tisdag, maj 1

Ny forskning förklarar globala uppvärmningen

David Dilley är grundare till ett företag som heter Global Weather Oscillations. Nu har Dilley kommit med resultat som kan vara banbrytande för att förklara svängningarna i globala temperaturen. Anmärkningsvärt är att han finansierat forskningen själv. Peer review är inte klart ännu men resultaten verkar banbrytande. Publicering väntas i sommar förutsatt att resultaten klarar peer review processen.

Enligt David Dilley:
There is very little or no funding avialable to prove that GW is natural cycles. This is why I have done research out of my own pocket. The research presented to and from the government is extremely biased toward man-made GW. Many researchers are actually losing funding if they indicate a belief in natural cycles.

Politikerna styr forskningen och den som inte är med på att människans koldioxidutsläpp är boven har mycket svårt att få anslag.

Nu till hans resultat, läs här. En kort sammanfattning:

Mekanismerna för skifte i klimatet har hittats, de kallas PFM "the Primary Forcing Trigger Mechanism". PFM är en cyklisk kraft som kan beräknas i förväg. Den får de viktiga regionala högtrycken att flytta på sig. Även kopplingen till El Nino och orkancyklerna förklaras.

Dilley konstaterar att den nuvarande globala uppvärmningen är en orsakad av en naturlig cykel. Om man tar med nästan 30 uppvärmningscykel de senaste 5000 åren så är det uppenbart att koldioxidhalten inte är den mekanism som orsakat den globala uppvärmningen utan långtids PFM-cykler. Dessa cykler som är 200 år flyttar jetströmmen och högtryck. Dillon har funnit fem PFM-cykler de senaste 1000 åren och 30 cykler de senaste 5000 åren.

Nu till det intressanta! Vi är nu inne i en lång uppvärmningscykel som varar mellan år 1500 och 2500. Denna långa cykel kommer att innehålla fem korta cykler. Den nuvarande korta globala uppvämningscykeln kommer att vara från 1910 - 2060 med en topp mellan 1950 och 2015. Omkring 2015 börjar avkylningen och tar fart senast 2030-2040. När avkylningen börjar tar det inte mer än 20-30 år innan vi är nere i temperaturer som på 1800-talet.

Dilleys resultat påminner om de som kinesiska forskarna Zhen_Shan och Xian kommit fram till, se här.
------------------------------------------------------------------------
IPCC:s klimatmodeller har haft svårt att förklara tidigare svängninger i temperaturen. De har försökt att med olika tricks att dölja eller förklara detta. Manns hockeyklubba är ett exempel på detta. David Diller kommer med en förklaring hur det hela hänger ihop, låt sen vara att peer review processen återstår. Visst ska man vara kritisk till resultaten men teorierna är fascinerande. Att det sen slår sönder IPCC:s hypoteser gör det inte mindre spännande. Vi får säkert anledningen att återkomma till PFM-teorierna.

Som jag tidigare sagt - IPCC:s klimatmodeller är högst osäkra, IPCC:s hypoteser är inte verifierade och forskningen är till stor del politisk styrd. Det handlar om hysteri och propaganda. Att medierna inte är kritiska utan förstärker den politiska propagandan är en skandal.

Flera forskare från olika områden, bl.a. solforskare och nu även David Dillen, tror att en global avkylning startar inom tio år. Vem som har rätt, IPCC eller "skeptikerna", kommer snart att visa sig. Jag tillhör "skeptikerna" även om jag inte gillar ordet. Sen finns alltid möjligheten att ingen har rätt och alla teorier hittills är fel.

8 Comments:

At 02 maj, 2007 00:04, Blogger magnus said...

Om man i Svensmarks teori av någon anledning skulle vägra att tro att moln och kosmisk strålning samverkar (det kan ju göras på grunden att man anser att knappt 30 års tid sen satellitmätningar av moln starade äär för kort tid av samband) så är sambandet mellan kosmisk strålning och klimat ändå klart, där data i alla tidsskalor mm ger ett entydigt resultat. Jag tror iofs även på molnen som samvarierat med kosmisk strålning rätt bra under de senaste snart 30 åren.

Att det finns cykler i klimatvariationer, och kanske även -- och som orsak till förändringen -- cykler i havsströmmar, kan ju mycket väl förklaras med himlakroppars rörelse men även eventuella cykler i sådant som solens aktivitet. Jag ser den kosmiska strålningen som en bra utgångspunkt, eftersom att data där visat mycket stor samvarians med klimat och därmed uppenbarligen har en grundinverkan. Avvikelserna som finns kring denna starka samband blir således intressanta att studera och möjligheterna att sålla fram andra orsaker ökar ju om man kan förstå den kosmisk strålningens inverkan.

