tisdag, mars 6

FN:s klimatpanel - största bedrägeriet i vetenskapens historia - del 4

Steve McIntyre är inte klimatolog utan har en bakgrund inom matematik och statistik motsvarande en fil kand. Steve, som är kanadensare, har i sitt yrkesliv bland annat hållit på med utforskningar av mineraler. Vad har detta med FN:s klimatpanel (IPCC) att göra? Jo, Steve satte igång en process som enligt många skakat om hela IPCC ordentligt och som avslöjat en allvarlig bluff.

Detta är del 4 av Moderna Myters serie om FN:s klimatpanel.

Del 1 hittar du här.
Del 2 hittar du här.
Del 3 hittar du här.

Vi ska i denna artikel inte fördjupa oss i vetenskapen för eller emot utan se på hur IPCC och några av dess forskare arbetar. Historien om hockeyklubban börjar med IPCC:s rapport TAR som kom ut 2001, se figur 2.20. Denna kurva som kallas hockeyklubban finns med först i rapporten som en av de viktigaste, se figur 1b Vad kurvan försöker visa är hur jordens temperatur ändrats från år 1000 fram till år 2000 med en prognos framåt. Data till kurvan kom från trädringar, iskärnor och koraller och klubban benämns i litteraturen MBH98. M i MBH98 står för Mann och det är en av forskarna som tagit fram kurvan. Anledning till att trädringar m.m. användes var helt enkelt att termometrar inte funnits så länge och då måste men uppskatta temperaturen på något annat sätt. Det finns också ytterligare en kurva av Mann som heter MBH99. Mann påstod då att 1990-talet var det varmaste decenniet på 1000 år och 1998 var det varmaste året. Till historien hör också att Mann var en av huvudförfattarna till IPCC TAR (2001).

Denna kurva har sen använts om och om igen som argument för att vi måste införa drastiska förändringar i vårt sätt att leva och införa massa skattepålagor på oss människor. Nu kan någon påpeka att det är inte bara denna hockeyklubba som ligger till grund för detta men faktum är att just denna kurvan visats när klimatalarmisterna kört sina alarm via media. Man kunde rimligtvis antaga att kurvan granskats mycket noga av andra oberoende forskare. Al Gore använde kurvan i sin film, Naturvårdsverket hade kurvan på sina hemsidor o.s.v.

Så en dag 2003 började Steve McIntyre mest på skoj titta på kurvan. Han var intresserad av statistik och han skickade då ett e-mail till Mann och frågade om han kunde få källdata och källkoden till Manns kurva. Steve tänkte nämligen reproducera resultaten. Nu började en lustig dans där Mann slingrade sig, vägrade lämna ut källdata och till slut vägrade att svara alls. Hela denna mailkonversation finns dokumenterad här.

Stanna upp här och läs mailen! Detta handlar om den kanske viktigaste kurvan i IPCC:s rapport, i alla fall den mest citerade. Vilka dessa data är, vilken programkod som används (modell) och var de finns borde vara glasklart. Kurvan som data är skapad ifrån är basen för hur vi ska lägga om hela vårt liv, i alla fall om klimatalarmisterna får som de vill.

Vägran att lämna ut källdata gjorde då Steve och hans partner Ross McKitrik ännu mer intresserade. Vad ville man dölja?

Det Steve och Ross tycktes sakna i kurvan var medeltida värmeperioden och Lilla istiden. Dessa hade helt enkelt tagits bort av Mann. Den som vill läsa djupare om vad Steve kom fram till, se här Förutom första kapitlet så kräver dokumentet motsvarande universitetskunskaper i statistik för att kunna förstås.

Steve gjorde nu en annan test av modellen. Istället för de uppskattade historiska temperaturerna använde han slumpmässiga data, s.k. rött brus. Och han fann att även detta producerade en hockeyklubba som pekade rakt upp i himlen framåt i tiden. Detta publicerades peer-reviewed och nu började det på allvar sprida sig runt om i världen att det var något sjukt i IPCC:s viktigaste kurva.

Resultaten från Steve McIntyre och Ross McKitrik slog ned som en bomb. Exempel på kommentarer:

Dr. Hendrik Tennekes, retired director of the Royal Meteorological Institute of the Netherlands; "The IPCC review process is fatally flawed. The behavior of Michael Mann is a disgrace to the profession…The scientific basis for the Kyoto Protocols is grossly inadequate”.

Klimatolog Ulrich Cubasch (som själv hade försökt reproducera Manns kurva): "Bit by bit, it became clear also to his colleagues: the two Canadians were right (M&M). …Between 1400 and 1600, the temperature shift was considerably higher than, for example, in the previous century. With that, the core conclusion, and that also of the IPCC 2001 Report, was completely undermined”.

Så småningom kom detta upp i senaten i USA. Ordförande i Energy and Commerce beslöt att gå till botten med det hela och tillsatte en utredning som blev den så kallade Wegmanrapporten, se här. Mann fick ett antal frågor och uppmanades att göra källkoden publik. Mann svarade att han inte ville bli förödmjukad och vägrade släppa algoritmen. Wegmanrapporten riktade svidande kritik inte bara mot hockeyklubban utan även om hur granskningen av kurvan gått till. Den fann inget stöd för att 1990-talet var det varmaste decenniet på 1000 år eller att 1998 var det varmaste året. Rapporten konstaterade att granskarna tillhörde samma krets som de som som producerade akademiska artiklarna. Wegmanrapporten fann det konstigt och dåligt att inte källdata och programkod var publicerat speciellt som publika medel hade använts för att ta fram dem. En annan brist var att inga statistiker var inblandade i framtagandet av resultaten (Mann är ingen statistiker).

