söndag, april 15

Intressant klimatartikel av Lindzen i Newsweek

Richard Lindzen publicerar i Newsweek en mycket klarsynt artilkel [länk]. Lindzen är professor vid MIT - en av de absolut bäst ansedda högskolorna i världen. Artikeln heter "Why so gloomy" eller "Varför så dyster?" Här följer en något förkortad fri översättning.

Att döma av media de senaste månaderna är debatten om global uppvärming över. Det har varit en nettouppvärmning på jorden de senaste 150 åren och våra växthusgasutsläpp har påverket i någon grad. Både dessa påståenden är nästan säkert riktiga. Men vad betyder det? Nyligen har många människor sagt att jorden står inför en kris som kräver omdelbara åtgärder. Detta uttalande har inget att göra med vetenskap. Det finns inget övertygande argument att uppvärmningstrenden vi har sett kommer att leda till en katastrof. Vad de flesta kommentatorer - och många forskare - missar är det enda vi säkert kan säga om klimatet är att det ändras. Jorden uppvärms eller avkys alltid med några tiondels grader per år, perioder med konstant temperatur är sällsynta. Om vi tittar tillbaka på jordens klimathistoria är det uppenbart att det inte finns något som en optimal temperatur - ett klimat där allt är rätt. Det nuvarnade larmet baseras på det falska antagandet att vi inte bara lever i en perfekt värld, utan också våra uppvärmningsprognoser för år 2040 är något mer tillförlitliga än meteorologens prognos för nästa vecka.

Ett varmare klimat kan visa sig vara mer välgörande än det vi har nu. Mycket av larmen om klimatförändring baseras på okunnighet om vad som är normalt väder och klimat. Det finns inga bevis till exempel att extrema väderhändelser ökar på något systematiskt sätt enligt forskare vid US. National Hurricane Center, the World Meteorological Organization och IPCC (som släppte sin andre del av årets rapport tidigare denna månad). I själva verket är de meteorologiska teorierna giltiga så att, förutom i tropikerna, kommer vädret i ett varmare klimat vara mindra variabelt, vilket kan vara en bra sak.

I många andra avseenden har sjukdomseffekterna av uppvärmningen överdrivits. Havsytan, till exempel, har höjts sen slutet av förra istiden. Om man tittar på de senaste seklerna och ignorerar korttidsfluktationer, har havsytans höjning varit ralativt konstant (mindre än ett par millimeter per år).... Sammantaget är risken för havsytans höjning från global uppvärmning mindre vid nästan alla platser är de från andra orsaker, såsom tektroniska rörelser av jordytan.

Många av de mest alarmerande studierna baseras på långtidsprognoser som använder otillförlitliga klimatmodeller, liknande de som inte säkert kan förspå vädret en vecka från nu.....

I själva verket är en av de förbisedda mysterierna varför temperaturen inte redan är högre. Olika modeller förespår att en fördubbling av CO2 ska höja globala medeltemperaturen med så lite som 1,5 grader eller så mycket som 4,5 grader. Det viktiga med fördubblingen av CO2 (eller någon annan växthusgas) är att dess påverkan - dess bidrag till uppvärmning. Men medeltemperaturen ökade bara omkring 0,6 grader sen början av den industriella eran, och den har inte ökat likformigt - uppvärming har ägt rum under perioderna 1919 - 1940 och från 1976 - 1998 med avkylning däremellan. De som modellerar klimatet antar att uppvärmingen måste vara växthusgaser, de har ingen annan förklaring. Det är ett dåligt substitut för bevis och simuleringar ger knappast förklaringar.
För tio år sedan kunde de som gör modeller av klimatet inte ta med uppvärmningen som ägde rum mellan 1050 och 1300. De försökte utesluta den värmeperioden från observationsposterna - ett försök som nu är allmänt råkat i vanrykte.

