tisdag, februari 27

Alla höjdare är inte politiskt korrekta i klimatfrågan


Alla kryper inte för media för att vara politiskt korrekta. Definitionen på politiskt korrekt är snart att tycka som mainstreammedia. Men läs denna intervju med Tjeckiens president Vaclav Klaus. Ord och inga visor. Original på tyska läs här.

Fråga: I onsdags så godkände EU nya begränsningar på koldioxid för nya bilar. För en vecka sen kom FN:s klimatpanel (IPCC AR4) med en rapport som beskrev, som tidigare rapporter, att globla uppvärming är en av de stora hoten mot civilisationen. Sternrapporten var publicerad innan. Samtidigt deklarerar du att globala uppvärmingen är en myt. Försök förklara hur du fick den idén.

Svar: Idén är inte min. Global uppvärming [atropogen, min anm.] är en myt och jag tror att alla seriösa personer och vetenskapsmän säger så. IPCC är inte uppbyggd av vetenskap. Det är en politisk organisation med gröna förtecken. Det är inte ett forum för neutrala eller balanserade vetenskapsmän. Dess medlemmar är poltiserade forskare med ensidiga uppfattningar och ensidiga uppgifter. Dessutom är det ett opassande practical joke att folk inte vill vänta till fullständiga rapporten dyker upp i maj 2007, utan iställer reagerar på, i allvarlig ton, på the summary for policymakers där alla om, när och men är borttagna, ja utraderade, och ersatta med förenklade teorier.

Detta är uppenbarligen ett stort misslyckande från så många, både journalister och politiker....Om EU tänker köpa ett sådant enkelt trick, så har vi en stabil grund för att länderna, inte EU, ska bestämma i sådana frågor.

Fråga: Hur förklarar du att inte andra statsmän i Europa försvarar din ståndpunkt? Ingen annan tycks ha sådana starka åsikter...

Svar: Mina åsikter i frågan är tydliga och starka. Andra höjdare i politiken uttrycker inte sina tvivel därför att deras röster är påverkade av politisk korrekthet.

Fråga: Men du är ingen klimatolog. Har du tillräckligt med kunskap och information?

Svar: Miljörörelsen är en metafysisk ideologi och har i ett stort perspektiv ingenting med naturlig vetenskap eller klimatet att göra. Oturligt har den inget att göra med social vetenskap heller. Förutom dessa fakta har det blivit en populistfråga och det skrämmer mig. Den andra delen av påståenden är: vi har också många rapporter, studier och böcker av klimatforskare vars slutsatser är rakt det motsatta. Du har rätt att jag aldrig nämnde isens utbredning i Antraktis. I själva verket vet jag inte hur man gör det, jag tänker inte lära mig det och jag låtsar inte vara expert på hur man mäter det. Hursomhelst som en vetenskapligt insatt man vet jag hur man läser vetenskapliga artiklar om dessa frågor t.ex isen i Antarktis. Jag behöver inte vara en klimatforskare för att läsa dem. De papper jag har läst leder helt enkelt inte till slutsatserna media presenterar. Men låt mig lova en sak: klimatfrågan oroar mig, därför började jag skriva en artikel om det förra julen. Artikeln växte och blev till en bok. Om några månader kommer den att publiceras. Bland de sju kapitlen kommer att att handla om mina åsikter om klimatförändringarna.

Miljörörelsen och gröna ideologin är något helt annat är vetenskap inom klimatområdet. Massa varningar och skrämselpropagande är missbruk av vetenskapen från denna rörelse.

Fråga: Om du tittar på dessa frågor, även om du har rätt...

Svar: .... Jag har rätt..

Fråga: Har vi inte empiriska bevis och fakta som bevisar att människan förstör planeten och sig själva?

Svar: Det är sådant struntprat att jag troligen aldrig hört större fånigheter förut.

Anm. Min översättning

Andra bloggar om: , intressant.se

12 Comments:

At 02 mars, 2007 18:59, Blogger Knutte said...

