tisdag, juni 26

Känd svensk forskare anklagar IPCC för fusk

Dr. Nils-Axel Mörner går till generalangrepp mot IPCC och dess påståenden om havsytans höjning. Dr. Mörner anklagar IPCC för att manipulera och förfalska data. Detta har fått uppmärksamhet internationellt och i Sverige i åtministone en nättidning [länk]. Här följer ett kort sammandrag av en intervju med Dr. Mörner som är geolog vid Stockholms universitet. Hela intervjun kan du läsa [här] på engelska.

...
Dr. Mörner:
En annat sätt att se på vad som händer [havsytan min anm.] är tidvattenmätarna [eng. tide gauge - mäter havsytans nivå relativt en referensyta]. Tidvattenmätning är mycket komplicerat då det ger olika resultat beroende på var man är i världen. Vi måste beakta geologin när vi tolkar värdena. T.ex. valde dessa människor i IPCC Hongkong, som har sex mätare, och de valde värdena som ger 2.3 mm per år höjning av havsytan. Men varenda geolog vet att att Hongkong sjunker till följd av landsänkning. Det är det enda värdet du inte ska välja. Och om den siffran är korrekt skulle Holland inte sjunka utan höjas.

Detta är bara löjligt. Inte ens ignorans kan förklara för en sådan miss. Så havsnivåmätare måste man hantera mycket, mycket varsamt. Nu tillbaka till satellitmätningar som visar havet, inte bara kusterna, utan hela oceanerna. Och det mäts med satellit. Från 1992 till 2002 var grafen över havsytenivån en rak linje, varierade efter en rak linje men visade ingen som helst trend. Vi kunde se spikarna: en snabb höjning, men inom ett halvår föll det tillbaka igen. Men absolut ingen trend och för att havsytan ska höjas måste man ha en trend.

Sen 2003, och med samma dataset som i IPCC-publikationerna på deras websajt var en rak linje, ändrades plötsligt detta och visade en snabb höjning om 2.3 mm per år, samma som för tidvattenmätningen. Det såg ut som de mätt något nytt, men de hade de inte alls. Det var den gamla kurvorna de hade vridit upp, därför att de införde en "korrektionsfaktor" som de tog från tidvattenmätningen [Hongkong min anm.]. Så det var inget uppmätt utan en siffra införd utifrån. Jag anklagade dem [IPCC min anm.] vid Academy of Sciences i Moskva - jag sa att ni har infört faktorer utifrån - det är inga mätningar. Det ser ut som det är uppmätt från satellit, men de säger inte vad som verkligen händer. Och de svarade att vi måste göra det annars hade vi inte fått någon trend!

Det är fruktansvärt! Faktiskt så är det en förfalskning av data. Varför? Därför att de vet svaret. Och nu kommer poängen: De "vet" svaret", resten av oss söker efter svaren. Därför vi är fältgeologer, de är datavetenskapare. Så allt detta prat om att havsytan höjs kommer från datormodeller inte från observationer. Observationerna visade inte detta!

Jag har varit en expertgranskare till IPCC både år 2000 och förra året. Första gången jag läste det blev jag överraskad. För det första hade de 22 författare men ingen av dem - ingen - var experter på havsytenivåer. De fick denna uppgift därför att de lovade att göra "rätt" saker. Än en gång, det var en datoruppgift. Detta är det typiska: meteorologer arbetar med datorer, enkla datorer.

Geologer gör inte det! Vi går ut på fältet och observerar, sen kan vi försöka göra en modell med datorisering, men inte som första sak.

-----------------------------------
Intressant är den splittring inom forskarvärlden som blir allt tydligare. Meteorologerna mot geologer m.fl. Meteorologer använder gärna klimatmodeller som sen media gör om till sanningar. Geologer arbetar med uppmätta värden samt historiska data. Nu ska jag inte dra alla meteorologer över en kam. Många är skeptiska till IPCC. Mörner bidrar med en liten pusselbit för att avslöja IPCC - största bedrägeriet i vetenskapens historia.

