onsdag, juni 20

IPCC:s klimatmodeller är felaktiga

IPCC, FN:s klimatpanel, larmar med jämna mellanrum om kommande katastrofala temperaturökningar på grund av antropogena koldioxidutsläpp. Till grund för dessa larm ligger bl.a. klimatmodeller. Men dessa modeller har aldrig verifierats och det är mycket troligt att de är behäftade med stora fel. Modellerna och larmen är mer hypoteser som baseras på felaktiga antaganden.

Här är två kända forskare som hårt slår ner på IPCC:s klimatmodeller. Dr. Syun-Ichi Akasofu skriver en intressant artikel om detta [länk]. Dr. Nir Shaviv, en av Israels kända forskare, skriver också om klimatmodellerna [länk].

Den berömda hockeyklubban från TAR har numera tagits bort i IPCC:s AR4. Detta efter den avslöjats som en bluff. Men tankesättet från hockeyklubban lever kvar hos IPCC, likaså retoriken baserat på att obekräftade hypoteser upphöjs till sanningar om än med en minireservation "very likely". Pressen ignorerar givetvis denna reservation.

"Most of the observed increase in globally averaged temperatures since the mid-20th century is very likely due to the observed increase in anthropogenic greenhouse gas concentrations."

Dr. Akasofu konstaterar korrekt att det finns inget sådant bevis att det mesta av nuvarande uppvärmningen beror på antropogena koldioxidutsläpp. Akasofu finner att IPCC har tagit en meteorologisk angreppssätt och detta bygger på klimatmodeller som räknar sig framåt i tiden. Men det geologiska och klimatologiska perspektivet är satt på undantag. Hur Lilla istiden uppstod är ännu inte känt och det är fullt möjligt att nuvarande uppvärmning till största delen är naturlig och beror på att naturen återhämtar sig. Nature is far more complex than they [IPCC:s meteorologer, min anm.] seem to be willing to admit.

Shaviv påstår i sin artikel att IPCC:s modeller är så vida och inexakta så att de kan bevisa vad som helst. Bekvämt för IPCC då allt kan skyllas på koldioxiden. Vulkanutbrotten finns med i många klimatmodeller. Men de har hittills kraftigt överskattat temperatursänkningen om man jämför med verkliga värden. Shaviv påstår att klimatmodellerna är för känsliga, se figurer i artikeln.
-----------------------------------------------
Min kommentar: Klimatmodellerna är IPCC:s akilleshäl. Men de är samtidigt användbara i retoriken. De bevisar inget men är också svåra att helt motbevisa då det tar flera årtionden av verkliga data. De klarar inte av att historiskt förklara temperaturändringar tusen år tillbaka i tiden. Likaså klarar de inte av att förklara temperaturhöjningen 1920 - 1940 då koldioxidhalten var låg. Om det finns okända faktorer som också styr klimatet (mycket troligt) så har IPCC ignorerat förekomsten av dessa. Klimatmodellerna säger också att atmosfären ska värmas upp i medelhöga skikt om koldioxid är orsaken till temperaturhöjningen. Tyvärr för IPCC visar verkliga data att detta inte stämmer.

Andra bloggar om: , intressant.se

10 Comments:

At 20 juni, 2007 12:20, Blogger Per Welander said...

Här är en intressant länk Trenberth. Trenberth var lead author till IPCC AR4.

In fact there are no predictions by IPCC at all. And there never have been. The IPCC instead proffers “what if” projections of future climate that correspond to certain emissions scenarios.

Tipstack Dan.

 
At 20 juni, 2007 14:25, Blogger Den siste mohikanen said...

Det är djupt missvisande att förlita sig på klimatmodeller som till övervägande del består av gissningar. Klimatmodellerna kan inte hantera randvärden korrekt, de hanterar inte turbulens eller molnbilning, de hanterar inte samverkan med flora och fauna osv vilket gör att de är helt oanvändbara som prognosinstrument (för vilket de heller inte byggdes från början, de gjordes för att försöka studera enskilda parametrar i förhållande till andra som i modellen kunde hållas stilla). Det är också viktigt att förstå att modellerna inte är intitialiserade, dvs de börjar inte med det klimat vi har idag. Eftersom klimatet liksom väder i övrigt är ett initialvärdesproblem (förutom ett randvärdesproblem) betyder det att en prognos per se är omöjlig.

Lika missvisande är naturligtvis FNs metod att använda andra data än de mest sannolika som input till sina beräkningar. Enligt IPCC ligger klimatkänsligheten (enligt de notoriskt oförmögna datormodellerna) på 1,5°C till 4,5°C för en dubbling av koldioxiden, men FN använder 2,1° till 5° i sina scenarior. Värt att påpeka är också att empiriska data pekar på en klimatkänslighet i storleksordningen 1°C. FNs värden ligger alltså för högt såväl i förhållande till egna uppskattningar som till empiri.

På samma sätt antas i flera av deras scenarior att vi skall gå tillbaks till fossilbränslen om hundra år, trots att det inte finns några kända reserver som ens tillnärmelsevis skulle kunna ge den mängden energi FN förutsätter att vi skall förbruka, och trots att nuvarande trender pekar mot att fossila bränslen kommer att vara helt utfasade om sådär en 50 år. Ännu märkligare blir det när man samtidigt förutsätter en makalös levnadsstandardhöjning, trots att mänskligheten i så fall skulle lida av en enorm energikris.

