lördag, mars 31

Ny artikel om kosmisk strålning

Här är en intressant och nyligen publicerad artikel av Henrik Svenskmark. Handlar om kosmisk strålning, molnbildning och hur de påverkar globala temperaturen.

Den är inlagd på klimatlänksidan.

Tipstack: Peter

fredag, mars 30

Gore på ny propagandaturné

Återigen är Al Gore ute på propagandaturné. Enligt DN säger Gore att "världen skulle ha varit dramatiskt annorlunda i dag om USA godkänt Kyotoprotokollet om växthusgaser". Vidare: "Vi har redan sett de positiva effekterna i EU av till exempel handeln med utsläppsrätter" [länk DN].

För det första hade kanske världen varit lite annorlunda om USA skrivit på Kyoto men inte globala temperaturen. Påverkan på temperaturen även om Kyoto följs blir så försumbart att det inte går att mäta. Kyotoavtalet gäller till 2012 därefter vet ingen vad som följer. Faktum är att mellan 2000 - 2004 ökade Sverige sina klodioxidutsläpp med 7.1 % och USA med 1.7 % [källa xls-fil].

För det andra har EU misslyckats med att uppfylla sina utsläppsmål. Utsläppsrätterna reas nu bort för 1.32 euro per ton. Flera länder överstiger sina utsläppskvoter rejält.

Gores film och bok är propagandanummer fyllda att felaktigheter och desinformation, se här och här.

Att den svenska pressen ska ställa några kritiska frågor till guden Al Gore är inte mycket att hoppas på. Han stannar ju bara en kort stund och åker sen vidare i sin privatjet till nästa ställe.

Rekommenderar igen filmen "The Great Global Warming Swindle" [länk].

Andra bloggar om: , intressant.se

Skandinaviskt förslag att medla i krisen avvisas av Iran

Enligt Counterterrorism blog har ett skandinaviskt land erbjudit sig att medla i krisen efter kidnappningen av de 15 britterna. Detta har hittills avvisats av Iran [länk]. Bloggen håller en mycket hög kvalitet med många duktiga skribenter. Det land som avses kan knappast vara Danmark, mer troligt Sverige eller Finland.
Uppdatering: Jag är medveten om att Finland normalt inte räknas till Skandinavien. I detta fall tror jag det är bäst att inkludera Finland.

Britterna befann sig utan tvekan på Irakiskt vatten när de kidnappades. Iranierna räkade av misstag först uppge en position för britterna som låg inom Iraks territorialvatten med ändrade sig när Storbritannien påpekade detta [karta]. Positionen plottades hela tiden via GPS så den var mycket exakt.

Ytterligare uppgifter gör gällande att försvarsministeriet i Storbritannien avvisade en begäran från HMS Cornwall att få öppna eld och försvara sina soldater [länk]. Var kidnappningen planerad? Mycket talar för det [länk]. Samma källa gör också gällande att Iranierna vill använda de kidnappade för ett byte mot de tidigare fem i Irak arresterade iranierna. Fortsättning följer.

Svensk media har en mycket torftig rapportering om krisen.

Andra bloggar om: intressant.se

torsdag, mars 29

Sista resterna av granskande journalistik

Nästan all infomation finns på nätet idag. Men en stor dagstidning ska man ha bara ha för allmänbildningens skull. Jag har valt DN istället för SvD då de har de sista resterna av granskande journalistik. Tack Hanne Kjöller, Peter Wolodarski och Anders Isaksson! Ni tillhör det utdöende släktet av kritiskt granskande journalister.

Vad förväntar jag mig av en journalist? Fördjupning, ställa de rätta kritiska frågorna, kunskap, oberoende av politiska makthavare från alla partier, söka sanningen, strunta i politisk korrekthet, förmåga att uttrycka sig klart och koncist. Hanne Kjöllers artikel i DN idag om rehabilitering ställer de rätta frågorna. Hon är orädd att kritisera även en borgerlig politiker.

Övriga delar av DN håller på att utvecklas åt kvällstidningshållet. Klimatartiklarna har sådan bedrövlig kvalitet att de aldrig borde publicerats. Karin Bojs är så rädd att vara politisk inkorrekt i klimatfrågan att hon bara republicerar det makthavarna tycker om. Göran Rosengren vill mest vara snäll och omtyckt av politiska och kulturella eliten. Att DN och SvD ständigt upplåter sin debattsida för att makten ska få föra ut sitt budskap är en dålig idé. Makten kan få ut sitt budskap ändå.

