fredag, maj 11

Snabb avkylning av jorden spås av solforskare

Det finns forskare som förespår en snabb avkylning av jorden inom 10-20 år. Här är två artiklar av David Archibald som har gjort sammanställt prognoser på solfläckarna [länk] och [länk]. Artiklarna överlappar till del så läs den första om du har ont om tid.

Solfläckarna har en genomsnittsperiod på ca 11 år men både längden och amplituden varierar. Vi är nu i slutet på solcykel 23 och cykel 24 förväntas börja 2008 eller senare. Solcykel 24 och framför allt solcykel 25 kommer att bli mycket svaga och det kommer att leda till en snabb avkylning. Det hela påminner mycket om det s.k. Dalton minimum som inträffade i början på 1800-talet. Archibald påstår att det finns en korrelation mellan globala temperaturen och solfläckarna. Framför allt längden på cykeln korrelerar bra. Ju längre cykel desto lägre temperatur. Han påstår också att koldioxidutsläppen endast får en marginell inverkan.

Det är inte bara David Archibald som varnar för en mycket svag solcykel 25, här är en artikel från NASA där Hathaway också förespår en rekordsvag solcykel 25. Vi pratar då om år 2022. Men han tror å andra sidan solcykel 24 blir stark.

Prognoser för solintensiteten görs genom att studera rörelsen inne i solen av de s.k. Coveyor bältena som består av het plasma. Normalt rör de sig med 1 m/s och fullbordar en cykel på 40 år. Hastigheten på rörelsen visar hur solfläcksaktiviteten blir om 20 år. Det finns två conveyor bälten, ett på norra sidan och ett på södra. Mätningar har visat att hastigheten på norra bältet har sjunkit till 0.75 m/s och på södra till 0.35 m/s. "Vi har aldrig sett så låga hastigheter" säger Hathaway. "Solcykel 25 kan bli en av de svagaste på århundrade."
----------------------------------------------------------------
Min kommentar: Att solen styr klimatet är mycket sannolikt, frågan är hur bra prognoserna är för solaktiviteten framöver. Inte nog med att det ska bli rejält kallare om 20 år, nästa istid närmar sig också. Men för mitt vad är det goda nyheter om forskarna har rätt. Låg solaktivitet innebär också mer kosmisk strålning och därmed ökad molnbildning på lägre höjder som i sin tur reflekterar bort solinstrålningen. Allt detta strider naturligtvis mot FN:s klimatpanels (IPCC:s) rapporter.

UPPDATERING: Missade denna insändare i SvD som är inne på samma spår.

Andra bloggar om: , intressant.se

13 Comments:

At 11 maj, 2007 09:47, Blogger Thomas Palm said...

Per skriver: "nästa istid närmar sig också"
Den insändare som "är inne på samma spår" skriver: "Just nu är vi fortfarande på väg ut ur den senaste istiden"

Bara ett exempel på hur contrarians helt struntar i hur mycket de motsäger varandra. Så länge de är överens om att IPCC har fel förlåter de allt annat.

IPCC ägnar ungefär en sida åt det hypotetiska sambandet mellan kosmisk strålning och klimat. Notabelt är att de flesta av de forskare som refereras till aldrig omnämns på bloggar som denna.

 
At 11 maj, 2007 11:11, Blogger Per Welander said...

thomas läser texten sämre än fan läser bibeln. Jag skrev att vi närmar oss nästa istid. Detta är alltid korrekt förutsatt att man tror på återkommande istider och att tiden inte står stilla.

Insändaren får svara för sig. Enligt en annan blogg syftade hon på den "lilla istiden".

Bättre kan du thomas än hitta detta som bevis på motsägelser. Till skillnad från alarmisterna som religiöst tror på allt vad IPCC säger är skeptikerna ingen homogen grupp.

Istid är normaltillståndet. Däremellan 10000-20000 år förekommer värmeperioder vilken vi är inne i en nu. Temperaturen stiger under värmeperioden för att falla snabbt när vi går in i en istid. Förra istiden tog slut för ca 11500 år sedan. Om du orkar titta på figur 7 i första referensen hittar du kurvorna thomas.

 
At 11 maj, 2007 11:28, Blogger magnus said...

thomas palm: Jag håller med dig om att det var en rejäl motsägelse, även till det andra i artikeln, samt att ett så pass flagrant inkorrekt påstående fanns i artikeln.