Jag vill härmed framföra ett tack för en mkt välarbetad blogg. Det känns skönt att inte alla tror på falsarierna i huvudfåran. Jag kan inte fatta hur detta kan ha uppstått. Det är ju helt sjukt. Alla ska tycka lika och den som har den minsta fråga eller invädning fryser man ut. Undrar om jag inte har sett den metoden tidigare...

 
At 02 mars, 2007 20:03, Blogger Per Welander said...

knutte: Tack för din kommentar, den värmer. Som jag skrivit tidigare, klimathysterin och IPCC är den största skandalen i vetenskapens historia. Men Moderna Myter tystar man inte så lätt,då får de stänga Internet först......

 
At 03 mars, 2007 18:46, Anonymous Anonym said...

Vaclav Klaus verkar vara en ovanlig president med vetenskaplig kunnighet och mycket civilt kurage. Det behövs nog för att kunna ta en lite obekväm ställning i klimatfrågan. Det märks ju också på andra, professorer och alla som riskerar sin ställning hellre än tumma på sanningen.
Hans bok borde kunna bli ett föredöme för svenska politiker som bara håller med den officiella linjen utan att ta reda på fakta för att bilda sig en egen uppfattning!

Inge

 
At 04 mars, 2007 20:02, Blogger Heiti Ernits said...

Hej Per!

Jag har en liten fråga till dig, som är av hypotetiskt karaktär.
Du har valt att sälla dig till den fåran, som inte tror på klimatförändringarna, och valt att lyssna på de forskare som har motsatt åsikt, förmodat att miljölinjen är allmänt vedertaget.
Inget fel i det, debatt är bra, och båda sidorna skall synas och stötas mot varandra.

Men, till frågan:

Om det en dag skulle finnas 100 procentig täckning för miljölinjen, dvs. de forskare som du relaterar till har blivit överbevisade, och själva ändrat sin uppfattning, rent hypotetiskt.
Kommer du att ändra din uppfattning likaså?

Och, vad skulle du vilja göra åt problematiken, dvs. Klimathotet? (Rent hypotetiskt)

 
At 04 mars, 2007 21:42, Blogger Den siste mohikanen said...

Heiti, frågan var ställd till Per men jag tar mig friheten att svara för min del ändå.

Problemet med IPCCs scenarior är att de förefaller helt orealistiska. Sedan prognoserna 1996 så skulle temperaturen ha stigit en kvarts till en tredjedels grad för de mer skrämmande av scenariorna. Vi har sett ungefär plus minus noll som utfall. Likaledes stämmer inte historien med koldioxid som stark klimatdrivare. Det enda som talar för IPCCs scenarior är de global/generella cirkulationsmodellerna, alltså datorprogram för att simulera klimatet. Men ett datorprogram blir inte bättre än kunskapen det är byggt på och om klimatet vet vi fortfarande väldigt lite, särskilt dess kopplade egenskaper. "Garbage in gives garbage out" är ett talesätt jag tycker stämmer bra.

Av andra (miljöskäl) kan jag tänka mig grön skatteväxling som också kommer att dämpa koldioxidutsläppen. Jag tycker att vi mer än något annat borde driva forskning och teknikutveckling hårdare. Dels skaffar vi oss kunskap om klimatet då och kan möta eventuella förändringar i god tid. Dels kommer ny teknik att driva på övergången till förnyelsebara energikällor liksom minskad energianvändning per BNP-krona. En sak som alarmisterna i media alltid missar är att på nuvarande trender så kommer olja och naturgas att vara helt obsolet som energikälla om bara några decennier. Problemet löser sig själv m a o om vi bara låter utvecklingen fortgå.