Finns det någon mening med att låtsas att CO2 ökningar blir katastrofala? Eller kan de bli modesta eller välgörande? Indien har uppvärmts under den andra halvan av 1900-talet och dess produktion från jordbruket har ökat stort. Sjukdomar som malaria är inte så mycket beroende på temperatur såsom på publika hälsovårdens inriktning (såsom att eliminera DTT). Att utsätta oss för kyla har allmänts befinnits vara mer farligt och mindre komfortabelt.

Mer, årgärder som hittills har genomförts för att reducera utsläppen har redan haft negativa konsekvenser utan att öka vår förmåga att anpassa oss till klimatförändringar.... De förslagna lösningarna har mer potential att ge katastrofer än de möjliga problemen. Den senaste slutsatsen av klimatforskaren Roger Revelle - Al Gores förmodade mentor - är värd att fundera över: bevisen för globala uppvärmningen berättigar så långt inte till några åtgärder om det inte är ursäktas med grunder som inte har med klimatet att göra.
-------------------------------------------------
Min kommentar. Det är en myt att vi skulle må så dåligt av lite varmare klimat. Tittar vi historiskt när det varit varmare än idag har civilisationerna gått framåt. Det finns en rörelse att folk vill flytta från kallare till varmare klimat, se svenskar till Spanien, amerikaner till Arizona och Florida.

En annan myt är att det dör många fler människor av värmeböljor än av kyla. Det är precis tvärom vilket finns flera artiklar om, d.v.s riktigt kallt väder dödar många.

Lindzen tar också upp klimatmodellernas otillförlitlighet. De använder sig av samma principer som meteorologerna använder som inte klarar att spå vädret för nästa vecka. Hur ska dessa modeller då klara att spå klimatet om hundra år?

Andra bloggar om: , intressant.se

9 Comments:

At 15 april, 2007 21:32, Anonymous Anonym said...

I helgen hade jag det tvivelaktiga nöjet att se Al Gores film.
Han betedde sig som en tvättäkta predikant som hotade med Gehenna.
Usch!!!
Det strömmade förbi diverse kurvor, stigande på slutet så jag antar de egentligen visade Manns "berömda" kurva.
Det var välgörande att se "Global Swndle" efteråt.
Så kände jag.
Lindzen verkar bli citerad lite oftare nu, det är bra.

Inge

Inge

 
At 16 april, 2007 04:55, Anonymous Anonym said...

Man får lite mer förståelse för Al Gore's engagemang i klimatfrågan om man läser t ex den här sidan:
http://www.riehlworldview.com/carnivorous_conservative/2007/03/al_gores_inconv.html

 
At 16 april, 2007 12:07, Anonymous Anonym said...

Lindzen har direkt fel när han säger "At present, the greenhouse forcing is already about three-quarters of what one would get from a doubling of CO2" i intervjun. Forcing från koldioxid är logaritmisk. Således är andelen ökning
ln(380/280)/ln(560/280)=44%, dvs ganska långt ifrån tre fjärdedelar. Den förindustrilla koldioxidkoncentrationen var 280 ppm (parts per million), den nuvarade är 380 ppm och 560 är 280*2.
Antingen har Lindzen, sina fina titlar till trots, tappat fömågan att göra enkla uträkningar eller så bluffar han.

 
At 16 april, 2007 13:17, Blogger Den siste mohikanen said...

Fasiken,

han tar med alla antropogena växthusgaser i jämförelsen. Dvs summerar koldioxid, metan osv och jämför det med en dubbling av koldioxid.

Lindzen "At present, the greenhouse forcing is already about three-quarters of what one would get from a doubling of CO2."

Alla mänskligt hittills utsläppta växthusgaser motsvarar alltså enligt Lindzen tre fjärdedelar av en dubbling av koldioxid (vilket verkar troligt).

Det är bra att du påpekade det för jag tror det är fler än du som läst det stycket så....

mvh

 
At 16 april, 2007 14:01, Anonymous Anonym said...

OK, jag får stå med dumstruten en stund och kanske försöka läsa noga vad som sägs.
Men, om man tar med alla växthusgaser blir andelen 61% (IPPC SPM:en), och om alla forcings tas med blir det 42% av en fördubbling av CO2. (Jag har antagit 3.8 W/m2 för förbubbling av CO2).
Så både Lindzen och jag kan alltså ha fel.

