måndag, april 30

Läs denna TV-krönika om klimatförändringen

Jag lovar, man kan under en vanlig middagsbjudning, mitt under desserten, bli utsläpad på gården och arkebuserad, om man så mycket som knystar en avvikande uppfattning i ämnet. Johan Cronemans (DN) TV-krönika om klimatförändringen är riktigt underhållande och bra.

Vidare: Den låsta, närmast stängda, diskussionen känns lika oroande som larmen om global uppvärmning. Vi kan ju faktiskt bara korrekt värdera uppgifter som balanseras, vägs, mäts, och blir belysta från många håll samtidigt. Jag har inte sett ett enda tv-program som släppt fram alla dessa röster, penetrerat all forskning, vänt på så många stenar som bara möjligt. Har ni?

Sen har Johan Croneman missat att filmen Global Swindle sänts av TV4. Men på dålig sändningstid och naturligtvis tystade tidningar och TV ner det hela. Debatten TV4 hade innan programmet sändes var ingen höjdare. Johan Hakelius var bra men politiskt korrekte Ekdal dominerade.

Läs också denna krönika av Hakelius [länk]. Några citat.

"Debatten om klimatförändringen har nämligen slutat vara debatt och blivit kampanj och propaganda istället. Det räcker med att slå upp tidningen, eller sätta på tv:n, för att se det. Varje isbjörn på ett isflak, varje storm, varje översvämning, varje avvikelse från medeltemperaturen - uppåt eller nedåt - beskrivs som ett tecken på att katastrofen snart är här."

Något hos människan gör henne benägen att tro, nästan längta, efter katastrofen. Kanske är skälet att katastrofen kan ge en känsla av samhörighet med andra, att katastrofen skänker en slags större mening till livet och tar oss förbi vardagens plottrigheter, på samma sätt som religionen en gång gjorde och fortfarande gör, på många håll i världen.

Oj vilka kloka ord! Det finns i alla fall enstaka journalister som reagerar mot klimatpropagandan. Frågan är om de blir utsläpade på gården och arkebuserade.

söndag, april 29

Utmaning - slå vad om globala uppvärmningen

Nu får alarmisterna chansen att bli tjäna pengar på sin tro och visa att de tror på vad de säger. Enligt IPCC kommer temperaturen att öka 2 - 4.5 grader under 2000-talet. Det är mycket osannolikt att temperaturhöjning blir under 1.5 grader säger IPCC. IPCC:s A1F1 scenario säger 2.4 - 6.4 graders höjning.

Jag utmanar er att slå vad hur mycket jordens medeltemperatur kommer att öka. Vadet baseras på referensår 2007 och 5, 10, 15 och 20 år därefter. För globala medeltemperaturen används 5-års medelvärde, se här. Det är alltså NASA GISS som används och det är en kombination av landstationer och satellit över oceanerna. Hela vadet består av fyra oberoende delvad där insatserna är 1000, 2000, 3000 och 4000 kronor för åren 2012, 2017, 2022, 2027. Anledning till den ökade insatsen är att säkerheten vem som har rätt ökar med åren. År 2012 är osäkerheten större och insatsen därför lägre. Total insats är 10000 kronor.

Som referensvärde används 0.15 graders ökning per decennium. En avvikelse +- 0.02 leder till oavgjort. Alltså blir det under 0.13 graders global temperaturökning 2017 jämfört med 2007 vinner jag, över 0.17 grader så vinner min motpart. Blir det 0.13 - 0.17 graders ökning så blir det oavgjort. För tiden 2027 gäller det dubbla värdet 0.30 +- 0.02.

För att sammanfatta. 2007 är basår och 5-års centrerade globala temperaturmedelvärden används. Vi räknar på avvikelserna mot medelvärdet år 2007.

år 2012 - 1000 kr
T < 0.06 graders ökning => jag vinner
0.06 <= T <= 0.10 => oavgjort
T > 0.10 => jag förlorar

år 2017 - 2000 kr
T < 0.13 graders ökning => jag vinner
0.13 <= T <= 0.17 => oavgjort
T > 0.17 => jag förlorar

år 2022 - 3000 kr
T < 0.21 grader => jag vinner
0.21 <= T <= 0.25 => oavgjort
T > 0.25 grader => jag förlorar

år 2027 - 4000 kr
T < 0.28 grader => jag vinner
0.28 <= T <= 0.32 => oavgjort
T > 0.32 => jag förlorar

Vadet är endast öppet för privatpersoner och ett skriftligt avtal skrivs. Exakt avtalstext redovisas inte här, det blir för tungt med all text. Jag förbehåller mig rätten att välja hur många/vilka som jag slår vad med. Vadet eller vaden kommer att öppet att redovisas med namn på denna blogg. Den som vill anta vadet ska vara beredd att skylta med sitt riktiga namn + ort. Jag vill ha det så för att undvika att bli beskylld för att fejka vadet. Återstår att hitta en "neutral" domare - förslag emottages i kommentarerna eller per mail. Det är inte meningen att vi ska hamna i domstol om tolkningen utan vid tveksamheter ska domaren få avgöra.

För år referensår 2007 är 2(5) värden kända. Först 2010 vet vi vad 2007-värdet är då det baseras på globala medeltemperaturen åren 2005-2009. Vad 1 (2012) blir inte avgjort förrän 2015 då 2012 års värde baseras på åren 2010-2014.

Den som vill anta vadet kan maila mig och lämna en intresseanmälan på per@moderna-myter.se. Därefter mailar jag tillbaka förslag på avtalstext. Endast namnet på den (de) som avtal skrivs med kommer att publiceras.

Nu återstår att se om det finns någon som vågar. Men med tanke på att alarmisternas prat om att "debatten är avslutad" borde det finnas många kandidater.

Andra bloggar om: , intressant.se

Klimatgalenskaperna slår alla rekord

I täckmanteln av globala uppvärmningen diskuteras nu de mest galna förslagen för att styra klimatet på jorden [länk]. Alarmistiska forskare i USA är missnöjda med politikerna och har på ett möte diskuterat mer "radikala åtgärder". Militären är också iblandad då de ser möjligheter till krigföring genom att påverka klimatet negativt för fienden.

T.ex. har fysikern Lowell Wood en idé om att utöka isen i Arktis. Detta ska ske genom kontinuerligt bombardera stratosfären i Arktis med högreflekterade aerosoler. Tanken är att dessa reflekterar solljuset och isen växer. Miljoner ton behövs så en idé är att använda artilleri. Konstant bekjutning behövs.

Astronomen J.Roger Angel vill placera ut speglar i rymden som ska reflektera solljuset. Gregory Benford har en skrämmande idé att smutsa ner atmosfären med giftiga ämnen så att solljuset hindras nå jordytan.

Men vad som är bra för ett land kan vara dåligt för ett annat. Tänk om USA förverkligar (och lyckas) öka isen vid Arktis. Norra halvklotet kyls ner ett par grader. Klimatet i södra USA blir angenämare men i Ryssland och Skandinavien blir det sämre. Ryssarna svarar med åtgärder som höjer temperaturen. Klimatkriget är igång.

En sak vet vi. Galna forskare finns det gott om. När man inte ens kan spå vädret två dagar framåt ska man låta bli att experimentera med klimatåtgärder vars konsekvenser ingen kan överblicka. Klimatet mår bra idag - låt det vara så.

Debatten och hysterin om den minimala klimatförändring som ägt rum (0.6 grader/hundra år) är långt värre än effekterna av klimatförändringen. Fortfarande flyttar många till ett varmare klimat, exempelvis Spanien eller Florida. De kan då höja sin utetemperatur med tio grader. När temperaturen på jorden stiger med 0.006 (sex tusendels) grader per år i snitt går media och numera politiker i spinn och påstår att undergången nära. Visserligen påstår man att det kan öka ännu mer men vi har inte sett det ännu. Suck!

Tipstack: Peter

tisdag, april 24

På torsdag sänds filmen Global Warming Swindle i TV4

Torsdag 26:e april kl. 23:35 sänder TV4 filmen "The Great Global Warming Swindle" i TV4 [länk].

Jag tycker översättningen av filmtiteln är dålig och fel "Klimatförändringarna - en bluff?". Även skeptikerna anser att det pågår en klimatförändring och originaltiteln hade inget frågetecken. Men vi får väl inte vara sura nu utan glädjas att den överhuvudtaget sänds och dessutom i huvudkanalen. Kvällsöppet alldeles före ska också handla om klimatet. Filmen ska där tydligen recenseras i förskott.