När det gäller den kosmiska strålningen finns det ju även sådant som inte är cykliskt inträffat nångång då och då (kanske inte så mycket som ett ickecyklist brus; men jag vet inte). Nämligen de istids-"spikar" som visat sig bero på exploderande stjärnor och kosmisk strålning från dem.

Jag tror att man för framgång måste ta med alla faktorer, men det vore intressant (men inte kul eller bra för min egen hälsa kanske) om det finns en cykel som gör att vi från 2015 faller ner i en kallare period. (Kallare perioder vill jag minnas jag sett historiskt ska ha lett till mera torka på jorden och därmed svält; IPCC forskningsbaserade dokument säger att man inte kan säga att u-länderna drabbas; "filtrerat" genom det politiska tugget drabbas plötsligt u-länder av uppvärmning i IPCC:s politiska dokument... ooops. :/ .)

Nåväl. Svensmark menar att vi inte kan förutspå solens beteende, men Singer och Avery menar ju å andra sidan att det troligaste är att vi gått in i en flerhundraårig värmeperiod i 1500-årscykeln. Men jag ska kolla snubben du länkade... Misstänker dock att han försökt lösa ekvationen på ett "signalteoritiskt sätt"... borde kanske ligga dig(?) och delvis mig nära till hands att gilla! ;) "Telekom-sättet"... Inga metoder ska ju föraktas när orsaker är oklara -- men vore nog bra att dra nytta av den ökade kunskapen om kosmisk strålnings betydelse och där solens beteende är det mest avgörande.

Jag är minst sagt skeptisk mot matematiska prognoser utan rent fysiska belägg, givet att dessa prognoser inte kan visa en *mycket* hög sannolikhet. Kan de det blir den kunskapen å andra sidan enormt intressant!

 
At 02 maj, 2007 01:58, Blogger Per Welander said...

magnus: Det är inte så att för jag publicerar en artikel här så står jag för allt i den. Anledningen till att den publiceras är att den är intressant och läsvärd. Jag tror att genom att angripa "problemet" från olika håll kommer man snabbare fram till teorier som håller.

Kineserna hade en matematisk förklaring. Singers bok bygger också på cykler men jag har inte läst den än. Matematik, fourieranalys och cykler ger inte lösningen men kan ge en bra vägledning för att leta efter fysiska faktorer bakom.

Det intressanta med PFM-teorin var hur det påverkar jetströmmar och högtryck. Det hela utesluter inte vad jag kan se att Svenskmarks teorier kan vara sanna. Solen har också cykler, t.ex. solfläckar. Hur solaktiviteten ska bli framöver i närtid finns det prognoser på. Nästa solfläcksmaximum är 2011 (nr 24) men sen cykel 25 blir avsevärt svagare än nr 23 (år 2000). Det finns olika solfläcksprognoser som divergerar men att vi kanske snart når låga nivån som liknar 1800-1825 "Dalton Minimum" är intressant.

Det verkar som IPCC och övriga teoriers temperaturprognoser divergerar kraftigt framåt 2025. Då om inte förr bör vi veta vem som har rätt. Såvida inte alla har fel och något oupptäckt är drivande. IPCC:s förklaring att eftersom vi inte förstår varför temperaturen ökar så måste det vara växthuseffekten är svag. Klimatmodellerna ger jag inte mycket för.

 
At 02 maj, 2007 02:33, Blogger magnus said...

Ja, det här verkar mycket intressant. Andra orsaker kan nog var och en stå för tiondels grader, som t ex El Ninos och förändringar i solens aktiviteten gå nog ofta ganska långsamt över tid. Jag var kanske skeptisk på fel grunder... (misstänksam när någon slog på stora trumman under peer review?) Såg att resultaten kopplats till fenomen på ett som det hävdas konsistent vis. (Kanske där kan finnas frågetecken om orsak och verkan?)

Såg just en artikel om USA:s ledande expert på orkaner som tagit bladet från munnen. International Herald Tribune 27 April.

"The United States' leading hurricane forecaster said Friday that global ocean currents, not human-produced carbon dioxide, are responsible for global warming, and the Earth may begin to cool on its own in five to 10 years."