FNs scenarior hänger alltså inte ihop på något sätt, vare sig som teoretisk beräkning eller som socionomisk prognos.

 
At 22 juni, 2007 00:20, Blogger Henrik Sultan said...

Riktigt bra länk du gav här i kommentarerna :) Intressant läsning... tack för den! God midsommar och happy blogging :p

 
At 24 juni, 2007 12:33, Anonymous Anonym said...

"Hockeyklubban" är, tillsammans med de nyare rekonstruktionerna, visst med i AR4, dock inte i SPM. http://ipcc-wg1.ucar.edu/
wg1/Report/AR4WG1_Pub_Ch06.pdf, sidan 467. Men jag antar att det är fel oavsett om den är med eller inte...

 
At 26 juni, 2007 14:20, Blogger magnus said...

"Men jag antar att det är fel oavsett om den är med eller inte..."

Ja, hockeyklubban är fel oavsett om den är med eller inte, fasiken. Jag antar att det var detta du menade.

Om den är med är det ju dessutom en skandal, eftersom forskarvärlden har i en dömande panel enhälligt konstaterat att kurvan är felaktig och missvisande, och att den var och är propaganda kan ingen vid sunda vätskor förneka.

 
At 05 juli, 2007 09:21, Anonymous Anonym said...

Magnus Andersson: Det jag menar är att om den är med är det det största bedrägeriet i världsalltets historia enligt er, om den inte är med är det det största bedrägeriet i...

Oavsett vad IPCC gör tycker ni det är fel.

Har du läst rapporten du refererar till eller bara ett referat från någon likasinnad? Läs själva på http://books.nap.edu/
execsumm_pdf/11676.pdf.

I denna rapport får Mann et al. en del kritik men de säger också: ”The basic conclusion of Mann et al. (1998, 1999) was that the late 20th century warmth in the Northern Hemisphere was unprecedented during at least the last 1,000 years. This conclusion has subsequently been supported by an array of evidence that includes both additional large-scale surface temperature reconstructions and pronounced changes in a variety of local proxy indicators, such as melting on ice caps and the retreat of glaciers around the world, which in many cases appear to be unprecedented during at least the last 2,000 years.”

Det intressanta här är den totala avsaknaden av faktakoll i era kretsar. Jag läste någonstans att hockeyklubban inte var med i AR4, på Real Climate stod det att den var med. Vad gör man då? Jo, man tar ett par minuter och kollar i AR4 hur det ligger till. Och jodå, RC hade rätt...

 
At 05 juli, 2007 10:55, Blogger Per Welander said...

fasiken: Du har fel. Jämför bilden i TAR SPM och den bild du refererar till på sidan 467 i AR4. Är det samma bild? I TAR fanns hockeyklubban med på flera ställen och den var som ett logo för IPCC. Den var en av de mest framträdande grafen i TAR SPM. I AR4 SPM finns den inte alls. I kapitel 6 finns den är invävd bland massa kurvor, dock inte samma kurva med konfidensintervall, bland massor av andra kurvor.

Antingen har du inte läst TAR och AR4 eller så läser du IPCC som fan läser bibeln. Här har du en länk i frågan som kanske kan göra dig lite klokare.

 
At 05 juli, 2007 17:47, Anonymous Anonym said...

Per, jag syftar naturligtvis på "hockeyklubbans" resultat inte den specifika layouten som du verkar göra. Och resultaten är med i AR4 sidan 467. De är dock inte med i SPM, vilket jag skrev i mitt första inlägg i tråden. På vilket sätt mitt eventuella läsande av TAR har med saken att göra förstår jag inte.

Hockeyklubban är i AR4 överlagrad med nyare, och troligen bättre, rekonstruktioner. Sammantaget ger figuren en samstämmig bild.

 
At 05 juli, 2007 19:06, Blogger Per Welander said...

Men Fasiken: Nu talar du om resultaten och vad menar du med det? Hockeyklubban från Mann befanns vara en bluff. Det har vi behandlat många gånger i denna blogg. Dessutom säger Mann, som gjorde den falska klubban, att den spelar ingen roll numera. Vad han syftar på är att det finns andra resultat som skulle stödja hans hypoteser.

Den falska hockeyklubban var ett varumärke för IPCC TAR, den fanns på första plats, pressen kopierade den och den visades om och om igen. Ser du ingen skillnad på hockeyklubban, TAR och AR4 kan jag inte göra annat än tycka synd om dig. Den var en bluff - inse det. Istället för att erkänna det och IPCC:s misstag så håller de religiösa miljömupparna fast vid den ändå. Läs min tidigare länk.

Läsarna uppmanas att gå till Moderna Myters klimatsida, där finns länkar till IPCC:s TAR och AR4 själva. Gör er egen bedömning. Har Fasiken rätt eller fel?

 
At 05 juli, 2007 19:29, Anonymous Anonym said...

Äntligen kan vi vara överens. Låt läsarna kolla själva. Står det "MBH99" i förklaringen till en av kurvorna?

Angående påståendet att "hockeyklubban" är en bluff kan jag bara rekommendera National Research Councils rapport som jag länkat till tidigare i denna tråd.

 

Skicka en kommentar

<< Home