Andra bloggar om: , intressant.se

Bilprovningen deltar i klimathysterin

Här kommer ett gästinlägg av Hasse i Jonstorp. Det handlar om att Bilprovningen blivit propagandacentral för att uppfostra oss medborgare. Bilprovningens folder hittar du här (pdf). Det är dags för Alliansen att rensa upp i myndighetsträsket.
----------------------------------------------------------------
Med samma envishet som bara dårar besitter vill man absolut övertyga gemene man om nödvändigheten att ta klimathotet på allvar.

Trots att all logik talar emot att ett ev. klimathot skulle orsakas av några promilles förhöjning av koldioxidhalten i atmosfären envisas man med att upprepa samma lögner. Orimliga påstående att ett annalkande globalt klimatkaos väntar ifall mänskligheten inte snarast slutar att använda fossilt bränsle. Annars hotar några promilles förhöjning av koldioxiden i atmosfären att starta en kedjereaktion som slutar med ett domedagsliknande förhållande. Man hänvisar till 2500 s.k. specialister som står på FN.s lönelista och dessa styrs av ett tjugotal forskare politisk tillsatta av regeringar med intresse av att söka dominera globalt. Forskare som visar att de är kapabla att förvränga fakta och vinkla sanningen samt i bästa propagandistisk anda indoktrinera vanliga människor. Massmedia låter sig dompteras och propagandan har nu nått en punkt när få längre vågar argumentera emot . Det liknar mer som ”Kejsaren nya kläder”. Trots uppror såsom Oregon petetion med underskrift av 21000 vetenskapsmän och klimatforskare i Sverige, Norge, Danmark, USA, UK, NZ, Australien mm. vägrar man lyssna. Istället lyssnar politikerna på dessa nya förmågor ”Klimathysterins popstjärnor” som främst har sin vetenskapliga bakgrund från väderlekbestämmning och datamodellering. Vädermänniskorna ger information till datakillarna för att bestämma hur klimatet till 90% sannolikhet skall se ut om ca. 100 år! Matar man data med skräp så får man ut skräp!

Ett graverande exempel på hur data förvrängs och allmänheten indoktrineras kom nyligen i samband med att bilen skall bilprovas. I klimathysterins anda skickas en miljö-folder från Bilprovningen som vill göra intryck av att koldioxid i atmosfären är temperaturdrivande. Enligt vedertagen vetenskap är det istället koldioxid i atmosfären som ökar med höjd temperatur och med en tidsförskjutning på 800-1000 år. Detta falsarium kommer från statlig myndighet och på skattebetalarnas bekostnad att skickas till 1.2 miljoner hushåll!

Manipulationen exemplifieras av 2 slående lika grafer efter data från s.k. isborrkärnor från Antarktis som skall återge hur temperatur och koldioxid åtföljs i atmosfären 400000 år tillbaka . Grafen från Bilprovning (IPCC FN.s klimatpanel) ger falskt sken av att temperaturen följer koldioxiden genom att utgå från Luftmedeltemperatur uträknat relativt till medel temperaturen 1950.Istället visar den andra grafen samma uppmätta data men utan att smyga in relativt till 1950. På så vis lyckas man vinkla samma grunddata i syfte att förvränga det basalt intressanta om koldioxiden är orsak eller en följd av naturliga klimatändringar.


Källa;Petit et al;Nature Vol 399.3 Juni 1999Hasse i Jonstorp

onsdag, juni 20

Kina släpper nu ut mest koldioxid i världen

Kina har nu passerat USA som den nation som släpper ut mest koldioxid [länk]. Kommer svenska medier att uppmärksamma detta? Troligtvis inte. Istället kommer de i fortsättningen att skriva "USA släpper ut mest koldioxid i världen per invånare" vilket är sant.

