onsdag, maj 30

Ny klimatstrid mellan Mann och McIntyre

Alla kommer ihåg Manns "hockeyklubba" som var en av huvudgraferna i IPCC:s TAR (2001). Den visade sig vara en förfalskning där data manipulerats på ett otillbörligt sätt. I IPCC:s AR4 (2007) har kurvan tagits bort.

Nu gäller det det s.k. "Divergensproblemet". Återigen är Steve McIntyre och Mann inblandade. Frågan är om data från trädringar manipulerats felaktigt. Här gäller det hur trunkerade data har hanterats. Intressant att data från Torne träsk är aktuella. Mann påstår att det inte existerar något "Divergensproblem". Se också IPCC AR4 figur 6.10. Återigen är det samma historia med att data inte finns arkiverade, inte lämnas ut o.s.v.

Riktigt var debatten tar vägen vet jag inte. Det kan dö ut eller så accelererar den.

Läs mer här och här.

En varning dock. För den som inte har bevandrad inom matematisk statistik kan inläggen vara svåra att förstå. Om jag får tid och debatten inte dör ut ska jag senare komma med en populärvetenskaplig beskrivning av Divergensproblemet.

Varför jag kommer att vinna 10000-kronors vadet

Ingen lär väl ha missat att jag och Thomas Palm slagit vad om globala temperaturen. Vadet gäller 10000 kronor. I detta inlägg förklarar jag varför oddsen är på min sida i vadet.

1. IPCC förespår en accelererande uppvämning och förklaringen är människans utsläpp av växthusgaser. Detta är bara en hypotes och IPCC försöker bevisa detta genom olika klimatsimuleringar. Som ofta med datorer ger dessa förvånansvärt exakta resultat och det finns t.o.m. kartor som visar temperaturen på olika platser i Sverige om 100 år. Men de klimatmodeller som används är av samma typ som förespår vädret om 10 dagar. 10-dygns prognoserna missar ofta att förespå rätt väder men om 100 år påstår IPCC att de ska ge rättvisande bild. Dessa klimatmodeller klarar inte av att modellera vattenånga som är den viktigaste växthusgasen. Likaså tar den inte hänsyn till solvariationer och dess påverkan.

IPCC påstår också att med 90% säkerhet är det människan som orsakar uppvärmningen. Hur man kommit fram till detta redovisas inte.

IPCC är en politisk organisation, detta med klimathoten försörjer tusentals byråkrater och forskare. Politiker pumpar in pengar i riktad forskning. Det finns alltså stor anledning för IPCC att överdriva sannolikheten och effekterna av växthusgasernas påverkan.

2. Sedan år 2000 har det kommit nya data från iskärnor med bättre upplösning. De visar att uppvärmningen kommer före CO2-halterna ökar. Detta är precis tvärtom mot vad man tidigare antog.

3. Sammantaget har det sen år 2000 tillkommit flera faktorer som talar emot IPCC. Nya trovärdiga teorier som förklarar globala uppvärmningen, flera forskare som tidigare var IPCC-anhängare har blivit skeptiker, mer exakta historiska data. Allt detta skyms av att media och politiker skriker ut påstådda klimatlarm om framtiden. Media skulle inte sälja några tidningar på skeptikernas resultat "jordens temperatur ändrar sig lite just nu men det är inget att oroa sig för - det har den alltid gjort".

Även detta talar till min fördel i vadet - hoten är kraftigt överdrivna och att stödja IPCC blir närmast religiöst. Även min motpart Thomas Palm verkar ha en stor släng av religiös tro på IPCC.

4. Om vi betraktar temperaturen de senaste tusen åren ser vi att den har ibland gått upp och ibland ner. Just nu har vi en återhämtning från lilla istiden. Mellan 1940 och 1970 sjönk globala temperaturen på jorden fast koldioxidhalten ökade. Det är uppenbart att jordens temperatur kan ändra sig rejält utan att människan släpper ut koldioxid. IPCC har inte kunnat förklara denna ändring och i fallet med TAR 2001 försökte man t.o.m. manipulera data för att bevisa antropogen uppvärmning och kommande katastrofer (hockeyklubban).