Imponerande klimatsammanfattning av 15-årig tjej

Läs gärna detta arbete om klimatet som är gjort av Kristen Byrnes - en 15-årig tjej [länk]. Hon tar upp de flesta av klimatfrågorna och sammanfattar. Hon tar dessutom upp frågan huruvida atombombstesterna kan ha påverkat klimatet under 1900-talet. Vi hade som bekant en avkylning av jorden under en period då.

måndag, april 23

Uppmätta data om metan motsäger FN:s klimatpanel

Nya resultat från forskare visar att metankoncentrationen har slutat att öka på jorden. Detta är i motsats till de flesta av FN:s klimatpanels (IPCC:s) hypoteser. Resultaten från forskarnas rapport baseras inte på teorier utan på uppmätta värden.

Metan (CH4) är en växthusgas som har 23 gånger kraftigare "växthuseffekt" än koldioxid. Metan är en luktfri gas och bildas bl.a. av kor. En enda ko släpper ut cirka 130 kg metan per år. Alarmister, bl.a. Al Gore, hävdar att metan kan få oss över "kanten" med katastrofala effekter. T.ex. säger Al Gore: "a recent study published by the University of Alaska-Fairbanks indicates that methane is leaking from the Siberian permafrost at five times the predicted levels," ... "methane is 23 times as potent a greenhouse gas as carbon dioxide." .... "there are billions of tons underneath the permafrost."

Här kan du se hur IPCC tror att metanhalten kommer att öka det närmaste seklet (källa IPCC TAR, The Scientific Basis). Men hur ser verkligheten ut?

Oregon Graduate Institue har genomfört en projekt där man mätt den verkliga metankoncentration på sex olika platser på jorden [länk]. Forskarna heter Khalil, Butenhoff och Rasmussen och studien "Atmospheric Methan: Trends and Cycles of Sources and Sinks". Studien finns publicerad 2007 i Environmental Science & Technology. Platserna ligger spridda från Alaska till Sydpolen på olika latituder. Forskarna har sedan beräknat ett medelvärde. Tidsperiod är 1980 - 2004. Vad forskarna fann var att metanhalten visserligen ökat men trenden är att ökningen minskar och har nu i stort sett upphört. Forskarna konstaterar också: “it is questionable whether human activities can cause methane concentrations to increase greatly in the future.” Rakt emot Al Gore och IPCC.

Enligt CO2Science finns nu möjligenheten att metanhalten börjar minska och balanserar ut CO2-ökningen. Vi skulle då få det angenäma förhållandet att växtligheten frodas utan någon växthuspåverkan.
--------------------------------------------------------------------------
Här kommer en kopia av en kommentar från en av Moderna Myters läsare (den siste mohikanen) som jag tycker är värd att publiceras:

Vi börjar få ganska många belägg för att IPCCs hypotes är fel.

1) Temperaturfördelningen vertikalt stämmer inte med modellernas förutsägelser. För en tydlig visuell bild, se här.

2) Temperaturökningarnas fördelning över ytan stämmer dåligt med modellernas förutsägelser

3) Det historiska sambandet mellan koldioxid och temperatur saknar kausalitet och korrelation mellan koldioxid som påverkare och temperaturen som påverkad. Omvänd korrelation finns dock.

4) Förståelsen av hur landyteförändringar kan påverka såväl lokalt, regionalt som globalt klimat har ökat de senaste åren (framför allt processerna avdunstning och nederbörd). Koldioxidutsläpp kan samtidigt inte förklara de klimatförändringar som nu landyteförändringar redan förklarar.

5) Insikten om att det finns en möjlig och trolig mekanism för klimatpåverkan från kosmisk strålning skjuter sönder IPCCs modeller som förutsätter att en sådan möjlighet inte finns.

6) Paleohistoriska studier visar att temperaturskillnaderna var betydligt större tidigare jämfört med de relativt små förändringar vi sett hittintills. Vi började våra temperaturmätningar vid vad som troligen var den lägsta temperaturen på 10000 år.

7) Varningar om accelererande havsnivåhöjningar och fler extrema väderrelaterade katastrofer har visat sig vara kraftigt överdrivna.

8) IPCCs organisation har gång på gång avslöjats som en politisk propagandamiljö. Dess konsensus består av de 21 forskarna som skriver SPM, ingen av de ca 2500 andra som på ett eller annat sätt bidragit till processen tillfrågas om de tycker att slutresultatet motsvarar forskningsläget. Dessa 21 forskare är utsedda i en politisk process.


Till denna lista kan vi nu också lägga metanhalten.

Tipstack också till flera läsare som mailat mig om artikeln. Även om jag inte missat den är det viktigt att veta vad läsarna tycker är intressant.

Återigen finns anledning att upprepa att medias felaktiga rapportering om klimatfrågan och struntpratet om forskarnas konsensus i klimatfrågan är en del av det största vetenskapliga bedrägeriet i historien.

Andra bloggar om: , intressant.se

lördag, april 21

Ny forskarrapport om orkaner motsäger IPCC:s varningar

Hur många gånger har du inte fått höra att orkanen Katrina beror på globala uppvärmningen, att vi kan vänta oss fler och värre orkaner i framtiden samt värre oväder? Detta säger ju IPCC:s modeller och rapporter. Nu har det kommit en rapport som till del vederlägger detta [länk].

Forskarna Gabriel Vecchi - GDFL och Brian Soden - University of Miami har undersökt hur antropogen global uppvärmning kan, åtminstone enligt klimatmodellerna, ändra tropiska Atlantens miljö och därmed statistiken för tropiska cykloner. Debatten pågår om vad den ökade orkanfrekvensen sen 1970 beror på och hur framtiden ser ut.

Vad forskarna gjorde var att ta delresultat från klimatmodellerna och hur det skulle påverka orkanbildningen. Vad de titta på var vertikal vindskjuvning (eng. wind shear - skillnad i vindriktning och/eller hastighet mellan två punkter i atmosfären) och tre andra parametrar. Men det var vindskjuvningen man koncentrerade sig på.

Vad forskarna fann var att att klimatmodellerna från IPCC nästan enhälligt förespådde att det skulle bli en stadig ökning av vertikal vindskjuvning under orkansäsongen som är juni - november för tropiska Atlanten. Men det är allmänt känt att vertikal vindskjuvning förhindrar uppkomsten och intensifiering av orkaner. Det som verkar åt andra hållet är högre temperatur på havsytan som ökar sannolikheten för att orkaner bildas. Men vindskjuvning har befunnits vara en starkare faktor än ökande temperatur på havsytan.

Det finns ytterligare en parameter som spelar roll för orkaner nämligen vertikala temperaturgradienten. (Vertikala temperaturgradienten visar hur temperaturen ändras med höjden, t.ex. -1.1 grader/100 meter, min anm). Klimatmodellerna förespår här att övre och mellantroposfären kommer att uppvärmas snabbare än ytan speciellt över tropiska oceaner. Allt detta leder till en stabilare atmosfär då skillnaderna mellan ytan och högre luftlager minskas. (Alla som flugit vet att det är kallt högt uppe och man ser ofta frost på flygplanet, min anm.)

Vad forskarna fann var IPCC:s klimatmodeller inte visar att orkanfrekvensen eller intensiteten skulle öka eller bli så liten ökning att den inte skulle gå att detektera de nämaste decennierna.

Men vad gäller för den faktiska ökning av orkaner vi sett sen 1970? Har de orsakats av ökade antropogena koldioxidutsläpp? Påstår man det måste man först förkasta resultaten från klimatmodellerna. Orkanfrekvensen sen 1970 har ökat mycket mer än modellerna förespår. Faktum är att verkligheten uppför sig på många sätt rakt emot modellerna.

Forskarna håller nu på att studera hur exakt hur atmosfären uppfört sig de senaste 50 åren, se figurer i länkade artikeln. De fann att vertikala vindskillnaden minskat, vertikala stabiliteten också minskat och detta leder till fler orkaner. Det finns ingen anledning att blanda in antropogen uppvärmning när vi ska förklara den senaste ökningen av orkaner.