Steve McIntyre har en egen blogg som är populär. Vad Steve avslöjade var allvarliga brister i IPCC:s arbete, en kurva som var ett falsarium med många statistiska felaktigheter, en arrogant forskare (Mann) som antingen vägrade lämna ut data eller hade oordning på dessa, data som avsiktligt eller oavsiktligt hade manipulerats. IPCC har vägrat att rätta det hela men har i sin nya rapport AR4 "smugit bort" Manns hockeykurva och ersatt den med andra. Det otroliga i historien är att IPCC saknade en ordentlig granskning av sin rapport TAR. Steve McIntyre gjorde sin granskning på eget bevåg av nyfikenhet och fann stora fel.

IPCC har fortsatt sina ovetenskapliga arbetsmetoder även i 2007 rapporten. Att en huvudförfattare för IPCC får ta med sina egna nyligen publicerade papper som knappt har hunnit granskats är inte acceptabelt, likaså att algoritmer och grunddata inte finns tillgängliga. Hade detta varit medicinsk forskning hade resultaten dömts ut som ovederhäftiga omedelbart. Där ställer man helt andra krav på oberoende granskning.

Andra bloggar om: , intressant.se

27 Comments:

At 06 mars, 2007 12:53, Blogger Christoffer Willenfort said...

Eftersom detta skrivs om och om igen så orkar jag inte gå igenom alltihopa själv.

så jag hänvisar till detta stället.
http://gristmill.grist.org/skeptics

och specifikt
http://gristmill.grist.org/story/2006/12/14/01828/236

/C

 
At 06 mars, 2007 16:20, Blogger Danne Nordling said...

Om det fanns ett sådant grovt fel kan det finnas flera. Manns temperaturkurva avvek dock på ett sådant sätt från tidigare att den förr eller senare rimligen skulle utsättas för granskning.

Med denna dåliga kontroll kan man befara att det finns ytterligare fel i växthusteorin som inte är lika öppna för granskning.
/DNg

 
At 06 mars, 2007 17:18, Blogger Per Welander said...

christoffer: Dina länkar pekar på klimatalarmisternas favoritsajt. Men läser du artikeln som du pekar på tar den inte upp det jag skrev om. Inget om IPCC:s undermåliga vetenskapliga process som var det viktiga i artikeln, ingenting om Manns vägran att lämna ut data och algoritmer (se Wegmanrapporten), ingenting om de statistiska felen.

Det man gör på din sajt är att peka på andra kurvor som liknar Manns kurvor och har det som argument för att Manns kurva ändå nog är rätt. Jasså.....

 
At 06 mars, 2007 18:58, Anonymous Anonym said...

Ni contrarians har verkligen förälskat er i Wegmans rapport. Vore det inte bättre att diskutera den långt mer seriösa och genomarbetade rapporten från NRC?
http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=11676
Med John Christy som en av författarna vet ni ju att det går att plocka citat ur den också som passar era syften.

"Till historien hör också att Mann var en av huvudförfattarna till IPCC TAR"

För att vara exakt. Mann var en av sex "lead authors" vilka är snäppet under "coordinating lead author" till kapitel 2 av den vetenskapliga delen av IPCC:s rapport. Det är verkligen att vara en i mängden. Han hade knappt hunnit få sin doktorstitel vid tillfället så att tro att han var någon sort boss för arbetet är naivt. (Hans namn må ha stått först på artikeln men både Bradley och Hughes var seniora).

Att en forskare inte omedelbart slänger allt han har för händer och börjar leta reda på åratal gamla beräkningar bara för att en helt okänd person utan koppling till klimatforskning "mest på skoj" hör av sig och vill ha alla hans underlag kanske upprör den som vill uppröras. Jag är inte förvånad.

Det som däremot är lite förvånande är att om nu Manns arbete är så undermåligt som ni påstår, hur det kommer sig att ingen av de mer etablierade skeptikerna upptäckte detta? Jag hörde på hur Wibjörn Karlén klagade på den där artikeln långt innan M&M, men inte hade han några sakliga argument. Är kvaliteten på dessa personer så låg, eller?

Vad gäller testet Steve gjorde med rött brus bör noteras att hans kurva där saknar skala på vertikala axeln. Effekten finns, men är för liten för att ha betydelse.

Inte heller har IPCC "smugit bort" någon kurva. Det hör till forskning att det ständigt kommer nya resultat så varför skulle de ha med just en artikel från 1998?

 
At 07 mars, 2007 17:56, Blogger Den siste mohikanen said...

Thomas Palm, eftersom du postar samma motbevisade argument en gång till tillåter jag mig att repetera:

En intressant sak i debatten om Manns kurva är att den så tydligt belyser den dubbla måttstocken. Det är uppenbart att Manns kurva är mycket omstridd i vetenskapliga kretsar. Metoderna ifrågasätts, dataurvalet ifrågasätts, diskreptansen mellan Manns resultat och tidigare resultat - såväl paleoklimatiska som andra - ifrågasätts. Likväl var det detta - Manns hockeyklubba - som IPCC presenterade som konsensus. Om man skall kräva tydliga bevis åt något håll borde det rimligen åligga Mann och IPCC att visa att deras version är korrekt. Men idag kräver journalistiken och klimatalarmister att andra skall visa att Manns hockeyklubba inte KAN vara sann för att ens vilja ta upp diskussionen. Samtidigt som alltså IPCCs utsagor antas representera konsensus. SUCK!


Vad gäller rapporten från NRC som du anser "mer seriös", dvs du tror att den stödjer din ståndpunkt så kan du beakta följande:

"The report agreed that there were statistical shortcomings in the Mann et al analysis...", där de iofs senare menar att det inte är detta i första hand som gett Mann så annorlunda resultat utan hans urval av data där han förlitar sig på ett enda extremvärde för att skapa den hockeyklubbsform hans försökte uppnå. Där nånstans börjar det bli riktigt intressant för rapporten slår också fast att

"Large-scale surface temperature reconstructions yield a generally consistent picture of temperature trends during the preceding millennium, including relatively warm conditions centered around A.D. 1000 (identified by some as the “Medieval Warm Period”) and a relatively cold period (or “Little Ice Age”) centered around 1700. The existence and extent of a Little Ice Age from roughly 1500 to 1850 is supported by a wide variety of evidence including ice cores, tree rings, borehole temperatures, glacier length records, and historical documents. Evidence for regional warmth during medieval times can be found in a diverse but more limited set of records including ice cores, tree rings, marine sediments, and historical sources from Europe and Asia, but the exact timing and duration of warm periods may have varied from region to region, and the magnitude and geographic extent of the warmth are uncertain."