Hela IPCC-processen hur dokumenten tas fram lämnar mycket att önska. Resultaten är politiskt styrda och forskare med avvikande meningar skräms bort. Bluffen med Manns "hockeyklubba" visar också att IPCC inte är ute efter sanningen om klimatet.

5. Trovärdiga alternativ till IPCC:s hypoteser finns nu. Moln både reflekterar inkommande strålning och hindrar värme att försvinna (växthuseffekten). Men för låga moln gäller att överväger reflektionen över växthuseffekten och orsakar därför en avkylning.

Henrik Svensmark har visat att kosmisk strålning kan påverka molnbildningen. Solen magnetiska fält påverkar kosmiska strålningen så att ett stark magnetiskt fält bromsar komiska strålningen och tvärtom. I grund och botten är det solen som huvudsakligen styr vår temperatur på kort sikt. På lång sikt påverkar andra faktorer som jordbanans form, tilt m.m.

Det finns också flera olika prognoser från solforskare som talar om minskade solmagnetiska fält i solcykel 25 som inträffar i andra halvan av vårt vad. Även detta talar till min fördel.

6. Påverkan av koldioxidutsläpp är en logaritmisk funktion. I en ideal värld skulle ytterligare koldioxidutsläpp få en mycket begränsad påverkan på temperaturen. IPCC har därför infört ett antal parametrar som leder till en självförstärkning av temperaturökningen. Det finns säkert sådana men det finns också ett antal parametrar som motverkar detta. Dessa parametrar som införts vilar på en stor osäkerhet.
---------------------------------------------
Oddsen är klart på min sida i vadet men någon säker vinst är det inte. Speciellt 5-års vadet påverkas av andra faktorer. Det kan också tillkomma nya okända faktorer som påverkar temperaturen. Solaktiviteten skulle kunna öka kraftigt, vi skulle kunna få en ny kraftig El Nino effekt.

Min bedömning är att vi har en underliggande global temperaturhöjning om 0.5 grader/100 år. Till detta kommer en antropogen växthuseffekt om 0.1-0.2 grader. Men närmaste tiden kommer en ny sänkning motsvarande den på 1940-talet på grund av minskad solaktivitet. Denna ligger överlagrad de andra faktorerna. Sammantaget blir det ingen höjning om 0.2 grader/decennium eller mer som IPCC spår. Därmed vinner jag vadet.

Egentligen handlar vadet om hur mycket IPCC förvanskar och politiserar vetenskapen. Detta genom att lyfta fram egna resultat, ej kritiskt granska egna publicerade resultat och undertrycka motsägande resultat. Men detta går inte att slå vad om - det går inte att mäta. Globala temperaturen går att mäta även om det är svårt.

Andra bloggar om: , intressant.se

måndag, maj 28

Peer review ingen garanti för kvalitet och saklighet

Ofta hänvisas det till att en artikel har genomgått peer review och därmed ska vara sann och ha hög vetenskaplig kvalitet. Robert Higgs, forskare med stor erfarenhet av peer review, berättar om hur det egentligen fungerar [länk]. Inte så smickrande för forskare, tidningar med flera. Nedan följer några utdrag från Higgs artikel. Meningarna är inte ordagrant översatta utan ibland förkortade.

Robert Higgs har 39 års professionell erfarenhet, varav 26 som professor på universitet och 13 som forskare. Higgs har också fungerat som granskare "peer reviewer" för ett trettiotal professionella tidskrifter.

"Det fungerar inte som utomstående tror"

Peer review kan vara allting från en viktig kontroll till en komplett fars. Oftast ligger det någonstans mittemellan. Vilken redaktör som så önskar kan lätt få en inlämnad artikel refuserad och ordna det genom att välja granskare som han vet kommer slå sönder artikeln. Då jag alltid har biträtt unga personer som fått sina artiklar refuserade, till synes av otillräckliga skäl, är hela systemet slumpmässigt. Personliga vendettor, ideologiska konflikter, avundsjuka, oenighet om metoder, eget gynnande, en hel del ren inkompetens och brist på ansvar är inte främmande i den vetenskapliga världen. I alla händelser kan inte peer review garantera att forksningen är korrekt eller drar korrekta slutsatser. Varje vetenskaps historia är en krönika av det ena misstaget efter det andra.

