tisdag, april 24

På torsdag sänds filmen Global Warming Swindle i TV4

Torsdag 26:e april kl. 23:35 sänder TV4 filmen "The Great Global Warming Swindle" i TV4 [länk].

Jag tycker översättningen av filmtiteln är dålig och fel "Klimatförändringarna - en bluff?". Även skeptikerna anser att det pågår en klimatförändring och originaltiteln hade inget frågetecken. Men vi får väl inte vara sura nu utan glädjas att den överhuvudtaget sänds och dessutom i huvudkanalen. Kvällsöppet alldeles före ska också handla om klimatet. Filmen ska där tydligen recenseras i förskott.

8 Comments:

At 24 april, 2007 23:17, Anonymous Anonym said...

Man kan nog räkna med att dokumentären kommer sågas sönder och samman av den enade svenska medievärlden. Debattartiklar kommer skrivas, dödshot mot forskare delas ut och klimathysterin fortsätta.

 
At 25 april, 2007 13:46, Anonymous Anonym said...

Varför är det ingen som pratar om den kosmiska strålningen inverkan på Jordens klimat?
På Danska National Space Center har dom gjort en stor studie som går under "The SKY Project".
Den går ut på att ta reda på hur strålningen påverkar klimatet på jorden och den har en stor inverkan
på hur mycket moln som skapas.
läs själva....
Det tas även tas upp i senaste numret av Illusterad Vetenskap


http://www.illvet.se/polopoly.jsp?a=1218&id=9812
http://www.spacecenter.dk/research/sun-climate/sky

 
At 25 april, 2007 14:01, Blogger Per Welander said...

anonym: Vi har haft kosmisk strålning uppe tidigare på Moderna Myter och det finns referens på klimatlänksidan.

Att media inte tar upp det är inte så konstigt, teorin tar till stor del död på IPCC:s hypotes om antropogen uppvärmning.

 
At 25 april, 2007 15:38, Anonymous Anonym said...

Hej tack på för svaret jag har inte läst igenom ditt forum (än) ,jag är bara väldigt irriterad på den ensidiga media bevakning av "klimathotet"
//Anders

 
At 25 april, 2007 16:07, Blogger magnus said...

anonym (skaffa dig ett nickname): Hej! Jo, Per har tagit upp det. Han länkade Svensmarks cosmoclimatologi dokument i mars t ex (väldig bra!):

www.moderna-myter.se/2007/03/ny-artikel-om-kosmisk-strlning.html

Jag har kortfattat skrivit något om det på min blogg.

Här ett något långt svar det som amatör ("fil. naturvetargymnasist") var kul att skriva:

Det SKY visar är det sätt som kosmisk strålning bidrar till att nukleider som molnen bildas på skapas. Det är alltså inte grunden för den nya teorin, som snarare grundlades utifrån korrelerande data och de hypoteser dessa gav upphov till. SKY var mera en länk som var tvungen att hålla, men som -- genom den korrelation man hade mellan kosmisk strålning och moln -- det fanns gott hopp att den skulle hålla. Man lyckades med SKY se mer exakt hur molnbildningen går till, vilket man inte tidigare visste. De som är skeptiska till experimentet – och även till det som ska göras i CERN, hävdar att vi inte kan säga att det sker på samma sätt i stor skala. (Dock förklarar faktiskt SKY förekomsten av molekyler vid mätningar i den lägre atmosfären där molnbildning skett, vilka tidigare inte kunnat förklaras och experimenten visar väl även betydelsen av joner för att nukleiderna ska kunna bildas.) Man kan nog rätt lugnt säga att SKY på ett övertygande sätt bidragit till att sluta cirkeln i en beviskedja. Det fanns bara bekräftelser i resultatet och inga nya anomalier. Sen är det ju alltid bra med fler experiment i fullskala mm. Det kommer man att syssla med i decennier och möjligen hittar man faktorer som vi hittills inte känner till (men kosmisk strålning visar ju så god korrelation att man kan säga att det är den dominerande faktorn).

Här är förresten en artikel med en kul bild på Svensmark i molnkammaren. Den artikeln har dock i sig mest skeptiska röster som endast erkänner kosmisk strålning och moln till eventuellt en liten roll i klimatförändringar. Jag menar dock att historiska data tydligt och entydigt påvisar att detta spelar en stor, avgörande roll (därmed inte sagt att det är det enda som påverkar).

Denna rätt typiskt skeptiska artikel (det gör iofs inget; både som vetenskapsintresserad och konservativ anser jag att för mycket skepsis är bättre än för långtgångna slutsatser och radikalism och således är hälsosammare än eufori) avslutas:
"The question of cloud cover, Muller said, 'is the most critical unanswered question in the entire global warming debate.'"
Detta med molnen är något som i debatter på nätet ofta påpekas inte visat något samband med kosmisk strålning de senaste 30 åren. Detta har jag sett nämnas, men bara utan vidare utan någon källa. Sajten Realclimate.org har dock tagit data på kosmisk strålning som inte är den typ som deltar i bildandet av låga moln (det är de låga molnen som påverkar klimatet, visade NASA redan på 80-talet). Därför fick de ingen korrelation och det kanske är detta som de som säger att de senaste 30 åren inte visar korrelation syftar på. Men korrelationen finns och är mycket stark (92 procent, se nedan). Men molnen är en svag länk i bevisningen eftersom vi inte har data på molntäcket globalt före sattelitdata sedan 30 år tillbaka. (Denna svaghet betyder dock inte att teorin inte kan bevisas.)

