måndag, december 11

FN nedgraderar människans klimatpåverkan

Nästa år i februari ska IPCC:s nästa rapport publiceras. Men redan nu börjar delar sippra ut. Människans påverkan på globala uppvärmningen minskar med 25% sedan förra rapporten [länk]. Ännu mer sensationellt är att IPCC tror att havsnivån endast förväntas stiga hälften så mycket som man trodde tidigare. Just höjningen av havsnivån har varit ett av de populära katastrofscenarierna som pressen exploaterat okritiskt.

Fortfarande är det klimatkatastrof som gäller för IPCC. Men något mindre, något senare och med 25% mindre mänsklig påverkan. Vid nästa nästa rapport kanske hoten reduceras ytterligare och man kommer då allt närmare "skeptikerna".

Rapporten har nu skickats ut för granskning av politikerna. De ska ju godkänna innehållet. Kyotoprotokollet framstår [min kommentar] som lika tokigt som tidigare. Baserat på osäkra data ska miljarder och åter miljarder kronor spenderas av politiker för att uppnå en minimal knappt mätbar effekt på temperaturen. De pengarna kan användas bättre, läs intervju med Bjorn Lomberg.

Så nu blir kanske IPCC och Moderna Myter överens - stadshuset i Stockholm hamnar inte under vatten som kvällspressen påstod. IPCC påstår i nya rapporten att havsnivån höjs med 43 cm till år 2100. Landhöjningen blir 36 cm. Alltså, vattnet står 7 cm högre i Stockholm år 2100 jämfört med idag. Katastrof? När kommer dementin från Aftonbladet?

Men vi måste väl avvakta originalet d.v.s. IPCC:s egen rapport innan alltför långtgående slutsatser dras.

Andra bloggar om: intressant.se

3 Comments:

At 12 december, 2006 13:20, Anonymous Thomas Palm said...

Ryktet säger att Telegraph blandat ihop klimatkänsligheten, dvs hur mycket uppärmning man får om klidioxidhalten dubblas med den man får år 2100 då koldioxidhalten kan ha ökat betydligt mer än så.

 
At 18 december, 2006 11:30, Anonymous Anonym said...

Koldioxidhalten kommer knappast att ha dubblats till år 2100. I den takt tekniken utvecklas nu kommer hela ökningen av koldioxid att ha avstannat långt innan dess, och idag ökar den inte. Således är det närmast otänkbart att vi (någonsin) får se en fördubbling från nuvarande nivåer.

 
At 18 december, 2006 14:00, Anonymous Thomas Palm said...

Hittills finns det inget tecken på att takten i ökningen av koldioxidhalten avstannar, snarare tvärtom. Koldioxidhalten har hittills stigit från 280 till 380 ppm, dvs 180 ppm kvar till en dubbling. Halten har senaste fem åren stigit med 2,1 ppm/år så med en linjär extrapolering skulle det ta 85 år. Nu talade vi dock om övre gränsen, inte genomsnittsscenariot, och då är det rimligt att ta med att utsläppen kan fortsätta öka. Om större delar av världen industrialiseras är det mycket svårt att se hur vi skall kunna undvika en dubbling utan mycket kraftfulla åtgärder.

 

Skicka en kommentar

<< Home