Ska man gå idag få en kritisk fördjupning måste man gå till utländsk media eller till svenska bloggvärlden. Bloggarna har mycket begränsade resurser men gör ändå ett fantastiskt arbete. Kvaliten skiljer sig avsevärd men efter en stund i bloggvärlden hittar man pärlorna. Nämner ingen idag utan det är upp till var och en att hitta dessa.

Mainstreammedia och public service kommer att få stora problem om de inte återgår till "vanlig" journalistik. Att licenspengar slösas på sånt strunt som Bingo Royale är vansinne. Utlandsrapporteringen i SVT har i stort sett upphört. Ge oss Dokument utifrån och gamla Vetenskapens värld tillbaka! Sluta att på Aktuellt visa 13 minuter av Gudrun Schymans show från bolagsstämmorna och ge oss nyheter om vad som händer utanför ankdammen Sverige [länk Peter Wolodarski].

Uppdatering: Fick e-post från en läsare som påpekade att TV8 och Världen i fokus är ett utmärkt fördjupande program. Det håller jag med om.

Andra bloggar om: intressant.se

tisdag, mars 27

Ny artikel från Richard Lindzen översatt till svenska

Eudoxa har översatt en artikel av Richard S. Lindzen till svenska. Den handlar om den s.k. Sternrapporten. "Global uppvärmning - vår tids falska tro" [länk]. Den har lagts in på klimatlänksidan.

måndag, mars 26

Vad handlar den vetenskapliga debatten i klimatfrågan om?

Om vi bortser från media, miljörörelsen och politiken, vad handlar den vetenskapliga debatten i klimatfrågan egentligen om?

FAKTA MAN ÄR ÖVERENS OM
Forskarna, både alarmister och skeptiker, är i stort överens om att globala medeltemperaturen har ökat cirka 0.6 grader de senaste 100 åren. Koldioxidhalten har också ökat med 35%. Man är också överens om att koldioxid är en växthusgas innebärande att den släpper igenom kortvågig strålning från solen och absorberar infraröd långvågig strålning. Alltså tre fundamentala saker är man överens om.

En växthusgas som koldioxid fungerar så att solen strålar in med korta våglängder t.ex. synligt ljus och en del av detta absorberas tillfälligt av land och hav. Sen strålar denna energi ut som långvågig strålning. Koldioxid har en egenskap att den absorberar den långvågiga strålningen och sänder en del av den tillbaka till jorden. Alltså ju högre koldioxidhalt desto mer sänds tillbaka till jorden och en högre jämviktstemperatur fås. Detta enligt teorin och det gäller en ideal kropp där allt annat tagits bort såsom vattenånga, träd, polarisar m.m.

Termen växthusgas är egentligen felaktig då den inte alls fungerar som ett växthus. Glaset på ett växthus isolerar och förhindrar konvektion (luftens rörelse upp och ned) medan det inte finns något sådant hinder för en växthusgas. Men vi får leva med ordet då det blivit vedertaget.

ÅTERKOPPLING - EJ ÖVERENS
Men, och nu kommer det en av tvistefrågorna. Om koldioxidhalten fördubblas skulle jordens temperatur enligt teorin öka med cirka en grad. Ytterligare en fördubbling skulle ge ännu mindre höjning av temperaturen då beroendet är logaritmiskt. Men IPCC säger att den kommer att öka med 3 grader (+-1,5 grader). Varför? Jo, IPCC antar att det finns förstärkande återkopplade effekter som ytterligare höjer temperaturen med två grader mer än denna grad som teorin säger. Ett exempel på en sådan återkoppling kan vara polarisen. Om den smälter på grund av högre temperatur så reflekteras mindre solljus tillbaka till rymden vilket ytterligare höjer temperaturen. Men för att göra det mer komplicerat finns det massor av positivt återkopplade effekter och dessutom negativt (temperatursänkande alternativt kodioxidsänkande) effekter. Exempel på negativt återkopplad effekt kan vara att om koldioxidhalten ökar så växer det bättre som i sin tur tar bort mer koldioxid från atmosfären. Dessutom samverkar flera av dessa effekter inbördes. Molnbildning och vattenånga är just en svår fråga att få med. Vattenånga är en växthusgas med mycket större påverkan än koldioxid. Just hur alla dessa effekter påverkar temperaturen och koldioxidhalten är forskarna inte alls överens om.