IPCC:s klimatmodeller är felaktiga

IPCC, FN:s klimatpanel, larmar med jämna mellanrum om kommande katastrofala temperaturökningar på grund av antropogena koldioxidutsläpp. Till grund för dessa larm ligger bl.a. klimatmodeller. Men dessa modeller har aldrig verifierats och det är mycket troligt att de är behäftade med stora fel. Modellerna och larmen är mer hypoteser som baseras på felaktiga antaganden.

Här är två kända forskare som hårt slår ner på IPCC:s klimatmodeller. Dr. Syun-Ichi Akasofu skriver en intressant artikel om detta [länk]. Dr. Nir Shaviv, en av Israels kända forskare, skriver också om klimatmodellerna [länk].

Den berömda hockeyklubban från TAR har numera tagits bort i IPCC:s AR4. Detta efter den avslöjats som en bluff. Men tankesättet från hockeyklubban lever kvar hos IPCC, likaså retoriken baserat på att obekräftade hypoteser upphöjs till sanningar om än med en minireservation "very likely". Pressen ignorerar givetvis denna reservation.

"Most of the observed increase in globally averaged temperatures since the mid-20th century is very likely due to the observed increase in anthropogenic greenhouse gas concentrations."

Dr. Akasofu konstaterar korrekt att det finns inget sådant bevis att det mesta av nuvarande uppvärmningen beror på antropogena koldioxidutsläpp. Akasofu finner att IPCC har tagit en meteorologisk angreppssätt och detta bygger på klimatmodeller som räknar sig framåt i tiden. Men det geologiska och klimatologiska perspektivet är satt på undantag. Hur Lilla istiden uppstod är ännu inte känt och det är fullt möjligt att nuvarande uppvärmning till största delen är naturlig och beror på att naturen återhämtar sig. Nature is far more complex than they [IPCC:s meteorologer, min anm.] seem to be willing to admit.

Shaviv påstår i sin artikel att IPCC:s modeller är så vida och inexakta så att de kan bevisa vad som helst. Bekvämt för IPCC då allt kan skyllas på koldioxiden. Vulkanutbrotten finns med i många klimatmodeller. Men de har hittills kraftigt överskattat temperatursänkningen om man jämför med verkliga värden. Shaviv påstår att klimatmodellerna är för känsliga, se figurer i artikeln.
-----------------------------------------------
Min kommentar: Klimatmodellerna är IPCC:s akilleshäl. Men de är samtidigt användbara i retoriken. De bevisar inget men är också svåra att helt motbevisa då det tar flera årtionden av verkliga data. De klarar inte av att historiskt förklara temperaturändringar tusen år tillbaka i tiden. Likaså klarar de inte av att förklara temperaturhöjningen 1920 - 1940 då koldioxidhalten var låg. Om det finns okända faktorer som också styr klimatet (mycket troligt) så har IPCC ignorerat förekomsten av dessa. Klimatmodellerna säger också att atmosfären ska värmas upp i medelhöga skikt om koldioxid är orsaken till temperaturhöjningen. Tyvärr för IPCC visar verkliga data att detta inte stämmer.

Andra bloggar om: , intressant.se

tisdag, juni 19

Protestera mot sänkningen av Strömkajen

Strömkajen skall byggas om på grund av landhöjningen som varit ca 0.5 meter sen den byggdes [länk]. Beslutet är att sänka kajen, se [länk]!! Men hallå - Aftonbladet, IPCC, Al Gore och andra miljömuppar säger ju att det ska bli stora översvämningar på grund av koldioxidutsläppen. Havsytan ska ju höjas och stora städer översvämmas. Ska inte kajen byggas om för detta då? Nu vill jag se Al Gore, Aftonbladet, Miljöpartiet och andra miljömuppar kräva en höjning av kajen. Annars tror jag inte på er längre........ Ni har väl inte ljugit för oss?