SAMMANFATTNING
Att påstå att nuvarande orkanförhållanden till stor del beror på antropogena ändringar i tropiska miljön och att den framtida orkanaktiviteten kommer att öka är rakt i motsats till både IPCC:s klimatmodeller och verkliga observationer.
--------------------------------------------
Min kommentar
Vi har haft de osäkra klimatmodellerna uppe till debatt flera gånger på Moderna Myter. Ingen av IPCC:s klimatmodeller har hittills verifierats och allt fler forskningsresultat kommer fram till resultat som tyder på att de till del är felaktiga. Inte så konstigt då verkligheten är mycket svår, för att säga inte möjlig, att simulera. Man använder samma principer som meteorologerna använder sig av för att förespå vädret några dagar framåt. Vi vet hur det brukar gå. Här gäller det inte dagar utan många år man simulerar framåt i tiden. Resultaten från klimatmodellerna kan inte kallas prognoser utan möjligen svaga hypoteser. Satellitmätning har heller inte funnit att temperaturen i högre luftlager ökat som modellerna förespår. Media och delvis också IPCC fortsätter dock att betrakta resultaten från modellerna som sanningar. Allt detta är en del av det största vetenskapliga bedrägeriet i historien.

IPCC:s modeller förespår en större uppvärmning vid polerna än vid ekvatorn vilket leder till en lägre horisontell temperaturgradient och därmed mindre kraftfulla oväder. Stormarna på våra breddgrader drivs huvudsakligen av temperaturskillnader mellan olika luftmassor. Hur man kan få det till att stormarna ska bli kraftigare hos oss har jag inte fått någon förklaring till.

Andra bloggar om: , intressant.se

torsdag, april 19

Kilimanjaro - torka inte temperatur styr avsmältning

En studie av glaciären på Kilimanjaro visar att glaciären kan komma att finnas längre en förespåtts samt att det är i huvudsak nederbörden och inte temperaturen som styr tillväxt och avsmältning [länk].

Kilimanjaro används ofta av media för att illustrera den globala uppvärningens effekter. Men vad forskarna visar är att det är torka som är orsaken till Kilimanjaros tillbakagång inte temperaturökningen. Forskarteamet, som leddes från universitetet i Innsbruck, har placerat ut flera mätstationer som mäter temperatur, lufttryck, solstrålning, fuktighet och vind. Genom att följa dessa mätningar har de fått en förståelse vad som påverkar tillväxt/avsmältning. Resultaten visar att torka orsakar avsmältningen - inte temperaturhöjning. Kilimanjaros glaciär har minskat sin storlek under hela nittonhundratalet. Avsmältningen påbörjades innan koldioxidökningen tog fart på allvar. Det senaste året växte glaciären och detta beroende på kraftiga snöfall. Detta bedöms dock vara tillfälligt.

Nederbörden på toppen är bara 250 mm per år och medeltemperaturen -7 grader. Känsligheten är att en minskning av nederbörden med 20% motsvarar en fyra gånger så stor avsmältning jämfört med en temperaturökning av en grad.

Forskarna konstaterar också att glaciären inte har någon betydelse för omgivningarna, d.v.s. att sommarens avsmältning ska bevattna. En total avsmältning av glaciären motsvarar bara 1 mm eller 1,5 mm i Amboseli National Park.
------------------
Min kommentar: Det är det första seriösa studie jag läst om orsakerna till Kilimanjaroglaciärens avsmältning. Den baseras på verkliga mätningar och inte bara modeller/hypoteser. Att ta avsmältningen som bevis på antropogen global uppvärmning är inte hållbart. Avsmältningen har pågått under mer än 100 år. Det lokala klimatet har ändrats i östra Afrika med ett numera torrare klimat. Varför klimatet är torrare är en öppen fråga och mer forskning behövs för att förstå detta.

Andra bloggar om: intressant.se

onsdag, april 18

Tävling: Vilket av dessa hus ägs av en miljömupp?

Här är en gissningtävling om vilket hus som ägs av en miljömupp. Svaret finns på Internet och svaret om vem som äger respektive hus kommer att offentliggöras om någon dag. För att inte förstöra tävlingen kommer jag att fördröja eventuella rätta svar om ägare. UPPDATERING: Inga svar publiceras utan bara vinnarens (vinnarnas) i morgon kväll. Svaren ger för många ledtrådar när de är fel men ändå delvis rätta. Anonyma svar räknas ej om de inte är underskrivna med signatur.
-------------------------------------------------
UPPDATERING - VINNARE: Rätt svar ska vara: hus A - Al Gore, hus B - President Bush (hans privata hus)

Vinnare blev Jonas N och den siste mohikanen, grattis! Mer info på kommentarerna.
-------------------------------------------------
Hus A.
20 rums herrgårdsbyggnad + åtta badrum. Uppvärmd av gas. Dessutom en uppvärmd pool och poolhus samt ett gästhus, alla uppvärmda av naturgas. Under en enda månad konsumerar detta hus mer energi än ett genomsnittshushåll under ett år. Genomsnittsräkningen för elektricitet och gas är över 16000 kronor per månad. Bara gasen, som är ett fossilt bränsle, konsumerar 20 gånger mer energi ett än genomsnittshus. Huset ligger inte i ett kallt klimat utan i ett varmt (i Södern).

HUS B.
Ritad och konstruerad av en arkitektprofessor vid ett ledande universitet, huset innehåller alla "gröna" faciliteter ett hus kan ha. Huset är på bara 370 m2 och har fyra sovrum. På central plats i huset finns geotermiska pumpar som förser huset med bergvärme från rör nedgrävda 100 meter i berget. Vattnet (19 grader C) värmer huset på vintern och kyler det på sommaren. Systemet använder inga fossila bränslen och konsumerar bara 25% energi jämfört med ett konventionellt system. Regnvattnet från taket samlas upp i en stor undervattenstank. Spillvatten fråm diskho, duschar och toaletter går in i reningstankar och sen i en cistern. Det insamlade vattnet går sen ut som bevattning i omgivande natur (regnfattig plats min anm.).

Andra bloggar om: , intressant.se

Miljömärkta avlatsbrev lurar folk två gånger

DN skrev i tisdags på kultursidan om miljömärkta avlatsbrev [länk]. Vetenskapligt har journalisten Andreas Malm rätt, att köpa avlatsbrev och tro att man kompenserar för sina koldioxidutsläpp är en bluff. Avlatsbreven handlar om big business. Vad som förvånar ännu mer är att stora seriösa reseföretag hänger på bluffen. Har de verkligen satt sig in i frågan? Vill de lura folk eller är företagen bara okunniga? Min gissning är att pengarna styr, de tror sig tjäna mer pengar på detta. Men de bidrar också till att förstärka hysterin.

Ett utsläpp är ett utsläpp. Tror man på att ökade koldioxidutsläpp ska leda till katastrof så är det bara att sluta flyga. Nu tror inte jag på det men måste ändå hålla med författaren som avslöjar bluffen. De organisationer som handhar "avlatsbreven" tjänar mycket pengar på detta, t.ex. Climate Care.

Att plantera skog är ingen självklar lösning för att suga upp koldioxid. Det finns t.o.m. en rapport (Proceedings of the National Academy of Sciences) som publicerades nyligen som säger att om vi hugger ner skogen på våra breddgrader så sänker vi globala temperaturen. Alltså inte plantera ny skog. Det gäller försås inte i tropikerna.

Författaren delar säkert inte mina åsikter om att människans koldioxidutsläpp endast kommer att få en marginell effekt på temperaturen. Med avlatsbrev blir folk lurade dubbelt! Först genom osannolika katastrofscenarier, sen genom falska avlatsbrev för att "förhindra" detta. Men artikeln tar upp en frågan om falska avlatsbrev som vi har haft uppe tidigare på Moderna Myter. Där delar jag synpunkterna.

tisdag, april 17

Kan du bli förgiftad av lågenergilampor?

Lågenergilampor innehåller kvicksilver. Om du har sönder en sådan lampa hemma - kan du då bli kvicksilverförgiftad? Läs vad staten Maine, USA ger för råd (källa www.maine.gov). En förkortad översättning:

Vad ska jag göra om jag av olyckshändelse har sönder en lågenergilampa hemma?

