lördag, december 30

Internationellt klimatseminarium i Stockholm men media tiger

För ett par månader sen ordnade KTH ett internationellt klimatseminarium "Climate Change - Scientific Controversies in Climate Variability". 120 personer från 11 länder besökte seminariet. Talare var bl.a. Steve McIntyre - han som avslöjade FN:s klimatpanels (IPCC:s) hockeyklubbskurva som falsk. Andra talare var Hans von Storch, Wibjörn Karlén, Bob Carter, Peter Stilbs och Fred Goldberg.

Men svensk media tiger och rapporterar hellre massor om Gores propagandafilm och kommande katastrofer. Kvällstidningarna vill bara sälja lösnummer och struntar i vetenskap och sanning. Morgontidningarna vill till varje pris vara politiskt korrekta och är mer en del av statsmakten än kritiskt granskande. Den som vill veta vad som händer i den vetenskapliga världen måste gå till utländsk press eller bloggar.

Avsikten med semiariet var inte att presentera nya vetenskapliga data utan att sammanfatta de olika sidorna ståndpunkter. Seminariet rapporteras om runt om i världen, exempelvis Australien [länk]. Citat från artikeln "The Swedish public might ponder why it was that such an important conference as “Scientific Controversies in Climate Variability” was allowed to pass unremarked by a local media which at the same time gave prominence to the movie An Inconvenient Truth..."

Steve McIntyres egen blogg refererade seminariet utförligt [länk]. En pressrelease från seminariet hittar du här (pdf-fil).

Andra bloggar om: intressant.se

fredag, december 29

Myten om husdjur och god hälsa

Dags att avliva ytterligare en myt. "Skaffa husdjur så befrämjar det din hälsa". Nu har en vetenskaplig undersökning gjorts för att bekräfta detta påstående. Resultatet var inte alls vad man förväntade sig.

Universitet i Åbo gjorde studien och den har nu publicerats 'peer-reviewed' i Plos One [länk]. En kort sammanfattning finns här.

Resultatet var att ägare till husdjur hade något sämre hälsa än befolkningen i snitt och dessutom var något fetare. De rökte något mer än genomsnittet och motionerade något mindre. Studien motsäger tidigare resultat där ett husdjur kunde bidra positivt till hälsan genom att sänka hjärtfrekvensen.

Sen kan det vara trevligt med ett husdjur men man ska inte förvänta sig att bli friskare.

Andra bloggar om: intressant.se

söndag, december 17

Ny länksida om klimatfrågor

Svårigheten att få fram klimatartiklar via sökmotorer utan massor med arbete har gjort att jag skapat en ny länksida med bara klimatlänkar. Du hittar den på http://myter.speechtime.com/climatelinks.aspx.

Länksidan vänder sig både till den mindre kunnige som den kunnige. Alla länkar har därför graderats med en svårighetsgrad. Uppdelning har gjorts i svenska och engelska länkar. Artiklar som skrivits av journalister har bara undantagsvis tagits med. Syftet är att läsa artiklar direkt från vetenskapliga källan.

Klimatlänksidan kommer att byggas på samt länkar kontrolleras då och då. Urvalet är länkar till sidor som är kritiska till IPCC och alarmisterna men även några IPCC-vänliga länkar finns med. Något konsensus i fråga om globala uppvärmningen och dess orsaker finns helt tydligt inte.

Andra bloggar om: , intressant.se

torsdag, december 14

Även idioter måste ha rätt att yttra sig

En datalärare har på sin fritid förnekat storleken av förintelsen [länk]. Ska han sparkas från sitt jobb för detta?

Frågan är naturligtvis känslig men om man försvarar av demokrati och yttrandefrihet kan svaret inte bli annat än NEJ! Att bli av med jobbet kan vara ett lika hårt straff som fängelse. Även idioter och galningar måste ha rätt att yttra sig på sin fritid. Hade dataläraren gjort det på sitt jobb hade saken kommit i en annan dager.

Försvarar vi inte yttrandefriheten kommer demokratin att urholkas. Ska vi tillåta att lärare är kommunister och förnekar kommunisternas massmord på egen befolkningen vilka långt överstiger antalet offer i förintelsen? Ja även här blir svaret "Ja det är tillåtet på fritiden men inte i tjänsten". Börjar vi avskeda folk för deras privata åsikter kommer snart ändamålsglidningen att innebära att endast politiskt korrekta åsikter tillås. Vips så har demokratin eroderat i den "goda sakens" namn. Galna åsikter ska bemötas med argument, ingenting annat.