Dvs: Lilla istiden och Medeltida varmperioden är fakta och Manns kurva som inte reflekterade detta kan alltså rimligen inte representera konsensus som IPCC påstod.

Sedan fortsätter de att slakta IPCC:

"Less confidence can be placed in large-scale surface temperature reconstructions for the period from A.D. 900 to 1600. Presently available proxy evidence indicates that temperatures at many, but not all, individual locations were higher during the past 25 years than during any period of comparable length since A.D. 900. The uncertainties associated with reconstructing hemispheric mean or global mean temperatures from these data increase substantially backward in time through this period and are not yet fully quantified."

Mao säger de att data överhuvudtaget inte stödjer påståenden som att 1990-talet var det varmaste decenniet på tusen år. De säger att data är så dåliga att ett sådant påstående varken kan verifieras eller falsifieras. Den som säger något sådant (varmast på tusen år) befinner sig alltså avgjort utanför en konsensus bland forskarna. Det är ju detta frågan gäller: att IPCC inte rimligen kan anses representera konsensus i forskarvärlden.

Mann behöver heller inte i kraft av senioritet ha forcerat igenom kurvan. Det räcker ju att IPCC *ville* tro på kurvan och därför använde den i sin propaganda.

 
At 07 mars, 2007 19:08, Blogger Per Welander said...

thomas sa: Att en forskare inte omedelbart slänger allt han har för händer och börjar leta reda på åratal gamla beräkningar bara för att en helt okänd person utan koppling till klimatforskning "mest på skoj" hör av sig och vill ha alla hans underlag kanske upprör den som vill uppröras. Jag är inte förvånad.

Det verkar som du kan försvara vilka metoder som helst bara det gynnar din sak. Nu var det också i samband med Wegmanrapporten och kongressen i USA som man uppmanade å det skarpaste Mann att lämna ut data. Allt detta tog flera månader. Det handlar inte alls om att släppa allt som han har i händerna utan en medveten vägran att lämna ut data. Alla som läser mailkonversationen och Wegmanrapporten inser detta. Men inte thomas palm. Mann sa själv att han inte lämnade ut data och algoritmer för han inte ville bli förödmjukad.

Detta falsarium är grunden för klimatalarmisternas (i och för sig framgångsrika) propaganda.

 
At 07 mars, 2007 20:16, Anonymous Anonym said...

"Det är uppenbart att Manns kurva är mycket omstridd i vetenskapliga kretsar."

Kan du ge exempel på att den var omstridd när IPCC:s rapport skrevs? IPCC rapporterar om bästa tillgängliga resultat som finns *när rapporten skrivs*. Ja, enstaka resultat kan efteråt visa sig kontroversiella och det blåses snabbt upp, men det kvarstår att Manns kurva inte alls var så viktig för slutsatsen som ni vill göra gällande. Den var däremot visuellt slåendes och användes därför i olika presentationer.

Om du tittar på Manns kurva skall du för övrigt finna att den visar på en svagt avkylande trend fram till 1800-talet, dvs 1000-talet var varmare än 1500-talet om än inte lika mycket som i andra rekonstruktioner.

NRC stödjer påståendet att det är troligt att slutet på 1900-talet var varmast på 1000 år, sen är det en fråga om exakt hur man uttrycker denna sannolikhet. Men som jag konstaterade kan den som vill plocka ut citat ur NRC:s rapport som tycks stödja hans sak.

"Mann behöver heller inte i kraft av senioritet ha forcerat igenom kurvan. Det räcker ju att IPCC *ville* tro på kurvan och därför använde den i sin propaganda."

För att Pers påstående "Till historien hör också att Mann var en av huvudförfattarna till IPCC TAR" skall vara relevant krävs att han hade sådant inflytande där att det var hans deltagande som gjorde att kurvan kom med.

Bortsett från att Manns arbete inte är ett bedrägeri liknar den här diskussionen hur kreationister envisas med att dra upp Piltdownmannen som bevis för hur "evolutionister" ljuger och evolutionen därför måste vara fel. Det där att leta reda på en svag punkt, hur obetydligt den är, och sen driva den in i döden som den allt avgörande punkten är något ni snott direkt därifrån.

 
At 08 mars, 2007 10:04, Blogger Den siste mohikanen said...

Thomas, Mann et als verk är uppenbart är ett bedrägeri (hela hockeykurveformen beror på ETT enda proxy och fel i metoderna; detta proxy har väl belagda biasproblem; hockeykurvan motsade ALL då känd temperaturhistoria; alltså borde detta enda proxy inte ha varit med överhuvudtaget, och avgjort inte viktats högst). Det är också ett bedrägeri från IPCCs sida eftersom Manns studie inte var verifierad av andra studier utan tvärtom motsade vad som redan då var väl belagda varm och kallperioder (LIA och MWP). Att i det läget presentera hockeykurvan som konsensus är inget mindre än bedrägeri.

Vad gäller bevisföringen för att Manns kurva var i linje med tidigare forskning överlåter jag den med varm hand till dig. Det räcker att du visar en enda studie som är oberoende av kretsen kring Mann som stödjer hans sak. Indirekt motsäger du dig själv när du säger att hockeykurvan har en svagt avkylande trend från 1000 till 1500 "om än inte lika mycket som andra rekonstruktioner". Det är ju just detta som är frågan, att IPCC presenterar ett "vetenskapligt konsensus" som är ett unikum av extremvärden; som inte oberoende verifierats och som baserade sig på hemlighållna data och hemlighållna metoder.