Forskare som förespråkar okonventionella metoder och teorier har stora svårigheter att få sina alster publicerade i de "bästa" tidskrifterna.... vetenskapen är underlig: alla strävar efter att göra nästa genombrott men när någon gör det blir han hälsad på som om han bär på Ebolaviruset. Viktigast är att för att komma någon vart i forskarvärlden måste du följa med strömmen.

I de högsta nivåerna av forskarvärlden är världen liten. Ledande fórskare känner alla viktiga spelare och vad alla andra gör. De deltar i samma konferenser, tillhör samma grupper o.s.v. Om du inte tillhör denna täta krets så kommer det att bli mycket, mycket svårt publicera i "topp" tidskrifter, få forskningsstöd från staten, få inbjudningar att delta i vetenskapliga paneldiskussioner.

..om du inte får anslag kan du inte producera publicerbart material, om du inte publicerar bra artiklar får du inga nya anslag.

Higgs tycker också att man måste klargöra vad en klimatolog kan uttala sig om. De kan uttala sig om vetenskapen om klimatet men INTE säga saker som att "vi måste handla nu" för att tvinga på statliga lösningar av något påhittat slag.
-----------------------------------------------------------------
Min kommentar: Peer review måste tas med en nypa salt. Det är viktigt att veta vilka som varit granskarna. Men i brist på något bättre fyller ändå peer review ett syfte. En artikel som publicerats efter peer review kan mycket väl senare visa sig vara vetenskapligt felaktig och ha dragit felaktiga slutsatser. Publiceringen kan vara riktig ändå. När osäkerheten om vetenskapen är stor behöver många olika teorier få föras fram.

Higgs beskrivning av hur det går till i forskarvärlden visar att det fungerar som i andra delar av samhället. Man håller ihop, det gäller att ha bra kontakter, mycket mygel och spel bakom ryggen, de rätta åsikterna är mycket viktiga, oliktänkande trycks ner o.s.v. Kunde lika gärna kunna vara den politiska världen eller toppen inom näringslivet.

Andra bloggar om: , intressant.se

tisdag, maj 22

Tips om ny blogg

Vill tipsa om en ny klimatblogg - Inga Dogmer. Bloggen kanske inte är en renodlad klimatblogg men det verkar vara huvudtemat. Inga har tidigare varit aktiv på kommentarerna på Moderna Myter.

Även Inga Dogmer har valt att förhandsgranska kommentarer. Jag förstår henne. Så fort den odemokratiska miljövänstern ser att budskapet är emot deras religiösa klimatdogmer kommer de att försöka döda bloggen. Svenska kommunisterna dog inte bara för att muren revs. De lever under kvar under ny förklädnad.

måndag, maj 21

Global uppvärmning blir ett skämt om fem år

Den som säger detta är meteorologen Augie Auer [länk]. Auer syftar naturligtvis på antropogen uppvärmning.

"Människans bidrag till växthusgaserna är så litet att vi kan inte ändra klimaten även om vi försökte". "Vi kommer alla att överleva det. Det blir ett skämt om fem år." Vidare: "En kombination av missförstånd och missriktad vetenskap, media hype och politisk spinn har skapat hysterin och det är nu dags att sätta stopp för det."

Vattenånga är orsaken till 95% av växthuseeffekten, en effekt som behövs för att hålla jorden varm. Om vi inte hade växthuseffekten skulle jorden vara -18 grader, nu är tack vara e växthuseffekten +15 grader hela tiden.
...
"Det hela har blivit en häxjakt, en Salem häxjakt."

Min anm: Salem syftar på Salem i Massachusetts där 20 "häxor" avrättades och 200 fängslades.

Andra bloggar om: , intressant.se

torsdag, maj 17

SvD och DN politiskt korrekta och lika som bär i klimatfrågan

Susanna Baltsheffsky - Svenska Dagbladet - har börjat klimatblogga [länk]. Hon hänvisar till att hon följer en annan blogg RealClimate.

Karin Bojs på DN skriver också om klimat [länk]. Hon hänvisar också till en favoritblogg - gissa vilken? Jo, RealClimate!

RealClimate drivs bl.a. av Michael Mann - han som låg bakom den falska hockeyklubban som presenterades i IPCC:s TAR 2001. Data hade förvanskats. Dessutom vägrade Mann att lämna ut både grunddata och programkoden när Steve McIntyre ville granska det hela. Mann vägrade enligt vad han sa att bli "förödmjukad". Historien om Steve McIntyre, Mann och hockeykblubban kan du läsa mer om här. RealClimate är ingen dålig blogg men den är klart ensidig. I IPCC:s 2007 rapport har "hockeyklubban" tagits bort utan kommentar.