Det viktigaste är att aldrig använda dammsugaren. En vanlig dammsugare kommer att sprida kvicksilvret blandat med damm i rummet och dessutom förorena dammsugaren. Vad du ska göra är:

* Ventilera
* Om möjligt sänk temperaturen
* Använd lämplig skyddsutrustning såsom handskar, skyddsglasögon, täckande kläder och en skyddsmask för att förhindra att damm och glas inandas.
* Tag försiktigt bort de större bitarna och placera dem i en säker sluten behållare.
* Som nästa åtgärd, börja samla in de mindre bitarna och damm. Det finns flera sätt att göra detta. Du kan använda en tillgänglig sopborste och sopskyffel, två styva pappersbitar eller en av de många kommersiella avfallsutrustningarna för kvicksilver.
* Lägg allt material i en lufttät plastpåse. Stryk området med den transport eller maskeringstejp. Torka området med en fuktig trasa.
* Lägg allt skräp och material som använts för att städa upp i en säker sluten behållare och märk den "Allmänt avfall - trasig lampa".
--------------------------------------------
Här är historien om vad en mamma råkade ut för sen en lågenergilampa gick sönder i dotterns sovrum [länk].
Hon larmade mydigheterna som senare kom och mätte kvicksiverhalten i rummet. Mätningen gav utslag. Hon fick förslaget att dotterns rum måste saneras för $2000 dollar. Mamman är upprörd då myndigheterna senare tonade ner farorna. Hon tror myndigheterna bluffar och hennes dotter ska ju bo där i elva år till.
-------------------------------
Först vill jag säga att jag är ingen expert på kvicksilverförgiftningar. Det enda jag känner till är att lågenergilampor inte ska kastas med soporna.

I Sverige har det varit totalt tyst i denna fråga. Så frågan är öppen - en trasig lågenergilampa är mycket farlig, lite farlig eller nästan ofarlig?

Själv gillar jag inte lågenergilampor då de ger ett obehagligt ljus. Den extra energi som går åt med vanliga lampor kan jag delvis tillgodogöra mig ändå då de värmer upp min bostad.

Andra bloggar om: intressant.se

Se filmen Green House Conspiracy

Denna film "Green House Conspiracy" är ett måste för de som är intresserade av växthuseffekten [länk]. Filmen är inte ny men "still going strong". Den är något mer vetenskapligt inriktad jämfört med The Great Warming Swindle. Återigen CH4 UK som står bakom. Se den (51 min)!

Andra bloggar om: , intressant.se

måndag, april 16

Norrlands Guld reklamen är genialisk

Även om tunga ämnen berörs här så måste man någon gång vika av från huvudspåret. Den som vill veta mer om klimatet kan sluta läsa här.

Idag såg jag återigen reklamen för Norrlands Guld på TV. Det som slog mig var vilken genialisk reklam det är. Inga lyxbilar, vackra tjejer med korta kjolar och plutande munnar utan bara en vanlig enkel norrländsk miljö. Inget prat men en korvkiosk. Men efter att ha sett reklamen började jag tycka att Norrlands Guld nog är en riktigt god öl (det är den också).

Nu tycker jag att den tjeckiska ölen är ännu godare men ändå - Norrlands Guld verkade bra. Varför påverkas jag? Tror att vi svenskar fortfarande är nära naturen. Det var inte mer än 100 år sen inflyttningen gjordes till städerna på allvar. Det ligger i våra gener att bo i en liten ort nära skogen och vistas i naturen. Även om du bor i centrala Stockholm är det inte mer än en halvtimme till skogar där du måste hålla tungan lite rätt i mun för att inte gå vilse. Svenskar klarar det galant men italienare, tyskar m.fl. skulle tycka det var otäckt. Vilda djur kan ju också dyka upp.

Påminner mig om en vilsen italienare som vi mötte på Kungsleden ett par kilometer från Abisko för några år sedan. Jo, han hade kavaj och fina handsydda läderskor men ingen packning, karta eller kompass. Han frågade om vägen till Abisko. Han hade haft vett att inte avvika från leden, sikten var begränsad och det var under trädgränsen. Han visste inte åt vilket håll han skulle gå. Det regnade ordentligt, 7 grader varmt i juli, snösmältningen fortfarande igång - ingen global uppvärmning det året :-) - det var lerigt och svampigt på stigarna. Det regnar jämt i svenska fjällen när jag är där. Italienaren räddades och ledsagades till Abisko som vi ändå var på väg till. Han fick t.o.m. låna lite torra kläder som förvarades i plastpåsar. Alla som vandrat i fjällen vet att det finns inga vattentäta ryggsäckar.

Trendbrott i media?

Ledaren i dagens Expressen har en artikel där klimatlarmen ifrågasätts om än försiktigt [länk]. Är det ett trendbrott där media sakta ska börja närma sig verkligheten och lämna sagornas värld?

I Expressens webomröstning anser hälften att växthuseffekten är överdriven.

söndag, april 15

Rolig bild av klimatalarmister

USA har haft en ovanligt kall april. Denna bild av demonstranter från Albany, New York är riktigt rolig.Tipstack Staffan.

UPPDATERING: Som kuriosa rapporteras att under veckoslutet 6-8 april slogs 150 nya köldrekord i USA dvs nästan samtidigt som IPCC:s larmrapport kom ut. Källa AccuWeather.com.

Intressant klimatartikel av Lindzen i Newsweek

Richard Lindzen publicerar i Newsweek en mycket klarsynt artilkel [länk]. Lindzen är professor vid MIT - en av de absolut bäst ansedda högskolorna i världen. Artikeln heter "Why so gloomy" eller "Varför så dyster?" Här följer en något förkortad fri översättning.

Att döma av media de senaste månaderna är debatten om global uppvärming över. Det har varit en nettouppvärmning på jorden de senaste 150 åren och våra växthusgasutsläpp har påverket i någon grad. Både dessa påståenden är nästan säkert riktiga. Men vad betyder det? Nyligen har många människor sagt att jorden står inför en kris som kräver omdelbara åtgärder. Detta uttalande har inget att göra med vetenskap. Det finns inget övertygande argument att uppvärmningstrenden vi har sett kommer att leda till en katastrof. Vad de flesta kommentatorer - och många forskare - missar är det enda vi säkert kan säga om klimatet är att det ändras. Jorden uppvärms eller avkys alltid med några tiondels grader per år, perioder med konstant temperatur är sällsynta. Om vi tittar tillbaka på jordens klimathistoria är det uppenbart att det inte finns något som en optimal temperatur - ett klimat där allt är rätt. Det nuvarnade larmet baseras på det falska antagandet att vi inte bara lever i en perfekt värld, utan också våra uppvärmningsprognoser för år 2040 är något mer tillförlitliga än meteorologens prognos för nästa vecka.

Ett varmare klimat kan visa sig vara mer välgörande än det vi har nu. Mycket av larmen om klimatförändring baseras på okunnighet om vad som är normalt väder och klimat. Det finns inga bevis till exempel att extrema väderhändelser ökar på något systematiskt sätt enligt forskare vid US. National Hurricane Center, the World Meteorological Organization och IPCC (som släppte sin andre del av årets rapport tidigare denna månad). I själva verket är de meteorologiska teorierna giltiga så att, förutom i tropikerna, kommer vädret i ett varmare klimat vara mindra variabelt, vilket kan vara en bra sak.

I många andra avseenden har sjukdomseffekterna av uppvärmningen överdrivits. Havsytan, till exempel, har höjts sen slutet av förra istiden. Om man tittar på de senaste seklerna och ignorerar korttidsfluktationer, har havsytans höjning varit ralativt konstant (mindre än ett par millimeter per år).... Sammantaget är risken för havsytans höjning från global uppvärmning mindre vid nästan alla platser är de från andra orsaker, såsom tektroniska rörelser av jordytan.

Många av de mest alarmerande studierna baseras på långtidsprognoser som använder otillförlitliga klimatmodeller, liknande de som inte säkert kan förspå vädret en vecka från nu.....

I själva verket är en av de förbisedda mysterierna varför temperaturen inte redan är högre. Olika modeller förespår att en fördubbling av CO2 ska höja globala medeltemperaturen med så lite som 1,5 grader eller så mycket som 4,5 grader. Det viktiga med fördubblingen av CO2 (eller någon annan växthusgas) är att dess påverkan - dess bidrag till uppvärmning. Men medeltemperaturen ökade bara omkring 0,6 grader sen början av den industriella eran, och den har inte ökat likformigt - uppvärming har ägt rum under perioderna 1919 - 1940 och från 1976 - 1998 med avkylning däremellan. De som modellerar klimatet antar att uppvärmingen måste vara växthusgaser, de har ingen annan förklaring. Det är ett dåligt substitut för bevis och simuleringar ger knappast förklaringar.
För tio år sedan kunde de som gör modeller av klimatet inte ta med uppvärmningen som ägde rum mellan 1050 och 1300. De försökte utesluta den värmeperioden från observationsposterna - ett försök som nu är allmänt råkat i vanrykte.

