onsdag, november 1

Tokigheter från känd meteorolog på TV4

För ett par dagar sen höll jag på att sätta kaffet i halsen. Meterolog Madeleine Westin-Berg på TV4 påstod utan att rodna att "ovädret beror på globala uppvärmningen. Havet och vattnet är ett par grader varmare än normalt". En vetenskaplig sensation är det om man skulle kunna koppla just detta oväder till växthuseffekten. Men det är naturligtvis inte så. Ingen vetenskaplig koppling finns till växthuseffekten för detta oväder som inte alls var onormalt.

Madeleine Westin-Berg har stora svårigheter att ens spå vädret rätt ett dygn framåt. Inte för hon är en dålig meteorolog utan för att vädermodellerna och antalet mätpunkter inte medger bättre prognoser. Att uttala sig om vädret 50 eller 100 år framåt i tiden blir ännu mer fel. Men bespara oss från dessa politiskt korrekta men vetenskapligt felaktiga uttalanden och ge oss prognoserna.

Det är ingen hejd på allt som nu politiskt kopplas till "växthuseffekten". Stormar det, är det torrt, kallt eller varmt - allt skylls på globala uppvärmningen. Detta är politik och inte vetenskap. Jordens medeltemperatur har stigit ca 0.6 grader det senaste århundrandet - det är fakta. Men vad det exakt beror på vet vi inte. Bidragande faktorer kan vara solinstrålning, kosmisk strålning, urbanisering och växthusgaser. Växthusgaser är t.ex. vattenånga, koldioxid och metan. Många forskare påstår att koldioxid har en marginell påverkan på klimatet, andra påstår att det är avgörande. Årsvariationerna för en enskild ort är betydligt större än 0.6 grader. Att innanhaven är ett par grader varmare än normalt är alltså ingen sensation. Detta i sig ger inga kraftigare oväder - möjligen mer snöbyar och regnskurar när kall luft värms underifrån och blir instabil.

IPCC:s modeller, som politiker älskar att hänvisa till, visar att norra Sverige kommer att värmas upp mer än södra Sverige. Temperaturgradienten minskar vilket skulle leda till mindre oväder. Men detta är prognoser vad som skulle kunna hända om 50-100 år. IPCC:s dokument är full av motsägelser. Den vetenskapliga delen "Scientific Basis" säger t.ex. "The climate system is a coupled non-linear chaotic system, and therefore the long-term prediction of future climate states is not possible.", se länk sid 771.
Alltså förenklat "Det går inte att spå klimatet i framtiden". I den politiska delen av IPCC har alla tvivel rensats bort.

Om du skulle köpa en ny bil och försäljaren säger att den kommer att kosta mellan 140.000 - 580.000 kronor - skulle du då säga att du köper den? Nej, du skulle tycka att försäljaren var oseriös. Men när IPCC spår att temperaturen kommer att höjas mellan 1.4 - 5.8 grader då är politikerna beredda att satsa biljoner på att förhindra detta. Var skeptisk till politiker och deras uttalande om växthuseffekten! Glöm inte att på 1970-talet varnades vi för en ny istid! Politiker och deras uttalanden om växthuseffekten kommer att jämföras med häxprocesserna om hundra år.

Andra bloggar om: intressant.se