 
At 17 april, 2007 10:33, Blogger Den siste mohikanen said...

Fasiken, kan du ge en länk till de siffror du använt. Själv tittade jag på http://arch.rivm.nl/env/int/ipcc/pages_media/SROC-final/graphics/large/Slide4.jpg och där får jag bidraget till ca 2,7W. Räknat på 3,6W för en dubbling av koldioxid blir det 75%. (Det finns andra som använder 3,7 eller 3,8W per dubbling, och jag har aldrig brytt mig om att kontrollera vilken beräkning som är mest rätt. Det kan alltså bli 71% också, förutsatt att källan är rätt i mitt fall.)

Alla forcings inkluderar tyvärr aerosoler som vi inte kan ange närmare. Det värde som IPCC angett för aerosoler är framräknat baklänges, som differensen mellan noterad uppvärmning och modellerna utan aerosoler. Det blir därför ett cirkelresonemang att ta med aerosoler i en bedömning av klimatkänsligheten. (Vilket ju tyvärr gör hela övningen aningens meningslös.)

 
At 17 april, 2007 14:13, Anonymous Anonym said...

Jo, källan för växthusgasernas forcings är senaste IPCC SPM (http://www.ipcc.ch/SPM2feb07.pdf).
Och jag räknade dessutom fel (vet inte vad det är med mig?). Nu, om detta är rätt, får jag 2.64/3.8=69%. Anledningen till att jag använder 3,8 är att det ligger mitt i intervallet 3.5-4.1, om det är det mest troliga värdet vet jag inte). Slutsatsen är väl att Lindzen inte var helt ute och cyklade i detta fall.
Däremot ser jag inte varför man bara ska ha med (de långlivade) växthusgaserna. Det finns direkta mätningar och uppskattningar via modeller som inte innefattar cirkelresonemang av aerosolernas inverkan(googla på "aerosol radiative forcing"). Om alla antropogena forcings tas med fås som sagt 1.6/3.8=42%.

 
At 18 april, 2007 22:24, Blogger Den siste mohikanen said...

fasiken,

tack för länken.

Om vi jämför temperaturstegringen sedan industrialisering tog ordentlig fart efter kriget så har temperaturen stigit ca 0,3°C från toppåret 1942 och ca 0,5°C från minimat därimellan.

För en dubbling av koldioxidnivån förväntar vi oss med samma respons som hittintills att gensvaret blir mellan 0,3/0,75=0,4°C upp till 0,5/0,42=1,19°C.

Om det idag funnes en kraftig obalans i värmestrålningsutbytet kunde en dubbling av koldioxidnivån ge ändå större temperaturökningar än 1,19°C. IPCC anger i SPM att obalansen är 1,6W per kvadratmeter under 2005. Vilket är mycket och skulle indikera en hög klimatkänslighet om det vore sant. Problemet är att det inte är sant.

I rapporten, Lyman, J. M., J. K. Willis, and G. C. Johnson (2006), Recent cooling of the upper ocean, Geophys. Res. Lett., 33, L18604, doi:10.1029/2006GL027033, presenteras data från mätningar av temperaturen på olika nivåer i världshaven. Sett över de senaste 13 åren över vilka det finns data så blir obalansen 0,3-0,4W per kvadratmeter och för de fem senaste åren så blir obalansen nära noll. IPCCs värde är alltså antingen en felskrivning eller baserat på modeller istället för mätningar.

Det här betyder med god sannolikhet att 1,19°C är det HÖGSTA värdet vi kan vänta oss av en dubbling av koldioxidnivån.

 
At 18 april, 2007 22:43, Blogger Den siste mohikanen said...

Jag glömde säga att Lymans et als rapport har uppdaterats och deras uppdatering är vad jag använde.

Uppdateringen: “Correction to ‘Recent Cooling of the Upper Ocean’” by Josh K. Willis, John M. Lyman, Gregory C. Johnson and John Gilson

 

Skicka en kommentar

<< Home