lördag, november 4

Lev som ni lär miljömuppar!

Aftonbladet, Expressen och SVT driver politiska kampanjer om klimatförändringan och då med ett domedagsscenario om vi inte gör något. Att den tredje statsmakten skulle vara seriöst granskande faller platt till marken. Här handlar det om att sälja mer tidningar med en oseriös klimatsåpa.

Meteorologer på SVT och TV4 skyller numera alla oväder på globala uppvärmningen. De deltar i morgonsoffan på TV. Dessa meteorologer som ibland har svårt att spå vädret rätt några timmar framåt uttalar sig kategoriskt om vädret 50-100 år framåt i tiden. Att vara meteorolog innebär inte att man automatiskt är kunnig i klimatfrågor.

Kungen ägnade sig åt klimatfrågan vid riksdagens öppnande.
"Herr talman!

Vi har i år kunnat glädjas åt en osedvanligt varm och vacker sensommar. Jag hoppas att också ni, som varit upptagna av valrörelse, kunnat njuta av den. Men mitt i den angenäma värmen kan vi känna en viss oro. Är det bara en naturlig variation mellan kalla och varma somrar vi upplever? Eller är det effekten av den globala uppvärmningen som redan gör sig påmind?

Många har ställt samma fråga efter flera svåra naturkatastrofer runt om i världen under senare år. Den formuleras allt oftare i den vetenskapliga forskningen och i vardagliga samtal. Det är en av vår generations ödesfrågor att klara ut hur våra levnadsvanor påverkar miljön. Vi måste finna kloka och verkningsfulla åtgärder som säkerställer villkoren för allt levande på vår jord."


Om nu konungen tror på att koldioxidutsläpp hotar jorden så är det bara att gå till handling. Riv slotten som kräver stora mängder energi för uppvärming, sälj alla bensinslukande bilar och sluta nyttja flyg.

Nu till miljömupparna för att denna blogg vill inte beskylla kungen för att miljömupp (åtminstone inte idag). Miljömupparna lever inte som de lär. Vad de gör är att sätta in lågenergilampor och skryter med detta, länk. Patetiskt! Även om vi bytte alla glödlampor i hela Sverige mot lågenergilampor skulle det inte få någon som helst mätbar effekt på jordens temperatur. Sälj istället bilen och sluta flyga så verkar ni lite mer trovärdiga. Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson kör en bensinslukande statsjeep och pendlar med flyg mellan Stockholm och Norrbotten.

Miljömupparna vill gärna ha höga skatter som drabbar andra. De har en dold politisk agenda som inte har med klimatet att göra. Högre skatter och mer kontroll av staten. Politiker hänger på denna populism och inför höga skatter till ingen nytta t.ex. utsläppsrätter. Resultatet blir att jobb flyttar till andra länder där oftast kol används för att producera energin. Kina och Indien har inga begränsningar på koldioxidutsläpp.

Vetenskap har inget med konsensus att göra och att många tycker en sak. Konsensus har med politik att göra. När det gäller vetenskap räcker det med att en forskare har rätt och resultaten går att reproducera och verifiera. De största vetenskapliga upptäkterna på jorden gjordes därför att man bröt med konsensus. Jämför jorden är rund och inte platt.

Många forskare tror inte alls har koldioxiden har den betydelse för jordens klimat som politiker agerar efter. Flera svenska forskare är starkt kritiska till IPCC:s rapporter och domedagsteorin. Om politikerna verkligen trodde på dessa domedagsscenarier om att jorden kan gå under eller åtminstone skadas svårt av globala uppvärmningen borde de då inte anslå mer medel till oberoende icke-politisk styrd forskning? Eller varför satsar man inte på att bygga fler kärnkraftverk? Trots (inbillade) hotet om undergång gör man inte detta. Varför? Nej istället uppmanar man folk att löpa lågenergilampor och källsortera.

Hela debatten om klimatet får mer och mer en religiös prägel där vetenskapen sätts åt sidan. Svensk media bidrar till detta och låter inga avvikande åsikter komma fram som motsäger mot den politiskt korrekta. Undantaget är några få debattartiklar i morgontidningarna. Den svensk som vill skaffa sig kunskap i frågan måste gå till utländsk media eller läsa vetenskaplig litteratur vilket inte alltid är så lätt i en så komplex fråga. Den läsare som vill läsa något mindre tungt kan jag rekommendera Michael Crichtons tal "The Impossibility of Prediction", länk.

[Uppd 1] den som vill läsa en mer vetenskaplig och tyngre artikel om varför vi bör såga Kyotoprotokollet, läs här (pdf-fil).

Andra bloggar om: intressant.se

4 Comments:

At 05 november, 2006 15:30, Blogger Marcus said...

Detta var något av det mest förvirrade jag har läst.

Att Peter Eriksson är en hycklare innebär inte att alla vi miljömuppar är det, och det innebär inte heller att den här diskuterade klimatteorin är felaktig. Det är bara ett skenargument. Liksom din raljans mot de "meningslösa" åtgärder som miljömupparna då ändå gör, trots sitt "allmänna hyckleri". Ska det faktum att tillräckligt många inte gör någonting vara ett argument för att låta bli? I så fall har väl hycklare Eriksson rätt...

