tisdag, juli 31

Din laserskrivare - en allvarlig hälsofara

Har du en laserskrivare hemma eller på kontoret? De kan enligt en ny studie beroende på modell vara en fara för dina lungor, [länk]. Skrivarna släpper ut ultrasmå partiklar som kan jämföras med cigarettrök. "Ultrasmå partiklar är viktiga då de tränger djupt ned i lungorna och kan vara ett hot mot din hälsa" säger forskaren Professor Lidia Morawska, Queensland University of Technology. "Hälsoeffekterna av att inandas ultrasmå partiklar beror på partikelinnehåll, men resultaten var variera från irritation i luftvägarna till mer allvarliga sjukdomar som hjärtproblem eller cancer."

Studien finns publicerad i American Chemical Society's Environmental Science and Technology journal. Totalt undersöktes 62 laserskrivare och 17 befanns släppa ut höga halter av ultrasmå partiklar. Studien genomfördes i ett stort öppet rum och forskarna fann att partikelhalten i kontorsluften ökade femfalt under arbetstimmar när skrivaren användes.

Skrivarna släppte ut fler partiklar när tonerkasetten var ny och när grafiska bilder skrevs ut. Halten av partiklar varierade en hel del beroende på skrivarmodell, skrivarens ålder och tonerkasettens ålder.

Sens moral: Se till att rummet där laserskrivaren står har en mycket god ventilation.

Luften i tunnelbanan lär också innehålla höga halter av farliga partiklar [länk]. Frågan är om SL och politikerna vill göra något åt detta. Just nu verkar politikerna mest jaga privatbilister. Det är ju "politiskt korrekt".

Andra bloggar om: , intressant.se

lördag, juli 21

Alla journalister har inte fallit i klimatreligionens fälla

Ulf Nilsson skriver idag i Expressen om klimatdårarna. Kanske inte så mycket fakta i hans artikel men mycket sunt förnuft. Läs artikeln här. Äntligen en journalist som skriver vad han tycker och tänker och inte låter det falska politiskt korrekta styra.

Om medierna ska vara den granskande tredje makten i Sverige duger det inte att vara politiskt korrekta. Då blir det ingen granskning. Tyvärr är de flesta journalister och medier idag ytterst politiskt korrekta. Därför blir det ingen granskning. Det gäller inte bara klimatfrågan utan även "vanliga vänster-höger" politiken. Det gör att rörelser långt ut på vänsterkanten samt Sverigedemokraterna missgynnas. Det konstiga är att alla journalister och tidningar tycker nästan likadant. Svenska Dagbladet är ett bra exempel som rört sig ifrån att vara en moderattidning till att ligga en bit till vänster om mittfåran. Ledarsidan är bara ett alibi. I klimatfrågan har jag inte sett en enda tidning som tagit ställning mot klimathysterin även om som i Expressen enstaka artiklar släppts fram som ifrågasätter hysterin. Karin Bojs som Dagens Nyheters vetenskapsjournalist är ett exempel på en ytterst politiskt korrekt person. Resultatet och granskningen blir därefter (d.v.s. undermålig).

tisdag, juli 10

Feta människor dödar våra isbjörnar

Miljöfanatikerna skyr inga medel för att få fram sin propaganda. Vad sägs om följande lista om vad globala uppvärmningen orsakar eller vad som är ett tecken på antropogen uppvärmning:

* Folkmordet i Darfur [länk]
* Höga vattenflöden i Götaland
* En varm vinter
* En kall vinter
* Torka
* Översvämningar
* En varm sommar
* En kall sommar
* En regnig sommar
* En höststorm
* Några glaciärer i Alperna krymper
* Svenskarnas bilkörning
* Orkaner
* Hur du klär dig [länk] (Uppdatering)
* Feta människor!

Det sista finns beskrivet i tidningen New Scientist Environment, länk.