Jag reagerade också på att den som skrev SvD-artikeln inte känner till att den normalt 10000 till 20000 år långa interglaciära perioden i den 100000-årscykel (med cirka 80000 - 90000 år långa istider) som funnits de senaste årmiljonerna pågått i 12500 år och kan förväntas ta slut inom de närmaste årtusendena.


"Bara ett exempel på hur contrarians helt struntar i hur mycket de motsäger varandra."

Gör vi?


"Så länge de är överens om att IPCC har fel förlåter de allt annat."

Hur vore det om du började tala om vetenskapen istället?


"IPCC ägnar ungefär en sida åt det hypotetiska sambandet mellan kosmisk strålning och klimat."

Jaha. Alltså bryr man (IPCC) sig inte om vad världens astrofysiker och solforskare i dag tror och skriver om klimatet, när de bara ägnar denna primära effekt -- som inte bara är en hypotes utan en solid och av forskarvärlden anammad teori, trots att IPCC och Real Climate (med CO2-hypotesen) lika desperat som vilseledande eller tafatt försöker falsifiera den -- en sida.

 
At 11 maj, 2007 13:42, Blogger Inga Dogmer said...

Det är riktigt att jag i min insändare syftade på den "lilla istiden" som jag även nämner på annat ställe i artikeln. Jag är ledsen om det kan misstolkas.

Men i stället för att dividera om ordval borde vi kanske koncentrera sig på det som är väsentligt i debatten?

Mvh, Inga Dogmer, alias Maggie Thauersköld

 
At 11 maj, 2007 13:58, Blogger Thomas Palm said...

Snälla Magnus, "världens astrofysiker" håller till allra största delen på med just astrofysik. Ytterst få av dem håller på med jordens klimat. Det är en ytterst begränsad grupp du talar om, och jag skulle tro att om du tittar närmare på den är den inte ens enig. Och varför skall man gå till astrofysiker för att diskutera jordens klimat när vi har folk som forskar om detta på heltid? Hur vore det om du istället för att klaga på att IPCC ägnar för lite uppmärksamhet åt just din favorithypotes tog och läste och bedömde vad de skriver om den? Börjar tala om vetenskap alltså.

Vad gäller Archibalds papper så inleder han med det gamla missförståndet att just Spencer och Christys temperaturrekonstruktion skulle vara den bästa tillgängliga, fortsätter med att diskutera några lokala temperaturserier som om de automatiskt hade global signifikans. Han hittar en temperaturrekonstruktion från okänd källa i vilken MWP ser enorm ut vilket motsägs av alla senare resultat. Han påstår att havsnivån var 2 meter högre strax efter det att istiden slutade vilket motsägs t ex här:
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Post-Glacial_Sea_Level.png

För att visa att han inte bara är inkompetent inom klimatområdet slänger Archbald in en kommentar:
"Before we leave this graph, I should mention that the proponents of Anthropogenic Global Warming state that higher atmospheric carbon dioxide levels will cause the oceans to become more acidic which will kill off coral reefs and other types of marine life. Coral reefs first formed back in the Devonian period when atmospheric carbon dioxide levels were ten times what they are today."
Han har alltså inte förstått att det är ökningstakten som gör att naturliga buffringsprocesser inte hinner neutralisera pH! Än mindre hinner organismer anpassa sig till de surare haven. Korallerna under Devon var inte på något sätt nära släkt med dagens.

Det här verkar inte vara någon publicerad artikel utan det är bara löst tyckande från denne Archibald vem han nu är. Om jag försår honom rätt är det dessutom solintensiteten han anser styr klimatet, inte några esoteriska processer med kosmisk strålning.

 
At 11 maj, 2007 22:19, Blogger Den siste mohikanen said...

Thomas Palm,

när skall du begripa att alla som studerar klimatet "gör detta på heltid", och att en vinkel på klimatforskningen - IPCCs - inte nödvändigtvis övertrumfar alla de andra vinklar som är baserade på traditionell forskning i stället för statistisk behandling i klimatmodeller?

Många astrofysiker forskar på heltid om klimatet, liksom oceanologer gör det, paleohistoriker, biologer, kemister osv. Dessa grupper jobbar med hårda data och falsifierbara hypoteser. Men du föredrar naturligtvis den enda forskningsinriktningen som överhuvud inte är falsifierbar...

 
At 12 maj, 2007 01:11, Blogger Lennart Regebro said...