Du kan väl redovisa stödet för Mann samtidigt som den där standardboken jag bad dig leta upp som stödde ditt uttalande om att extratropisk stormighet skulle öka med ökad växthuseffekt. Jag ser fram emot bägge två.

Din jämförelse med kreationister är bara trams. I den här frågan är det alarmisterna som bortser från allt som inte stämmer med deras uppfattning.

Det finns gott om andra fel och brister hos IPCC. I sin senaste SPM anger de t ex att det finns en positiv strålningsobalans om 1,6W/m2 under 2005, när det i själva verket bara finns studier som visar på mellan ca 0,3 och 0,6 W/m2.

Deras förkärlek för landbaserade termometrar är en annan, varför inte förlita sig mer på de mer exakta siffrorna från satelliter? Varför vifta bort diskreptansen med data från väderballonger?

Varför fokusera så mycket på medeltemperatur när det är uppenbart att norra halvklotet värmts avsevärt mer än södra? Jo för att medeltemperaturen kan förlikas med klimatmodeller, medans regionala temperaturvariationer måste förklaras med andra principer än koldioxiddriven växthuseffekt. (Som för all del kan vara antropogena, t ex förändringar i landyta och UHI-effekter, men som då talar mot Kyoto).

Hur man än vänder och vrider på det så väljer IPCC alltid ett alarmistiskt alternativ framför ett balanserat; de väljer koldioxiddriven växthuseffekt framför andra möjliga förklaringar som bättre stämmer med data; de väljer resultatet från modeller även när detta talar emot såväl experimentella och insamlade data som historisk erfarenhet. Mao är IPCC ett politiskt hack som inte har med vetenskap att göra.

 
At 09 mars, 2007 16:07, Anonymous Anonym said...

Mohikanen, kan vi få se dina "mer exakta siffror från satelliter"? Vilken av forskargrupperna som räknat på saken är det du anser sitter inne med dessa exakta svar? Du anser att Manns arbete är bedrägeri men när det gäller dessa satellitdata är du, liksom när det gäller Svensmarks kosmiska strålningshypotes, helt okritisk. Litar du t ex på den kalibrering som gjorts vid utbyten av satelliter? I så fall varför?

Jag hoppas också att du är medveten om hur data från väderbalonger reviderades 2005. de är inte speciellt exakta de heller.

 
At 09 mars, 2007 18:06, Blogger Den siste mohikanen said...

http://www.ghcc.msfc.nasa.gov/MSU/msusci.html

Angående "tolkningen" så funkar inte analogin med Mann. Spencer at al visar både data och metoder öppet. Den justeringen som gjordes efter det andra gängets kritik är ett utmärkt exempel på varför det är så forskning bör bedrivas. Spencers et als nuvarande siffror är justerade för felet.

Väderballonger och satelliter är inte exakta, men avsevärt bättre än landbaserade termometermätningar. De täcker större ytor och är mindre utsatta för felkällor.

Som du tidigare sa, vetenskap görs vid en viss tidpunkt i tiden, och IPCC har ÄNDÅ valt att bortse från diskreptansen vid ALLA tillfällen, oavsett om det funnits kritik eller inte.

Jag är för övrigt inte okritisk till andra data/metoder/hypoteser. Jag är däremot djupt kritisk till att något kan presenteras som konsensus av IPCC när det är en av de minst underbyggda hypoteserna.

 
At 09 mars, 2007 19:29, Anonymous Anonym said...

Mohikanen, du länkar till en sida skriven av kreationisten Roy Spencer för att visa att hans egen tolkning är den rätta? Du är inte seriös! Varför skall vi tro på S&C:s 0,144 C/dekad snarare än t ex Vinnikov och Grody som får en trend på +0.22°C till +0.26°C?

Det fel som rättades 2005 upptäcktes redan 1998 (jag läste artiklarna redan då), fast då påstod S&C att de rättade både det och ett annat som de påstod tog ut det första. Inte förrän 2005(4?) var det dock några andra som fick titta på deras kod så att de kunde upptäcka det kvarvarande teckenfelet.

Väderballonger är sannerligen inte bättre än markbaserade mätningar. Man har bytt konstruktion på sonderna lite hipp som happ, man vet inte riktigt på vilken höjd olika mätningar gjorts och de driver dessutom i sided så att avläsningspunkten varierar. Om du tror att de täcker fler punkter bör du nog också jämföra antalet fasta mätpunkter med antalet punkter från vilka man regelbundet sänt upp väderballonger.

Så vitt jag vet är Angells sammanställning av temperaturer från väderballonger de som anses bäst och ur hans data får man en trend på 0,24 C/dekad sedan 1970 vid marknivå:
http://cdiac.ornl.gov/trends/temp/angell/angell.html
Innebär det att du slutar tro på väderballonger också?

Hur var det med kalibreringen mellan olika satelliter förresten. Tror du på hur den gjorts eller inte? Hur är det med sättet S&C subtraherar olika kanaler för att få fram sin temperatur för lägre troposfären. Är du säker på att de valt sina viktningskoefficienter rätt? Är du ens medveten om problemen?

 
At 11 mars, 2007 19:18, Blogger Per Welander said...

Blogger verkar nu fungera och alla kommentarer ska finnas med (även mohikanens sista kommentar på FN:s klimatpanel.. del 1).

 
At 11 mars, 2007 21:04, Blogger Den siste mohikanen said...

Thomas Palm skrev:
"Mohikanen, du länkar till en sida skriven av kreationisten Roy Spencer för att visa att hans egen tolkning är den rätta?..."
-Du får nog lära dig läsa innantill om vi skall fortsätta debatten. Du bad om att få se de mer exakta siffrona från satelliterna och det var det du fick.

Thomas Palm skrev:
" Du är inte seriös!"
-Själv framstår du som en apologet för samhällsingenjörerna som skall bygga den Stolta Nya Världen. Jag är säker på att du själv uppfattar dig som seriös.