En annan kritik man ofta ser är att den kosmiska strålningen minskat sedan 1980, men det är ett feltänk. Korrelationen mellan moln och klimat som man har på dataserier för hundratals år har solcyklernas längd och intensitet som mått, d v s antal solfläckar över en längre tid. Solcyklerna är dock 11-åriga och nu är vi strax inne i ett lokalt minimum medan 1980 var ett lokalt maximum. Jämför man ett minimum i dag med ett maximum även under t ex slutet på lilla istiden så får man ju alltid en minskning. (Det är som en puls som går mellan "noll" och ett högre värde; som ett EKG typ...) Denna kritik är alltså irrelevant (lika fel som att mäta blodtrycket under ett slag samt jämföra det med trycket mellan två slag och påstå att det minskat).

Korrelationen mellan kosmisk strålning och låga mol (där Svensmark använde NASA:s data) var hela 92% mellan 1980 och 1994-1995 (se sida 97 i The Chilling Stars). Denna goda korrelation har man även för data t o m sent år 2001 (se Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics Volume 66, Issue 18, 2004, sidorna 1779-1790, PDF-fil här:
tinyurl.us/?f=2WYO ).

Där fick du kanske lite nyttiga argument. Men om du inte är säker på att de duger, lite inte på dem! Det är bäst att vara skeptisk. ;)

Slutligen så kan man ju inte säga att CO2 inte betyder någonting. De som håller på med denna teori, cosmoclimatology, menar att fördubbling av CO2 kan ge 0,5 till 1,5 grader varmare klimat. Får vi en ny medeltidsvärme närmast kommande hundratals år kan det alltså bli varmt som för 6000 år sen. Extravarmt. Men det var ju inte farligt, tvärtom. Vidare kan vi vara i slutet av en interglaciär period som ofta är 10000 år eller lite mer. 12000 år har den perioden varat nu. Inom några hundra år (eller några tusen år) kan frysaggregatet slås på och vi under några 1000 år rasar ner i en istid (kanske, förresten, bara bra att nativiteten på jorden liksom befolkningsmängden nu minskar detta sekel, det ekonomer ojar sig så över...? Om man alltså orerar tämligen mycket men spännande "cross over" mellan vetenskaper... samhälls- och naturvetenskap. :) ).

 
At 25 april, 2007 16:47, Blogger magnus said...

anonym:

Ooops-oops! Jag missade helt länken efter stycket "...en artikel med en kul bild på Svensmark i molnkammaren. Den artikeln har dock i sig mest skeptiska röster..."

Länken till artikeln med skeptiska kommentarer (oftast för att personerna har dålig informerade tror jag):

seedmagazine.com/news/2006/10/the_cosmic_climate_connection.php

 
At 27 april, 2007 08:37, Blogger Bob Flemming said...

Flimen var nerklippt, bland annat så var det där stycket om vulkaner bortklippt. Carl Wunsch var inte heller med.

Studiodebatten innan filmen var, som jag fruktade, helt värdelös. Hur intressant är det när Sundgren recenserar filmerna? Det kändes som att halva tiden gick åt till att lyssna på hans pladder. Sedan frågar om några ungdomar, som inte vet ett jota om detta, vad de tror. Till slut så fick ändå rymdfysikern komma till tals. Han förutspådde att klimatet kommer att kylas av något inom en tioårsperiod.

Och så denna Erland Källén, som jag tycker alltmer illa om. Debatten är slut, konsensus råder, bla bla bla.

Gores film ska tydligen visas på prime time. The great global warming swindle sändes 23.30. En torsdagkväll.

God natt.

 
At 27 april, 2007 23:08, Blogger magnus said...

Har funderat lite kring allt snack om filmerna och diskussionerna kring dem. Jag har svårt att se att de betyder något ens i närheten av vad de som diskuterar förväntar sig att diskussionen om fel mm ska ha för betydelse (mea culpa?). Är någon diagram-skala inte 100% perfekt har det inte någon betydelse alls för forskningsläget, och inte heller om båda skalorna i vore spegelvända och försedda med fel siffror och enheter.

Forskningen bryr sig inte, och det är astrofysikern och solforskaren i gårdagens debatt som satt inne med sanningen. Det tror jag att folk i studion kan ha märkt och gjorde de inte det så kan Kjällén eller andra i det långa loppet inte motsätta sig av forskning anammad kunskap.

Naturligtvis är ju filmer viktiga för att få allmänheten att förstå och därför viktiga att göra bra, anpassade efter rätt målgrupp och så (där jag tror Swindle lyckades rätt väl med avsedd målgrupp). Kanske klimatfrågan "slocknar" som konfliktfråga inom några år (även om gamla "CO2-fantaster" nog kommer att sura och jiddra länge än) men en blogg som denna lär få att göra för det. Klimatfrågan lever nog också vidare lite mindre drakonisk (kanske utan över hälften av IPCC:s scenarios, nämligen worst cases).

För det talar nog antikapitalismen och s a s investerad progressivitet i frågan.

För några år sen var debatten viktig då bevisläget för en alternativ teori inte var "hermetiskt vattentät", men nu behöver man inte vinna genom skickligt förd debatt. Det är bara att gäspa fram kunskapsläget och påpeka att forskningsfält för vilka klimatet i histoien är centralt alla anammar kosmoklimatologin. Meteorologin kanske anammar den i tysto och/eller inte har lika direkt nytta av den, men jag är säker på att Per Holmgren snart tvingas läsa in sig på den :-) (om så inte redan skett?)

 

Skicka en kommentar

<< Home