fredag, november 17

Även Svd ansluter till klimathysterin

I dagens Brännpunkt [länk] i Svenska Dagbladet finns ytterligare en politisk korrekt artikel. Författare är Bo Ekman företagare. Den kommer inte med något nytt utan det vanliga trosuppfattningen att jorden går under om vi inte gör något mot växthuseffekten.

Låt oss titta på några meningar ur artikeln.
"Förändringar föder allt snabbare förändringar (så kallad positiv feedback)." När det gäller koldioxid stämmer inte detta. Ökningen av temperaturen vid ökande koldioxidhalt följer en logaritmisk skala om allt annat hålls konstant. Vilken förändring syftar då Bo Ekman på? Det framgår inte. Det finns forskare som anser att en höjning av temperaturen i sig kan leda till effekter som förstärker höjningen. Andra forskare tror att negativa feedback dominerar.

"Forskarna oroar sig också för att klimatförändringens dynamik utlöser dramatiska omslag, så kallade tipping points: att Golfströmmen försvagas..." Ja det är naturligt för vissa forskare att titta på olika scenarier. Men när det gäller Golfströmmen så har de allra flesta kommit fram till att den inte kommer att påverkas. Det enda sättet att stoppa Golfströmmen är att ta bort all vind och stoppa jordrotation.

"Men att förneka det som pågår är dårskap, precis som förnekandet av sambanden mellan rökning och lungcancer." Ett billigt debattknep att påskina att de som inte håller med är dårar. För det första förnekar ingen det som pågår!!? Även kritiker är överens om att en global uppvärming pågår men orsaker och framtiden är men inte överens med FN:s klimatpanel om. Och det finns massor med forskare som inte köper Bo Ekmans uppfattning om globala uppvärmningen. Här är en lista på över 17000 namngivna forskare som skrivit under följande petition:

"There is no convincing scientific evidence that human release of carbon dioxide, methane, or other greenhouse gasses is causing or will, in the foreseeable future, cause catastrophic heating of the Earth's atmosphere and disruption of the Earth's climate. Moreover, there is substantial scientific evidence that increases in atmospheric carbon dioxide produce many beneficial effects upon the natural plant and animal environments of the Earth."

Att Bo Ekman kallar alla dessa forskare för dårar talar väl mest för honom själv.

Citat:
"Det fanns då liksom nu politiska och ekonomiska intressen som manipulerade det uppenbara." Detta verkar vara en motsägelse till en tidigare mening "Därför är också vetenskapens kunskap och modeller ofullkomliga, sökande." Att påstå att kritiska forskare vill manipulera det uppenbara kan väl inte vara uppenbart då så stor osäkerhet råder.
Citat:
"USA söker med alla medel stärka sin hegemoni över Mellanösterns olja." Ja, lite klankande på USA hör väl också till när man ska vara politisk korrekt och vinna billiga poäng.

Sen följer i artikeln massa eget beröm om hur fantastiskt fint land Sverige och den svenska modellen är jämfört med andra länder.

Artikeln tillför inget nytt utan är bara en i raden av alla politiskt korrekta som försöker göra ner de som har en annan uppfattning med billiga och fula debattknep. Längre än så kan man inte komma från vetenskap och verkligheten.

Vi har en liten global uppvärming på gång. Senaste hundra åren har jordens medeltemperatur ökat med ca 0.6 grader. Det mesta av uppvärmingen kom före 1940 innan koldioxiden började öka. Detta är inget onormalt och har hänt massor av gånger tidigare. Jordens temperatur går ibland upp och ibland ner. Exakt vilka mekanismer som ligger bakom vet vi ännu inte. Människan kommer inte att kunna påverka jordens medeltemperatur annat än marginellt vad vi än gör.

Så sov gott - Stockholm kommer inte att översvämmas på grund av koldioxidutsläpp. isen på Antarktis kommer inte att smälta inom en överskådlig framtid. Njut av att vi kanske får några dagars längre somrar istället. Var skeptisk till alla larmrapporter. Glöm aldrig att på 1970-talet var det en ny istid som media och flera forskare larmade om.

[Uppdatering 1] För den som tro att IPCC (FN:s klimatpanel) sitter inne med sanningen läs denna artikel från Prof. Zbigniew Jaworowski - Polen [länk].