Now consider what may seem a more unlikely driver of climate change: the global obesity epidemic. We tend to think of obesity only as a public-health problem, but many of its causes overlap with those of global warming. Car dependence and labour-saving devices have cut the energy people expend as they go about their lives, at the same time increasing the amount of fossil fuel they burn. It's no coincidence that obesity is most prevalent in the US, where per capita carbon emissions exceed those of any other major nation, and it is becoming clear that obese people are having a direct impact on the climate....The social stigma attached to obesity is one of the few forces slowing the epidemic - even though obesity is not a personal failing but a problem of society. We live in an environment that serves primarily the financial interests of the corporations that sell food, cars, and petroleum.
------------------------------

För att citera Tjekiens president Klaus: Eftersom jag levt under kommunismen större delen av mitt liv känner jag mig manad att säga att det största hotet mot frihet, demokrati, marknadsekonomi och välstånd är inte kommunismen utan de ambitiösa miljöaktivisterna.

Tyvärr har även vår miljöminister Andreas Carlgren anslutet sig till miljöaktivisternas skara. Bäva månde svenska folket! Nu vill han höja bensinskatten [länk]. Snart är det häst och vagn eller cykel som gäller för att ta sig till jobbet. I alla fall om du inte är rik eller inte bor i innerstaden samt arbetar där. Var tror ni vår miljöminister bor? Vanligt folk som behöver bilen för att ta sig till jobbet och lämna barnen på dagis ska klämmas åt. Allt detta för en obevisad hypotes från IPCC om att koldioxiden kommer att orsaka en uppvärmning på ett par grader. Mycket talar för att hyptotesen är fel dessutom. Ska bli spännande att se hur de övriga partierna i Alliansen ställer sig. Kd lär få en enorm svekdebatt om Andreas Carlgren får igenom sina idéer.

Eftersom tydligen allt är tecken på globala uppvärmningen kan man fråga sig om det finns något som är tecken på att vi inte närmar oss IPCC:s klimatscenarier. Det är dags för miljöaktivisterna att ta fram en sådan lista. Eller kanske kan Andreas Carlgren ge mig en sådan lista innan bensinskatten höjs. Jag väntar......

Innan jag går över till häst och vagn vill jag dessutom se empiriska bevis på att IPCC:s scenarier är riktiga. Det saknas idag.

Andra bloggar om: , intressant.se

lördag, juli 7

IPCC gör inga förutsägelser eller prognoser om klimatet

Hur många av er tror att FN:s klimatpanel (IPCC) gör klimatprognoser för framtiden? Läser du svenska tidningar och ser på svensk TV kan jag gissa det det är ganska många. Men nu ska jag avslöja att IPCC gör inga prognoser eller förutsägelser alls om framtiden.

Som stöd för detta påstående har jag Dr. Keven E. Trenbert - en av huvudförfattarna till IPCC:s rapporter 2001 och 2007.

"In fact there are no predictions by IPCC at all. And there never have been. The IPCC instead proffers “what if” projections of future climate that correspond to certain emissions scenarios. There are a number of assumptions that go into these emissions scenarios. They are intended to cover a range of possible self consistent “story lines” that then provide decision makers with information about which paths might be more desirable. But they do not consider many things like the recovery of the ozone layer, for instance, or observed trends in forcing agents. There is no estimate, even probabilistically, as to the likelihood of any emissions scenario and no best guess."

Källa

Går du tillräckligt djupt in i IPCC-dokumenten ser du att detta stämmer. Men i politiska Summary for Policymakers framgår det inte.

Medierna har sedan i sin sensationshysteri gjort om detta till ett antal "sanningar" om vad som kommer att hända. Återigen - tror du på Al Gore och svensk media i klimatfrågan är du grundlurad.

Även tidningen Privata Affärer har nu anslutit till klimathysterin. I senaste numren skriver Agneta Jönsson: "Smältande glaciärer kan höja havsytan ordentligt och lägga delar av städer som London, New York och Tokyo under vatten". Är aktieråden från Agneta Jönsson av samma kvalitet så skulle jag inte köpa de aktierna. Trodde att Privata Affärer hade lite högre kvalitetskrav än slaskjournalistiken på Aftonbladet men tydligen hade jag fel.

Hittade en socialdemokratisk blogg där författaren inte verkar grundlurad, se här.

