tisdag, februari 20

FN:s klimatpanel - största bedrägeriet i vetenskapens historia - del 2

Chris Landsea är kanske den mest meriterade och kända av alla forskare som har orkaner och stormar som sitt område. Han har deltagit i arbetet med FN:s klimatpanels (IPCC:s) arbete under många år. I både 1995 och 2001 års rapporter från IPCC bidrog Chris Landsea till den vetenskapliga delen. Men under arbetet med den av IPCC hemligstämplade AR4 rapporten lämnade Chris Landsea IPCC:s arbete i protest mot att IPCC politiserar vetenskapen och struntar i kända vetenskapliga fakta.

Detta är del 2 av Moderna Myter serie om FN:s klimatpanel, del 1 hittar du [här].

Du kan själv läsa Chris Landseas avskedbrev. Droppen var när huvudfattaren Kevin Trenberth kallade till presskonferens och påstod att globala uppvärmningen hade orsakat ökad orkanaktivitet. Enligt Chris Landsea finns ingen sådan vetenskaplig koppling. Chris Landsea, experten på orkaner, försökte kontakta Trenberth innan presskonferensen för att delge honom var forskningen stod. Trenberth, som inte har orkaner som sitt område, var inte intresserad. Presskonferensen ledde naturligtvis till stora rubriker att växthuseffekten orsakar fler och starkare orkaner.

Några korta utdrag från avskedbrevet:

Vad jag känner till har ingen av deltagarna vid presskonferensen utförd någon forskning om orkaners variation, inte heller presenterade de några nya vetenskapliga fakta.
.....
Jag kan personligen inte med god tro fortsätta att deltaga i en process som jag anser är motiverad av en förutbestämd dagordning och som är vetenskapligt osund [min kurs]. Eftersom ledningen på IPCC inte ser något fel i Kevin Trenberths agerande och behåller honom som huvudförfattare för AR4 har jag beslutat att inte längre deltaga i IPCC AR4.

IPCC:s arbete går till så att olika huvudförfattare har ansvar för olika avsnitt. Till sin hjälp har de ett antal forskare som bidrar och skriver några sidor var. Huvudförfattarna har utsetts av IPCC för att de är pålitliga mot saken - påvisa att ökad koldixiodhalt från människan leder till katastrofal uppvärmning. Kevin Trenberth är välmeriterad inom området klimatanalys men inte specialiserad på orkaner.

En sådan här enskild händelse är inte skäl att döma ut hela IPCC:s arbete. Men tittar man på mönstret hur IPCC har politiserat vetenskapen, drivit sin egen dagordning och ignorerat forskare med andra åsikter blir det hela allvarligt.

Mer information om/av Chris Landsea hittar du här. Chris Landseas FAQ om orkaner finns här.

Chris Landseas CV:
Ph.D. Atmospheric Science - Colorado State University. Science and Operations Officer vid National Hurricane Center. Forskare vid Atlantic Oceanographic & Meteological Labaratory at NOAA. Medlem i American Geophysical Union och American Meteorological Society. Har haft flera artiklar i tidskrifter som Science, Nature, Journal of Climate.

Fotnot. Sverige kan aldrig drabbas av orkaner då havsytan är för kall. En orkan är ett lågtryck utan fronter. I Sverige används beteckningen orkan för vindstyrkor över 32 meter per sekund. Det inträffar ibland vid kraftiga lågtryck med fronter och lågtrycket får sin energi genom att kall och varm luft kolliderar.

Andra bloggar om: , intressant.se

24 Comments:

At 21 februari, 2007 09:20, Blogger Heiti Ernits said...

Bara för att en forskare hoppar av så är hela arbetet, "Det största bedrägeriet i vetenskapens historia
", menar du?
Meningsskillnander hör till den vetenskapliga arenan.

Självklart skall man vara kritisk, men du verkar driva en rätt vinklad tes själv =)

 
At 21 februari, 2007 09:28, Blogger Per Welander said...

heiti: Om jag citerar mig själv i inlägget: En sådan här enskild händelse är inte skäl att döma ut hela IPCC:s arbete. Men tittar man på mönstret hur IPCC har politiserat vetenskapen, drivit sin egen dagordning och ignorerat forskare med andra åsikter blir det hela allvarligt.

