söndag, april 1

IPCC hotade stänga av kritisk granskare

I processen med att ta fram IPCC:s rapporter finns många granskare med. Men vad händer om man tar sin granskande roll på allvar? Steve McIntyre vet, när han försökte granska en rapport seriöst blev han hotad med att bli avstängd.

Här är slutet på IPCC:s svar:
"...Finally, we must insist that from now on you honor all conditions of access to unpublished, and therefore confidential, material made available for the IPCC review process. The IPCC rules for reviewing draft reports have served the scientific and policy communities well for numerous past international assessment rounds. If there is further evidence that you can not accept them, or if your intent is to use your access to the review process to challenge them, then we will not be able to continue to treat you as an expert reviewer for the IPCC.

Sincerely,
Susan Solomon"


Steve försökte bara göra sin plikt som granskare. Han hittade två opublicerade rapporter som citerades i IPCC:s kommande rapport 2007. Eftersom de var opublicerade bad Steve då IPCC att få se källdata till dessa. Steve räknade med att få vara anonym som granskare och att IPCC skulle be författarna lämna ut data. IPCC vägrade, hänvisade så småningom till författarna själva som också vägrade att lämna ut data. I alla turer hänvisade en av författarna också till Journal of Geophysical Research (JGR) för att få källdata. Steve kontaktade också JGR men även de vägrade lämna ut data. Hela denna historia med alla e-mail finns här.

Att granska källdata är en av de viktigaste uppgifterna inom klimatforskning. Ofta har det visat att stora fel finns här. Ingen har väl glömt falsariet "hockeyklubban" i IPCC:s förra rapport från 2001. Den har nu tagits bort i nya rapporten. Många undrade hur en så stor miss kunde göras när "flera tusen" var med och granskade. Svaret är att någon seriös oberoende granskning genomförs inte eller försvåras av IPCC.

I IPCC:s mail:
"...The term “materials referenced” used in our rules is unambiguously defined by the list of such “references” given at the end of each chapter. The term does not extend beyond those cited references to such material as datasets, computer codes, or other sources of information that those papers may themselves cite or use. As has already been detailed for you by Dr. Manning, the IPCC does not and cannot provide datasets associated with each of the papers cited in the review, whether published or unpublished...."

Steve konstaterade att hans synpunkter vid granskningen inte beaktades och han ändå troligen anses höra till de "2500 vetenskapsmännen som ligger bakom IPCC:s rapport".

IPCC bedriver ingen egen forskning. Vad IPCC gör är att selektivt välja ut den forskning och de rapporter som ligger till underlag för sina egna rapporter. Vilket material som väljs ut är en högst subjektiv fråga. Någon djup vetenskaplig granskning görs sen inte utan mer en redaktionell samt konsistensgranskning. Förvisso görs detta av forskare men det handlar mest att sätta sin stämpel på det. Försöker man granska på allvar och är kritisk tar det stopp. När man undersökte hur den s.k. hockeyklubban (TAR 2001) granskades fann man att granskarna tillhörde samma krets som författaren Mann, se här. Någon sant oberoende granskning förekom inte.

Andra bloggar om: , intressant.se

5 Comments:

At 03 april, 2007 21:42, Anonymous Anonym said...

Med det upplägg som IPCC har är det inte konstigt att det blir så här. Bert Bolin som ordförande de första 10 åren ledde ju in dem på sitt "huvudspår" vilket sedan måste vara svårt all lämna av prestigeskäl. Historierna med den ändrade rapporten 1995 och Manns "hockeyklubba" visar att växthusteorin är extremt viktig för dem och kommer då en granskare och hotar "konsensus" genom att sköta sitt jobb , kan det förstås inte accepteras. IPCC kan inte jobba åt två håll samtidigt. Men det är deras problem. Har de kört in sig i växthusspåret blir det ju svårt att ta sig ur. De borde ha antagit en mer neutral hållning från början och garderat sig för förändringar och kollat på alternativ utan prestige så hade det inte varit något problem. Nu blir deras forskargrupp en skyddad verkstad för de egna trogna forskarna som levererar "rätt" forskningsresultat, eller inte klagar när IPCC omtolkar dem.
Jag uppfattar IPCC som en högsta instans som levererar rekommendationer till medlemsländernas regeringar och skickar ut larmrapporter till massmedia. Men vem kollar IPCC? Finns det någon grupp eller myndighet som granskar att de sköter sitt jobb som avsett, eller har de obegränsad frihet och förtroende eftersom de består av representanter från medlemsländerna?

Inge

 
At 04 april, 2007 21:45, Anonymous Anonym said...

Per, det funkar inte för mig att kommentera, har du ändrat något på bloggen eller skall jag söka i min egen dator? mvh Den siste mohikanen

IPCCs senaste SPM skrevs av 21 forskare. De har attackerats för ensidighet och skrivit ett gemensamt svar i newscientist (http://www.newscientist.com/
article/mg19325960.
900-climate-with-care.html)
Häpnadsväckande nog medger de att de själva har full kontroll över vilka forskningsresultat de sorterar bort och väljer att inte visa för beslutsfattarna. Ännu mer häpnadsväckande är att de anser att det är en FÖRDEL att samma människor skriver sammanfattningarna som beredit de underliggande kapitlen. Denna brist på verifiering och kontroll presenteras som en fördel, tillsammans med att de ensidigt beslutar om vilka forskningsperspektiv som inte skall redovisas.

Så vilka är då de 21 forskarna vars konsensus trumpetas över världen? Jag har gått igenom listan. Alla har tidigare arbetat med modeller (GCMs) i en eller annan form. Följande forskningsinriktningar lyser med sin frånvaro (vad jag kan se på en ytlig genomgång):
oceanografer
paleohistoriker
rymdfysiker
albedo/regionalklimatforskare
statistiker

Hela IPCC är riggat för ett enda perspektiv tycks det.

 
At 04 april, 2007 22:19, Blogger Per Welander said...

mohikanen: jag har inte ändrat något så det ligger nog hos din dator. Blogger är lite skum och använder https-protokollet då man har egen signatur. Det i sin tur upptäcks via cookies. Ibland blockeras det av webläsaren.

Prova att rensa cookies och kolla säkerhetsinställningar på din webläsare så de inte är för högt ställda.

 
At 11 maj, 2007 14:09, Anonymous Anonym said...

Per Welander,
Appropå IPCC hotade stänga av ...
Du stänger ju också av dem som inte tycker som Du och som har intelligenta men för Dig obehagliga förklaringar som inte stämmer med de etablerade trosföreställningarna inom termodynamiken och den moderna fysiken.
Ingvar Åstrand
www.theuniphysics.info

 
At 11 maj, 2007 15:02, Blogger Per Welander said...

Ingvar Åstrand sa: Du stänger ju också av dem som inte tycker som Du och.. Har du belägg för ditt påstående? Vem har blivit avstängd? Ingen.

Jag har bett en person att hålla sig härifrån efter spamming och några kommentarer av hundratals har blivit borttagna.

Sen tycker jag du är ute och cyklar ordentligt. Om IPCC stänger av forskare är det inte alls samma sak som att alla inte har fritt tillträde till en blogg. Har du fritt tillträde till att skriva i dagstidningar?

 

Skicka en kommentar

<< Home