Andra bloggar om: , intressant.se

onsdag, juli 4

Experter dömer ut IPCC:s klimatmodeller

Antag att du måste förändra hela ditt sätt att leva därför att politikerna tvingar dig med skatter, avgifter och lagar. Om du sen får reda på att politikerna grundar sig på ovetenskap, myter, bluff - hur skulle då då reagera? FN:s klimatpanel (IPCC) grundar sina scenanier och prognoser på klimatmodeller. Dessa är abstrakta matematiska modeller som ger högst variende resultat. Nu döms dessa klimatmodeller ut av två experter på prognoser, J. Scott Armstrong och Kesten C. Green, se artikel här.

Nu till artikeln. Författarna gjorde en granskning av kapitel 8 i IPCC:s AR4 rapport. De fann tillräckligt med information för att bedöma 89 av 140 prognosprinciper. De procedurer som användes bröt mot 72 grundläggande principer för prognoser. Många av dessa avvikelser var kritiska. Författarna hittade inga vetenskapliga bevis för att kunna stödja globala uppvärmningen. Påståenden att jorden kommer att bli varmare är lika trovärdiga som att den blir kallare.

Att göra trovärdiga prognoser är svårt och författarna har en sajt www. foecastingprinciples.com för att behandla ämnet.

När det gäller prognoser gäller:
* Obevisade åsiktsprognoser av experter har inget värde. Det spelar sen ingen roll om de visas med kalkylblad, ord eller matematiska modeller.
* Enighet bland experter är svagt kopplat till noggrannhet (jämför IPCC).
* Komplexa modeller (de som innehäller interaktioner och olinjäriteter) skadar noggrannheter då felen multipliceras.
* Även med små osäkerheter blir osäkerhetsintervallerna enorma när man går framåt i tiden.
* När det finns osäkerheter ska man ha en konservativ prognos.

Det ansedda NOAA gjorde för 2006 följande prognos om orkaner i Atlanten: "Det kommer att bli 13-16 tropiska stormar, varav 8-10 blir orkaner av vilka 6-8 blir större orkaner. Vi spår en 80% sannolikhet att det blir över medel detta år vilket är det högsta värdet vi någonsin haft." I början av decenber 2006 konstaterades att inte en enda orkan hade träffat USA 2006.

Vid en bedömning av kvaliten på IPCC:s klimatmodeller på en 5-gradig skala från -2 till +2 fick klimatmodellerna betyget -1.36 (2 är högsta betyg, -2 lägsta).

Ingenstans tar IPCC upp huruvida klimatmodellerna håller kvalitet och är att lita på. Det är inte klart vad klimatmodellerna baseras på och om de har blivit testade mot empiriska data. Forskning har visat att få modeller att passa historiska data har liten koppling till att kunna spå framtiden. Konsekvensen att öka kompexiteten för att passa historiska data ger sämre noggrannhet att förspå framtiden. Detta tycks de 12 författarna av kapitel 8 i IPCC AR4 vara omedvetna om. IPCC prognoserna för klimatförändringar är inte vetenskapliga!

Stern-rapporten sa: "De vetenskapliga bevisen är överväldigande, global uppvärmning utgör en mycket allvarlig global risk och måste mötas med ett globalt svar." Ingenstans har vi kunnat finna belägg för dessa påståenden.
------------------------------------------------------------
Min kommentar: Scott och Green sätter fingret på IPCC:s ömma punkt. Klimatmodellerna har mycket begränsat eller inget värde. De är uppbyggda av forskare för att bevisa globala uppvärmningen och är inte underbyggda med vetenskapliga fakta. De representerar bara vad forskarna vill ha fram, inte verkligheten. Ingen klimatmodell från IPCC har hittills verifierats.

Dessa orealistiska klimatscenarier ligger sedan till grund för pressens masshysteri. Politikerna vill sedan att vi ska ändra våra liv på grund av dessa ovderhäftiga klimatscenarier. Sanningen vill de inte ha fram. Ett undantag till dessa politiker är Tjeckiens president Klaus. Han säger som det är: klimathysterin är det största hotet sen kommunismen.

Du är grundlurad om du tror på vad media och de flesta politiker säger. Det finns inga vetenskapliga empiriska bevis på att koldioxidutsläppen kommer att ha någon katastrofal påverkan på vårt klimat. Om 10-15 år kommer detta tydligt att synas. Till dess var kritisk och lev som vanligt.

Andra bloggar om: , intressant.se