som som har skrivit om att sydeuropa värmen är här nu och allt e kört, det kommer och bli så varje år nu. Men oj i år så regnar det bara, det måste ju vara co2 fel. Undra vad dom hittar på nästa år ifall vi får en sommar som följen en "exakt medel" sommar som vi har haft sedan mätningarna började. Och det är ju inte så lång tid man har gjort det. Vi kan inte stanna tidens tand, hur rädda vissa än blir. Den vise talar om vad han ser, dåren om vad han har hört.

 

Skicka en kommentar

<< Home