Denna blogg för fram åsikter och vetenskap som inte syns i svensk media så jag förstår hur du ser det som vinklat.

 
At 21 februari, 2007 09:34, Anonymous Anonym said...

Per, menar du att du stödjer Landseas krav på att Trenberth borde slängts ut ur IPCC för att han gjorde ett för Landsea misshagligt uttalande i ett helt annat sammanhang? I så fall är du tvärtemot vad du brukar påstå för ett mer slutet och homogent IPCC. Du kan också ta och fundera på vilka andra som skulle slängas ut om detta vart praxis.

Det hela är en storm i ett vattenglas. Det var krig mellan olika forskargrupper om huruvida man kunde detektera en ökning i antalet orkaner, och som det inte sällan blir i forskarvärlden vart det väldigt infekterat med stora egon och inte alltid så stor social kompetens. Vid en konferens vid samma tid fick man ställa in den vanliga frågestunden efter föredragen för att det hela inte skulle spåra ut. Så Landsea förlorade humöret och hoppade av IPCC, big deal, sånt händer.

 
At 21 februari, 2007 14:49, Anonymous Anonym said...

Får bara tacka för din serie om FN:s klimatpanel.
Förstår bara inte hur du orkar med alla kommentarer, där dom lägger värderingar i din mun för att sedan anklaga dej för det dom påstår, eller använder "guilty by association" på alla forskare som inte håller med om att jorden går under.

Är dom desperat eller bara allmänt oärlig som personer, kan man undra.
Hmm, hur som...
fortsätt gärna ditt utmärkta arbete, det behövs.

 
At 21 februari, 2007 17:19, Blogger Den siste mohikanen said...

Thomas Palm, hur kan du rimligen beskriva detta som en inomvetenskaplig strid, när all tillgänglig seriös forskning och varje grundbok i atmosfärisk dynamik entydigt säger att mindre temperaturskillnader såväl mellan ekvator och polerna som mellan jordytan och troposfären MINSKAR risken för kraftiga oväder?

Det vidare resonemanget är ju helt befängt. Om IPCC inte följer sina "egna" forskare (vilket Cris Landsea, Lindzen m fl är exempel på), hur i hela friden kan du ändå påstå att IPCC representerar något slags konsensus av klimatforskningen? (Vilket du ju hävdat tidigare.) Tvärtom visar detta att IPCCs utsagor är omstridda inte bara från oberoende forskargrupper utan också innifrån organisationen själv.

 
At 21 februari, 2007 18:35, Anonymous Anonym said...

Mohikanen, är du månne ett offer för Lindzens bedrägliga uttalanden? För det är knappast någon bok i atmosfärisk dynamik du läst!

Stormar i tempererade områden styrs delvis, men bara delvis, av temperaturskillnaden mellan poler och ekvatorn. Det finns dock andra faktorer som gör att det är långt ifrån självklart hur de påverkas av global uppvärmning:
http://www.realclimate.org/index.php/archives/2006/12/on-mid-latitude-storms/

Nu talade vi dock om orkaner och de styrs inte alls av denna temperaturgradient utan av temperaturskillnaden mellan havsytan och tropopausen. Att orkaner bör bli starkare och förekomma över större områden i en varmare värld råder stor enighet om. Problemet är att den ökning somliga anser sig ha sett är mycket större än den man teoretiskt väntat sig, och det är där folk slagits så att hårtestarna ryker om hur man skall tolka gamla data om orkanstyrka.

Vad menar du med att IPCC inte följer Landsea? Han hoppade av pga något som inte hade med IPCC att göra. Varför måste IPCC nödvändigtvis följa de få forskare som säger sådant du råkar hålla med om? Har du f.ö. ens brytt dig om att läsa vad SPM säger om orkaner:
"There is observational evidence for an increase of intense tropical cyclone activity in the North Atlantic since about 1970, correlated with increases of tropical sea surface temperatures. There are also suggestions
of increased intense tropical cyclone activity in some other regions where concerns over data quality are greater. Multi-decadal variability and the quality of the tropical cyclone records prior to routine satellite observations in about 1970 complicate the detection of long-term trends in tropical cyclone activity. There
is no clear trend in the annual numbers of tropical cyclones."