I papperena du länkar till saknar jag försök att korrellera modellerna med mätdata. Han har mätdata, och han har modeller med förutsägningar. Ingenstans försöker han ens korrellera modellen mot mätdata, vilket gör det rätt svårt, för att inte säga omöjligt att veta hur mycket dessa skiljer sig åt.

Har du nåt sånt?

 
At 12 maj, 2007 01:36, Anonymous Anonym said...

thomas palm,

IPCC är ett FN organ som är politiskt till sin natur. Inte vetenskapligt. Du tycks inte ha en aning om sakers tillstånd när du hänvisar till denna, en av de mer korrumperade organisiation inom FN som finns. Vem kan ta dig på allvar?

 
At 13 maj, 2007 02:28, Blogger Gork said...

Och varför skall man gå till astrofysiker för att diskutera jordens klimat när vi har folk som forskar om detta på heltid?

För att forskare vars försörjning beror på att det finns ett klimathot har väldigt starka incitament för att krafigt överdriva detta hot.

 
At 15 maj, 2007 22:43, Blogger magnus said...

pelpet (och thomas): Nej, astrofysiker sysslar med detta för att de är nyfikna på kosmos. Att nu solsystemets vandring genom vintergatan de tre senaste miljarderna år har kunnat styrkas utan motsägelser i data med hjälp av kosmisk strålning samt klimat under denna period (analyserat bland annat med snäckskal från havsbottnarna) är rätt fantastiskt.

Och det är något som fullständigt belägger kosmisk strålnings påverkan på klimatet. Även kortare istider som tros ha berott på att stjärnor kollidderat och avgett hög kosmisk strålning anses ha belägg genom spårämnen från dessa.


Att t ex IPCC:s f d grundare och f d ordförande Bert Bolin så sent som år 2005 visade det falsifierade Mann-diagram (som stod i strid med vad IPCC:s egna forskare någonsin sagt om historiska klimatet) för svenska beslutsfattare, det påverkar inte alls astrofysikerna. Gott så!

Det borde iofs påverka jounalister men det gör det ju tyvärr inte...

Att Thomas talar om en begränsad grupp som "jag skulle tro att om du tittar närmare på den är den inte ens enig" är bara ...varmluft.

 
At 15 maj, 2007 22:55, Blogger magnus said...

thomas: Alla forskning inom kosmoklimatologin, vilken rör flera forskningsfält, sker ju utanför Bert Bolins FN:s mellanstatliga panel för klimatforskning.

Du kan väl ändå medge att det **kan** vara så att FN-organisations kortfattade, på - som du skriver - en sida, dissande av framgångarna att förklara klimatet beror på att det är forskning som inte stödjer den hypotes de drivit. (Som de alltså enligt min mening även drivit på ett sätt som fått massvis av forskare att hoppa av FN-organisationen (där Mann-diagrammet bara är ett av otaliga exempel på fabricerade uppgifter och andra tveksamheter).)

 
At 15 maj, 2007 23:04, Blogger magnus said...

thomas: Rreal Climate lyckades ju inte alls att bemöta artikeln från Svensmarks och de andra grabbarna i projektet här:

http://www.realclimate.org/index.php/archives/2006/10/taking-cosmic-rays-for-a-spin/

Real clmate-grabbarna (sajten som igångsattes för att försvara det vidrigt idiotiska falsariet Mann-kurvan) svarar ju inte ens när de får data som de, egentligen utan starka skäl, menar är tveksamma och därför efterfrågar. När de t ex får dataserier för 1995-2002, där de menat att en 15-årig serie var för kort, och den fortsatta serien ger lika bra korrelation, då svarar de inte någonting.

Men Real Climate-grabbarna får beröm av alla fans, så du kan vara lugn. Det finns de som, som du skriver, börjat och fortsätter att lyssna på vetenskap, d v s FN:s interstatliga klimatförändringspanel.

(Zimbabwes Mugabe blir förresten FN-ansvarig för miljön nu...)

 
At 02 juni, 2008 22:43, Anonymous Anonym said...

enligt national geographic i en artikel om ökade solvindar med start slutet av 2007 eller början av 2008. har den ökade flygtrafiken med till synes systematiska utsläpp av kvarligande spår i troposfären något med detta att göra? varför hårdnar inte debatten kring detta fenomen
grön hälsning robinhood

 

Skicka en kommentar

<< Home