Thomas Palm skrev:
"Varför skall vi tro på S&C:s 0,144 C/dekad snarare än t ex Vinnikov och Grody som får en trend på +0.22°C till +0.26°C?"
-Därför att Spencer et al har redovisat alla data och metoder och rättat den kurva det handlar om. Till skillnad från t ex din favorit Mann.

Thomas Palm skrev:
"Det fel som rättades 2005 upptäcktes redan 1998 (jag läste artiklarna redan då), fast då påstod S&C att de rättade både det och ett annat som de påstod tog ut det första."
-Kan du citera det från en granskad vetenskaplig rapport tack. Det framstår annars som meningslöst skitsnack.

Thomas Palm skrev:
"Inte förrän 2005(4?) var det dock några andra som fick titta på deras kod så att de kunde upptäcka det kvarvarande teckenfelet."
-Deras metod och data har varit tillgänglig sedan 1979 så du pratar i nattmössan.

Thomas Palm skrev:
"Väderballonger är sannerligen inte bättre än markbaserade mätningar. Man har bytt konstruktion på sonderna lite hipp som happ, man vet inte riktigt på vilken höjd olika mätningar gjorts och de driver dessutom i sided så att avläsningspunkten varierar. Om du tror att de täcker fler punkter bör du nog också jämföra antalet fasta mätpunkter med antalet punkter från vilka man regelbundet sänt upp väderballonger."
-Väderballonger mäter något annat än markstationerna. Det är väl lite pinsamt att du inte vet det men markstationern mäter på marken och ballonger på olika höjd i luften. Det intressanta här är att mätdata MOTSÄGER IPCCs teorier, inte att ballongerna varken är bättre eller sämre än marktermometrar. På samma sätt som mätdata från satelliter motsäger deras teorier.

Thomas Palm skrev:
"Hur var det med kalibreringen mellan olika satelliter förresten. Tror du på hur den gjorts eller inte? Hur är det med sättet S&C subtraherar olika kanaler för att få fram sin temperatur för lägre troposfären. Är du säker på att de valt sina viktningskoefficienter rätt? Är du ens medveten om problemen?"
-Det finns inget idag som talar för att felet ligger utanför felangivelsen. De problem du nämner är dessutom avsevärt mindre än problemen med markmätningar. Vad gäller de problemen kan du t ex se:
http://blue.atmos.colostate.edu/publications/pdf/R-321.pdf

 
At 13 mars, 2007 13:48, Anonymous Anonym said...

Mohikanen, jag bad om att få veta varför du ansåg att just Spencer och Christys version var den bästa, något du inte tycks kunna svara på. Visst, jag kan själv hitta deras siffror, det jag inte kan är att få mig att tro på att de är exakta. Allt du kan göra är att upprepa att de är så bra så bra. S&C må, efter nästan ett decennium ha låtit utomstående titta på deras beräkningar, men efter alla ändringar varför tror du att just den här är den korrekta? Varför tror du att t ex Vinnikov och Grody har fel? Det får vi inte veta. Allt vi får veta är att du tror att S&C har rätt, men lustigt nog har jag en stark känsla av att du hade sagt precis samma sak i början av 2005.

Vill du veta vad som skrevs 1998 får du gå till ett bibliotek om du inte har gratisaccess till Nature, jag har det inte. Annars är Roy Spencers inlägg på TCS rätt bra för att visa med vilken självsäker arrogans han avfärdade alla konkurrenter under den tid deras egna beräkningar var helt fel.
http://www.tcsdaily.com/article.aspx?id=050504H
Stackars Spencer, han vart tydligen djupt sårad över att inte få bli reviewer när en annan grupp publicerade en artikel av "hans" data och gick till frontalangrepp på Science och Nature:
"This is one reason increasing numbers of scientists regard Science and Nature as "gray" scientific literature."
(För att bedöma sakfrågan om Fus analys får ni leta reda på hans försvar för metoden han använder. Det är inte riktigt så enkelt som Spencer vill göra gällande). Det här inlägget är också läsvärt för att få ett begrepp om Spencers allmäna trovärdighet:
http://www.tcsdaily.com/article.aspx?id=080805I

S&C:s metod har i generella termer varit tillgänglig, men koden har inte varit det och det är koden man måste titta på om man skall upptäcka att det är ett teckenfel i den.

Väderballonger mäter från marknivå och uppåt. Temperaturen vid marknivån är den mest exakta eftersom även små fel i höjduppskattning när de väl släpps ger relativt stora fel i temperatur. (0,7 grader/100 meter). Anser du att trenden mätt via väderballonger vid marknivå stämmer? Om inte, hur kan du tro på värdena från högre höjder?

 
At 14 mars, 2007 21:49, Blogger Den siste mohikanen said...

Thomas sa
"Mohikanen, jag bad om att få veta varför du ansåg att just Spencer och Christys version var den bästa, något du inte tycks kunna svara på. "
-Jag sa tidigare att du nog får lära dig läsa innantill om den här diskussionen skall ge något. Jag sa tidigare "-Därför att Spencer et al har redovisat alla data och metoder och rättat den kurva det handlar om. Till skillnad från t ex din favorit Mann. "
De forskare som öppet redovisar sina resultat, sina metoder och sina mätdata är mer trovärdiga än de som inte gör det. De som har konkreta argument för varför deras metod är mer rimlig är mer trovärdiga än de som kör med handviftning som dina vänner på realclimate.com.

Thomas sa "Visst, jag kan själv hitta deras siffror, det jag inte kan är att få mig att tro på att de är exakta. Allt du kan göra är att upprepa att de är så bra så bra."
-Du glömmer att det är du som vill spendera tiotusentalsmiljarder på argumentet att om markmätningarna stämmer mycket bättre satellitmätningarna och om temperaturtrenden avviker uppåt och om vi bränner koldioxid motsvarande 6 gånger kvarvarande olje- och gasreserver och om klimatet visar sig mycket känsligare än några indikationer talar för så kan temperaturen stiga ett par grader. Du har inte presterat ett argument för varför kritiken av t ex markmätningarna skulle vara fel, trots att det är du som vill spendera andras pengar.

