onsdag, maj 30

Varför jag kommer att vinna 10000-kronors vadet

Ingen lär väl ha missat att jag och Thomas Palm slagit vad om globala temperaturen. Vadet gäller 10000 kronor. I detta inlägg förklarar jag varför oddsen är på min sida i vadet.

1. IPCC förespår en accelererande uppvämning och förklaringen är människans utsläpp av växthusgaser. Detta är bara en hypotes och IPCC försöker bevisa detta genom olika klimatsimuleringar. Som ofta med datorer ger dessa förvånansvärt exakta resultat och det finns t.o.m. kartor som visar temperaturen på olika platser i Sverige om 100 år. Men de klimatmodeller som används är av samma typ som förespår vädret om 10 dagar. 10-dygns prognoserna missar ofta att förespå rätt väder men om 100 år påstår IPCC att de ska ge rättvisande bild. Dessa klimatmodeller klarar inte av att modellera vattenånga som är den viktigaste växthusgasen. Likaså tar den inte hänsyn till solvariationer och dess påverkan.

IPCC påstår också att med 90% säkerhet är det människan som orsakar uppvärmningen. Hur man kommit fram till detta redovisas inte.

IPCC är en politisk organisation, detta med klimathoten försörjer tusentals byråkrater och forskare. Politiker pumpar in pengar i riktad forskning. Det finns alltså stor anledning för IPCC att överdriva sannolikheten och effekterna av växthusgasernas påverkan.

2. Sedan år 2000 har det kommit nya data från iskärnor med bättre upplösning. De visar att uppvärmningen kommer före CO2-halterna ökar. Detta är precis tvärtom mot vad man tidigare antog.

3. Sammantaget har det sen år 2000 tillkommit flera faktorer som talar emot IPCC. Nya trovärdiga teorier som förklarar globala uppvärmningen, flera forskare som tidigare var IPCC-anhängare har blivit skeptiker, mer exakta historiska data. Allt detta skyms av att media och politiker skriker ut påstådda klimatlarm om framtiden. Media skulle inte sälja några tidningar på skeptikernas resultat "jordens temperatur ändrar sig lite just nu men det är inget att oroa sig för - det har den alltid gjort".

Även detta talar till min fördel i vadet - hoten är kraftigt överdrivna och att stödja IPCC blir närmast religiöst. Även min motpart Thomas Palm verkar ha en stor släng av religiös tro på IPCC.

4. Om vi betraktar temperaturen de senaste tusen åren ser vi att den har ibland gått upp och ibland ner. Just nu har vi en återhämtning från lilla istiden. Mellan 1940 och 1970 sjönk globala temperaturen på jorden fast koldioxidhalten ökade. Det är uppenbart att jordens temperatur kan ändra sig rejält utan att människan släpper ut koldioxid. IPCC har inte kunnat förklara denna ändring och i fallet med TAR 2001 försökte man t.o.m. manipulera data för att bevisa antropogen uppvärmning och kommande katastrofer (hockeyklubban).

Hela IPCC-processen hur dokumenten tas fram lämnar mycket att önska. Resultaten är politiskt styrda och forskare med avvikande meningar skräms bort. Bluffen med Manns "hockeyklubba" visar också att IPCC inte är ute efter sanningen om klimatet.

5. Trovärdiga alternativ till IPCC:s hypoteser finns nu. Moln både reflekterar inkommande strålning och hindrar värme att försvinna (växthuseffekten). Men för låga moln gäller att överväger reflektionen över växthuseffekten och orsakar därför en avkylning.

Henrik Svensmark har visat att kosmisk strålning kan påverka molnbildningen. Solen magnetiska fält påverkar kosmiska strålningen så att ett stark magnetiskt fält bromsar komiska strålningen och tvärtom. I grund och botten är det solen som huvudsakligen styr vår temperatur på kort sikt. På lång sikt påverkar andra faktorer som jordbanans form, tilt m.m.

Det finns också flera olika prognoser från solforskare som talar om minskade solmagnetiska fält i solcykel 25 som inträffar i andra halvan av vårt vad. Även detta talar till min fördel.

