torsdag, april 12

Moderna Myter får nytt domännamn

www.moderna-myter.se är det nya namnet. Ny e-post blir per@moderna-myter.se. Det kan för en del ta något dygn innan nya namnet har propagerat runt. Men det gamla går fortfarande bra att använda och kommer så att göra för lång tid. Många länkar finns ute.

UPPDATERING: jag läser alla mail men hinner inte svara på mer än några få. Tacksam för alla era tips om artiklar också. Med 5-10 mail med förslag om dagen så blir det så att bara någon enstaka artikel av alla förslag som tas upp på Moderna Myter. Försöker dock skumma alla förslag på artiklar och om den verkar intressant så läser jag den ordentligt. Anser jag den fortfarande intressant för läsarna efter noggrann genomläsning och om jag dessutom anser den tillför något nytt så kan den komma med. Debatterna efteråt hinner jag bara deltaga i sporadiskt.

Tiden till mitt förfogande är inte mer än 1-2 timmar per dag, ibland mindre.