Tänk att ingen av de politiskt korrekta Baltsheffsky och Bojs nämner någon annan blogg, t.ex. Climate Audit som Steve McIntyre ligger bakom.

SvD och DN kan naturligtvis inte tillåta "icke politiskt" korrekt rapportering i klimatfrågan. Detta när tidningarna i övrigt rapporterar om framtida klimatkatastrofer och hur vi ska rädda jorden genom att köpa utsläppsrätter "avlatsbrev" och byta glödlamporna till kvicksilverbaserade lågenergilampor.

För övrigt erbjöd jag Karin Bojs att slå vad om globala uppvärmningen men fick inget svar.

Andra bloggar om: , intressant.se

måndag, maj 14

Ny svensk klimatsajt - Klimatbalans

En ny svensk klimatsajt kallad Klimatbalans (www.klimatbalans.info) har dykt upp på nätet. Bakom sajten står docent Fred Goldberg och Hans Sogell.

Sajten handlar mest om utsläppen av koldioxid och därtill hörande frågor. Den är ganska lättläst och riktar sig inte bara till experter. Förhoppningsvis blir det en levande sajt där innehållet uppdateras fortlöpande. Behöver väl knappast påpeka att den är kritisk till FN:s klimatpanel (IPCC). Det hade ni nog gissat själva.

lördag, maj 12

Gästinlägg av Thomas Palm

I samband med vårt 10.000-kronors vad erbjöd jag min motpart Thomas Palm - Stockholm att skriva ett gästinlägg. Här kommer inlägget.
--------------------------------------------------------------------------
Utmaningen antagen

Per Welander erbjöd ett vad om ändring i global medeltemperatur under de närmaste 5, 10, 15 och 20 åren som jag antagit, se hans tidigare inlägg för villkoren. Att jag antog vadet har flera orsaker:

1. Det är mycket inom klimatet vi förstår dåligt, men inverkan av
växthusgaser som koldioxid hör till det som är mest etablerat. När vi har en teori som förutsäger uppvärmning och också observerar en sådan är den naturliga tanken att teorin är rätt. Alternativet är att man dels måste hitta en förklaring till varför koldioxid inte ger den förväntade uppvärmningen och dels hitta en annan förklaring till varför det blir varmare. Ingendera anser jag att kritikerna lyckats med på något tillfredsställande sätt. De alternativa teorier som Per drar fram på sin blogg tenderar att vara dagsländor som aldrig får stöd av mer än en liten grupp.

2. IPCC:s rapport utgör enligt min mening den idag bästa tillgängliga
sammanfattningen av förväntad framtida klimatförändring. Detta innebär inte att den inte innehåller några fel eller att jag är övertygad om att de prognoser som görs är helt rätt. Däremot bör sannolikheten vara ungefär lika stor att rapporten underskattar som att den överskattar uppvärmningen. Detsamma gäller det politiska inflytande som somliga vill betona, även här förekommer inblandning från grupper med motsatta intressen som i slutändan ungefär neutraliserat varandra.

För den aktuella perioden anser IPCC att ökningen bör bli ca 0,21
grader/decennium (sid 749) vilket ger odds i min favör.

3. Historiska data: den temperaturserie från GISS som vi skall använda har under senaste 20 åren haft en genomsnittlig uppvärmning på 0,2 grader/decennium. Ser man till de senaste tio åren för vilka resultaten av dessa vad kunnat beräknas hade jag vunnit 65% av vaden och bara förlorat 17%. Återigen odds klart i min favör om man antar att nuvarande trend håller i sig vilket den bör göra om den beror på den ökande koldioxidhalten.

Någon säker vinst rör det sig dock inte om. I vaden, speciellt det kortaste, finns ett betydande slumpmoment. Variationer år för år kan lätt rubba trenden kortare tider. För femårsvadet där temperaturökningen pga den inlagda marginalen måste vara över 0,2 grader/decennium är mina odds att vinna knappast bättre än 50%.