6. Påverkan av koldioxidutsläpp är en logaritmisk funktion. I en ideal värld skulle ytterligare koldioxidutsläpp få en mycket begränsad påverkan på temperaturen. IPCC har därför infört ett antal parametrar som leder till en självförstärkning av temperaturökningen. Det finns säkert sådana men det finns också ett antal parametrar som motverkar detta. Dessa parametrar som införts vilar på en stor osäkerhet.
---------------------------------------------
Oddsen är klart på min sida i vadet men någon säker vinst är det inte. Speciellt 5-års vadet påverkas av andra faktorer. Det kan också tillkomma nya okända faktorer som påverkar temperaturen. Solaktiviteten skulle kunna öka kraftigt, vi skulle kunna få en ny kraftig El Nino effekt.

Min bedömning är att vi har en underliggande global temperaturhöjning om 0.5 grader/100 år. Till detta kommer en antropogen växthuseffekt om 0.1-0.2 grader. Men närmaste tiden kommer en ny sänkning motsvarande den på 1940-talet på grund av minskad solaktivitet. Denna ligger överlagrad de andra faktorerna. Sammantaget blir det ingen höjning om 0.2 grader/decennium eller mer som IPCC spår. Därmed vinner jag vadet.

Egentligen handlar vadet om hur mycket IPCC förvanskar och politiserar vetenskapen. Detta genom att lyfta fram egna resultat, ej kritiskt granska egna publicerade resultat och undertrycka motsägande resultat. Men detta går inte att slå vad om - det går inte att mäta. Globala temperaturen går att mäta även om det är svårt.

Andra bloggar om: , intressant.se

8 Comments:

At 31 maj, 2007 13:13, Blogger Den siste mohikanen said...

Temperaturen fluktuerar mycket av en mängd olika skäl. Vad som däremot borde öka relativt konstant är värmet. I en kastrull med vatten på en spisplatta kommer yttemperaturen att fluktuera beroende på strömning, men värmet kommer att öka nästan konstant tills man börjar närma sig jämviktspunkten.

På samma sätt kan yttemperaturen förändras, t ex öka, utan att värmet i atmosfär, hav och jordyta öka (eller omvänt). Så länge det finns en extern påverkan från koldioxid så måste alltså värmet i troposfär och hav öka (vilket det inte gjort de senaste 5 åren). Det riktigt bra lackmustestet på om IPCC har rätt är därför att mäta värmet i hav och troposfär och se om det finns en (nästan) konstant ökning år från år.

Någon som vill slå vad med mig om det? 100 000 kronor någon?

 
At 31 maj, 2007 13:29, Anonymous Anonym said...

1. Väder är inte klimat. Kaos hindrar att man förutsäger rörelser av enskilda stormar mer än kanske tio dagar framåt, men det hindrar inte att man kan göra bra uppskattningar av medelvärdet långt framåt i tiden. Klimatmodeller har problem, men dessa har mycket litet att göra med problem i väderprognoser.

Modellerna har naturligvis med vattenånga och tar även hänsyn till variationer i solintensitet.

2. Att värmen kommer före CO2 ökningen under istiderna är ingen överraskning, CO2 är en positiv återkoppling inte det som primärt driver istidscyklerna. Nu tycks det dock möjligen som man får revidera ned den tidsskillnaden.

3. Det finns alltid forskare som byter åsikt. Sammantaget torde dock gruppen skeptiker bli allt mindre, den verkar mest bestå av lycksökare som ger sig in i fältet från andra ämnen i hopp om att få uppmärksamhet.

Per talar om IPCC som politisk organisation och min "religiösa" tro på denna. Han ignorerar då alla andra vetenskapliga organisationer som stödjer IPCC:s position.

4. Att jorden blev kallare under ett par decennier under 1900-talet förklaras av IPCC som en effekt av att svavelutsläpp under en tid kom att dominera över koldioxiden. Det står Per fritt att hävda att denna förklaring är fel, men det är bara okunnigt av honom att låtsas som om den inte finns. Att påstå att IPCC "manipulerade data" är bara ohederligt.

5. Per är som vanligt ruggigt selektiv när han bara tar upp var Svensmark påstår och inte alla andra resultat som helt eller delvis motsäger dessa terorier. Det är ingen slump att IPCC ser dem som mycket tveksamma. Om vi skall tala om religiös tro är det soldyrkarna som står för den.

6. Det finns osäkerheter i klimatmodellerna, men vad får Per att utgå från att dessa leder till en mindre uppvärmning än förutsagt snarare än tvärtom?

Per bara upprepar skeptikernas gamla skåpmat.

 
At 31 maj, 2007 16:13, Blogger Per Welander said...