Har du något i sak att invända mot det stycket?

 
At 21 februari, 2007 23:54, Blogger Per Welander said...

thomas palm skrev:
"Han hoppade av pga något som inte hade med IPCC att göra"

Landsea skrev:
"Jag kan personligen inte med god tro fortsätta att deltaga i en process som jag anser är motiverad av en förutbestämd dagordning och som är vetenskapligt osund [min kurs]. Eftersom ledningen på IPCC inte ser något fel i Kevin Trenberths agerande och behåller honom som huvudförfattare för AR4 har jag beslutat att inte längre deltaga i IPCC AR4."

Processen Landsea syftade på var IPCC:s. Så thomas palm vet tydligen bättre än Landsea själv varför han hoppade av.

Till anonymous: Får massor med mail med kommentarer. 90% är uppmuntrande och 10% otrevliga. Antalet besökare på bloggen växer stadigt. Guilt by association är en standardmetod bland klimatvänstern. Men den visar bara hur trängda klimatalarmisterna blir när andra fakta och åsikter förs fram än de politiskt korrekta. Skriv helst under med signatur så inte alla anonyma inlägg blandas ihop.

 
At 22 februari, 2007 00:01, Anonymous Anonym said...

Idag är det nog bloggar som denna som låter oss behålla en viss tankefrihet i fråga om klimathotet. Fast ibland hittar man ett och annat i pressen. T.ex. i The Age, att Australien tänker förbjuda försäljning av gammaldags lampor fr.o.m. oktober 2009. De ska ersättas av lågenergilampor. (www.theage.com.au)

Samma blad, The Age, citerar ("Big melt may be unavoidable", 20 feb 2007) Guardian om att IPCC:s "draft summary" (vad är nu detta?) varnar för att havsytan kan höjas med fyra till sex meter. Inom ett tidsperspektiv på mellan några sekel och ett millennium... O, fasa. Men det var förstås innan Australien tog till kraftåtgärder, med förbud mot glödlampor.

Ansvariga politiker i Tuvalu och Kiribatu har kontaktat Australien för att försäkra sig om plats där, innan de drunknar. Lustigt nog ville PM Howard inte ta emot dem. "Helt obegripligt", tyckte Mr Fry, miljöexpert. ("PM 'rejects' Tuvalu on sea level", 20/2.)

Den 10/2 hade The Age en artikel av William Kininmonth, former head of the National Climate Centre: "Debate and a climate of fear". Icke ointressant, med tanke på hans bakgrund: "The alarmist global warming rhetoric is based on the projections of computer models but, from considerations of basic physics, runaway global warming is an impossible proposition. Evaporation, more than 50 per cent of the energy exchange between the earth and atmosphere, increases nearly exponentially with temperature and is a strong brake on further temperature rise."

En riktig Climate Holocaust Denier, alltså. Okunnig. Opåläst.

 
At 22 februari, 2007 07:43, Anonymous Anonym said...

"Att orkaner bör bli starkare och förekomma över större områden i en varmare värld råder stor enighet om. Problemet är att den ökning somliga anser sig ha sett är mycket större än den man teoretiskt väntat sig, och det är där folk slagits så att hårtestarna ryker om hur man skall tolka gamla data om orkanstyrka."
Ursäkta, men det råder stor oenighet om det. Du har läst, men glömt:
http://klimat.wordpress.com/2006/11/13/gtorna-kring-orkaner/

 
At 22 februari, 2007 09:05, Anonymous Anonym said...

Som Landsea konstaterar hoppade han av för att Trenberth i ett föredrag som inte var relaterat till IPCC hävdade att människan låg bakom en observerad ökning av orkaner och för att IPCC inte gjorde sig av med Trenberth för detta påstående. Vilken "process" Landsea talar om är oklart, men jag ställer samma fråga till dig, Per, som jag ställde till Mohikanen: har du något konkret att invända mot vad IPCC faktiskt skrev?