MODELLERNA - EJ ÖVERENS
IPCC använder sig av avancerade modeller för att prognostisera klimatet. Ungefär som i meteorologin delar man in jorden i ett tredimensionellt rutnät och räknar sig framåt i tiden. I modellerna använder man sig av fysikaliska lagar samt försöker uppskatta hur återkopplande effekter påverkar. Men många återkopplande effekter har inte tagits med. Skälen kan vara att man inte känner till dem tillräckligt bra eller att man uppskattar att de inte har någon större betydelse. Modellerna är en stor förenkling av verkligheten. En förenkling är också att rutnätet är tämligen grovt - ca 40000 kvadratkilometer per ruta med en höjd av ca en km per bit. Resultatet av modellerna blir de kartor vi kan se i IPCC:s rapporter.

IPCC säger i sin senaste politiska rapport att man är 90% säker på att sina resultat. Men detta är en subjektiv uppskattning och det framgår inte hur man kommit fram till detta. För att en modell ska vara användbar som prognosverktyg måste den kunna valideras. Men det finns inte en enda modell om globala temperaturen från IPCC som har validerats. Observera detta - inte en enda modell! En validering kan gå till så att man kör modellen mot framtiden och ser att prognos och resultat stämmer överens. Detta ska också göras flera gånger. Det tar alltså tiotals år innan en modell kan valideras eller förkastas. Visserligen försöker man köra modellerna bakåt i tiden men detta är ingen äkta validering då man lätt anpassar modellen så den stämmer historiskt. Det innebär inte alls att den kommer att stämma framåt i tiden. Jag har sett många exempel på bakåtvalidering när det gäller aktiekurser och alla har hittills misslyckats med förutsäga framtida aktiekurser. Modellerna har också visat svagheter historiskt t.ex. att förutsäga att temperaturen sjönk från 1940 - 1970 fast koldioxidhalten ökade. Modellerna i sig är ytterligare en sak där forskarna inte är överens.

Modellerna har också sagt att en temperaturhöjning på jordytan ska sprida sig uppåt flera kilometer. Hittills har detta visat sig stämma dåligt då temperaturen på några kilometers höjd inte ökat.

Eftersom modellerna inte har validerats kan resultaten inte sägas vara mer än hypoteser. Ett exempel som visar att modellerna är mycket osäkra är att IPCC:s egna resultat ändras från rapport till rapport. Alarmisterna brukar bortförklara detta med att vi har mer fakta nu men frågan är om vi har tillräckligt med fakta för nuvarande resultat?

HISTORISKA TEMPERATURER - EJ ÖVERENS
Historiska temperaturer är en annan tvistefråga. Hur varmt var det egentligen för 1000, 1500, 2000 o.s.v. år sedan? Termometrar fanns inte så man använder sig av iskärnor, trädringar m.m. för att uppskatta temperaturen.

YTTRE FAKTORER - EJ ÖVERENS
Flera forskare anser att det är solen och ej koldioxidhalten som styr vårt klimat. Andra forskare anser att det är kosmisk strålning. Andra forskare anser att det är temperaturen som driver koldioxidhalten och inte tvärtom.

SAMMANFATTNING
FN:s klimatpanel (IPCC) har av många tagits för en sanning. Anledningen till att man säger att frågan är avgjord och ingen debatt behövs är att man vet att frågan inte alls är vetenskapligt avgjord. Varför är man rädd för debatt om man vet att man har rätt? Men den som studerar vetenskapliga litteraturen ser att forskningen inte har kommit så långt och man är högst osäker på vad som kommer att hända med klimatet i framtiden. Jag tvivlar på att någon svensk politiker har satt sig in ordentligt i frågorna utan förlitar sig på IPCC:s och medias rapportering. Forskarna är inte alls överens - det är sanningen. Sen att man gjort politik av vetenskapen är djupt olyckligt. Vad som behövs för att få reda på "sanningen" om globala uppvärmingen och klimatet är mer pengar till oberoende icke-politisk styrd forskning.