Finns det någon mening med att låtsas att CO2 ökningar blir katastrofala? Eller kan de bli modesta eller välgörande? Indien har uppvärmts under den andra halvan av 1900-talet och dess produktion från jordbruket har ökat stort. Sjukdomar som malaria är inte så mycket beroende på temperatur såsom på publika hälsovårdens inriktning (såsom att eliminera DTT). Att utsätta oss för kyla har allmänts befinnits vara mer farligt och mindre komfortabelt.

Mer, årgärder som hittills har genomförts för att reducera utsläppen har redan haft negativa konsekvenser utan att öka vår förmåga att anpassa oss till klimatförändringar.... De förslagna lösningarna har mer potential att ge katastrofer än de möjliga problemen. Den senaste slutsatsen av klimatforskaren Roger Revelle - Al Gores förmodade mentor - är värd att fundera över: bevisen för globala uppvärmningen berättigar så långt inte till några åtgärder om det inte är ursäktas med grunder som inte har med klimatet att göra.
-------------------------------------------------
Min kommentar. Det är en myt att vi skulle må så dåligt av lite varmare klimat. Tittar vi historiskt när det varit varmare än idag har civilisationerna gått framåt. Det finns en rörelse att folk vill flytta från kallare till varmare klimat, se svenskar till Spanien, amerikaner till Arizona och Florida.

En annan myt är att det dör många fler människor av värmeböljor än av kyla. Det är precis tvärom vilket finns flera artiklar om, d.v.s riktigt kallt väder dödar många.

Lindzen tar också upp klimatmodellernas otillförlitlighet. De använder sig av samma principer som meteorologerna använder som inte klarar att spå vädret för nästa vecka. Hur ska dessa modeller då klara att spå klimatet om hundra år?

Andra bloggar om: , intressant.se

torsdag, april 12

Bojkotta SvD - en skräptidning

Ansluter mig till Dick Erixons uppmaning att bojkotta Svenska Dagbladet. Det är en skräptidning som har ledarsidan som alibi. I klimatfrågan har SvD sedan länge nått skandalpressens nivå. Idag ringde en försäljare från SvD. Det var ett nöje att säga att sådant skräp vill jag inte prenumerara på.

Uppmanar alla i bloggvärlden att göra samma sak! Skulle du behöva läsa något finns nätupplagen - lika dålig men gratis.

Bojkotta SvD!

Andra bloggar om intressant.se

Klimatintervju med professor Lindzen - MIT

Professor Richard Lindzen är en känd kritiker till FN:s klimatpanel. Här följer en intervju med honom. Den är tagen från schweiziska tidningen Die Weltwoche.

När man läser en intervju så blir den rörigare än en artikel. Mindre fel smyger sig lättare in - det finns ju ingen som korrekturläser. Någon alarmist kommer snabbt att hoppa på Lindzen för påståendet om att inget europeiskt land kommer att klara Kyotomålen och sen döma ut resten som felaktigt. Det vore naivt. Vi vet inte om det var en felsägning, brist på kunskap eller om intervjuaren missförstod det hela. Nu återstår det att se om Kyotomålen klaras (till vilken nytta?). De flesta västeuropeiska länder verkar inte göra det. Men vi är inte i mål ännu.

F: Herr Lindzen, du kallas en "klimatförnekare". Gör det att du känner dig som en outsider?

S: Jag är ingen outsider. Om du vill sitta still och ta in propaganda är det ditt problem. Jag arbetar vid världberömda Massachusetts Institute of Technology (MIT). Jag är mycket respekterad av mina kollegor, uppmärksamma för ett ögonblick vad du sa. Jag är en överlevare av Förintelsen. Mina föräldrar flydde från Tyskland 1938. Den som kallar mig "klimatförnekare" förolämpar mig - och han förolämpar också sin egen intelligens.

F: Varför?

S: Därför att detta ämne är så komplext, har så många ansikten. Eller tror du verkligen att alla forskare springer för att paradera efter Al Gore? Att alla håller med honom? Den som har en eller två neuroner mellan öronen borde veta att den som använde uttrycket "klimatförnekare" har förlorad argumenten.

F: Har du fått dödshot som några av dina kollegor som har uttryckt sin skepsis offentligt?

S: O ja, det var några e-mail som sa åt mig att dra åt helvete, men det är inget dödshot.

F: Trots det, vad medför det?

S: Du måste räkna med hat när du ställer frågor i ett sådant debattklimat. Folk vill tro att de är bättre när de tror med hela hjärtat att världen tar slut om de inte räddar den omedelbart. I sådana fall utvecklar folk en religiös entusiasm, de blir som islamister. Den som skrämmer upp folk så mycket borde skämmas.

F: Du räknade med attacker?

S: Naturligtvis. Jag skrev i Wall Street Journal att forskare var nedtryckta, har förlorat sina jobb när de uttryckte skepsis om några "fakta" i kontroverserna om klimatet. Laurie David, producenten till Al Gores film, har en blogg i vilken hon skrev att dessa forskare till slut hade tystats. Hon skrev också att forskare som försökte undersöka tveksamheterna inte skulle få några anslag.

F: Det motsäger det sätt forskare anses arbeta, att dess hypoteser alltid måste testas igen och igen till de motbevisas.

S: Naurligtvis, men det är lätt att vetenskapen korrumperas, det har hänt många gånger. Jag var på internationella mötet med geofysiker (AGU-mötet) i vintras i San Fransisco. AL Gore talade. Och hans meddelande var: Ni ska ha modet att ansluta er till konsensus, prata offentligt om det och förtiga de illojala. Auditoriet var inspirerad..

F: Vad gjorde du?

S: Jag ryckte på axlarna och gick ut och läste George Orwell.

F: Vad skulle du har gjort? Du stirrade på en oskarsvinnare, Al Gore, som sa saker som "vår civilistaions fortsatta existens står på spel".

S: Mer står på spel, nämligen företag som Generation Investment Management, Lehman Brothers, Apple, Google, Gore har finansiella intressen i alla dessa. Al Gore kombinerar galenskap och korruption.

F: Vänta ett ögonblick, det är en allvarliga anklagelses.

S: För det först så underblåser han hysteri. Och för det andra har han finansiella intressen, han är helt enkelt inte oberoende..

F: OK, du säger att klimatförändringarna inte är så alarmerande därför att modellerna överskattar påverkan av CO2 på klimatet. När du säger det motsäger du 95% av forskarna.

S: Men det är så. Påverkan av CO2 är mycket mindre än modeller har förutsagt. Du har sen två val. Modellen är falsk eller modellen är rätt och något annat okänt bidrar till skillnaden. Modellerarna har olycktligtvis tagit en annan väg och påstår att aerosoler gör skillnaden. Men IPCC säger att vi vet inget om aerosoler. Nuvarande modeller har anpassats. Om det finns ett problem kalla det aerosoler. Detta är en icke hederlig väg ut. Chefen för Antural Environment Research Council (NERC) i Storbritannien sa något anmärkningsvärt. Klimatförändringar måste vara gjorda av människan därför han kan inte komma på något annat. Det är ett uttalande som är nära intellektuell inkompetens och som en forskare aldrig skull uttala.

F: Mr Lindzen, vilka är fakta?

S: Fysiken ljuger inte om växthuseffekten. CO2-koncentrationen har ökat. Under 1900-talet blev det varmare med 0.5 grader.

F: Hur förklarar du den senaste uppvärmningen?

S: Jag tror inte på det. Uppvärmningen skedde mellan 1976 och 1986 sen planade det ut.

F: Du accepterar att det i allmänhet har blivit varmare?

S: Ja men vi partar om tiondelar. Om man dessutom tar hänsyn till osäkerheten i data har det varit uppvärmning 1920 till 1940, avkylning till 1970 sen varmare igen till början av 1990-talet. Men man kan säga det så exakt vad du än tror. Det finns ingen skillnad i temperaturen idag och de på 20- och 30-talet. Systemet har aldrig varit konstant. Och att deklarera slutet på världen för några tiondels grader är ett skämt.

