onsdag, maj 9

Naturliga orsaker, inte växthuseffekten, bakom globala uppvärmningen

Den nu pågående uppvärmningen - är den bara naturlig och en återhämtning från "lilla istiden"? Den teorin framförs av Syun-Ichi Akasofu - chef för International Arctic Research Center vid University of Alaska Fairbanks. Läs hela hans artikel här (.pdf).

Akasofu påstår att den finns en underliggade linjär uppvärmning om 0.5 grader. Denna uppvärmning skall dras bort om man ska försöka se hur mycket människan bidragit. IPCC har fel när den påstår att den mesta av den nuvarande uppvärmningen kommer från växthuseffekten. IPCC påstår att temperaturökningen är 0.6 - 0.7 grader/100 år. Antagandet att denna uppvärmning kommer från växthuseffekten är inte bevisad. Om man subtraherar den naturliga uppvärmningen från den uppmätta de senaste 100 åren blir växthuseffektens tillskott marginell.

Verkligheten är komplicerad. Överlagrad på den naturliga uppvärmningen finns svängningar upp och ned. T..ex. från 1940 - 1970 minskade globala temperaturen fast koldioxidhalten ökade. Dessutom finns stora regionala skillnader. Akasofu påpekar också klimatmodellernas osäkerhet. Glaciärernas växte under lilla istiden men har sedan dess minskat i omfång före koldioxidhalten började öka.

Akasofu påpekar också att den är vanskligt att dra slutsatser baserat på några årtionden. Det behövs betydligt längre perioder. Att isen drar sig tillbaka i Norska havet har ägt rum sen början av 1800-talet och kan bero på NOA (North Atlantic Oscillation) som är ett naturligt fenomen.

Akasofus påstår är att IPCC:s klimatmodeller är felaktigt programmerade till att växthuseffekten orsakar uppvärmningen, så resultaten kan inte tas som bevis och de kan dessutom inte korrekt förespå framtida uppvärmningen.

Akasofus slutsatser:
1. Naturliga orsaker är viktiga och signifikanta och ska inte ignoreras.
2. Två naturliga förändringar identifieras i artikeln: en linjär ökning med +0.5 grader/100 år samt fluktuationer överlagrade till denna ökning.
3. Det är otillräckligt att studera klimatförändringar bara från de senaste 100 åren.
4. Det är svårt att dra slutsatser om temperaturhöjningen efter 1975 om vi inte förstår höjningen mellan 1920 och 1940.
5. På grund av dessa brister kan de nuvarande klimatmodellerna inte bevisa att den nuvarande höjningen med 0.6-0.7 grader/100 år beror på växthuseffekten.
6. Framtida förutsägelser från klimatmodellerna är osäkra.
----------------------------------------------------------
Min kommentar: växthuseffekten och framtida jättehöjningar av temperaturen är en religion och inte vetenskap.

Andra bloggar om: , intressant.se

10 Comments:

At 09 maj, 2007 21:14, Blogger Thomas Palm said...

Per, du har för vana att med jämna mellanrum publicera alla möjliga motsägelsefulla teorier om vad som egentligen orsakar klimatförändringarna och varför konsensuspositionen är fel. Tar du någonsin ställnimg för vilken av dessa som kan vara rätt eller tror du på dem allihopa samtidigt?

 
At 09 maj, 2007 21:40, Anonymous Anonym said...

Jag tycker att Akasofus resonemang är helt rimligt och även Pers kommentarer.
Eftersom den etablerade klimatvetenkapen inte har någon förklaring till klimatförändringarna över de senaste tusen åren kan de heller inte ha någon relevant uppfattning om till vilken del den nuvarande uppvärmningen beror på naturliga orsaker eller på växthusgaser. Jag kan inte se att det kan råda konsensus i en fråga där man inte ens känner till vilka krafter som verkar, ännu mindre hur starka de är. Det kan bara bli frågan om gissningar och inte ens kvalificerade sådana från deras sida.
Inge

 
At 09 maj, 2007 22:29, Blogger Per Welander said...

thomas: på min blogg publiceras fakta från mer än ett håll. Sådan ser vetenskapliga verkligheten ut. Det är ingen partiblogg där bara en viss åsikt ska föras fram och inga avvikelser tillåts. Kanske obehagligt att läsa andra forskares teorier om man blint tror på politiska IPCC. Att dilla om "konsensuspositionen" visar bara vad du står. Du läser väl inte bara IPCC:s rapporter och Aftonbladet?