För en som sätter rubriker som "FN:s klimatpanel - största bedrägeriet i vetenskapens historia" är Per väl pigg på att anklaga motparten för fula debattmetoder. Vad är hela inlägget annat än "guilt by association": Landsea anser att Trenberth hade fel och därför är hela IPCC korrupt.

Tapanis citat från Kininmonth är bara konstigt. Visst, en skenande växthuseffekt är omöjligt, vilket också visas av dessa förhatliga klimatmodeller. Effekterna av ändringar i vattencirkulation är medtagna i dessa!

Lumumba tycks ha missförstått inlägget i klimatbloggen som handlar just om hur man skall tolka historiska orkandata och oenigheten om detta.

 
At 22 februari, 2007 10:20, Blogger Unknown said...

thomas palm skrev... Lumumba tycks ha missförstått inlägget i klimatbloggen som handlar just om hur man skall tolka historiska orkandata och oenigheten om detta.

Thomas du tycks missförstå att människor är läskunniga. Du försöker trivialisera och göra det inlägget på "klimatbloggen" att handla om något annat än det faktiskt gör. Den nutida förståelsen för mekanismerna bakom orkaners uppkomst och storlek.

En anledning till att du försöker trivialisera och förändra vad klimatbloggen belyser är möjligen att det påvisas följande.

Klimatbloggen tog upp... Enligt Kerr är Delworth och Wigley mitt uppe i att dissikera modeller för orkanbildning för att förstå vilka faktorer det kan handla om (varav aerosoler var ett förslag - å andra sidan tycker jag de borde ha förstått mekanismerna relativt bra redan innan de satte ihop modellen).

GCMer, eller datoriserade klimatmodeller är IPCCs spåkula in i framtiden och en helig ko, som måste skyddas till varje pris. Jag håller med Daniel, om man anser att GCMer visar verkligheten och är en spåkula in i framtiden, borde inte GCMernas skapare veta mekanismerna bakom t.ex. en orkan i väldigt hög grad, som vetenskapen (i övrigt) bevisligen inte vet fullt ut idag.


Bara en stilla undran, naggas inte ditt samvete, med tanke på hur du retoriskt vänder och vrider på saker. För dig tycks det inte spela någon roll om du fabricerar "verkligheten" eller håller dig till halvsanningar uppblandat med sanningar så det ska verka trovärdigt. Att du offrar ditt samvete och trovärdighet är det ett offer du är beredd att göra för något större mål? Vad driver dig Thomas?


Mvh
Jens

 
At 22 februari, 2007 10:20, Anonymous Anonym said...

Berättelsen, avpassad även för lekmän, om varför Christopher Landsea, Science and Operations Officer at the National Hurricane Center, hoppade av från IPCC i protest mot Kevin Trenberth, finns här:

http://www.canada.com/nationalpost/story.html?id=ae9b984d-4a1c-45c0-af24-031a1380121a&k=0

The hurricane expert who stood up to UN junk science
The Deniers -- Part III
Lawrence Solomon, Financial Post
National Post - February 02, 2007

(Kanske någon har nytta av min iakttagelse att även långa länkar kan bli läsbara här om man ställer Firefox på minsta typ-storlek, Ctrl minus, upprepat. Annars finns ju tidningen som www.nationalpost.com, med artiklarna sökbara.)

 
At 22 februari, 2007 11:26, Blogger Heiti Ernits said...

Gör jag mig skyldig till "Guilty by association"?
Nja, det jag reagerade på var snarast den rätt pregnanta titeln: "Största bedrägeriet i vetenskapens historia".

Håll med om att det är allt annat än subtilt =)

Missförstå mig inte, jag välkommnar all debatt, även de alternativa tolkningarna, det skapar dynamik och förutsättningar för ett nykters angreppsätt.

Därmed inte sagt att den ena eller den andra har "absolut" rätt.