Skulle mot förmodan uppvärmningen avstanna skulle jag dessutom se det som goda nyheter väl värda 10,000 kr så egentligen kan jag inte förlora.

fredag, maj 11

Snabb avkylning av jorden spås av solforskare

Det finns forskare som förespår en snabb avkylning av jorden inom 10-20 år. Här är två artiklar av David Archibald som har gjort sammanställt prognoser på solfläckarna [länk] och [länk]. Artiklarna överlappar till del så läs den första om du har ont om tid.

Solfläckarna har en genomsnittsperiod på ca 11 år men både längden och amplituden varierar. Vi är nu i slutet på solcykel 23 och cykel 24 förväntas börja 2008 eller senare. Solcykel 24 och framför allt solcykel 25 kommer att bli mycket svaga och det kommer att leda till en snabb avkylning. Det hela påminner mycket om det s.k. Dalton minimum som inträffade i början på 1800-talet. Archibald påstår att det finns en korrelation mellan globala temperaturen och solfläckarna. Framför allt längden på cykeln korrelerar bra. Ju längre cykel desto lägre temperatur. Han påstår också att koldioxidutsläppen endast får en marginell inverkan.

Det är inte bara David Archibald som varnar för en mycket svag solcykel 25, här är en artikel från NASA där Hathaway också förespår en rekordsvag solcykel 25. Vi pratar då om år 2022. Men han tror å andra sidan solcykel 24 blir stark.

Prognoser för solintensiteten görs genom att studera rörelsen inne i solen av de s.k. Coveyor bältena som består av het plasma. Normalt rör de sig med 1 m/s och fullbordar en cykel på 40 år. Hastigheten på rörelsen visar hur solfläcksaktiviteten blir om 20 år. Det finns två conveyor bälten, ett på norra sidan och ett på södra. Mätningar har visat att hastigheten på norra bältet har sjunkit till 0.75 m/s och på södra till 0.35 m/s. "Vi har aldrig sett så låga hastigheter" säger Hathaway. "Solcykel 25 kan bli en av de svagaste på århundrade."
----------------------------------------------------------------
Min kommentar: Att solen styr klimatet är mycket sannolikt, frågan är hur bra prognoserna är för solaktiviteten framöver. Inte nog med att det ska bli rejält kallare om 20 år, nästa istid närmar sig också. Men för mitt vad är det goda nyheter om forskarna har rätt. Låg solaktivitet innebär också mer kosmisk strålning och därmed ökad molnbildning på lägre höjder som i sin tur reflekterar bort solinstrålningen. Allt detta strider naturligtvis mot FN:s klimatpanels (IPCC:s) rapporter.

UPPDATERING: Missade denna insändare i SvD som är inne på samma spår.

Andra bloggar om: , intressant.se

torsdag, maj 10

Utmaningen - 10000-kronors vadet om globala temperaturen antaget

Thomas Palm - Stockholm, inte okänd i bloggvärlden, har antagit utmaningen och slagit vad med mig om 10.000 kronor. Vadet gäller vad globala temperaturen kommer att bli framöver.

Vadet blir som tidigare angivits [länk]. Repeterar - 5-års globala medeltemperaturen från NASA GISS används. 2007 blir startår och sen gäller det hur mycket ändringen av globala temperaturen i grader Celsius (T) blir till år 2012, 2017, 2022 och 2027. Vadet är uppdelat i fyra delvad.

År 2012 - 1000 kr
T < 0.06 grader - jag vinner
0.06 <= T <= 0.10 - oavgjort
T > 0.10 - Thomas vinner

År 2017 - 2000 kr
T < 0.13 - jag vinner
0.13 <= T <= 0.17 - oavgjort
t > 0.17 - Thomas vinner

År 2022 - 3000 kr
T < 0.21 - jag vinner
0.21 <= T <= 0.25 - oavgjort
T > 0.25 - Thomas vinner

År 2027 - 4000 kr
T < 0.28 - jag vinner
0.28 <= T <= 0.32 - oavgjort
T > 0.32 - Thomas vinner

Ett tillägg har gjorts i avtalet: Om en oförutsedd yttre händelse inträffar som ändrar globala temperaturen med mer än 0.04 grader kan detta delvad utgå på begäran av missgynnade parten. Ändrad solaktivitet och El Nino räknas inte. Detta avsnitt tillkom för att gardera mot stora vulkanutbrott.