F: Det är bara att dessa tiondelsgrader som kan ha katastrofala konsekvenser.

S: Ja det kan de - alltid denna brist på klarhet. Problemet är att media gjorde en stor show av dessa temperaturskillnader, det var en lögn inom feltoleransen för mätningarna. Sättet vi mäter är till exempel alldeles för inexakt. För att repetera. Det har blivit varmare det senaste seklet men klimatet varierar alltid. Och det är ett turbulent system. Du kan inte tänka på det dogmastiskt. Huvudfrågan återstår, är dessa 0.5 grader en stor eller liten variation, är det allvarligt eller inte. Vi vet inte. Ingen ska skämmas för att säga att det återstår så mycket okänt. Och några grader gör fortfarande inte allt till en evig sommar.

F: Du bidrog till den tredje IPCC-rapporten. Vad är din åsikt om den fjärde?

S: Först vill jag se rapporten. Hittills känner vi bara till "Summery for Policymakers". Den rapporten blev klar förra oktober. Nu behöver de månader för att få den att överensstämma med sammanfattningen. Om ett företag gjorde så skulle de vara på förstasidan i alla tidningar. Och inte till deras fördel.

F: Varför deltog du inte i fjärde IPCC rapporten?


S: Inte tid. Jag har bidragit genom att skriva några sidor. Det var hundratals forskare i grupper där två eller tre var ansvariga för ett par sidor var. De flög över hela världen i åratal. Du kan inte arbeta på det sättet.

F: Antag du har rätt, att allt inte blir så dåligt, att data inte är tillräckligt bra - även om de flesta starkt opponerar sig mot det. Vad handlar det om?

S: Många lobbygrupper har upptäckt klimatförändringen. Alla tjänar på det utom den vanlige konsumenten. De senare måste kontrolleras via propaganda. Forskarna tjänar pengar på det, de har fått ökade anslag med mer än en faktor tio sen början på 90-talet. Sen är det miljörörelsen, en miljardindustri, tusentals organisationer. Svårigheten för dem är att vi löste problemen med normala luft- och vattenföroreningar. De behöver problem som inte kan lösas. Det gör klimatförändringen så attraktiv. Och industrin, som du kanske antar är emot CO2-kontroll, de tjänar också på det. De kanske är emot, men det är något som skapar problem för dem, så de måste anpassa sig. Men de kan tjäna pengar på det. Stora företag lever på klimatförändringar. Förra året pratade jag med en person från en stor kolproducent - Arch Coal. Han sa att de var för CO2 preventiva åtgärder. Jag frågade honom, är det sant, en kolproducent som vill ha CO2-restriktioner? Han sa: Just det, vi klarar det, men våra mindre konkurrenter gör det inte.

F: Energigiganten Exxon Mobil var emot det-

S: Ja de har en VD som bekämpar CO2 restriktioner av princip. Men vad industrin vill:
1. De vill besluta om begränsningarna själbva.
2. Alla företag ska ha samma begränsningar
3. De vill veta i förväg hur de ska förbereda sig. Sen kan de lägga stora kostnader på konsumenterna.

F: Och vad är dina intressen?

S: Jag har arbetat i decennier inom detta område, vi börjar förstå hur saker fungerar, hur det hänger ihop. Sen blev vi okullkastade av enkla påståenden att klimatet bara beror på CO2. Och därmed förstördes allt hopp t.ex. att komma fram till hur istider fungerar. Plötsligt sa alla att alla forskare är eniga som om vi bodde i gamla Sovjetunionen.

F: Idag rör sig ryska forskare bort från konsensus.

S: Några ja, andra inte. Det beror på vilken generation de tillhör. De äldre rör sig bort, de yngre hänger på. Ryssland har en lång historia inom klimatforskning. De nuvarande äldre forskarna var världsledande. Och de vet att detta förenklade sätt att titta på saker inte är klokt. De yngre forskarna är inte så framstående men de vill ha inbjudningar att besöka Europa - så de samarbetar och gör vad Europa vill.

F: Är världen så enkel?

S: Ibland JA. Det var ett möte i Moskva av ryska akademin och David King som idag är vetenskaplig rådgivare till brittiska regeringen. När han hörde att de också hade inbjudit folk som jag ville han ställa in. Men han var redan på flygplatsen. Så han kom och talade först och sa att han skulle bjuda in ryska forskare som delade hans åsikter till England.

F: Du skrattar, tycker du det är roligt?

S: Nej, men det är så världen ser ut.

F: När blev du arg för första gången?

S: 1987 fick jag ett brev från en man vid namn Lester Lave, en välkänd ekonomiprofessor vid Carnegie-Mellon-University i Pittsburg. Han skrev att han vittnat i ett senatsförhör, Al Gore var där också förresten. Lave sa sen att vetenskapen fortfarande var osäker på vilka orsakerna till klimatförändringen var. Al Gore kastade ut honom från förhöret med orden att den som sa så inte visste vad han pratade om.

F: Men Al Gore är ingen vetenskapsman.

S: Nja, han var på TV efter hans film hade premiär. Moderatorn frågade varför han tror att havsytan kunde stiga med sex meter. Han svarade att vetenskapen inte funnit något sådant men han visste. Jag tycker Al Gore är galen.

F: Du blir arg när politiker säger något om vetenskap?

S: Ja, jag försäkrade Lester Lave att vetenskapen aldrig kan vara säker. Men det blev allvar efter Newsweek 1988 kom ut med sin förstasides artikel om global uppvärmning. Jag började säga offentligt att jag tyckte data var för svaga för att nå ett definitiv slutsats. Många kollegor sa att de var glada att någon till slut sa det. Men Bush den äldre höjde forskninganslagen från 170 miljoner dollar till 2 miljarder så kom institutionerna på att framtiden låg i klimatförändring. Även på MIT finns olika åsikter om detta, inte om den grundläggande idén att temperaturen ökar och CO2 är en växthusgas. Men vi skiljer oss åt när det gäller huruvida klimatförändringen är en viktig fråga. Och jag skiljer mig från de flesta av mina kollegor. Jag tycker inte det är en allvarlig fråga. Jag tycker det är viktigt att tänka på orsakerna till istider.

F: Vad vet du om istider?

S: Mycket lite. Istider korrolerar delvis men banparametrar, men vi vet inte hur det har påverkat klimatförändringar. Det är de viktiga ämnena i atmosfärens dynamik. Jag kan säga dig - vi vet mycket lite.

F: Hur närmar vi oss lösningen

S: Ingen vill lösa problemet för då slutar pengarna att flöda.

F: Lyssna, Mr Lindzen, vad är din egentliga uppfattning om människans natur?

S: Jag ser det på det här sättet, som det ser ut, inte som jag skulle vilja se det. Efter undertecknandet av Montreal protokollen 1987 för att skydda ozonlagret upphörde stödet till forskningen. Ozon var inget problem längre - även om det faktiskt är ett. Stratosfärens kemi arbetar idag i områdena kring stratosfären och klimatet. Politiker betalar vetenskapen, vi är mycket beroende av det.

F: Vem betalar för det?

S: NASA. Ibland ingen. Jag kan berätta för dig - de vill inte lösa problemet. Osäkerhet är väsenligt för alarmisterna. Argumenten är alltid desamma. Det kanske är osäkert men det är också möjligt.

F: Säger du att vi inte kan göra något åt klimatförändringarna. Är vi dömda?

S. Jag säger: Vi ska inte göra något alls. Vi har andra problem. Om jag, som amerikan tittar på Europa, så ser jag en kontinent som inte gör något åt terrorism, att Iran kan bli en kärnvapenmakt, det expanderande islam, men oroar sig för klimatförändringen. Det är en form av social dårskap. Europa vill känna att de är goda och viktiga. Det är förstummande. Och samtidigt kommer inget europeiskt land att klara Kyotomålen. Nej, jag förstår ingenting av det. Vi ska behöva köpa nya lampor? Vad hjälper det? Ska alla skruva i dem? Jag hoppas detta slutar snart.

F: Varför skulle det. Det är människans natur.

S: Att någon deklarerar jordens undergång då och då och glömmer att det inte har hänt? Det kan vara så. Förr eller senare blir folk trötta på denna historia och vänder sig till något annat. Opinionsundersökningar i USA visar redan en sådan trend. I verkligheten har Honda byggt en liten mycket bra hybridbil. Den säljer inte. Folk vill ha en fet Toyota Prius så grannarna ser att de köpt en hybrid.