S&C må, efter nästan ett decennium ha låtit utomstående titta på deras beräkningar, men efter alla ändringar varför tror du att just den här är den korrekta? Varför tror du att t ex Vinnikov och Grody har fel? Det får vi inte veta. Allt vi får veta är att du tror att S&C har rätt, men lustigt nog har jag en stark känsla av att du hade sagt precis samma sak i början av 2005.

Thomas sa "Vill du veta vad som skrevs 1998 får du gå till ett bibliotek om du inte har gratisaccess till Nature, jag har det inte."
-Då kan jag beskriva vad som sas. Ett team från RSS menade att data från satelliterna inte var justerade för driften. De hade själva tagit fram siffror på hur de förlorade höjd och att detta gav ett nedkylande bidrag. Christy och Spencer tog till sig kritiken och såg över hur satelliterna drev, inte bara i höjdled utan också i östlig riktning. De kunde visa att höjdöfrlusten av en nedkylande trend medans östförflyttningen gav en uppvärmande trend. Totalt sett var justeringen mycket liten, men även de respektive delarna var relativt små.

När du tidigare sa "Det fel som rättades 2005 upptäcktes redan 1998" visar du alltså att du inte förstått vare sig den första kritiken eller den andra. Varför försöker du framstå som expert på något du inte behärskar?

Thomas sa "Annars är Roy Spencers inlägg på TCS rätt bra för att visa med vilken självsäker arrogans han avfärdade alla konkurrenter under den tid deras egna beräkningar var helt fel."
-Thomas, felet var INOM FELMARGINALEN!!! Deras egna beräkningar var med andra ord inte "helt fel" utan "nästan rätt".

Thomas sa "Stackars Spencer, han vart tydligen djupt sårad över att inte få bli reviewer när en annan grupp publicerade en artikel av "hans" data"
-Hade han som brukligt är varit peer reviewer så hade Fu aldrig behövt göra bort sig med ett så enkelt fel.

Thomas sa
"S&C:s metod har i generella termer varit tillgänglig, men koden har inte varit det och det är koden man måste titta på om man skall upptäcka att det är ett teckenfel i den.".
-Du försvarar Mann som vägrar lämna ut såväl metod, data som kod men kritiserar Chirsty och SPencer som lämnat ut koden först när någon frågat om den? Dubbla måttstockar...

Thomas sa
"Väderballonger mäter från marknivå och uppåt. Temperaturen vid marknivån är den mest exakta eftersom även små fel i höjduppskattning när de väl släpps ger relativt stora fel i temperatur. (0,7 grader/100 meter). Anser du att trenden mätt via väderballonger vid marknivå stämmer? Om inte, hur kan du tro på värdena från högre höjder?
-Markmätningar har stora problem och ett av dem är att de inte täcker stora ytor. Ballonger som inte är släppta är löjligt få i förhållande till jordytan och bl a därför är data från marken osäkra. Det gäller naturligtvis väderballonger på samma sätt som fasta termometrar. När de väl flyger sveper de fram över större områden och ger därför mer meningsfulla data. Angells data som du själv nämner talar ju direkt mot IPCCs klimatteorier. Deras slutsats var ju att "the tropospheric layer warmed by about 0.09°C/decade" vilket ju talar mot växthusgasteorin om markytan värmts 0,17°C under samma tidsrymd. (Inte 0,24°C som du felaktigt nämnde.) Dessutom pekar Agnell på att enligt deras data så har jordytan värmts men inte troposfären mellan 1000 och 100 mb.

 
At 15 mars, 2007 16:31, Anonymous Anonym said...

Mohikanen envisas med att inte kunna motivera varför han anser S&C:s analys vara bättre än andra gruppers. Istället blandar han in sitt favorithatobjekt Mann som aldrig sysslat med dessa satellitdata, en ren halmdocka. Möjligen skulle man kunna tolka hans tal om att redovisa metoder som en insinuation att de andra grupperna inte redovisat sina, men då får han se till att säga det rätt ut. Själv skulle jag snarare hävda att S&C har varit dåliga på att bemöta den kritik som deras algoritm mött.

"Totalt sett var justeringen mycket liten, men även de respektive delarna var relativt små."

Justeringen vart liten för att S&C räknade fel! Wentz och Schabels korrektion var inte liten. Att det blev så stort fel visade på en svaghet i S&C:s algoritm: de subtraherar nästan lika stora signaler och som alltid när man gör det förstoras det relativa felet, vilket är besvärande när man utgår från data med marginell kvalitet.

För att förstå diskussionen mellan de olika grupperna som analyserar MSU data får man besvära sig med att inte bara läsa Spencers version. Spencers artikel på TCS är utan tvivel pinsam får någon, frågan är bara för vem. Som Fu skriver i sin artikel:
"In the stratosphere it [viktfunktionen] is negative above,100 hPa and positive below, so that the integrated contribution of the stratosphere becomes near-zero."
Spencer har dock i sin artikel bara skuggat den negativa delen vilket ger ett skevt intryck. Båda grupperna påstår att den andra har ett för stort bidrag från stratosfären.
http://www.atmos.washington.edu/~qfu/Publications/

Väderballonger är konstruerade så att de stiger mer eller mindre rätt upp tills de når en höjd där de spricker och mätsonden faller ned till jorden. Det är alltså fel att de skulle täcka in någon större yta.

Vilken trend man får beror på vilken tid man tar med. De 0,17 grader Mohikanen nämner tar med perioden från 1958 och är alltså inte jämförbart med någon satellittrend eller med vad jag skrev. Däremot inser jag att jag också klantade mig och räknade från 1970 snarare än 1979 som jag borde gjort då man får 0,21 grader/decennium vilket dessutom står på Angells sida vilket jag också missade.