"Gray complained that politics and research into global warming have created "almost an industry" that has unfairly frightened the public and overwhelmed dissenting voices."

"...unreliable computer models that cannot possibly take into account the hundreds of factors that influence the weather"


tinyurl.us/?f=PX6Z

Oj, vad fort konsensus verkar rasa; finns det tillräckligt många miljarder till arbetskrävande IPCC-projekt för att behålla en majoritet för man made warming?

Men det mellersta citatet ovan sätter verkligen fingret på ett allvarligt problem.

Hoppas bra det dyker upp tillräckligt med "deniers" för att bromsa alarmismindustrin.

Sh-t också. Jag som övervägde att beräkna odds på några tusingar i din vadslagning på 10 års sikt. Vänta med att blogga detta innan du fått några avtal! :-)

 
At 02 maj, 2007 08:55, Blogger Per Welander said...

Vad som också var anmärkningsvärt var att han hade finansierat det hela själv. Pengar ska han tjäna på bl.a. prognoser. Modigt att gå emot IPCC. De egna pengarna tyder på en stark övertygelse.

Sen bör man alltid vara skeptisk och detta gäller även efter peer review. I klimatfrågan är det så mycket ruffel och båg iblandat så där ska man vara extra kritisk. Tiotusentals byråkrater och forskare har sitt levebröd från klimathysterin. De förfogar över enorma ekonomiska resurser. Det kommer att dröja många år till innan vansinnet går att stoppa.

När avkylningen väl kommer igång kommer politikerna slå sig för bröstet och säga att det var för vi använde lågenergilampor som jorden räddades.

 
At 02 maj, 2007 17:51, Anonymous Anonym said...

Spelar det någon roll om det blir varmare eller kallare? Jag tror det är dumt att hoppas på att klimatet ska bli kallare bara för att bevisa att våra CO2-utsläpp inte påverkar klimatet. Det kan mycket väl vara så att det här är början på en tvåtusenårig värmeperiod, som är helt naturlig.
Det som måste bevisas är om antropogena utsläpp av CO2 påverkar klimatet eller ej.

//Max

 
At 02 maj, 2007 19:36, Blogger magnus said...

Jag tycker att en del verkade konstigt och inkonsekvent på den där sidan. Jag skulle nog spontant sätta en femma på att peer review inte går särskilt bra.

Jag skulle vidare lika spontant sätta en tia på att det fortsätter att bli lite varmare ett tag. Effekten av CO2 kan mycket väl vara en halv tiondels grad per decennium (i linje med vad många "skeptiker" till forskare anser) samt den naturliga temp-höjningen (om det blir en sån) en hel tiondels grad per decennium, under 50-100 år tills vi når en s a s "4000 år f.Kr."- eller medeltida värme. Men detta är nog det varmaste man kan tänka sig (1,5 grader på 100 år) och jag skulle inte satsa pengar på riktigt så mycket. (Kyla skulle nog underlätta en bra diskussion, ta udden av alarmismen och stimulera till tvivel på haussade hypoteser. Önskescenario på så sätt, men... bra för mönniskor/världen? Jag är global warming-optimist! *lol*)

Max: Instämmer helt! Att vi får en ny 2000-årig värmeperiod är nog ganska osannolikt men kan förstås inte uteslutas (300-500 år är en vanligare längd). De som räknar matematiskt och tror sig finna cykler som avslöjar gör det nog inte för att bevisa att uppvämning inte berott på CO2. De drivs nog mer av att kunna finna mönster och förklara dem. (Men det kan nog bli lite dålig förankring i fysiken och mer luta åt den inom aktiehandel så omtalade tekniska analysen vilken nog inte är så passande vad gäller klimatet.)

 
At 02 maj, 2007 20:53, Blogger Per Welander said...

magnus: nu spekulerar du lite om cyklernas längd. Vi får väl se vad peer review ger. Ändå en läsvärd artikel. Frågan är om den tillför något nytt? et tycker jag den gjorde, sen kanske teorierna vid en granskning inte håller. Men Moderna Myter ligger i framkanten och då blir det lätt att spekulativa artiklar presenteras. Även Svenskmark var spekulativ i sin första presentation. Nu kommer det mer och mer fakta som stöder hans teorier.

 
At 14 maj, 2007 14:40, Anonymous Anonym said...

Ta en títt på klimatbalans.info
Det verkar som om Henry´s Lag har glömts bort?

 

Skicka en kommentar

<< Home