Thomas har också erbjudits att skriva ett gästinlägg på denna blogg angående vadet. Även om Thomas och jag har helt olika åsikter ska jag ge Thomas en eloge för att han står för sin tro. Det inger respekt. Thomas är dessutom så vetenskapligt kunnig att han vet vad han gör. Om jag vinner behöver jag inte ha dåligt samvete för att ha lurat av någon okunnig pengar. Jämför vissa musikkändisar som inte ens kan stava till klimat, åker privatjet, uttalar sig tvärsäkert om kommande klimatkatastrofer och vill att alla andra ska uppoffra sig.

Jag kommer senare att återkomma i ett inlägg till varför jag kommer att vinna och bakomliggande resonemang.

Andra bloggar om: , intressant.se

onsdag, maj 9

Video där Al Gore förkastar Kyotoprotokollet

Titta på denna CNN-video när Al Gore tar avstånd från Kyotoprotokollet.

Ladda ner här: Real Player (2.28 MB) eller Windows Media Player (1.9 MB).

Tipstack Björn.

Naturliga orsaker, inte växthuseffekten, bakom globala uppvärmningen

Den nu pågående uppvärmningen - är den bara naturlig och en återhämtning från "lilla istiden"? Den teorin framförs av Syun-Ichi Akasofu - chef för International Arctic Research Center vid University of Alaska Fairbanks. Läs hela hans artikel här (.pdf).

Akasofu påstår att den finns en underliggade linjär uppvärmning om 0.5 grader. Denna uppvärmning skall dras bort om man ska försöka se hur mycket människan bidragit. IPCC har fel när den påstår att den mesta av den nuvarande uppvärmningen kommer från växthuseffekten. IPCC påstår att temperaturökningen är 0.6 - 0.7 grader/100 år. Antagandet att denna uppvärmning kommer från växthuseffekten är inte bevisad. Om man subtraherar den naturliga uppvärmningen från den uppmätta de senaste 100 åren blir växthuseffektens tillskott marginell.

Verkligheten är komplicerad. Överlagrad på den naturliga uppvärmningen finns svängningar upp och ned. T..ex. från 1940 - 1970 minskade globala temperaturen fast koldioxidhalten ökade. Dessutom finns stora regionala skillnader. Akasofu påpekar också klimatmodellernas osäkerhet. Glaciärernas växte under lilla istiden men har sedan dess minskat i omfång före koldioxidhalten började öka.

Akasofu påpekar också att den är vanskligt att dra slutsatser baserat på några årtionden. Det behövs betydligt längre perioder. Att isen drar sig tillbaka i Norska havet har ägt rum sen början av 1800-talet och kan bero på NOA (North Atlantic Oscillation) som är ett naturligt fenomen.

Akasofus påstår är att IPCC:s klimatmodeller är felaktigt programmerade till att växthuseffekten orsakar uppvärmningen, så resultaten kan inte tas som bevis och de kan dessutom inte korrekt förespå framtida uppvärmningen.

Akasofus slutsatser:
1. Naturliga orsaker är viktiga och signifikanta och ska inte ignoreras.
2. Två naturliga förändringar identifieras i artikeln: en linjär ökning med +0.5 grader/100 år samt fluktuationer överlagrade till denna ökning.
3. Det är otillräckligt att studera klimatförändringar bara från de senaste 100 åren.
4. Det är svårt att dra slutsatser om temperaturhöjningen efter 1975 om vi inte förstår höjningen mellan 1920 och 1940.
5. På grund av dessa brister kan de nuvarande klimatmodellerna inte bevisa att den nuvarande höjningen med 0.6-0.7 grader/100 år beror på växthuseffekten.
6. Framtida förutsägelser från klimatmodellerna är osäkra.
----------------------------------------------------------
Min kommentar: växthuseffekten och framtida jättehöjningar av temperaturen är en religion och inte vetenskap.

Andra bloggar om: , intressant.se

lördag, maj 5

Höjda skatter på energi fel väg att rädda jorden

Alliansregeringen signalerar att den kommer att höja skatterna på energi. Denna gång är det transporter som ska drabbas. Nu kan man fråga sig om detta är rätt väg att gå OM man nu tror att koldioxiden är skadlig för vår jord. Koldioxid är annars livets gas och förutsättning för ditt liv. Utan koldioxid skulle inga växter leva och du fick inget syre att andas. Utan koldioxid skulle jorden vara för kall för dig att bo på.