 
At 18 mars, 2007 20:13, Blogger Den siste mohikanen said...

Så här säger Agnell (http://cdiac.ornl.gov/trends/temp/angell/angell.html)
"While comparisons between the exact same atmospheric layers cannot be made, the computed linear trend for the MSU from its beginning year (1979) through 2005 for the lower tropospheric layer from the surface up to 8 km (about 350 mb) shows an increase of about 0.09°C/decade; whereas the Angell record for the 850-300 mb tropospheric layer over the same period shows no trend."

Agnells data talar alltså emot teorin att växthusgaser fångar upp infraröd strålning i troposfären. Vad i detta är det du inte förstår Thomas?

Angående satellitmätningarna av temperaturen är det uppenbart att du inte förstår hur sådana går till. Är du verkligen civilingenjör?

Väderballonger stiger inte rakt upp, de driver med vinden. Det är en av sakerna de mäter, vindhastighet. Visst täcker de mindre ytor än satelliterna, så skall vi tro på något enskilt dataset är satelliterna det bästa.

Lite mer att bita i vad gäller de sanna temperaturtrenderna:

Ren G. Y., Z. Y. Chu, Z. H. Chen, Y. Y. Ren (2007), Implications of temporal change in urban heat island intensity observed at Beijing and Wuhan stations, Geophys. Res. Lett., 34, L05711, doi:10.1029/2006GL027927.

Sammanfattningen säger:

“Temporal change in urbanization-induced warming at two national basic meteorological stations of China and its contribution to the overall warming are analyzed. Annual and seasonal mean surface air temperature for time periods of 1961∼2000 and 1981∼2000 at the two stations of Beijing and Wuhan Cities and their nearby rural stations all significantly increase. Annual and seasonal urbanization-induced warming for the two periods at Beijing and Wuhan stations is also generally significant, with the annual urban warming accounting for about 65∼80% of the overall warming in 1961∼2000 and about 40∼61% of the overall warming in 1981∼2000. This result along with the previous researches indicates a need to pay more attention to the urbanization-induced bias probably existing in the current surface air temperature records of the national basic stations. ”

Slutsatsen inkluderar:

“The impact of urbanization on observed SAT [surface air] trend for the two city stations is much larger than reported for North China as whole and for Hubei Province [Zhou and Ren, 2005; Chen et al., 2005]. The two city stations are all of national basic stations, as many other city stations in the country, and the records from the stations are generally used in regional climate change analyses. It is likely that a larger part of SAT increase in the country as obtained from data set of the national reference and basic stations has been caused by enhanced UHI effect during the past decades. As both city stations are not located in the central area the city, the findings reported here are not necessarily representative for the downtown area where maximum UHI effect should usually be felt. However, the findings along with the previous researches do indicate a need for paying more attention to the selection of observational sites, and for further detecting and adjusting the urbanization-induced bias probably existing in SAT records of city stations, in analysis of observed regional climate change.”

Zhou L. et al. (2004), Evidence for a significant urbanization effect on climate in China, PNAS, 101, 9540-9544.

Sammanfattningen lyder:

“China has experienced rapid urbanization and dramatic economic growth since its reform process started in late 1978. In this article, we present evidence for a significant urbanization effect on climate based on analysis of impacts of land-use changes on surface temperature in southeast China, where rapid urbanization has occurred. Our estimated warming of mean surface temperature of 0.05°C per decade attributable to urbanization is much larger than previous estimates for other periods and locations. The spatial pattern and magnitude of our estimate are consistent with those of urbanization characterized by changes in the percentage of urban population and in satellite-measured greenness.”

IPCCs påstående att 11 av de senaste 12 åren var de varmaste sedan temperaturmätningarna började är alltså baserat på markmätningar med en betydande bias mot uppvärmning. Satellit och väderballongdata talar mot IPCCs teori men de fortsättter att trumpeta den.

Thomas, spar dig besväret att svara, jag kan ge ditt svar åt dig:
"De här forskarna är inte särskilt trovärdiga. En av dem tror på Gud." "Det finns en annan studie som publicerats som i en dimension och med viktade resultat mot västra arktis motsäger resultaten och därför måste vi tro på IPCC (som däremot inte behöver adressera självmotsägelser och vederläggningar)."

 
At 20 mars, 2007 10:48, Anonymous Anonym said...

"Agnells data talar alltså emot teorin att växthusgaser fångar upp infraröd strålning i troposfären. Vad i detta är det du inte förstår Thomas?"

Menar du att växthusgaserna inte absorberar värmestrålning, Mohikanen? I sådana fall är det inte bara klimatologerna som har fel, utan även ungefär alla kemister och fysiker.

 
At 22 mars, 2007 10:33, Blogger Den siste mohikanen said...

Re Fasiken,

jag tror att du medvetet misstolkar mig men för den goda debattens skull:

Vad jag avsåg var att Agnells data inte stödjer teorin om att stigande marktemperaturer beror på mänskliga utsläpp av växthusgaser och framför allt koldioxid. Agnells data indikerar istället att den uppvärmning som kunnat registreras i stor utsträckning har andra orsaker som t ex skulle kunna vara landyteförändringar, urbana värmeöar och molnbildning på låg höjd.

 
At 23 mars, 2007 21:25, Blogger Den siste mohikanen said...

Angående molnbildning på låg höjd kan ni se ett intressant exempel på

http://climatesci.colorado.edu/2007/03/22/a-fingerprint-of-human-effects-on-weather-and-climate-literally-by-jos-de-laat/#comments

Människan kan mycket väl påverka klimatet i viss mån, men knappast på det sätt IPCC propagerar för.

 
At 24 mars, 2007 15:30, Anonymous Anonym said...