Eftersom Thomas Palm likt en papegoja rabblar upp gamla argument som naturligtvis är identiska med IPCC:s avstår jag från att bemöta dem denna gång. Vi har haft den debatten på denna blogg ett antal gånger. Vi har nu vårt vad och framtiden får utvisa vem som har rätt. Tänker skriva ett eget inlägg om just svagheterna i klimatmodellerna framöver.

Till läsarna kan jag bara säga tänk själva.

 
At 31 maj, 2007 16:19, Blogger Den siste mohikanen said...

Thomas Palm sa:
"1. Väder är inte klimat. Kaos hindrar att man förutsäger rörelser av enskilda stormar mer än kanske tio dagar framåt, men det hindrar inte att man kan göra bra uppskattningar av medelvärdet långt framåt i tiden. Klimatmodeller har problem, men dessa har mycket litet att göra med problem i väderprognoser."

--Väderprognoser görs på modeller som väsentligen är ett initialvärdesproblem, där den dynamiska kärnan är ett initialvärdesproblem begränsat av laterala gränsvärden. Jordens yta antas vara konstant vare sig det gäller havstemperaturer, islägen, vegetation och snöläge. Vissa parametrar tillåts variera svagt i modellerna, bl a jordytans fuktighet.
Klimatmodeller är både ett initialvärdesproblem och ett gränsvärdesproblem. Förutom att hantera "väder" (vilket är den statistiska nedkokningen av lokalt väder till regionala prognoser) måste en klimatmodell ha god prediktionsförmåga av biologiska-kemiska processer som styr vegetation och djurliv, aerosoler, havsisbildning, havsströmmar, yttemperaturfluktuationer och när det kan tänkas töa osv. I en del fall kan en dynamisk kärna användas, t ex för att försöka förutspå havsströmmar utifrån advektion, tryckskillnader och turbulens. Det problemet är jättesvårt att lösa men det är i teorin lösbart med oändligt kraftiga datorer och en bättre matematik som kan hantera turbulens. I praktiken är bl a fasskift och turbulens "parametriserade", dvs man gissar och ser om gissningen gav ett rimligt utfall. Andra processer parametriseras i sin helhet, som de biologiska och biokemiska processerna. De är alltså gissade varefter gissningarna sorterats ut så att de "stämmer" med mätdata. Tillkommer gör en räcka nya tillståndsvariabler som inte används i vädermodeller som salthalter, is, snö, vegetation mm. Sålunda innehåller klimatmodellen alla de svårigheter vädermodellen brottas med, och flera andra som är mycket svårare att hantera och matematisk omöjliga att modellera, ens med oändlig beräkningskraft och ofelbara människor.
Utöver detta har vi att tillståndet är (relativt) välkänt för vädermodellen medans klimatmodellen i huvudsak gissar tillståndsvariablerna.

Ergo, det är mycket svårare att förutsäga klimatet än vädret.

 
At 31 maj, 2007 16:28, Blogger Den siste mohikanen said...

Thomas Palm sa:
"Modellerna har naturligvis med vattenånga och tar även hänsyn till variationer i solintensitet."
--"Har med" ja, kan modellera, nej.

Thomas Palm sa:
"Att värmen kommer före CO2 ökningen under istiderna är ingen överraskning, CO2 är en positiv återkoppling inte det som primärt driver istidscyklerna. Nu tycks det dock möjligen som man får revidera ned den tidsskillnaden."
--Hur sannolikt är det att klimatet variera därför att en liten initial störning förstärks av koldioxid så att det blir varmare, medans en massiv störning driver ned temperaturen trots höga koldioxidhalter? Varför skulle naturliga variationer vara starka när de verkar avkylande men svaga när de verkar uppvärmande?

Thomas Palm sa;
"Det finns alltid forskare som byter åsikt. Sammantaget torde dock gruppen skeptiker bli allt mindre, den verkar mest bestå av lycksökare som ger sig in i fältet från andra ämnen i hopp om att få uppmärksamhet."
--För att visa att du har rätt kan du ju hänvisa till någon undersökning som visar att vetenskapsmännen ställer sig bakom IPCC. T ex bland de "2500 forskare" som IPCC anser "bidragit" till deras arbete?

Thomas Palm sa:
"Att jorden blev kallare under ett par decennier under 1900-talet förklaras av IPCC som en effekt av att svavelutsläpp under en tid kom att dominera över koldioxiden. Det står Per fritt att hävda att denna förklaring är fel, men det är bara okunnigt av honom att låtsas som om den inte finns. Att påstå att IPCC "manipulerade data" är bara ohederligt."
--Vad man gjort vad det gäller aerosoler är att utan vetenskapligt stöd ANTA att dessa förklarar skillnaden mellan modeller och verklighet. Intellektuell ohederlighet kallas sånt och Per är sannerligen inte ohederlig som påpekar det.