Även om jag tillhör den sk. miljövänstern...
Är dock nyfiken på vad motsattsen är, klimathögern? ;)

 
At 22 februari, 2007 13:08, Anonymous Anonym said...

Jens, jag har visserligen för mig att jag såg att man rätt nyligen lyckats få en realistisk orkan i en GCM, men traditionellt har de körts med för låg upplösning för att kunna få med såpass lokala fenomen.

Vad klimatbloggens inlägg handlade om var just tolking av historiska data. Jens plockar en lösryckt mening ur en diskussion i kommentarerna där diskussionen spårade in på vilka andra faktorer än vattentemperaturen som kan ha betydelse. Och om aerosoler har betydelse säger ju inte det att vattentemperaturen inte har det. Det här är något contrarians har svårt för. Så fort de tror sig hitta något annat som kan påverka vädret så drar det till med det logiska felslutet att det skulle innebära att växthusgaser inte gör det.

Läser ni Landseas brev skall ni finna att även han anser att orkanerna blir starkare om än i mycket liten omfattning. (en uppfattning som dock inte delas av många andra. Det tycks vara ett generationsskifte på gång i orkanforskningen).
http://sciencepolicy.colorado.edu/prometheus/archives/science_policy_general/000318chris_landsea_leaves.html

Eftersom Landsea tydligen blivit något av en hjälte kanske det här citatet från honom också kan vara av intresse:
"we certainly see substantial warming in the ocean and atmosphere over the last several decades on the order of a degree Fahrenheit, and I have no doubt a portion of that, at least, is due to greenhouse warming. The question is whether we're seeing any real increases in the hurricane activity."

Det betydelsefulla som ni andra ignorerar är dock att Mohikanen var helt ute och cyklade med sitt påstående att orkanerna förväntades minska. Hur kommer det sig att ni contrarians inte tycks ha några som helst krav på varandras kunskaper?

Hur mycket ni än repeterar historien handlar det fortfarande om att Laqndsea hoppade av för att han inte tyckte att IPCC gav honomm tillräckligt med stöd i en strid med Trenberth, inte att IPCC aktivt gjort något fel. Jag noterar även att ingen tycks vara förmögen att hitta något fel i vad IPCC sedan skrev, vilket får tolkas som positivt med tanke på hur gärna ni vill hitta fel i allt de gör.

Sen undrar jag om Per kommer att kritisera Jens för hans personangrepp, men på något sätt tvivlar jag på det...

 
At 22 februari, 2007 17:53, Blogger Den siste mohikanen said...

Thomas Palm, så du håller med om att extratropiska oväder minskar med mer växthuseffekt? Och rimligen också då att vi saknar forskningsunderlag för att bedöma tropiska oväder, men vet att deras frekvens minskat medans det möjligen är större spridning i intensiteten?

Och vad leder det då dig till för slutsats när det gäller Trenberths famösa presskonferens, där han uppträdde som representant för (sin del) av IPCC, och hävdade motsatsen?

För övrigt: du som är så pigg på att klanka ned på andra: hur kan du hänvisa till RealClimate, skriven av hyperalarmister som Gavin Smidth och Michael Mann? (Den senare var den som i IPCC trollade bort den välbelagda Lilla Istiden och Medeltida Varmperioden med hjälp av statistiska bedrägerier och datamanipulation för att skapa "Hockeyklubban". Den förra är ivrig handviftare så fort resultat som inte bekräftar global katastrof kommer in. Läs hans försök att vifta bort Svensmark så förstår ni...)

 
At 22 februari, 2007 18:03, Blogger Den siste mohikanen said...

Thomas Palm, du försöker att belägga att jag var ute och cyklade genom att låtsas som att "orkaner" på svenska är det samma som "tropical hurricane" (tropisk cyklon på svenska).

Orkan på svenska betyder vindar över 32,7 m/s. De kommer alltså att minska med ökad växthuseffekt enligt vad vi vet idag. Tropiska cykloner är livligt omdebatterat och där har vi sett en minskning totalt sett men en viss (icke statistikt säkerställd) ökning av de kraftigaste tropiska cyklonerna.

