fredag, december 29

Myten om husdjur och god hälsa

Dags att avliva ytterligare en myt. "Skaffa husdjur så befrämjar det din hälsa". Nu har en vetenskaplig undersökning gjorts för att bekräfta detta påstående. Resultatet var inte alls vad man förväntade sig.

Universitet i Åbo gjorde studien och den har nu publicerats 'peer-reviewed' i Plos One [länk]. En kort sammanfattning finns här.

Resultatet var att ägare till husdjur hade något sämre hälsa än befolkningen i snitt och dessutom var något fetare. De rökte något mer än genomsnittet och motionerade något mindre. Studien motsäger tidigare resultat där ett husdjur kunde bidra positivt till hälsan genom att sänka hjärtfrekvensen.

Sen kan det vara trevligt med ett husdjur men man ska inte förvänta sig att bli friskare.

Andra bloggar om: intressant.se

6 Comments:

At 29 december, 2006 21:39, Anonymous Anonym said...

Det där får nog bedömas från person till person. I mitt fall har det varit en klar förbättring av både hälsa och välbefinnande (konkret genom sänkta blodvärden, viktminksning etc). Generella rekommendationer är sällan bra för den individuelle - och, i mitt fall definivt ingen "myt". Kanske ger "myten" dig själv tillfredsställelse att kunna sitta kvar i soffan. ;-)

 
At 30 december, 2006 10:25, Blogger Per Welander said...

Anonym har rätt i att generella rekommendationer sällan är bra, jämför ät 6-8 brödskivor om dagen. Statistik säger inte mycket om ett enskilt fall. Sen är det väl bra om din hälsa blivit bättre, osagt om det beror på husdjur eller inte. En promenad utan eller med hund är båda en promenad. Riktigt så dum så jag tar myten som förvändning för att sitta kvar i soffan är jag nog inte :-)

 
At 01 januari, 2007 21:16, Anonymous Anonym said...

Per, har du verkligen läst abstractet? Forskarna betonar ju de sociala aspekterna och inte själva husdjuret som orsak till ohälsan. De kunde alltså inte faställa något orsakssamband mellan husdjur och dålig hälsa, utan såg att dessa två fenomen orsakades av en gemensam faktor.

 
At 02 januari, 2007 16:24, Blogger Per Welander said...

Slutsatsen är att ingen synligt samband finns med förbättrad hälsa om man skaffar husdjur (vilket var myten). De i vissa fall svaga statitiska sambanden på sämre hälsa kan nog hänskjutas till sociala faktorer.

 
At 03 januari, 2007 09:38, Anonymous Anonym said...

"It may well be that pets indeed contribute to positive health effects among people." Citat från länken.

Alltså, jag är inte avundsjuk på de forskare som gör sådana studier. Det måste vara skitsvårt att dra slutsatser när så många faktorer spelar in, även om multivariata metoder används. Genrellt kan väl sägas att det måste göras många oberoende studier innan några definitiva slutsatser kan dras.

 
At 03 januari, 2007 09:57, Anonymous Anonym said...

Vi verkar egentligen vara rätt överens om detta, och det är inte särkilt viktigt för mig så jag lägger ner denna mest-på-kul debatt nu.

 

Skicka en kommentar

<< Home