F: vilken bil kör du?

S: En gammal Honda Accord 1998.

F: Vad tror du egentligen på?

S: Jag är något religiös, mer troende än en observatör. Det finns någonting högre än mänskligheten.

F: Och trots det kan du inte vara säker på att människan inte har något inflytande på klimatet?

S: Ingen säger det. Men den som säger att människan är orsaken till ditt eller datt har fel. Ingen tvivlar på att CO2 absorberar infrarött, och därför har en påverkan. Men om man dubbler CO2 koncentrationen kommer temperaturen att öka en enda grad. Vi kan inte observera det. Jag kan inte tro att världen är så dåligt konstruerad att vi inte kan klara det - den har redan klarat många sådana förändringer.

F: Tror människor att världen måste dö för vi är dödliga?

S: Vi lever i en tid av pessimism. Det var likadant på 1800-talet. Sen skrev Royal Society att en rapport till regeringen att elektrifiering av England var för farligt för vanliga människor, det var bättre att de valde gas. Folk drar nytta mer än någonsin av vetenskapliga framsteg men de har ingen aning om hur utrustningen fungerar. Det är att förlora kontrollen. Det är varför Al Gore lägger fram en högst förenklad bild av global uppvärmning som t.o.m. en femåring kan förstå. Det ger folk en känsla att de förstår vad som pågår. Och de kan göra något åt det. Olyckligtvis är det inte så.
-----------------------------------------------------------------------------
Min kommentar. Lindzen tycker Al Gore är galen. Vad som framkommer är att pengarna och forskningsanslagen flödar över de forskare som ansluter sig till "de rätta åsikterna". Antagligen är effekterna här mycket större än vad vi förstår. Någon lösning ska helst inte hittas av alarmisterna på problemet växthuseffekten för då tar de död på sina pengar (dvs skattebetalarnas). Money talks. De som är skeptiska och vågar uttrycka det är ofta forskare som inte har karriären att tänka på.

Andra bloggar om: , intressant.se

Moderna Myter får nytt domännamn

www.moderna-myter.se är det nya namnet. Ny e-post blir per@moderna-myter.se. Det kan för en del ta något dygn innan nya namnet har propagerat runt. Men det gamla går fortfarande bra att använda och kommer så att göra för lång tid. Många länkar finns ute.

UPPDATERING: jag läser alla mail men hinner inte svara på mer än några få. Tacksam för alla era tips om artiklar också. Med 5-10 mail med förslag om dagen så blir det så att bara någon enstaka artikel av alla förslag som tas upp på Moderna Myter. Försöker dock skumma alla förslag på artiklar och om den verkar intressant så läser jag den ordentligt. Anser jag den fortfarande intressant för läsarna efter noggrann genomläsning och om jag dessutom anser den tillför något nytt så kan den komma med. Debatterna efteråt hinner jag bara deltaga i sporadiskt.

Tiden till mitt förfogande är inte mer än 1-2 timmar per dag, ibland mindre.

Ännu en video om klimatet

Video har verkligen slagit igenom. Tyvärr finns inga på svenska. Denna video "Climate Catastrophe Cancelled" från Friends of Science är i fem delar. wmv-filer för t.ex. Windows Media Player.

Del 1 - 4:20 min
Del 2 - 6:21 min
Del 3 - 3:26 min
Del 4 - 5:10 min
Del 5 - 5:02 min

Har du inte sett någon av skeptikernas klimatfilmer tidigare rekommenderar jag att du börjar med The Great Global Warming Swindle. De olika filmerna överlappar till stor del. Själv blir jag lite irriterad av att behöva klicka fram dessa "snuttar".

onsdag, april 11

Ny klimatfilm från CBC

På YouTube finns nu en film om klimatet "Doomsday called off" från CBC - Kanada utlagd. Den är i fem delar och totalt på 45 minuter. Producerad 2004 men tar upp saker som är aktuella.

Del 1(5)
Del 2(5)
Del 3(5)
Del 4(5)
Del 5(5)

Skynda dig att se den. Man vet aldrig hur länge den får ligga kvar på YouTube. Du kommer inte att få se den i stats-tv.

Andra bloggar om: , intressant.se

söndag, april 8

Nytt IPCC dokument

Det nya IPCC-dokumentet som pressen skriver mycket om - "WGII Forth Assessment Report, Summary for Policymakers" hittar du här. Jag har inte läst rapporten än och vi får se om det finns anledning att återkomma. Själv ser jag mer fram mot den ännu hemliga kommande "the Physical Science Basis".

fredag, april 6

Ännu en IPCC kritiker

I den förra rapporten från FN:s klimatpanel manipulerades data i den s.k. hockeyklubban av Mann. I 2007 års rapport har den tagits bort. Men i denna artikel ska vi påvisa att det finns forskare som anser att IPCC fortsätter att använda sig av manipulerade data även i 2007 års rapport. Endast den politiska rapporten har släppts, den ännu hemliga vetenskapliga håller nu på att anpassas till den politiska.

Professor Zbigniew Jaworowski är expert på att hämta data från iskärnor. Stora delar av IPCC:s arbete bygger just på dessa data. I sin artikel "CO2: The Greatist Scientific Scandal of our Time" beskriver Jaworowski hur IPCC manipulerar data just från iskärnor. Joworowski finner att när temperaturen ökar så ökar koldioxidhalten (CO2) fast med en eftersläpning. Havets förmåga att innehålla koldioxid minskar med ökande temperatur och vice versa. Alltså när temperaturen ökar så frigörs koldioxid från haven in i atmosfären.

Under tiden 1880 - 1940 ökade globala temperaturen med 0.5 grader. Under denna period visade direkta mätningar att CO2 ökade från 290 till 440 ppm. Detta är 60 ppm högre än vad som uppmäts idag! Sen mellan 1949 och 1970 minskade globala temperaturen med 0.3 grader och CO2 sjönk till 330 ppm. Människan utsläpp av CO2 har ökat med 30 ggr sen 1880. Ändå är CO2-halten inte högra än åren kring 1940. Referens Beck, E.-G., 2007. "180 Years of CO2 gas analysis by chemical methods" Energy & Environment, pp. 1-17.

Hur manipulerar då IPCC sina data? Jo, iskärnorna visade att CO2-halten 1890 var 328 ppm och inte 290 ppm som skulle "bevisa" globala uppvärmningen. Direkta mätningar visade att CO2-halten 83 år senare, 1973, också var 328 ppm. Alltså den förindustriella nivån av CO2 var den samma som på andra halvan av 1900-talet. Lösningen på "problemet" var att man gjorde ett godtyckligt antagande: Åldern på gasen från iskärnorna antogs vara exakt 83 år yngre än isen den låg i. Inga vetenskapliga grunder för detta fanns utan det var ett antagande i konflikt med fakta. Resultatet blev nu att de "korrigerade" isdata flyttade kurvan åt höger och allt ser bra ut enligt IPCC:s rapport, se figur 2a och 2b i Jaworoskis artikel. Dessa manipulerade data visades i IPCC:s politiska rapport 2007 - figur 1 [länk]. Vad IPCC gjorde var att ta manipulerade data och samtidigt ignorera alla direkta mätningar med kemiska metoder som har en noggrannhet av +-3%. Dessa direkta mätningar finns publicerade i 175 olika tekniska rapporter, de har analyserats av Ernst-Georg Beck. Anledningen till att de ignorerades var att de inte passade in i hyptesen om antropogen klimatuppvärmning.

De direkta mätningarna visar att det inte är sant att den förindustriella nåvån på CO2 var 25% lägre än idag samt att de antropogena utsläppen av CO2 har orsakat temperaturhöjningen till idag. Under 1812 - 1961 var det tre perioder då CO2-halten var högre än idag. 1820 var den 440 ppm, 1855 390 ppm och 1940 440 ppm. Mätningarna visade också att CO2-halten följde temperaturen och inte föregick den. Tillsammans visade mätningarna att att hypotesen om antropogen uppvärning inte var sann. "I regard this as perhaps the greatist scientific scandal of our time" säger professor Jaworowski.