Trots att vissa politiker hotar med jordens undergång om vi inte drastiskt förändrar vårt sätt att leva verkar de inte vilja göra något själva. Al Gore flyger runt i sin privatjet och har en jättevilla. EU:s högkvarter flyttas fram och tillbaka helt i onödan. Svenska politiker flyger fram och tillbaka till Bryssel istället för att ta tåget eller sitta still o.s.v.. Inga nya kärnkraftsverk byggs. Politikerna är inte trovärdiga, de vill köpa röster och öka skatterna och sin kontroll på en bluff om globala uppvärmningen som de skapat själva via FN:s klimatpanel.

Andra bloggar om: , intressant.se

tisdag, mars 20

Miljörörelsen är den nya kommunismen

"Största hotet mot frihet, demokrati, marknadsekonomi och välstånd". Den som säger det är Tjeckiens president Vaclav Klaus i en varning till amerikanska kongressmän. Vidare: Det blir uppenbart att när vi diskuterar klimatet så ser vi inte stridigheter om miljön utan stridigheter om människans frihet. [länk] "Kommunismen har ersatts av hotet från en ambitiös miljörörelse".

Läs också tidigare inlägg om Vaclav Klaus.

Nu när även Reinfeldt är på väg att bli miljömupp kan vi förvänta oss en rad inskränkningar i vår frihet och marknadsekonomi framöver. Det kommer att innebära att miljövänstern intar ännu extremare ståndpunkter i klimatfrågan.

Andra bloggar om: , intressant.se

tisdag, mars 13

Polisen deltar i klimatsvindeln istället för att jaga bovar

Gamla och kvinnor är rädda att gå ut på kvällen, gäng härjar och slår ner oskyldiga, knarket ökar, inbrott och stölder av cyklar möts med en axelryckning, tunnelbanevagnar klottras ständigt sönder. Vad gör då polisen? Jo de ska deltaga i klimatsvindeln. Carin Götblad, högsta polishönset i Stockholms län, har köpt in Al Gores propagandafilm för att alla poliser i Stockholms län ska få ett eget exemplar.

"Förhoppningen är att filmen ska bli en startpunkt för hur polisen i Stockholms län kan bidra till att vända en ohållbar miljömässig utveckling" säger Carin Götblad [länk]. Förutom slöseriet med skattepengar undrar man vem som tillsatt Carin Götblad? I skolan kom jag ihåg att man fick underkänt om man missuppfattade ämnet vid uppsatser. Uppenbarligen har Carin Götblad missuppfattat polisens uppgift och bör snarast sparkas. Skurkarna jublar väl när polisen sitter och äter chips framför videon istället för att vara ute på stan. Jag har alltid undrat varför man i Stockholm, till skillnad från andra stora städer, aldrig ser en polis ute på gatorna. Tror jag börjar förstå nu.

Om alliansen ska bli återvald 2010 är det dags att börja rensa upp i flumträsket.

Mer information om Al Gores propagandafilm, som är full med felaktigheter, hittar du här och här.

Andra bloggar om: , intressant.se

Succé för granskningen av FN:s klimatpanel

Moderna Myter serie om FN:s klimatpanel (IPCC) och bedrägeriet i klimatfrågan har väckt stor uppmärksamhet i bloggvärlden. Antalet besökare på bloggen har ökat kraftigt. När media sviker sin uppgift att kritiskt granska och istället blir maktens megafon behövs bloggarna som motvikt. Just i klimatfrågan spelar därför bloggarna en extra stor roll. Politiseringen av vetenskapen i IPCC är allvarlig och uppenbar. Det är märkligt att inga svenska "vetenskapjournalister" tagit upp detta ämne.

Moderna Myter finns nu också med på Observers bevakningslista - Internet.

Om tiden räcker till kommer en del 5 i serien om FN:s klimatpanel. En ny serie kommer på sikt där miljöorganisationer, myndigheter och klimatkändisar granskas. Ni hörde väl om musikkändisen Bono som skickade efter sin hatt/keps han glömde i första klass flyg till Rom!? Egen sits... Eller rapstjärnan som flög maten över Atlanten. Han skulle senare uppträda i Al Gores Live Earth för att stoppa globala uppvärmningen. Skojar jag? Läs här.

