torsdag, april 19

Kilimanjaro - torka inte temperatur styr avsmältning

En studie av glaciären på Kilimanjaro visar att glaciären kan komma att finnas längre en förespåtts samt att det är i huvudsak nederbörden och inte temperaturen som styr tillväxt och avsmältning [länk].

Kilimanjaro används ofta av media för att illustrera den globala uppvärningens effekter. Men vad forskarna visar är att det är torka som är orsaken till Kilimanjaros tillbakagång inte temperaturökningen. Forskarteamet, som leddes från universitetet i Innsbruck, har placerat ut flera mätstationer som mäter temperatur, lufttryck, solstrålning, fuktighet och vind. Genom att följa dessa mätningar har de fått en förståelse vad som påverkar tillväxt/avsmältning. Resultaten visar att torka orsakar avsmältningen - inte temperaturhöjning. Kilimanjaros glaciär har minskat sin storlek under hela nittonhundratalet. Avsmältningen påbörjades innan koldioxidökningen tog fart på allvar. Det senaste året växte glaciären och detta beroende på kraftiga snöfall. Detta bedöms dock vara tillfälligt.

Nederbörden på toppen är bara 250 mm per år och medeltemperaturen -7 grader. Känsligheten är att en minskning av nederbörden med 20% motsvarar en fyra gånger så stor avsmältning jämfört med en temperaturökning av en grad.

Forskarna konstaterar också att glaciären inte har någon betydelse för omgivningarna, d.v.s. att sommarens avsmältning ska bevattna. En total avsmältning av glaciären motsvarar bara 1 mm eller 1,5 mm i Amboseli National Park.
------------------
Min kommentar: Det är det första seriösa studie jag läst om orsakerna till Kilimanjaroglaciärens avsmältning. Den baseras på verkliga mätningar och inte bara modeller/hypoteser. Att ta avsmältningen som bevis på antropogen global uppvärmning är inte hållbart. Avsmältningen har pågått under mer än 100 år. Det lokala klimatet har ändrats i östra Afrika med ett numera torrare klimat. Varför klimatet är torrare är en öppen fråga och mer forskning behövs för att förstå detta.

Andra bloggar om: intressant.se

3 Comments:

At 20 april, 2007 21:53, Blogger Den siste mohikanen said...

Ledsen att jag postar utanför ämnet, men det här asgarvet kan jag inte låta undvara er:

http://www.climateaudit.org/?p=1479

Storbrittaniens meteorologiska myndighet som producerar bl a HadCRUT3 datan över temperaturtrenden vill inte lämna ut uppgifterna om hur de beredit uppgifterna (vilket de är skyldiga till och hur som helst rimligen själva skulle vilja om de inte har något att dölja). De vill inte ens lämna ut vilka stationer de använt data från, med hänvisning till att de "inte har en lista på /enbart/ de stationer de använder".

Man får förmoda att de inför varje månadsuppdatering sitter och gör det svåra arbetet med att sortera ut vilka stationer som har heltäckande dataserier, inte är påverkade av förändringar i eller kring stationerna, viktar de geografiskt och tar in dessa i sina statistiska modeller. För att sedan omedelbart slänga listan och göra en ny nästa månad...

Klimatforskningen som den ser ut i Never Never Land, och på Tellus år 2007 efter kristus.

 
At 21 april, 2007 01:14, Blogger Per Welander said...

Otroligt men vi glömmer inte Manns vägran att lämna ut data. Här är en länk till data HadCRUT3 där man tydligen haft en bug som nu ska vara rättad.

Undrar varför klimatforskningen inte har samma krav på sig som medicinforskning? Enligt vissa alarmister ska ju jorden gå under och vi ska lägga ut biljoner pengar på overksamt Kyotoprotokoll. Detta baserad på tvivelaktiga hypoteser och åtminstone bitvis oseriös forskning.

 
At 21 april, 2007 14:51, Blogger Den siste mohikanen said...

Det börjar bli lite för många sådana här vetenskapliga förfuskningar. En forskare som trixar och döljer må vara hänt men när flera av de ledande ertappas med brallorna nere börjar jag tycka att det tyder på en mer långtgående röta.

Forskningen måste befrias från politiskt inflytande.
Det måste bli lättare att få finansiering till att försöka falsifiera andras resultat.
Peer-reviewed borde innebära vad det säger: att någon oberoende gått igenom forskningen, inklusive haft tillgång till källdata (och då helst också haft tid att kontrollera om metoderna för databehandling varit riktiga).
Politiska monopol på viktiga data måste brytas där så är möjligt med hänsyn till nationell säkerhet och personlig integritet. Att majoriteten av alla klimatdata hanteras av myndigheter och helägda statliga bolag känns inte så roligt när man får se mörkningar som den från Metoffice.

 

Skicka en kommentar

<< Home