I många fall finns ingen motsägelse utan forskarna tittar på uppvärmning och temperatur från olika håll. Men visst finns det olika teorier. Komiska strålningen är en ganska ny men mycket intressant teori. Gemensamt för de flesta teorier (utom IPCC:s då) är att det är solen som styr och driver klimatet. Det tror jag också på. Sen är mekanismerna hur detta sker mycket komplicerade och mycket brus finns.

Så länge IPCC:s hypotes bara är en obevisad hypotes så är det rätt att söka pröva alternativa teorier.

 
At 10 maj, 2007 12:03, Blogger Thomas Palm said...

"Du läser väl inte bara IPCC:s rapporter och Aftonbladet?"

Det är naturligtvis min elaka tvilling som läser den här bloggen och de konstiga artiklar du hittar :-/

Den där Akasofus bara gissar att det finns en naturlig trend på 0,5 grader/sekel. Ren kurvanpassning utan några som helst stöd eller förklaring. RealClimate hade just en bra parodi på den typen av "vetenskap":
http://www.realclimate.org/index.php/archives/2007/05/fun-with-correlations/

"Komiska strålningen"

Det var en bra freudiansk felsägning :-)

Kosmisk strålning är inte någon ny teori. Den har valsat runt sedan 50-talet utan att få något större stöd eftersom det helt enkelt inte finns något empiriska bevis för den. Du anklagar mig för att bara läsa ena sidans argument, men hur mycket har du själv läst av de artiklar som visar varför Svensmarks och de andra astrofysikernas argument inte håller?

 
At 10 maj, 2007 13:32, Blogger Per Welander said...

"komisk strålning. Bra att du fick något att skratta åt thomas. Jag skrattade faktiskt åt det själv. Tack för påpekandet!

 
At 11 maj, 2007 10:51, Anonymous Anonym said...

Interessant att han kommer till samma slutsats som solforskare förspår (nedkylning väldigt snart pga. att nästa solcykel blir svag), med en helt oberoende metod.

Lite oroande också, kallare klimat blir nog inte trevligt för oss här i norr.

 
At 13 maj, 2007 21:34, Blogger Den siste mohikanen said...

Thomas Palm säger att det inte finns empiriska bevis för att kosmisk strålning påverkar vårt klimat. Nåväl:

kosmisk strålning har en mer än 90% korrelation mellan:

långa istider och varmperioder (ice house and hot house periods);

variationerna i biologisk aktivitet;

temperaturvariationer under innevarande istid;

samt en mer än 90-procentig korrelation mellan uppmätt molnighet på låg höjd och inkommande kosmisk strålning av hög energi.

Och detta kallar Thomas Palm "saknar empiriskt stöd". Troende var det ja...

 
At 29 juli, 2007 23:17, Anonymous Anonym said...

Växthuseffekten och framförallt den ökade växthuseffekten som IPCC beskriver är mycket rimliga slutsatser av enkla fysiklaiska teorier. Att bara försöka bortse ifrån de och påstå att det skulle kunna vara naturliga variationer är att likna vid att stoppa huvudet i sanden (som strutsen, om den nu gör det). Människans verksamhet är troligen mycket bidragande till den temoeraturhöjning vi ser och kommer att se.

Mvh / Lasse Eriksson
(lerik@struc.su.se)

 
At 07 april, 2008 18:43, Anonymous Anonym said...

Tack äntligen någon som försöker säga ifrån till århundradets bluff. Mycket bra argument som stödjer sig på klockrena siffror. Tack för en underhållandekrönika

 
At 06 juli, 2008 17:58, Anonymous Anonym said...

Växthusteorien liknar mest sagan om kungens nya kläder.

 

Skicka en kommentar

<< Home