Utdrag ur sammanfattningen från Professor Jaworowski:
"The basis of most of the IPCC conclusions on anthropogenic causes and on projections of climatic change is the assumption of low level of CO2 in the pre-industrial atmosphere. This assumption, based on glaciological studies, is false. Therefore IPCC projections should not be used for national and global economic planning. The climatically inefficient and economically disastrous Kyoto Protocol, based on IPCC projections, was correctly defined by President George W. Bush as “fatally flawed”. "

Som omväxling länkar jag denna gång också till Youtube [länk] för den som vill lära sig lite mer.

Andra bloggar om: intressant.se

7 Comments:

At 17 november, 2006 17:08, Anonymous Thomas Palm said...

Återkopplingar: fråga forskarna som påstår att negativa återkopplingar dominerar hur de förklarar istiderna! Av periodiciteten vet vi att de måste orsakas av banvariationer hos jorden, men dessa förändrar inte den instrålade energin på jorden. Så varför ändras temperaturen så mycket? (Den "officiella" förklaringen är positiv återkoppling via ändringar i albedo pga istäcken och ändring i koldioxidhalten).

Golfsträmmen: bland vetenskapsmän är detta enbart en vinddriven ström nära ekvatorn och den är mycket riktigt svår att stoppa. I vardagligt tal inkluderas dock den termohalina cirkulationen ända upp i arktis och den är lite mer sårbar. Det är kanske inte så troligt att den försvagas dramatiskt, men det är ett för oss närliggande exempel på vilket typ av förändringar som kan ske. Globalt vore färändringar i monsuner eller El Nino mycket allvarligare.

Rökning: med tanke på att du själv länkar till tobakslobbyisten framför andra, Steve Miloy, så borde du kanska tala lite tyst här...

Oregonpetitionen:
http://en.wikipedia.org/wiki/Oregon_Petition

Ditt påstående om att människan inte kan påverka jordens temperatur är ett uttryck för en närmast religiös tro, precis som folk för inte så länge sedan hävdade att haven var outtömliga så att utfiskning var omöjlig. Vetenskapliga studier visar att koldioxid- och svavelutsläpp mm har en betydande inverkan på temperaturen.

 
At 17 november, 2006 19:09, Blogger Per Welander said...

Svar till Thomas,
Det finns positiva och negativa återkopplingar men vi vet inte exakt vilka de är. Beträffande istiderna så är det fortfarande osäkert vad som orsakar dem resp. får dem att försvinna. Mycket tyder på starka positiva återkopplingar men osäkerheten är stor. Vad beträffar koldioxid är två negativa återkopplingar kända. Huruvida det finns positiva är osäkert. I IPCC:s resonemnang är det inte koldioxiden som står för positiv återkoppling annat än indirekt utan andra faktorer.

Beträffande Golfströmmen är jag i stort ense med dig.

Din länk om rökning blev nog fel. Självklart tror jag att det finns ett samband mellan rökning och cancer. Men det är klimat och inte rökning det handlar om. Det finns däremot ett ifrågasättande huruvida passiv rökning är skadligt men jag uttalar mig inte i frågan då jag inte satt mig in i den. Jag vill inte bli utsatt gör cigarettrök då det är obehagligt.

Beträffande religiös tro så borde du nog själv tänka till. Det finns forskare som anser att koldioxidutsläpp höjer temperaturen och andra som tror att det bara har marginell betydelse. Men låt allas synpunkter komma fram. Att blanda in svavelutsläpp och fiske i ditt inlägg är bara ett sätt att blanda ihop korten. Utsläpp och utfiske är ett problem som vi måste ta på stort allvar. Men det är en helt annan fråga än koldioxidutsläpp. CO2 är ingen giftgas utan nödvändigt för livet på jorden.

 
At 17 november, 2006 20:24, Anonymous Thomas Palm said...

Det finns en hel del som är oklart med istiderna, men grunden för hur energibalansen ändrades så att det kunde bli kallare är så vitt jag vet klar: det är ändringen i albedo och koldioxid. Har du sett någon annan teori? Varför koldioxidhalten sönk är däremot en mer öppen fråga.

Vilka två negativa återkopplingar för koldioxid tänker du på? Den mest klara är den positiva återkopplingen från vattenånga (jo, jag vet att Lindzen är av motsatt uppfattning, men det är han ensam om).

Min länk var inte om rökning utan om Oregonpetitionen. Som sådan var den rätt. Och Steve Milloy är en mycket suspekt typ som dessutom kommer med mycket dåliga argument så att du hänvisar till honom tyder på dålig förmåga att värdera vetenskapliga argument.