I USA har personer aktivt förespråkat att de forskare som är skeptiska till alarmisternas syn på klimatförändringen ska ställas inför en ny Nürnbergrättegång för brott mot mänskligheten [länk]. Yttrandefriheten ska vara grundlagsskyddad och vi ska inte tumma på den genom att sparka folk med fel åsikter.

Läs även Jonas Morians inlägg [här]. Att göra våld på yttrandefriheten är verkligen att "ändamålen helgar medlen". De som försvarar att läraren sparkas försvarar också att vid anställningstillfället en politisk åsiktskontroll kommer att göras. För det är det naturliga nästa steget för en arbetsgivare. Låt oss slippa den typen av samhälle som påminner om gamla kommunist- eller naziststater. Vad jag vill säga är att de som ropar på åsiktsförbud för att någon har en privat nazist-, kommunist- eller annan tokig åsikt i själva verket driver samhället mot denna typ av totalitär stat.

Andra bloggar om: , , på intressant.se

måndag, december 11

FN nedgraderar människans klimatpåverkan

Nästa år i februari ska IPCC:s nästa rapport publiceras. Men redan nu börjar delar sippra ut. Människans påverkan på globala uppvärmningen minskar med 25% sedan förra rapporten [länk]. Ännu mer sensationellt är att IPCC tror att havsnivån endast förväntas stiga hälften så mycket som man trodde tidigare. Just höjningen av havsnivån har varit ett av de populära katastrofscenarierna som pressen exploaterat okritiskt.

Fortfarande är det klimatkatastrof som gäller för IPCC. Men något mindre, något senare och med 25% mindre mänsklig påverkan. Vid nästa nästa rapport kanske hoten reduceras ytterligare och man kommer då allt närmare "skeptikerna".

Rapporten har nu skickats ut för granskning av politikerna. De ska ju godkänna innehållet. Kyotoprotokollet framstår [min kommentar] som lika tokigt som tidigare. Baserat på osäkra data ska miljarder och åter miljarder kronor spenderas av politiker för att uppnå en minimal knappt mätbar effekt på temperaturen. De pengarna kan användas bättre, läs intervju med Bjorn Lomberg.

Så nu blir kanske IPCC och Moderna Myter överens - stadshuset i Stockholm hamnar inte under vatten som kvällspressen påstod. IPCC påstår i nya rapporten att havsnivån höjs med 43 cm till år 2100. Landhöjningen blir 36 cm. Alltså, vattnet står 7 cm högre i Stockholm år 2100 jämfört med idag. Katastrof? När kommer dementin från Aftonbladet?

Men vi måste väl avvakta originalet d.v.s. IPCC:s egen rapport innan alltför långtgående slutsatser dras.

Andra bloggar om: intressant.se

måndag, december 4

Är mänskligheten inblandad i globala uppvärmningen?

Den mycket ansedda tidningen Environmental Geology har publicerad en artikel "On global forces of nature driving the Earth's climate. Are humans involved?" [länk]. Artiklar som tidningen publicerar genomgår peer-review, d.v.s. granskas av andra oberoende forskare. Eftersom frågan kan anses vara kontroversiell kan man anta att artikeln har granskats extra noga. Författare till artikeln är Khilyuk och Chilingar - University of Southern California.

Författarna har ett geologiskt perspektiv på sin artikel men det gör den inte mindre intressant. Forskarna kom fram till att mänskligheten har påverkat temperaturen mindre än 0.01 grader av totalt 0.56 graders global uppvärmning. Uppvärmingen har skett genom naturlig uppvärming varav solen stått för den största delen. Tittar man på de senaste 3000 åren har jorden blivit kallare och det samma gäller de senaste 1000 åren. Det verkar inte alls stämma med det budskap SVT:s Planeten eller kvällstidningarna framför.

Ett sensationellt resultat som borde få de diktaturkramande klimatalarmisterna att må riktigt illa (om de nu någonsin gör det). Dessutom förkastar forskarna Kyotoprotokollet
"Thus, the Kyoto Protocol is a good example of how to achieve the minimum results with the maximum efforts (and sacrifices). Impact of available human controls will be negligible in comparison with the global forces of nature. Thus, the attempts to alter the occurring global climatic changes (and drastic measures prescribed by the Kyoto Protocol) have to be abandoned as meaningless and harmful.”

Konsensus finns inte bland forskarna om klimatfrågorna. Det är bara något miljömupparna påstår och en okritisk press för vidare. Som jag läste på annan plats - konsensus bland forskare finns bara i diktaturer. Så fort någon påstår detta med konsensus i klimatfrågan vet du att personen antingen ljuger eller är extremt okunnig.

Referens: Environmental Geology, 50, 899-910.

Andra bloggar om: intressant.se