Nu verkar Anders Borg se en möjlighet att öka skatterna [länk]. Motivet är IPCC:s obevisade hypotes om att koldioxid höjer jordens medeltemperatur med några grader. Som politiker kliar det i fingrarna på nya arbetarpartiets Anders Borg när han får chansen att höja skatter. Det betyder mer makt för honom och alliansen. Mindre möjlighet för dig som privatperson att bestämma över ditt liv. Motiven bakom kan och bör man ifrågasätta.

Ta t.ex. den drastiska höjningen av skatten på snus. Detta motiverades med folkhälsoskäl. Bullshit! Snus har överhuvudtaget inget bevisat förhöjt dödstal, jämfört med cigaretter är det rena hälsokuren. Inom EU pågår t.o.m. en utredning om snus skall tillåtas i Europa. Snus är ett bra alternativ vid rökavvänjning. Snus är förbjudet i nästan hela Europa, Sverige undantaget.

Förhöjd skatt på bensin kommer att leda till lägre tillväxt. Vårt välfärdssamhälle bygger på att energi är billigt. Lägre tillväxt och ett fattigare Sverige ger mindre möjligheter att få en bra miljö. Titta på gamla kommuniststaterna vilken urusel miljö de hade. Miljömässigt och för koldioxidhalten, om man nu tror den är skadlig, är det bättre att Sverige har en bra tillväxt och en god ekonomi och satsa skattepengar utomlands på miljöbefrämjande åtgärder. Det är nämligen så att en miljöskattekrona satsad utomlands gör långt större effekt än en miljöskattekrona i Sverige.

Min slutsats är att det handlar inte om miljön eller växthuseffekten utan Anders Borg vill öka sin makt över ditt privatliv. Skillnaden mellan Anders Borg och socialdemokratin är hårfin. Båda vill socialisera och kontrollera ditt privatliv. Sverige saknar ett liberalt parti. Varianter av socialdemokrati finns det en uppsjö av exempel på. Nymoderaterna är ett av dessa.

Andra bloggar om: , intressant.se

onsdag, maj 2

Utmaningen skapar besöksrekord

Utmaningen har lett till besöksrekord på Moderna Myter. Intresset är mycket stort. Utmaningen låg högt upp på framsidan på intressant.se under ett par dagar.

Kommer någon att anta utmaningen? Finns det någon IPCC-anhängare som vågar? Eller är det mest prat? Tittar man på debatten och medierna borde anbuden hagla in. Jag lägger in en post överst då alla inte lyckas hitta utmaningen. Du hittar utmaningen här.

Jag kan dessutom avslöja att jag har personligen har utmanat tre kända personer. Vilka får ni veta snart.

UPPDATERING: Endast några få intresserade har hört av sig och är intresserade att slå vad. Förhandlingar pågår. Namn kommer inte att offentliggöras förrän avtal tecknats och endast då. Men det är inte lätt att komma överens. Mina gränsvärden ligger fast och kommer inte att ändras. 0.3 grader C på 20 år är mitt bud, se detaljerna på utmaningen. Med tanke på alla skräckbilder med katastrofala temperaturhöjningar borde fler vara intresserade. Det är lätt att vara frikostig med andras pengar (läs skattebetalarnas). När det gäller egna pengar saknas tydligen tron på att FN:s klimatpanel har rätt. Konsensus råder och debatten är avslutad .. eller....?

UPPDATERING-2: Några läsare har mailat mig och frågat vad jag ska göra med pengarna OM jag vinner. Hypotetisk fråga men en del av pengarna lovar jag att satsa på att skydda vår natur. Att köpa andelar i en regnskog verkar vara ett bra val. Kalla mig för miljömupp men att skydda vår natur och speciellt regnskogar är en angelägen och viktig uppgift.

Osäkra makter - DN

Idag är DN ute i klimathysterin igen. Nu med reklam för TV:s program "Vädrets makter", se här. Ska bara ta en mening ur artiklen och kommentera.

Den tydligaste förändringen är att det blir varmare i Sverige under de kommande 20-30 åren; cirka tre till sju grader varmare tror forskarna.

