onsdag, april 11

Ny klimatfilm från CBC

På YouTube finns nu en film om klimatet "Doomsday called off" från CBC - Kanada utlagd. Den är i fem delar och totalt på 45 minuter. Producerad 2004 men tar upp saker som är aktuella.

Del 1(5)
Del 2(5)
Del 3(5)
Del 4(5)
Del 5(5)

Skynda dig att se den. Man vet aldrig hur länge den får ligga kvar på YouTube. Du kommer inte att få se den i stats-tv.

Andra bloggar om: , intressant.se

13 Comments:

At 11 april, 2007 10:51, Anonymous Anonym said...

Jag såg första delen. Den ena experten hävdar att temperaturen var som lägst kring 1875, men figuren alldeles mot slutet har ett betydligt större minimum kring 1600. Som vanligt anser sig inte kontrarians ha några krav på sig att vara konsistenta, bara de är emot IPCC.

 
At 11 april, 2007 12:46, Blogger Per Welander said...

Olika kurvor brukar visa olika resultat. Kurvan med minimum 1875 var från speciell plats på Grönland, den andra kurvan något helt annat. Jag antar att du inte syftade på Manns bluffkurva utan den före.

Om man intervjuar ett antal forskare inom olika områden så är de inte "konsistenta" i den bemärkelsen att alla resultat är exakt lika. IPCC själva är i så fall inte konsistenta då deras olika hypoteser och scenarier skiljer sig avsevärt åt.

Tvärtom är det så att om olika resultat talar emot IPCC så stärker det argumentet att IPCC har fel.

Alarmisterna borde nog tala lite tystare om krav på konsistens med tanke på Al Gores totalt inkonsistenta propagandafilm. Eller vill du ställa inte krav på konsistens av Al Gores film av andra skäl thomas?

 
At 11 april, 2007 14:47, Anonymous Anonym said...

Per, du har rätt i att olika forskare brukar få olika resultat och att de vanligen alla påstår att den egna är den bästa. Den som försöker sammanställa information har dock ansvar att påpeka denna oklarhet, inte bara presentera motsägelsefulla uppgifter som om de alla är sanna och alla bevisar samma sak. (Utom då Manns version som gararanterat är fel enligt alla kontrarians).

Forskaren som hade en kurva för Grönland talade som om denna skulle vara relevant för hela världen, att vi råkade börja vår (globala) instrumentserie vid den kallaste tiden och att det därför bara var naturligt att det blir varmare. *Du* inser att den bara handlar om Grönland, varför gjorde inte han eller programmakaren det? Jag kallar det ohederligt, vad kallar du det? (Precis som när man i TGGWS omärkligt skiftar från att jämföra kosmisk strålning med global temperatur till att jämföra med någon temperatur i Arktis).

Och vad har Al Gore med det här att göra? Kan ni kontrarians aldrig föra en diskussion utan det eviga "men Pelle gjorde ju samma sak"? Har ni helt gett upp om anspråk på att själva ha rätt utan nöjer er med en gyttjebrottning där det gäller att visa att alla har lika fel? Jag har fortfarande inte sett Gores film och har därför inga synpunkter på den annat än att den av de flesta sansade bedömare fått rätt bra recensioner.

 
At 11 april, 2007 15:46, Blogger Per Welander said...

Film jämfört med böcker eller artiklar är alltid en förenklad bild. Vi är i alla fall överens om en sak, forskarna kommer till olika resultat och har oftast en övertro på sina egna rapporter.

I och med att resultaten pekar så olika lägger vi pussel för att få en helhetsbild. Pusselbitarna passar inte riktigt ihop men man kan välja ut bitar som ger en dimmig bild.

Alarmisterna har valt sina bitar och skeptikerna andra bitar, svårare än så är det inte. Därför blir det två helt olika bilder - det avspeglar bara osäkerheten. Skeptikerna anser att alarmisterna inkl. IPCC har varit politiskt styrda att välja ut sina pusselbitar.

Vilken bild som är rätt kommer sakta att klarna allt eftersom forskningen går vidare och verkliga resultat/mätningar kommer fram. Vetenskapligt kommer det innebära att alarmisters och skeptikers bilder sakta konvergerar. Denna process är redan igång. Politik/media är en annan sak, där kommer det att ta längre tid, bli många fler alarm och sen kanske klimatfrågan dör ut plötsligt. Själv tror jag att många börjar tröttna på alla rop på vargen som aldrig dyker upp.

 
At 11 april, 2007 16:00, Blogger Jonas N said...