Att säga att man skall låta alla synpunkter komma fram är en sak, men det innebär inte att alla synpunkter är lika mycket värda. Det är skillnad på vad lobbyister som Miloy skriver på skumma websidor och vad som publiceras i vetenskapliga artiklar eller i IPCC:s rapport.

Att CO2 lagom mängd är en nödvändig gas säger inte att den är bra i obegränsad koncentration. Vatten är också nödvändigt, men likafullt kan du dö av att drunkna. Den ökade CO2-halten ändrar dessutom inte bara klimatet utan sänker också pH i haven, vilket lär få effekt även på fisklivet.

 
At 18 november, 2006 11:41, Blogger Per Welander said...

Ok du menade Milloy med två l. Nu vill jag diskutera vetenskap och sakfrågor. Dina etiketter på människor m.m. köper jag inte ("ensam","skum" websida","lobbyist"). Lindzen är professor vid MIT, en av världens mest ansedda högskolor. Huruvida han är ensam eller inte är irrelevant för mig, däremot hans argument och kvaliteten på det han skriver. Han är värd att lyssnas på. Nu anser jag inte att han är "ensam" utan det står för dig. Sen är det så att i stort sett alla forskare som är kritiska till IPCC inte förnekar att koldioxid har en temperaturhöjande effekt - frågan är hur mycket. Till stor del blir debatten i media ensidig och på bloggar överdrivet polariserad. Respektive sida beskyller den andra för att vara religiös. Bland de s.k. skeptikerna anser man att politiseringen av IPCC:s rapporter och förnekandet av bristerna i bl.a. Manns forskning är att likna vid religiös tro. Men det är å andra sidan en etikett också :-).

 
At 18 november, 2006 14:22, Anonymous Thomas Palm said...

Per, om du vill diskutera sakfrågor varför undvek du alla sakfrågor jag drog upp bara för att diskutera i vilken mån Milloy eller Lindzen är trovärdiga? (Och jag vidhåller att Milloy är en skum lobbyist och att du med civilingenjörsexamen borde vara tillräckligt kunnig för att se igenom hans ihåliga lek med siffror.)

Vilka var de där två negativa återkopplingarna för koldioxid du hänvisade till? Har du någon alternativ teori till istiderna? Vad anser du om det sjunkande pH i oceanerna? Där har du sakfrågor att diskutera!

Forskarna som är oense med IPCC är för det mesta minst lika mycket oense med varandra som med IPCC:s konsensusposition, alla har de sina egna vanligen inkompatibla favoritidéer om vad det är som är fel. T ex är det mycket få som tror på just Lindzens idé om negativ återkoppling från vattenånga, därför att den saknar vettigt empiriskt stöd och tvärtom förefaller motsägas av de data vi har.

Fråga dessa skeptiker som tror på liten inverkan av koldioxid hur väl de kan förklara historiska klimat! Det finns inga klimatmodeller som inte ger en betydande känslighet för koldioxidvariationer. Att vara skeptiker räcker inte, man skall ha något eget att komma med och det är det ytterst få av dem som har. Lindzen är där undantaget som faktiskt har publicerat en teori i vetenskaplig press.

 
At 22 november, 2006 16:09, Blogger Magnus said...

Varför inte bara länka till alla missvisande artiklar du kan hitta på en gång, du tycks ju i alla fall inte orka sätta dig in i ämnet. http://www.someareboojums.org/blog/?p=7

 
At 29 december, 2006 22:14, Anonymous Anonym said...

Bra med kritisk sait om klimathysterin! Klimatet förändras hela tiden. Sedan år 1693 (lilla istiden) då datum för islossningen i Torne älv nedtecknades för första gången, har islossningen helat tiden inträffat tidigare. I dagsläget nästa tre veckor tidigare än år 1693! Skillnaden är alltså enorm! Men ingen acceleration sen år 1940 då atmosfärens koldioxidhalt började stiga enligt IPCC. Klimatet blir alltså varmare ungefär med samma takt som de senaste 300 åren och med vissa upp- och nedgångar, vågrörelser. Koldioxidutsläppen kan ha en viss inverkan, utan (okända) feedbacks ca 0,4 grader för dubblerad halt. Inte mycket vetenskaplig bakgrund för klimatpolitikshowen alltså.

Jarl Ahlbeck, miljödocent, teknologie doktor, Åbo

 

Skicka en kommentar

<< Home