 
At 04 mars, 2007 21:47, Blogger Per Welander said...

heiti: Om det är så att de forskare jag hänvisar till blir överbevisade om att de har fel, dvs antropogena koldioxidutsläpp leder till farliga saker för jorden så ändrar jag naturligtvis uppfattning. Detta är inte helt osannolikt att jag har fel på samma sätt som IPCC säger att de kan ha fel (även om sannolikheten är låg). Det är viktigt att fortsätta att söka efter 'sanningen' som jag anser att ingen besitter idag.

Jag framför åsikter som inte kommer fram i media. Allt är inte så vitt eller svart men jag tycker IPCC varit fula och ovetenskapliga (oavsett om de har rätt eller fel).

Sen hypotetiskt om klimatalarmisterna har rätt vad man ska göra åt det? Mer satsning på kärnkraft, global koldioxidskatt i stället för utsläppsrätter, större press på Kina och USA m.fl. Stora forskningsinsatser på bränsleceller för transporter istället för etanolsatsningar. Lågenergilampor och sånt tror jag inte på. Men grundproblemet är nog att jorden är överbefolkad, inte så att vi inte kan äta oss mätta men utsläppen och påverkan på miljön blir för stora med nuvarande folkmängd. Vad man ska göra åt det är en knepig och inte så lätt fråga.

Sen tycker jag du har fel språkbruk när du talar om miljölinjen. Jag är mycket för en ren miljö och det finns därför skäl att verka för mindre utsläpp av smutsiga ämnen, mindre kol etc.

Min motfråga är om nu det visar sig att koldioxidutsläppen inte påverkar jordens temperatur annat än marginellt är du då beredd att ändra ståndpunkt?

 
At 05 mars, 2007 08:52, Blogger Heiti Ernits said...

Per:
Om det nu visar sig att vår mänskliga aktivitet inte bidrar till den negativa utvecklingen
gällandes växthuseffekten, förutsatt att vår agerande, vad vi än gör, inte kan förbättra (eller förmildra) situationen, då är mitt svar ”Ja”.

Annars är mitt svar, ”Nej”; Så länge vi kan bidra i någon positiv riktning, även om våra bidrag är marginella, så är jag beredd att kämpa för våra kommande generationer.

Även om jag är övertygad (i dagsläget), om att vi både kan bidra, och bidrar till, en positivare trend. (Men här är vi inte riktigt överens)

Sen kan jag tycka att många viktiga miljöfrågor, förutom växthuseffekten, har kommit lite i skymundan.


Mohikanen:
Jag blir lite förvånad om att du kan tänka dig grön skatteväxling =)
Men jag håller inte riktigt med om att problemen löser av sig själv; miljöfrågorna kostar, och så länge företag eller människor inte får incitament att vara ”miljövänligare” händer det ingenting, sen finns det självklart eldsjälar både inom företagsvärlden och i den privata sfären.Till er båda:
Vad tycker ni om koldioxidransonering, t.ex. den som föreslås av George Monbiot?

Länk till artikel

 
At 05 mars, 2007 10:42, Blogger Per Welander said...

heiti: Vad jag tycker om George Monbiot och hans orealistiska förslag om ransonering kan du nog räkna ut själv. Egentligen föreslår Monbiot en variant på utsläppsrättigheter för individer. Så de rika ska kunna köpa sig fria. Al Gore kan fortsätta att åka jorden runt i sitt privata jetplan, ha kvar sitt energislukande monsterhus men vanligt folk ska tvingas sälja sin bil, inte flyga etc.

Han verkar i mina ögon inte seriös. Han vill bara utnyttja klimathysterin för att införa planekonomi. T.ex. stäng ner köpcentra utanför städer, stoppa alla vägbyggen, förbjuda vanliga glödlampor, minska kapaciteten på flygplatserna o.s.v. Men inte ett ord om bygga ut kärnkraften eller Kinas utbyggnad av kolkraft.

Kunde skrivit en hel del om hans förflutna också men avstår.

 
At 05 mars, 2007 17:17, Anonymous Anonym said...