 
At 22 februari, 2007 20:01, Anonymous Anonym said...

Mann et als rekonstruktion "trollade" inte bort LIA (Little ice age)och MWP (medieval warm period). Det var det resultat de fick av sina data. Mohikanen måste antagligen sitta inne på antingen extrema statistikkunskaper eller inside information eftersom han kan se "statistiska bedrägerier och datamanipulation" som inte National Academy of Sciences såg (http://dels.nas.edu/dels/
rpt_briefs/Surface_Temps_final.pdf). Sant är att att Mann et als metodik får viss kritik i NAS rapport men:
*Inget som ens liknar bedrägeri eller manipulation hittades
*Slutsatserna från Mann et al kvarstår i stort, även om osäkerheten i början på förra seklet bedöms som något högre än vad Mann gjorde.

Nu har nya rekonstruktioner producerats och i vissa av dessa syns MWP och LIA. Att rekonstruktionerna skiljer sig åt är inget konstigt. Olika proxies från olika ställen behandlade på olika sätt. Ju fler rekonstruktioner, desto bättre. Sammantaget kan väl sägas att det verkar troligt att:
*Det fanns en MWP och en LIA. Temperaturskillnaden mellan dessa var i stil med 0.4-0.8 grader C (min uppskattning efter grafen i NAS-rapporten).
*1900-talet var varmare än samtliga sekel 1000-1900.
*Uppvärmningen på 1900-talet var betydligt snabbare än under de tidigare seklerna.

 
At 22 februari, 2007 23:01, Blogger Den siste mohikanen said...

Re Fasiken:

NAS slutsats löd "Vår kommité anser att /Manns slutsats/ att 1990-talet var det varmaste decenniet på tusen år och 1998 det varmaste året inte kan understödjas. Bristfälligheten i data i det förgågna (remote past) gör påståendet väsentligen overifierbart." När ordföranden i kommitén - Wegman - korrigerade Manns misstag försvann hockeykurvan.

Det är detta du kallar att "Manns slutsatser väsentligen kvarstår??? Ni framstår som inte så lite villiga att tro på det ni vill höra.

 
At 22 februari, 2007 23:37, Anonymous Anonym said...

Mohikanen, du kan själv läsa vad jag skrev om stormar på tempererade breddgrader, annars kunde du läsa vad en klimatforskare tycker på RealClimate. Slutsatsen är densamma: vi vet helt enkelt inte hur dessa oväder förändras. Gissningsvis minskar de på en del håll och ökar på andra. Då är slutsatsen om ökning för tropiska orkaner mycket mer säker.

Att du sen inte gillar vad folk på RealClimate skriver säger mest om dig och din bristande förståelse för vetenskap.

Vore du läskunnig skulle du sedan också insett att det Landsea och hela diskussionen handlade om var just tropiska orkaner. Ditt försök att slingra dig genom att nu låtsas som det handlade om orkaner bara i betydelsen stor vindstyrka är ohederligt! En ohederlighet du plankat direkt från Lindzen som gör samma avsikliga sammanblandning.

Vad gäller Trenberths presskonferens så fanns det då två läger bland forskarna: en som ansåg att det fanns en tydlig trend och en som inte gjorde det. Trenberth tog tydligen ställning för den ena, Landsea befann sig i det andra. Det kan man möjligen kritisera Trenberth som person för, men inte IPCC! Det är FORTFARANDE ingen som haft någon kritik mot vad IPCC skrev trots att rubriken är "FN:s klimatpanel - största bedrägeriet i vetenskapens historia" inte "Trenberth största bedragaren i vetenskapens historia".

Vad gäller Mann så utfördes den seriösa studie som fasiken refererar till utfördes av NRC även om den publicerats på NAS hemsida. Wegman hade inget med NRC:s rapport att göra även om han jobbar åt NAS. När den seriösa rapporten inte passade politikern Joe Barton beställde han en annan utredning av en statistiker som inte kan något om klimatforskning och resultatet blev därefter. Det var vad som på Amerikanska kallas "lawyers science", att man genom att hyra in rätt "expert" kan få det svar man vill. Wegmans rapport var bara pinsam, så därför väljer Mohikanen att tala om den istället.