Thomas Palm sa:
"Per är som vanligt ruggigt selektiv när han bara tar upp var Svensmark påstår och inte alla andra resultat som helt eller delvis motsäger dessa terorier. Det är ingen slump att IPCC ser dem som mycket tveksamma. Om vi skall tala om religiös tro är det soldyrkarna som står för den."
--Kosmisk strålning samvarierar med låg molnighet på tidsskalan timmar till decennier med mer än p=0,9. Kosmisk strålning samvarierar med viktiga klimatfaktorer som temperatur, isläge och biologisk aktivitet på skalan hundratals år till miljarder år med mer än 0,9. Men IPCC vill inte beakta det. Seriöst...

 
At 31 maj, 2007 20:09, Anonymous Anonym said...

Varför diskuterar alla vad som är orsaken till att klimatet förändras? Saken är ganska enkelt om man tittar logisk på det hela.

A. Vi har gått från en liten istid och det bör bli varmare och gå upp till ca samma grader som var under tidig medeltid eller till bronsålderns grader.

B. Människans utsläpp påverkar klimatet, miljön eller rättare sagt allt som lever. Vi andas växhusgaser, kanske man skulle sätta upp en växhusskatt på andning? Människan måste fundera ut ett nytt sätt så att vårt samhälle är anpassat till klimatförändringar. Vare sig det beror på oss eller inte.

C. allt som händer på vår jord påverkar vår klimit, solen påverkar vårt klimat, allt på verkar klimatet och miljön och oss på något sätt.

Det jag inte begriper är varför folk stirrar sig blinda på sin lösning, och inte börjar diskutera att det finns flera altentiv en ett i denna fråga.
Sedan vad är syftet i IPCC undersökningen, om syftet är att undersöka om människor påverkar klimatet, så blir givietvis svaret att människan påverkar klimatet. Om syftet, frågeställningen och problemställningen var hur påverkar den lilla istiden, människan och jordens omvärld klimatet hade antaligen svaret blivit lite annorlunda. Och fokuset hade lagt sig på flera olika altenativ. Det jag bli mest irreterad på är att många struntar i att vi har gått ifrån en liten istid. Och det är den viktigste biten i klimatfrågan. Intressant att man bort ser ifrån det viktigaste delen. Men allt som påverkar klimatet är lika viktigt att lära sig att förstå. Forskning går ut på att undersöka det okända och inte följa det alla forskare tror, typ att jorden är plat eller någons politiska övertygelse. Många forskare som stöder en ide är inte en granti på att det är sannorlikt. Det finns allt för mycket sånt i vår historia.

Med andra ord, allt påverkar varandra och varför glömmer vi bort det för?

 
At 03 juni, 2007 00:56, Anonymous Anonym said...

Eftersom man numera kan mäta temperaturen på Mars och att resultaten visar att Mars' temperatur följer jordens svängningar mycket väl, inga Suvvar där vad jag vet, så är det dags för Palm att langa upp lädret och pröjsa en tiotusing. Listen very carefully, I will only say this once; Det är Solen som driver vårt klimat, inte mänsklig aktivitet. Frågan är politiskt driven, inte vetenskapligt. Hur svårt är det att förstå? Politiker vill reglera våra liv och detta är ett guldägg för dem. Dags att tänka själv, eller?!

 
At 09 juni, 2007 07:34, Blogger magnus said...

Svar till "12:56 AM, Anonym":

Ja, jag håller med om att solens variation och naturliga faktorer påverkar klimatet, men en nyhet häromdan var att forskare påstått att den mesta temperaturhöjningen i arktis (jag antar att de menar den längst ifrån polen, för där har det ju blivit kallare) beror på mörka partiklar i snön, och de sa även -- som jag uppfattade det -- att hela den övriga förändringen berodde på den antropogena växthuseffekten. Jaha, och hur vet de det, tänkte jag. Med det påståendet är det ju svårt att lita på ens den första observationen (även om det förstås kan finnas någon sådan effekt).

Antar att nämnda rapport uppfyllde syftet att förklara klimatförändringar som orsakade av människan. Ett slags "miljö-religiöst" axiom.

 

Skicka en kommentar

<< Home