Heiti, forskare har som yrke att ifrågasätta etablerade sanningar, du hittar *aldrig* 100% enighet bland forskarna. I Sverige har vi t ex en professor Bo Nordell som hävdar att uppvärmningen beror på spillvärme från industrin, och vi har en doktor som påstår att den naturliga växthuseffekten bara handlar om gravitation, inte om någon absorbtion av IR. Båda har dessutom fått in sina idiotier i vetenskapliga artiklar.

Vad menar du med att de kritiska forskarna blivit överbevisade? Vem skall agera domare för att konstatera detta? Att tro att de själva skall erkänna det är i många fall naivt.

Klaus är ekonom så jag förstår inte vad som får Inge att tro att han skulle vara så kunnig på området. Vill du ha en högerpolitiker med akademisk bakgrund att förstå problemet är Margaret Thatcher ett bättre exempel. Hon är utbildad kemist och tog också till sig växthusteorin tidigt.

 
At 05 mars, 2007 18:55, Blogger Heiti Ernits said...

Thomas:
"Vad menar du med att de kritiska forskarna blivit överbevisade? Vem skall agera domare för att konstatera detta? Att tro att de själva skall erkänna det är i många fall naivt"

Jag la inte in någon värdering i mina påståenden, det här var en tankelek, jag är intressrad av hur folk tänker, och frågan jag ställde var för att sondera var per och mohikanen låg i sina värderingar. Jag är fullt medveten att det aldrig kommer råda en full konsensus, varken hos lekmännen eller forskarna.

 
At 05 mars, 2007 21:28, Blogger Per Welander said...

Att döma ut någon bara för att personen är ekonom är dumt och inskränkt. Steve McIntyre är matematiker, inte klimatolog, och ändå avslöjade han Manns falsarium i TAR 2001.

Just de som ligger lite utanför inre kretsen har ofta bättre förmåga att granska och ställa de rätta frågorna. Klaus har en sund skeptisk syn på IPCC och ser brister inom IPCC som många klimatalarmister vägrar att se. Varför vägrar dessa alarmister det? Ingen med som anspråk på att vara vän med vetenskapen kan tycka det är bra med att hemlighålla den vetenskapliga delen av AR4 (2007). Nämn de kända klimatalarmister som offentligt kritiserat detta. Jag väntar med spänning på listan....

Svårigheten att acceptera och kritisera uppenbara brister inom de egna leden är en svaghet bland religiösa alarmister. Ändamålen helgar medlen men då är det inte längre vetenskap utan politik.

 
At 05 mars, 2007 22:49, Blogger Den siste mohikanen said...

Re Heiti,

jag håller med dig om att miljöfrågor kostar, kan få kosta och ofta bör prissättas. Ett vanligt problem inom miljövården är ju "allmänningens tragedi", där kostnaden för den enskilde är obetydlig för ett överutnyttjande av en gemensam resurs. (Sa nån fiske?) Ekonomins svar är "internaliserande av externaliteter", vilket på ett bättre språk betyder att sätta en kostnad för den enskilde för den gemensamma resursen.

Jag är för skatteväxling dels för att miljöbelastningen av fossilenergibaserade aktiviteter fortfarande inte är fullt täckta av priset (enligt min subjektiva uppfattning) men dels för att jag anser att inkomstbeskattning är lika snedfördelande som miljöbeskattning. I valet mellan onaturligt låga utsläpp eller onaturligt hög arbetslöshet väljer jag låga utsläpp. (Detta som ett skäl att hellre fela mot för höga miljöavgifter.)

Med detta sagt: utvecklingen mot lägre priser på vindkraft, solkraft och andra förnyelsebara källor är framförallt driven av alldeles vanliga marknadskrafter och mänsklig upptäckarglädje och skulle äga rum även om vi inte beskattade fossil energi högt (fast förmodligen i väsentligt långsammare takt). Dynamiken hos människan när hennes utvecklingskraft får löpa fritt kan knappast överskattas.

 

Skicka en kommentar

<< Home