måndag, april 23

Uppmätta data om metan motsäger FN:s klimatpanel

Nya resultat från forskare visar att metankoncentrationen har slutat att öka på jorden. Detta är i motsats till de flesta av FN:s klimatpanels (IPCC:s) hypoteser. Resultaten från forskarnas rapport baseras inte på teorier utan på uppmätta värden.

Metan (CH4) är en växthusgas som har 23 gånger kraftigare "växthuseffekt" än koldioxid. Metan är en luktfri gas och bildas bl.a. av kor. En enda ko släpper ut cirka 130 kg metan per år. Alarmister, bl.a. Al Gore, hävdar att metan kan få oss över "kanten" med katastrofala effekter. T.ex. säger Al Gore: "a recent study published by the University of Alaska-Fairbanks indicates that methane is leaking from the Siberian permafrost at five times the predicted levels," ... "methane is 23 times as potent a greenhouse gas as carbon dioxide." .... "there are billions of tons underneath the permafrost."

Här kan du se hur IPCC tror att metanhalten kommer att öka det närmaste seklet (källa IPCC TAR, The Scientific Basis). Men hur ser verkligheten ut?

Oregon Graduate Institue har genomfört en projekt där man mätt den verkliga metankoncentration på sex olika platser på jorden [länk]. Forskarna heter Khalil, Butenhoff och Rasmussen och studien "Atmospheric Methan: Trends and Cycles of Sources and Sinks". Studien finns publicerad 2007 i Environmental Science & Technology. Platserna ligger spridda från Alaska till Sydpolen på olika latituder. Forskarna har sedan beräknat ett medelvärde. Tidsperiod är 1980 - 2004. Vad forskarna fann var att metanhalten visserligen ökat men trenden är att ökningen minskar och har nu i stort sett upphört. Forskarna konstaterar också: “it is questionable whether human activities can cause methane concentrations to increase greatly in the future.” Rakt emot Al Gore och IPCC.

Enligt CO2Science finns nu möjligenheten att metanhalten börjar minska och balanserar ut CO2-ökningen. Vi skulle då få det angenäma förhållandet att växtligheten frodas utan någon växthuspåverkan.
--------------------------------------------------------------------------
Här kommer en kopia av en kommentar från en av Moderna Myters läsare (den siste mohikanen) som jag tycker är värd att publiceras:

Vi börjar få ganska många belägg för att IPCCs hypotes är fel.

1) Temperaturfördelningen vertikalt stämmer inte med modellernas förutsägelser. För en tydlig visuell bild, se här.

2) Temperaturökningarnas fördelning över ytan stämmer dåligt med modellernas förutsägelser

3) Det historiska sambandet mellan koldioxid och temperatur saknar kausalitet och korrelation mellan koldioxid som påverkare och temperaturen som påverkad. Omvänd korrelation finns dock.

4) Förståelsen av hur landyteförändringar kan påverka såväl lokalt, regionalt som globalt klimat har ökat de senaste åren (framför allt processerna avdunstning och nederbörd). Koldioxidutsläpp kan samtidigt inte förklara de klimatförändringar som nu landyteförändringar redan förklarar.

5) Insikten om att det finns en möjlig och trolig mekanism för klimatpåverkan från kosmisk strålning skjuter sönder IPCCs modeller som förutsätter att en sådan möjlighet inte finns.

6) Paleohistoriska studier visar att temperaturskillnaderna var betydligt större tidigare jämfört med de relativt små förändringar vi sett hittintills. Vi började våra temperaturmätningar vid vad som troligen var den lägsta temperaturen på 10000 år.

7) Varningar om accelererande havsnivåhöjningar och fler extrema väderrelaterade katastrofer har visat sig vara kraftigt överdrivna.

8) IPCCs organisation har gång på gång avslöjats som en politisk propagandamiljö. Dess konsensus består av de 21 forskarna som skriver SPM, ingen av de ca 2500 andra som på ett eller annat sätt bidragit till processen tillfrågas om de tycker att slutresultatet motsvarar forskningsläget. Dessa 21 forskare är utsedda i en politisk process.


Till denna lista kan vi nu också lägga metanhalten.

Tipstack också till flera läsare som mailat mig om artikeln. Även om jag inte missat den är det viktigt att veta vad läsarna tycker är intressant.

Återigen finns anledning att upprepa att medias felaktiga rapportering om klimatfrågan och struntpratet om forskarnas konsensus i klimatfrågan är en del av det största vetenskapliga bedrägeriet i historien.

Andra bloggar om: , intressant.se

1 Comments:

At 07 maj, 2007 02:29, Anonymous Anonym said...

Du skriver:
"... medias felaktiga rapportering om klimatfrågan och struntpratet om forskarnas konsensus i klimatfrågan är en del av det största vetenskapliga bedrägeriet i historien."

Ja, klimattalibanerna vet inte vad dom talar, därför använder dom hot och skrämsel i sitt utpressningsbedrägeri.

Koldioxidens koncentration är självreglerande genom dess fysikaliska egenskaper i samverkan med naturlagar såsom termodynamiken och gravitationen.
Havet är den stora sänkan som avskiljer och för bort all antropogen koldioxid.

Vetenskapshistorien största självbedrägeri är däremot den moderna fysiken med dess kvant- och relativitets- och kosmologiteorier.

Ingvar
www.theuniphysics.info

 

Skicka en kommentar

<< Home