 
At 23 februari, 2007 00:43, Blogger Unknown said...

Thomas Palm skrev... Sen undrar jag om Per kommer att kritisera Jens för hans personangrepp, men på något sätt tvivlar jag på det...

Jag hinner inte kommentera så mycket jag skulle vilja göra. Jag är dock faschinerad av att du tycks ha så mycket tid Thomas, nästan så man undrar om ni är ett team bakom namnet Thomas Palm som jobbar skift.

Jag tycker det är lustigt att du beklagar dig över att du ansera att du utsattes för ett personangrepp tidigare idag, med tanke på vad du nu ikväll har skrivit till "Den siste mohikanen".

Thomas Palm skrev... Att du sen inte gillar vad folk på RealClimate skriver säger mest om dig och din bristande förståelse för vetenskap.

Thomas Palm skrev... Vore du läskunnig skulle du sedan också insett att det Landsea...

Thomas Palm skrev... Ditt försök att slingra dig genom att nu låtsas som det handlade om orkaner bara i betydelsen stor vindstyrka är ohederligt! En ohederlighet du plankat direkt från Lindzen som gör samma avsikliga sammanblandning.

Den som brukar vara bra på att slingra sig och vända på saker och ting, det är du Thomas Palm. Ohederlighet är du expert på.

Jag förstår att du ropar personangrepp, den som själv ofta använder sig av det bör ju känna igen det. Nu tycker jag dock att min kritik av dig är befogad, medans du alltför ofta använder personangrepp som debatt-teknik.


Som avslutning vill jag dock lite snabbt korrigera dig. Du fortsätter ju med det jag tidigare kritiserade dig för. Jens skrev... För dig tycks det inte spela någon roll om du fabricerar "verkligheten" eller håller dig till halvsanningar uppblandat med sanningar så det ska verka trovärdigt.


Thomas Palm skrev... När den seriösa rapporten inte passade politikern Joe Barton beställde han en annan utredning av en statistiker som inte kan något om klimatforskning och resultatet blev därefter. Det var vad som på Amerikanska kallas "lawyers science", att man genom att hyra in rätt "expert" kan få det svar man vill. Wegmans rapport var bara pinsam, så därför väljer Mohikanen att tala om den istället.


Wegman replikerade med 44 sidor om Mann utredningen varav bland annat detta... I have served as senior executive at the Officeof Naval Research where I was a program manager for the mathematical and computer sciences. In this role, I not only evaluated proposals for research funding, but I also had very significant interdisciplinary interactions with many
other discipline areas including oceanography and meteorology. Indeed, I was the initial funding agent for the first two conferences on statistical climatology held respectively in Hachioji, Japan in 1979 and Sintra, Portugal in 1983.
Although some individuals, including individuals writing editorials in the popular press, have attempted to portray me as uninformed and naïve on such matters, I am not.

But I was asked to testify as a statistician as to the correctness of the Mann-Bradley-Hughes (MBH) methodology and not to offer my beliefs and opinions on anthropogenic global warming (AGW). For this reason, during my oral testimony, I refused to become drawn into the debate about AGW.

http://www.uoguelph.ca/~rmckitri/
research/StupakResponse.pdf

Mvh
Jens

 
At 23 februari, 2007 10:41, Blogger Den siste mohikanen said...

Också jag tycker att Thomas Palm slingrar sig som en orm, och som Jens påpekar har han också haft fel i nästan allt. I en sak hade han faktiskt rätt och det var temat för Trenberths presskonferens som jag blandade ihop med John Houghtons likaledes falska presskonferens.

Så: Trenberth ljög världen upp i ansiktet när han hävdade att klimatexperter varnar för att global uppvärmning kommer att skapa fler och intensivare tropiska cykloner (ljög därför att vetenskapen inte alls har presenterat några belägg för påståendet). När Trenberth vägrade att korrigera sina uttalanden - vilka naturligtvis tolkades som att forskarna inom IPCC stog bakom dem - avgick Landsea i protest mot ovetenskapligheten hos IPCCs ledning.