Andra bloggar om: , intressant.se

lördag, juni 9

Vattenfall, Merkel, CO2 och Potemkinkulisser

"Vi strävar att vara nummer ett för miljön" säger Vattenfall. På sina hemsidor har Vattenfall stora planer på hur koldioxidutsläppen ska minska. Vad Vattenfall pratar tyst om är investeringen i det nya brunkolskraftverket i Boxberg - Tyskland. Det kommer att släppa ut 4.4 miljoner ton koldioxid årligen. Just det 4.400.000.000 kg per år! Det motsvarar koldioxidutsläppen av 1/3 av ALLA Sveriges bilar. Eller ca 500 kg koldioxid per svensk. Detta från ett enda kolkraftverk [länk].

Vattenfall tänker investera 800 miljoner euro i kolkraftverket i Boxberg. Det ska tas i drift år 2010.

Angela Merkel är också pådrivande för att minska koldioxidutsläppen. Hon talar desto mindre om planerna på att bygga ytterligare 45 nya kolkraftverk. Efter kommunismens och DDR:s kollaps minskade Tysklands CO2-utsläpp. Det ser bra ut på papperet. Men Tyskland ska avveckla all koldioxidfri kärnkraft till år 2020 och ersätta den huvudsakligen med kolkraft. Vindkraften kommer bara att bidraga med en bråkdel. En del rysk gas blir det också men den släpper också ut koldioxid. Tyskland kommer inte att klara några stora åtaganden att minska sina utsläpp [länk].

Nu undrar säkert någon varför vi tar upp detta på Moderna Myter som inte tror att antropogena utsläpp får några dramatiska konsekvenser. Jo - det är detta hycklande av Vattenfall och Merkel. Om man nu vill du och jag ska åka mindre bil, helst inte flyga och sänka temperaturen i våra hus så kan man inte bakom ryggen bygga kolkraftverk som släpper ut enorma mängder av koldioxid. Vattenfall och Merkel bygger Potemkinkulisser för media och allmänheten.

Kostnaderna för detta kommer att överföras på konsumenter i alla länder. Priset på utsläppsrätter går upp - alla blir fattigare. Som Moderna Myter tidigare sagt - utsläppsrättigheter är avlatsbrev för de rika. Om man nu tror att koldioxidutsläpp är katastrofala finns det bara en metod och det är att minska utsläppen.

Är syftet med klimatfrågan att öka politikers makt över vanliga medborgare samt att se till att fattiga länder förblir fattiga? Även om vi alla blir fattigare så drabbar detta u-länder hårdast.

Andra bloggar om: , intressant.se

fredag, juni 1

Professor Gray ytterligare en klimatskeptiker

Dr. William Gray är professor i Atmospheric Science vid Colorado University. Han säger att det är alldeles för tidigt att lägga skulden för globala uppvärmningen på människan [länk]. Det finns en video att titta på också.

"Jag tror det är en naturlig cykel" säger Dr. Gray. "Jag säger inte att människan inte bidrar med en liten bit men de är säkert inte den huvudsakliga orsaken till klimatförändringen."

Det är rakt motsatt uppfattning mot den som Al Gore och Greenpeace har.

"Hur vet dom det?" säger Dr. Gray. "Om de inte har arbetat med väder de senaste 50 åren som jag har. De flesta av mina kollegor med motsvarande erfarenhet är mycket skeptiska till detta med global uppvärmning."

"Jag tror att vi kommer att få se en gradvis avkylning som vi såg från mitten av 1940-talet till mitten av 1970."

Dr. Gray, som är 77 år, konstaterar också att det är svårt av få forskningsanslag om man är skeptiker.
-------------------------------------
Jag har tidigare forskat, om än en kort tid, vid Atmospheric Sciences - University of Washington. Därav mitt intresse för detta med väder och klimat. Att ofta äldre forskare är skeptiker beror på att de inte längre är beroende av politiskt styrda forskningsanslag. De kan tala fritt. Pratet från miljövänstern att konsensus finns i frågan om växthuseffekten är en ren bluff och lögn. Jag uppmanar alla att själva söka vetenskaplig information om detta så kommer ni att finna att jag har rätt (om att någon konsensus inte finns).

Andra bloggar om: , intressant.se