Det råder en mycket stor skillnad i ekonomiska resurser mellan klimatalarmister och skeptiker. Trots beskyllningar om oljepengar har skeptikerna nästan inga resurser alls. Åtminstone i Sverige framför media till 99% klimatalarmisternas ståndpunkter. Denna blogg drivs som de flesta bloggar helt på fritiden och är en droppe i havet som motvikt.

Vad det ytterst handlar om är inte klimatet utan om vi ska införa planekonomi, bli fattigare, bli kontrollerade, hindra resande, tvingas bo i mindre bostäder, få hög arbetslöshet, förbjuda glödlampor, högre skatter, få dyr energi, införa censur. De rika kommer att kunna köpa sig fria - se på Al Gores privatjet och jättebostad.

måndag, mars 12

Se Great Global Warming Swindle på Google Video

Här hittar du Great Global Warming Swindle på Google Video. Se den! Någon som tror att vår "fria" statstelevision kommer att visa den utan debatt efter?

UPPDATERING: Videolänken har uppdaterats då den gamla inte fungerade.

Ett kollektivt tipstack denna gång, har fått massa e-post om videon.

tisdag, mars 6

FN:s klimatpanel - största bedrägeriet i vetenskapens historia - del 4

Steve McIntyre är inte klimatolog utan har en bakgrund inom matematik och statistik motsvarande en fil kand. Steve, som är kanadensare, har i sitt yrkesliv bland annat hållit på med utforskningar av mineraler. Vad har detta med FN:s klimatpanel (IPCC) att göra? Jo, Steve satte igång en process som enligt många skakat om hela IPCC ordentligt och som avslöjat en allvarlig bluff.

Detta är del 4 av Moderna Myters serie om FN:s klimatpanel.

Del 1 hittar du här.
Del 2 hittar du här.
Del 3 hittar du här.

Vi ska i denna artikel inte fördjupa oss i vetenskapen för eller emot utan se på hur IPCC och några av dess forskare arbetar. Historien om hockeyklubban börjar med IPCC:s rapport TAR som kom ut 2001, se figur 2.20. Denna kurva som kallas hockeyklubban finns med först i rapporten som en av de viktigaste, se figur 1b Vad kurvan försöker visa är hur jordens temperatur ändrats från år 1000 fram till år 2000 med en prognos framåt. Data till kurvan kom från trädringar, iskärnor och koraller och klubban benämns i litteraturen MBH98. M i MBH98 står för Mann och det är en av forskarna som tagit fram kurvan. Anledning till att trädringar m.m. användes var helt enkelt att termometrar inte funnits så länge och då måste men uppskatta temperaturen på något annat sätt. Det finns också ytterligare en kurva av Mann som heter MBH99. Mann påstod då att 1990-talet var det varmaste decenniet på 1000 år och 1998 var det varmaste året. Till historien hör också att Mann var en av huvudförfattarna till IPCC TAR (2001).

Denna kurva har sen använts om och om igen som argument för att vi måste införa drastiska förändringar i vårt sätt att leva och införa massa skattepålagor på oss människor. Nu kan någon påpeka att det är inte bara denna hockeyklubba som ligger till grund för detta men faktum är att just denna kurvan visats när klimatalarmisterna kört sina alarm via media. Man kunde rimligtvis antaga att kurvan granskats mycket noga av andra oberoende forskare. Al Gore använde kurvan i sin film, Naturvårdsverket hade kurvan på sina hemsidor o.s.v.

Så en dag 2003 började Steve McIntyre mest på skoj titta på kurvan. Han var intresserad av statistik och han skickade då ett e-mail till Mann och frågade om han kunde få källdata och källkoden till Manns kurva. Steve tänkte nämligen reproducera resultaten. Nu började en lustig dans där Mann slingrade sig, vägrade lämna ut källdata och till slut vägrade att svara alls. Hela denna mailkonversation finns dokumenterad här.

Stanna upp här och läs mailen! Detta handlar om den kanske viktigaste kurvan i IPCC:s rapport, i alla fall den mest citerade. Vilka dessa data är, vilken programkod som används (modell) och var de finns borde vara glasklart. Kurvan som data är skapad ifrån är basen för hur vi ska lägga om hela vårt liv, i alla fall om klimatalarmisterna får som de vill.

Vägran att lämna ut källdata gjorde då Steve och hans partner Ross McKitrik ännu mer intresserade. Vad ville man dölja?