Alltså man påstår att inom 20-30 år blir det 3 - 7 grader varmare här. Det överstiger även IPCC:s vildaste prognoser. A1F1 scenariet som är ett av IPCC vildaste säger 2.4 - 6.4 grader till år 2100, fram till år 2035 betydligt lägre. Även om värdet ovan baseras på en gammal "lokal prognos" som inte är till 2035 är det dags att uppdatera den.

Inte nog med att Svt och DN okritiskt stödjer IPCC, de lägger på en hel del extra också. Svt "fri television" - vilket skämt.

Meteorolog Pererik Åberg borde antaga mitt vad om globala uppvärmningen, [länk].

tisdag, maj 1

Ny forskning förklarar globala uppvärmningen

David Dilley är grundare till ett företag som heter Global Weather Oscillations. Nu har Dilley kommit med resultat som kan vara banbrytande för att förklara svängningarna i globala temperaturen. Anmärkningsvärt är att han finansierat forskningen själv. Peer review är inte klart ännu men resultaten verkar banbrytande. Publicering väntas i sommar förutsatt att resultaten klarar peer review processen.

Enligt David Dilley:
There is very little or no funding avialable to prove that GW is natural cycles. This is why I have done research out of my own pocket. The research presented to and from the government is extremely biased toward man-made GW. Many researchers are actually losing funding if they indicate a belief in natural cycles.

Politikerna styr forskningen och den som inte är med på att människans koldioxidutsläpp är boven har mycket svårt att få anslag.

Nu till hans resultat, läs här. En kort sammanfattning:

Mekanismerna för skifte i klimatet har hittats, de kallas PFM "the Primary Forcing Trigger Mechanism". PFM är en cyklisk kraft som kan beräknas i förväg. Den får de viktiga regionala högtrycken att flytta på sig. Även kopplingen till El Nino och orkancyklerna förklaras.

Dilley konstaterar att den nuvarande globala uppvärmningen är en orsakad av en naturlig cykel. Om man tar med nästan 30 uppvärmningscykel de senaste 5000 åren så är det uppenbart att koldioxidhalten inte är den mekanism som orsakat den globala uppvärmningen utan långtids PFM-cykler. Dessa cykler som är 200 år flyttar jetströmmen och högtryck. Dillon har funnit fem PFM-cykler de senaste 1000 åren och 30 cykler de senaste 5000 åren.

Nu till det intressanta! Vi är nu inne i en lång uppvärmningscykel som varar mellan år 1500 och 2500. Denna långa cykel kommer att innehålla fem korta cykler. Den nuvarande korta globala uppvämningscykeln kommer att vara från 1910 - 2060 med en topp mellan 1950 och 2015. Omkring 2015 börjar avkylningen och tar fart senast 2030-2040. När avkylningen börjar tar det inte mer än 20-30 år innan vi är nere i temperaturer som på 1800-talet.

Dilleys resultat påminner om de som kinesiska forskarna Zhen_Shan och Xian kommit fram till, se här.
------------------------------------------------------------------------
IPCC:s klimatmodeller har haft svårt att förklara tidigare svängninger i temperaturen. De har försökt att med olika tricks att dölja eller förklara detta. Manns hockeyklubba är ett exempel på detta. David Diller kommer med en förklaring hur det hela hänger ihop, låt sen vara att peer review processen återstår. Visst ska man vara kritisk till resultaten men teorierna är fascinerande. Att det sen slår sönder IPCC:s hypoteser gör det inte mindre spännande. Vi får säkert anledningen att återkomma till PFM-teorierna.

Som jag tidigare sagt - IPCC:s klimatmodeller är högst osäkra, IPCC:s hypoteser är inte verifierade och forskningen är till stor del politisk styrd. Det handlar om hysteri och propaganda. Att medierna inte är kritiska utan förstärker den politiska propagandan är en skandal.

Flera forskare från olika områden, bl.a. solforskare och nu även David Dillen, tror att en global avkylning startar inom tio år. Vem som har rätt, IPCC eller "skeptikerna", kommer snart att visa sig. Jag tillhör "skeptikerna" även om jag inte gillar ordet. Sen finns alltid möjligheten att ingen har rätt och alla teorier hittills är fel.