Mohikanen det enda av de faktorer du nämner (landyteförändringar, urbana värmeöar och molnbildning på låg höjd) som kan ha en uppvärmande nettoeffekt är urbana värmeöar. Landyteförändring är huvudsakligen omvandlig av skog till betes- eller odlingsmark, vilket medför lägre absorbtion av solstrålingen. Molnbildning på låg höjd ("Global Dimming") hindrar solstrålarna från att nå marken.
På Wikipedia står om urbana värmeöar (http://en.wikipedia.
org/wiki/Urban_heat_island_effect).Där finns även ett intressant Lindzen-citat: "First, let's start where there is agreement. The public, press and policy makers have been repeatedly told that three claims have widespread scientific support: Global temperature has risen about a degree since the late 19th century; levels of CO2 in the atmosphere have increased by about 30% over the same period; and CO2 should contribute to future warming. These claims are true".
Om ni tror på majoriteten av klimatforskarna, kanske ni tror på Lindzen...
Att det finns andra antropogena klimateffekter än den förstärkta växthuseffekten är det få som argumenterar emot, det är bara det att de inte räcker till för att förklara den globala uppvärmningen.
Om du kollar andra ballongdata från samma datasammanställning (http://cdiac.ornl.gov/trends/temp/contents.htm) får du en annan bild (exempelvis Thornes data).

 
At 25 mars, 2007 23:19, Blogger Den siste mohikanen said...

Re Fasiken,

Citat Fasiken "Mohikanen det enda av de faktorer du nämner (landyteförändringar, urbana värmeöar och molnbildning på låg höjd) som kan ha en uppvärmande nettoeffekt är urbana värmeöar."
Det finns åtskillig forskning som pekar på att såväl molnbildning som landyteförändringar har en betydande uppvärmande nettoeffekt. (För enkelhetens skull håller vi isär landyteförändringar generellt och som en komponent i UHI.)

Angående Lindzen-citatet så förstår jag inte vart du vill komma. Ingen på denna sida, mig inkluderat, har argumenterat för att koldioxid inte är en växthusgas. Det är inte det frågan gäller, utan hur stor påverkan vi kan förvänta oss att våra utsläpp har. Här ansluter jag mig till Lindzens uppfattning att en dubbling av koldioxidhalten kommer att ge 1°C i temperaturhöjning allt annat lika. "...CO2 should contribute to future warming. " betyder just detta, att koldioxid bidrar men det säger inget om hur mycket. IPCCs extrema tolkningar ligger utanför varje rimlig tolkning.

Fasiken sa "Att det finns andra antropogena klimateffekter än den förstärkta växthuseffekten är det få som argumenterar emot, det är bara det att de inte räcker till för att förklara den globala uppvärmningen."
-Det är möjligt att vissa modeller kräver förstärkt växthuseffekt men du glömmer att den uppvärmning vi har sett (ca 0,3°C sedan förra toppen 1942) är avsevärt mindre än vad vi skulle vänta oss om IPCCs klimatkänslighetsantagande vore rimligt. De har själva tvingats ta in antaganden om negativa bidrag (aerosoler bl a) som dock är helt ologiska - utsläppen av aerosoler är koncentrerade till de områden som värmts mest.

Fasiken sa "Om du kollar andra ballongdata från samma datasammanställning (http://cdiac.ornl.gov/trends/temp/contents.htm) får du en annan bild (exempelvis Thornes data)."
-Ursäkta men jag missar din poäng. Vad är det i Thornes data som talar för att klimatet är högkänsligt för koldioxid?

 
At 26 mars, 2007 21:56, Anonymous Anonym said...

Nja, minskad molnbildning (på låg höjd) har en värmande effekt. Dock är det du hänvisade till ökad molnbildning som kyler.
Uppvärmningen är inte koncentrerad till de områden där utsläppen av partiklar är störst (http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Global_Warming_Map.jpg). Sibirien, norra Kanada och den där halvön på antarktis är mig veterligt inte särsilt tättbefolkade.
Vad är konstigt med att aerosolerna räknas med? Alla faktorer måste såklart räknas ihop, solen, ozon (i stratosfären och troposfären) osv.
Thornes data skiljer sig från Agnells, vilket bör tolkas som att metoden har ganska stor osäkerhet.
Exakt vilka kvantitativa beräkningar grundar du din 1-gradsuppskattning på?

 
At 27 mars, 2007 23:08, Blogger Den siste mohikanen said...

Re Fasiken. Molnbildning har en värmande effekt om de uppstår på natten, och en avskylande på dagen. Den temporala effekten är betydande. (Det kan du se själv, en molnig dag följt av en stjärnklar natt kan sänka temperaturen 15°C på ett dygn.) Det finns också en betydande skillnad i på vilken höjd molnen bildas precis som du säger.

Vad gäller den spatiala fördelningen av aerosolutsläpp och temperaturhöjningen så korrelerar dessa väl, men jag ber att få återkomma med referenser. Jag fick inte upp din länk, kan du posta den i klartext så att jag kan följa den?

 
At 28 mars, 2007 16:47, Anonymous Anonym said...

Sorry Mohikanen, länken blev dålig. Sök "global warming" på Wikipedia så visas i andra figuren en karta. Du kan klicka på den för att få den större.

 
At 29 mars, 2007 23:11, Blogger Den siste mohikanen said...

Fasiken, den kartan visar just det jag menade, att uppvärmning på norra halvklotet har varit mycket högre än på södra (där det inte ens är säkert att det är en höjning) trots att det är på norra halvklotet som aerosolkoncentrationen har höjts genom våra utsläpp. Om det nu är aerosoler som har minskat uppvärmningen från koldioxid så borde det ju ha varit kallare på norra halvklotet än på södra som inte kylts av aerosolerna.

 
At 30 mars, 2007 21:12, Anonymous Anonym said...

Äh, kom igen, Mohikanen. Kartan visar att land värms snabbare än hav, vilket väl är rimligt. Norra halvklotet värms mer eftersom det finns mer land där. Inte finns det väl stora antropogena utsläpp av partiklar i praktiskt taget obefolkade områden?

 

Skicka en kommentar

<< Home