I sin artikel tas också upp vilka personer som ingår i IPCC. Maurice Strong är en av de ansvariga för Kyotoprotokollet och var senior advisor till Kofi Annan. Citat från Strong: "vi kan komma till en punkt där enda sättet att rädda världen är att industriella civilisationen kollapsar". Strong har ett förflutet från New Age rörelsen.
-------------------------------------
IPCC väljer ut data som ska bevisa antropogen uppvärmning, vissa forskare manipulerar dessa då de inte passar (jämför hockeyklubban av Mann) samt IPCC ignorerar de data och rapporter som inte stämmer med deras politiska agenda. Tror du att Kyotoprotokollet och byta till lågenergilampor ska rädda jorden är du lurad. Vi kommer inte att kunna påverka klimatet, det blir ibland varmare och ibland kallare vad vi än gör.

Det finns också anledning att vara skeptisk även till Jaworowski och hans artikel. Vad beträffar CO2-halten har alarmister och skeptiker varit tämligen överens om data åtminstone sen 1800-talet.

Alla Jaworowskis åsikter är inte mina och jag kommer inte att gå i försvar för hans artikel. Men att han ifrågasätter "sanningen" om CO2-nivåerna och iskärnorna är värd att uppmärksammas. Sen vill jag ha mer vetenskapligt stöd från andra håll innan jag fullt tror på honom.

UPPDATERING: Här är ännu en artikel som går i samma banor från Tom Segalstad - University of Oslo, se här. Har bara skummat den snabbt men slutsatserna är att koldioxidhalten följer temperaturen. I direkt motsats till vad IPCC säger alltså.

tisdag, april 3

Ny istid väntas - går inte att förhindra

Trots att vi nu är inne i en period av global uppvärmning är en ny istid ofrånkomlig. Genom att titta på historien kan vi se vad som ska hända i framtiden. Istid innebär att Sverige är täckt av flera kilometer tjock is.

Förra istiden tog slut för ungefär 10000 år sedan. Globala uppvärmningen påbörjades för 18000 år sedan. Vad många inte tänker på eller inte vet om är att istid är normaltillståndet. En ny istid kommer ungefär vart 100 000:e år. Men tiden mellan istiderna, då vi har det relativt varmt här, är bara 15000 - 20000 år statistiskt. Den kallas för den interglaciära värmeperioden. Nästa istid ligger alltså inte alltför långt fram i tiden. Det är inte troligt att vi får uppleva det men inom ett par tusen år kan vi vara där. Sverige kommer då återigen att täckas av ett tjockt lager med is och all bebyggelse och vegetation försvinner.

Om vi betraktar havsytan så var den ca 100 meter lägre under förra istiden. Under en istid så är den del av jorden som inte är täckt av is torr och mer ökenliknande. Kallare än normalt var det också.

Under perioderna mellan istider som vi är inne i nu varierar globala temperaturen. Ibland går den upp och ibland ner. Olika cykler styr huruvida temperaturen går upp eller ner. En 40-års cykel kan identifieras, en annan cykel är 400 år. En varm period var 1000 - 1350. Det var då tidvis klart varmare än vad vi har idag. Någon koldioxideffekt och mänsklig påverkan fanns inte. Under 1400 - 1850 var jorden inne i en kall period "lilla istiden". Vad vi ser nu är en återhämtning från denna kalla period och inget exceptionellt. Under perioden 7500 - 4000 före Kristus var det betydligt varmare än idag.

Vad är det som påverkar vår globala temperatur? Växthuseffekten finns med men den har endast mindre påverkan. Den mänskliga påverkan är endast ca 0.2 - 0.3 procent av totala växthuseffekten.

ASTRONOMISK PÅVERKAN
* Solen påverkar i 11 och 206 årscykler.
* Jordens kombinerade lutning och bana påverkas i 21000 års cykler.
* Jordens lutning påverkas i 41000 års cykler med +- 1,5 grad
* Banan kring solen ändras i 100000 års cykler.
Se här för mer information om jordens bana och lutning (engelska).

ATMOSFÄRENS PÅVERKAN
* Växthuseffekten, främst från vattenånga, men även koldioxid, metan m.fl. gaser.
* Reflexionen från solen pga moln, istäcken och vulkanisk aktivitet.

TEKTONISK PÅVERKAN
* Landmassornas rörelse
* Ändring av oceaniska strömmar pga av landmassornas rörelse.

Exakt vad som utlöser/avbryter istiden är forskarna inte överens om. Vissa forskare anser att ändringar i jordens bana kring solen inte ensam kan förklara istiderna. Min anm.

Vad vi också kan lära av historien är att det är temperaturen som påverkar koldioxidhalten - inte tvärtom.

Så tanken att människan ska kunna påverka klimatet genom att sänka sina koldioxidutsläpp är ett tecken på hybris. Klimatet kommer att ändra sig ändå vad vi än gör. Ibland går temperaturen upp, ibland ner och nästa istid kommer obevekligen.

IPCC:s modeller och hypoteser har inte heller kunnat förklara tidigare värmerperioder eller köldperioder. Under 1970-talet varnade många forskare för en ny istid och föreslog åtgärder för att förhindra denna. Lika tokigt är det idag att föreslå åtgärder för att minska koldioxidutsläppen. Klimatet kommer att ändra sig ändå.

Detta är en sammanfattning av "A Brief History of Ice Ages and Warming". För hela artikeln på engelska med grafer, se här. Läsvärd och inte svår att förstå.

Andra bloggar om: , intressant.se

söndag, april 1

IPCC hotade stänga av kritisk granskare

I processen med att ta fram IPCC:s rapporter finns många granskare med. Men vad händer om man tar sin granskande roll på allvar? Steve McIntyre vet, när han försökte granska en rapport seriöst blev han hotad med att bli avstängd.

Här är slutet på IPCC:s svar:
"...Finally, we must insist that from now on you honor all conditions of access to unpublished, and therefore confidential, material made available for the IPCC review process. The IPCC rules for reviewing draft reports have served the scientific and policy communities well for numerous past international assessment rounds. If there is further evidence that you can not accept them, or if your intent is to use your access to the review process to challenge them, then we will not be able to continue to treat you as an expert reviewer for the IPCC.

Sincerely,
Susan Solomon"


Steve försökte bara göra sin plikt som granskare. Han hittade två opublicerade rapporter som citerades i IPCC:s kommande rapport 2007. Eftersom de var opublicerade bad Steve då IPCC att få se källdata till dessa. Steve räknade med att få vara anonym som granskare och att IPCC skulle be författarna lämna ut data. IPCC vägrade, hänvisade så småningom till författarna själva som också vägrade att lämna ut data. I alla turer hänvisade en av författarna också till Journal of Geophysical Research (JGR) för att få källdata. Steve kontaktade också JGR men även de vägrade lämna ut data. Hela denna historia med alla e-mail finns här.

Att granska källdata är en av de viktigaste uppgifterna inom klimatforskning. Ofta har det visat att stora fel finns här. Ingen har väl glömt falsariet "hockeyklubban" i IPCC:s förra rapport från 2001. Den har nu tagits bort i nya rapporten. Många undrade hur en så stor miss kunde göras när "flera tusen" var med och granskade. Svaret är att någon seriös oberoende granskning genomförs inte eller försvåras av IPCC.

I IPCC:s mail:
"...The term “materials referenced” used in our rules is unambiguously defined by the list of such “references” given at the end of each chapter. The term does not extend beyond those cited references to such material as datasets, computer codes, or other sources of information that those papers may themselves cite or use. As has already been detailed for you by Dr. Manning, the IPCC does not and cannot provide datasets associated with each of the papers cited in the review, whether published or unpublished...."

Steve konstaterade att hans synpunkter vid granskningen inte beaktades och han ändå troligen anses höra till de "2500 vetenskapsmännen som ligger bakom IPCC:s rapport".

IPCC bedriver ingen egen forskning. Vad IPCC gör är att selektivt välja ut den forskning och de rapporter som ligger till underlag för sina egna rapporter. Vilket material som väljs ut är en högst subjektiv fråga. Någon djup vetenskaplig granskning görs sen inte utan mer en redaktionell samt konsistensgranskning. Förvisso görs detta av forskare men det handlar mest att sätta sin stämpel på det. Försöker man granska på allvar och är kritisk tar det stopp. När man undersökte hur den s.k. hockeyklubban (TAR 2001) granskades fann man att granskarna tillhörde samma krets som författaren Mann, se här. Någon sant oberoende granskning förekom inte.

Andra bloggar om: , intressant.se