Det Steve och Ross tycktes sakna i kurvan var medeltida värmeperioden och Lilla istiden. Dessa hade helt enkelt tagits bort av Mann. Den som vill läsa djupare om vad Steve kom fram till, se här Förutom första kapitlet så kräver dokumentet motsvarande universitetskunskaper i statistik för att kunna förstås.

Steve gjorde nu en annan test av modellen. Istället för de uppskattade historiska temperaturerna använde han slumpmässiga data, s.k. rött brus. Och han fann att även detta producerade en hockeyklubba som pekade rakt upp i himlen framåt i tiden. Detta publicerades peer-reviewed och nu började det på allvar sprida sig runt om i världen att det var något sjukt i IPCC:s viktigaste kurva.

Resultaten från Steve McIntyre och Ross McKitrik slog ned som en bomb. Exempel på kommentarer:

Dr. Hendrik Tennekes, retired director of the Royal Meteorological Institute of the Netherlands; "The IPCC review process is fatally flawed. The behavior of Michael Mann is a disgrace to the profession…The scientific basis for the Kyoto Protocols is grossly inadequate”.

Klimatolog Ulrich Cubasch (som själv hade försökt reproducera Manns kurva): "Bit by bit, it became clear also to his colleagues: the two Canadians were right (M&M). …Between 1400 and 1600, the temperature shift was considerably higher than, for example, in the previous century. With that, the core conclusion, and that also of the IPCC 2001 Report, was completely undermined”.

Så småningom kom detta upp i senaten i USA. Ordförande i Energy and Commerce beslöt att gå till botten med det hela och tillsatte en utredning som blev den så kallade Wegmanrapporten, se här. Mann fick ett antal frågor och uppmanades att göra källkoden publik. Mann svarade att han inte ville bli förödmjukad och vägrade släppa algoritmen. Wegmanrapporten riktade svidande kritik inte bara mot hockeyklubban utan även om hur granskningen av kurvan gått till. Den fann inget stöd för att 1990-talet var det varmaste decenniet på 1000 år eller att 1998 var det varmaste året. Rapporten konstaterade att granskarna tillhörde samma krets som de som som producerade akademiska artiklarna. Wegmanrapporten fann det konstigt och dåligt att inte källdata och programkod var publicerat speciellt som publika medel hade använts för att ta fram dem. En annan brist var att inga statistiker var inblandade i framtagandet av resultaten (Mann är ingen statistiker).

Steve McIntyre har en egen blogg som är populär. Vad Steve avslöjade var allvarliga brister i IPCC:s arbete, en kurva som var ett falsarium med många statistiska felaktigheter, en arrogant forskare (Mann) som antingen vägrade lämna ut data eller hade oordning på dessa, data som avsiktligt eller oavsiktligt hade manipulerats. IPCC har vägrat att rätta det hela men har i sin nya rapport AR4 "smugit bort" Manns hockeykurva och ersatt den med andra. Det otroliga i historien är att IPCC saknade en ordentlig granskning av sin rapport TAR. Steve McIntyre gjorde sin granskning på eget bevåg av nyfikenhet och fann stora fel.

IPCC har fortsatt sina ovetenskapliga arbetsmetoder även i 2007 rapporten. Att en huvudförfattare för IPCC får ta med sina egna nyligen publicerade papper som knappt har hunnit granskats är inte acceptabelt, likaså att algoritmer och grunddata inte finns tillgängliga. Hade detta varit medicinsk forskning hade resultaten dömts ut som ovederhäftiga omedelbart. Där ställer man helt andra krav på oberoende granskning.

Andra bloggar om: , intressant.se

måndag, mars 5

Intervju med Wibjörn Karlén i realtid.se

Denna artikel har lags in på vår klimatlänksida. Wibjörn Karlén intervjuas i nättidningen realtid.se.

Tipstack: Peter

The Great Global Warming Swindle

På torsdag sänder brittiska channel 4 filmen The Great Global Warming Swindle, se länk. Filmen visar argumenten från forskare som är skeptiska till IPCC och som menar att andra faktorer än koldioxid, bland annat solen, dominerar påverkan på globala temperaturen.

Läs också Life Style Extra:s presentation. Någon som tror vår "fria statstelevision" kommer att visa den?

Tipstack Henrik Alexandersson.

Uppdatering: Du kan nu se hela "Great Global Warming Swindle" på din PC, se kommentaren från Peter.