Per (och Thomas)

I den artikeln av Robert M Carter som det länkades till står faktiskt nästan ordagrant (längst ned sid. 2) det som jag påtalat tidigare om påhittade sannolikheter:

"The report also continues the regrettable IPCC practice of allocating arbitrary numerical probability estimates to the causes and risks of future climate change."

samt (topp på sid 3):

"no scientist can justify the statement: "Most of the observed increase in globally averaged temperature since the mid-20th century is very likely due [90 per cent probable] to the observed increase in anthropogenic greenhouse gas concentrations," "

 
At 11 april, 2007 20:36, Anonymous Anonym said...

"Alarmisterna har valt sina bitar och skeptikerna andra bitar, svårare än så är det inte."

Och IPCC och seriösa vetenskapliga organisationer runt världen har försökt göra en mer objektiv avvägning. Det är bara det att du kallar den balanserade för "alarmism" och din egen som är i det närmaste helt okritisk mot alla kontrarians för "skeptisk", vilket den naturligtvis inte är. Vore du skeptiker skulle du vara lika skeptisk mot dessa filmer och artiklar du länkar till.

Jonas, du lyckas länka till ännu en av de där kontrarians som gillar att förfalska diagram:
http://scienceblogs.com/deltoid/2007/04/bob_carter_claims_its_not_warm.php

 
At 12 april, 2007 09:38, Blogger Den siste mohikanen said...

Thomas, du länkar till en blogg som påstår att övre troposfären inte värms med en ökad växthuseffekt i DIREKT STRID MED IPCCs modeller. Betyder det att du numera medger att IPCC valt modeller som är felaktiga eller betyder det att du klamrar dig fast vid varje halmstrå som fortfarande kan användas för alarmism?

Du fortsätter att hänvisa till auktoriteter (IPCC m fl), har du gett upp att komma med ett argument som går att tro på?

 
At 12 april, 2007 14:04, Blogger Jonas N said...

Thomas,

Du mal på om 'förfalskade diagram' som om du levde i din helt egna värld.

För att ha någonting att komma med här skulle du behöva visa de faktiska sannolikhetsberäkningarna så att de, och deras premisser, kunde granskas, särskådas och ev kritiseras.

Nu finns inget sån't. Det vet nog även du. Istället viftar du med din länksamling, och hoppas att ingen skall märka att du aldrig vill hålla dig till sakfrågorna ...

 
At 12 april, 2007 14:06, Anonymous Anonym said...

Vem är den den där thomas palm egentligen?? Han har kluddat på nästan varenda klimatblogg jag läst.

Verkar som en enda person sliter halvt ihjäl sig för att hålla IPCC's fana högt.

Att bara persentera russinen i alarmismkakan hjälper inte den som försöker hitta riktig fakta.

Jag började söka fakta och ställa frågor för en tid sedan. För att sammanfata mina intryck:
1. Alarmister blir arga.
2. Skeptiker överöser en med information.

Själv börjar jag mer och mer luta åt den "naturliga" förklaringen, och detta delvis med din hjälp thomas.

 
At 12 april, 2007 15:07, Anonymous Anonym said...

"Thomas, du länkar till en blogg som påstår att övre troposfären inte värms med en ökad växthuseffekt i DIREKT STRID MED IPCCs modeller."

Kan vi få se var IPCC hävdar något sådant?

 
At 12 april, 2007 15:43, Anonymous Anonym said...

Och vad har Al Gore med det här att göra? Kan ni kontrarians aldrig föra en diskussion utan det eviga "men Pelle gjorde ju samma sak"?

”Gyttjebrottning” med EAP som argument var OK. ”Gyttjebrottning” med Gore som argument är förkastligt. Palm, om man vill vara trovärdig måste man ställa samma krav på egna argument som på motståndarens.

Jonas, du lyckas länka till ännu en av de där kontrarians som gillar att förfalska diagram…..

Det var mycket allvarligt anklagelse Palm. Har du några bevis att idividen det handlade om gillar att förfalska diagram, eller är ditt påstående bara avsett att ge dina inlägg extra vetenskaplig tyngd?

 
At 12 april, 2007 16:58, Blogger Jonas N said...

Angående 'förfalskade grafer' skulle jag vilja fråga om Thomas någonstans har kommenterat 'hockeyklubban' eller om han kan hänvisa till en länk där IPCC eller någon knuten dit har kommenterat att den numera helt har hamnat i skymundan?

 
At 13 april, 2007 17:30, Blogger Den siste mohikanen said...

Thomas Palm sa...
*"Thomas, du länkar till en blogg som påstår att övre *troposfären inte värms med en ökad växthuseffekt i *DIREKT STRID MED IPCCs modeller."

Kan vi få se var IPCC hävdar något sådant?"


-Alla deras modeller bygger på det antagandet. Om du nu prompt specifikt vill ha en namngiven: NASA GISS A1B.

 

Skicka en kommentar

<< Home