John Houghton däremot (och han var en av ledfigurerna inom IPCC varandes den första redaktören för den vetenskapliga sammanfattningen) hävdade ett kausalt samband mellan mer latent värme och mer energi för väderstörningar - vilket alltså står i direkt strid mot vetenskaplig konsensus. Än idag upprepas hans ovetenskapliga utsagor med förkärlek i vår press, trots forskningsläget som säger motsatsen.

Så Thomas Palm hade som vanligt fel i sakfrågan men rätt i att Trenberths konferens gällde "Hurricanes".

 
At 23 februari, 2007 16:50, Anonymous Anonym said...

Klippt direkt ur NAS-rapporten (http://dels.nas.edu/dels/rpt_briefs/Surface_Temps_final.pdf)

"It can be said with a high level of confidence that global mean surface temperature was higher during the last few decades of the 20th century than during any comparable period during the preceding four centuries. This
statement is justified by the consistency of the evidence from a wide variety of geographically diverse proxies.Less confidence can be placed in large-scale surface temperature reconstructions for the period from A.D. 900 to 1600. Presently available proxy evidence indicates that temperatures at many, but not all, individual locations were higher during the past 25 years than during any period of comparable length since A.D. 900.
The uncertainties associated with reconstructing hemispheric mean or global mean temperatures from these data increase substantially backward in time through this period and are not yet fully
quantified."

"The basic conclusion of Mann et al. (1998,1999) was that the late 20th century warmth in the Northern Hemisphere was unprecedented during at least the last 1,000 years. This conclusion has subsequently been supported by an array of evidence that includes both additional large-scale surface
temperature reconstructions and pronounced changes in a variety of local proxy indicators, such as melting on icecaps and the retreat of glaciers around the world, which in many cases appear to be unprecedented during at least the last 2,000 years."

 
At 23 februari, 2007 21:38, Blogger Den siste mohikanen said...

Fasiken, det du länkar till är ju inte NAS-rapporten så vart vill du komma med detta? Om du vill bevisa att det finns andra åsikter än NAS-rapporten så visst. Som argument för att spendera några tiotusen miljarder kronor förefaller det ändå lite blekt....

 
At 24 februari, 2007 14:37, Anonymous Anonym said...

Om Mohikanen söker lite i den vetenskapliga litteraturen skall han finna att det visst finns artiklar som både argumenterar för att global uppvärmning ger starkare orkaner och att det finns en observerad trend som stödjer detta. Det senare är en omstridd punkt, men det finns helt klart en inte obetydlig grupp som anser detta. Trenberth plockade alltså inga fakta ur luften.

Det vore kul att se exakt vad John Houghton sa som Mohikanen retar upp sig på. Så som han beskriver det är det ett rätt okontroversiellt påstående, en motivering till varför orkaner bara förekomer i områden med hög vattentemperatur.

Vad gäller rapporterna till kongressen. Du har National Academies of Science som paraplyorganisation i vilket ingår bl a National Academy of Science (NAS)och NRC. Den stora studie som genomfördes gjordes av NRC och det är den Fasiken refererar till och eftersom den är publicerad hos National Academies of Science är det lätt att tro att den är av NAS.

Wegman gjorde en mindre seriös studie som så vitt jag vet inte hade något med NAS att göra även om Wegman i sig har en position där.

Att jag hävdade att Wegman inte kan veta mycket om klimatforskning baserade jag på uttalanden som "Carbon dioxide is heavier than air. I don't know where it sits with respect to the atmospheric profile" som han fällde under kongressförhören. Det sätt han helt fokuserar sig på första komponenten i PCA:n från Manns klimatrekonstruktion trots att Mann tog med flera tyder också på att han inte förstod vad Mann gjort. Wegmans efterflöjande diskussion om sociala nätverk är mest bisarr, i bokstavlig mening "guilt by association".

 

Skicka en kommentar

<< Home