Det är ju nämligen så, att om alla vidtog ett antal enkla och ekonomiska åtgärder som att byta till lågenergilampor, stänga av standby-funktionen på hemelektroniken, byta till ett effektivare duschmunstycke, flytta ut kyl och frys en decimeter från väggen etc, så skulle vi absolut spara både pengar och miljö - och OM klimatförändringen nu är antropogen så skulle också den påverkas mätbart. Hur du sedan får exempelvis anti-kärnkraftshållningen, höga bensinskatter och sopsorteringstvång till populism undgår mig...

Vetenskaplighet handlar inte om vilken slutsats som har flest anhängare, det är fullkomligt sant. Ett politiskt handlande borde dock rimligtvis inte automatiskt utgå från den som har minst vetenskapligt stöd heller. Frågan är ju lite grand varför du ansluter dig till den vetenskap som har minst anhängare och uttalar dig tvärsäkert om att allt det andra är inbillning, och i nästa sekund anklagar den bredare vetenskapligheten för att ha drag av religiös tro över sig? Det låter lite som att du är den som är närmast en intelligent-design-förespråkare av oss båda, om du ursäktar...

Det enda rätt du har är problematiken kring att alltför ensidigt slå på domedagstrumman i medierna. Men det är en mediakritik mer än en kritik av teorins vetenskaplighet eller det politiska val den ställer oss inför. För vad det handlar om här är egentligen det politiska valet mellan en vetenskapligt någorlunda väl underbyggd teori som manar till någon sorts handling innan förloppet blir oåterkalleligt, och en mindre förfäktad vetenskapligt någotlunda väl underbyggd teori som vill göra gällande att vi inte kan göra något åt den klimatförändring vi ser.

Frågan är nu: Vilket politisk val är behäftat med de största riskerna?

(Det är också kul att du känner till vår dolda agenda. Den är så dold nämligen, att inte ens jag känner till den.)

 
At 05 november, 2006 22:00, Blogger Per Welander said...

Nej jag tror många miljömuppar agerar efter sin tro och den är inte ond. Likaså är det inte fel att spara energi genom att använda lågenergilampor. Elräkningen blir lägre.

Men om man tror att detta kommer att påverka jordens medeltemperatur då har man fel. Hycklerit ligger mycket hos media och politiker. Om man seriöst trodde att jorden nästan kan gå under pga ökade koldioxidutsläpp, varför gör man inte mer?

Kärnkraft kan ge oss den energi som inte påverkar koldioxidutsläppen ens märkbart. Vi har tio reaktoirer i Sverige idag, tolv skulle kunna räcka för att åtminstone kortsiktigt lösa våra energiproblem. Varför just tio reaktorer och inte tolv? Är det livsfarligt borde vi väl ha noll?

Anledningen till att jag ansluter mig till den "minoritet" som anser att globala uppvärmingen i huvudsak INTE beror på våra koldioxidutsläpp är jag vetenskapligt anser att de som påstår det har rätt. Forskarna som är kritiska till Kyotoprotokollet är för mig klart mer övertygande. Då spelar antalet inte någon roll.

Efter att ha läst IPCC:s (FN:s klimatpanel) SAR, FAR och TAR dokument och med egna ögon sett hur man förvanskat den vetenskapliga delen i den politiska sammanfattningen är jag övertygad om att IPCC till del har fel.

Den stora frågan är OM koldixidutsläppen bidrar till jordens temperaturhöjning och i så fall hur mycket.

Att satsa på Kyotoprotokollet har tyvärr stora risker. Pengarna kunde lags på något annat som verkligen får effekt för vår miljö och klimat. Nu slängs det ut enorma belopp till nästan ingen nytta vilket IPCC:s dokument själva medger.

Att jag inte tycker som alla andra stämplar du som "..det mest förvirrade som jag har läst". Hur mycket har du läst egenligen? Stämplar du också alla professorer, klimatforskare m.fl jorden över som också är kritiska på samma sätt? Liknelsen vid "intelligent design" tycker jag tyvärr bara sänkte nivån på ditt inlägg. Är det dags för Hitler-jämförelsen också?

I övrigt välkomnar jag ditt inlägg och läser dina argument med respekt. Speciellt klok tyckte jag din kommentar "OM klimatförändringen nu är antropogen.." var.

 
At 06 november, 2006 10:54, Blogger Marcus said...

Liknelsen vid intelligent design befinner sig på samma låga (det medges) nivå som snacket om "dolda agendor" och "populism"...

Det förvirrade syftar till den vansinniga blandningen av äpplen och päron genom inlägget: femdygnsprognoser med klimatförskjutning, Peter Erikssons flygresor med alla andras byten till lågenergilampor, icke-vetenskapliga föreställningar med vetenskapliga etc. Varje äpple och päron tycks noggrant utvalt för att misstänkliggöra äpplena och därigenom göra päronen mer trovärdiga, utan att försvara päronet i sak. Att trosuppfattningen "jorden är platt" omintetgjordes av den vetenskapliga uppfattningen "jorden är rund", trots att konsensus rådde om det förra, är oerhört långt ifrån ett giltigt argument i klimatdebatten. För att ta ett exempel. Själva användandet av ordet "miljömuppar" är ett annat.

Du har givetvis rätt att använda vilka retoriska knep och finter som helst för att försvara din åsikt, likväl som jag har min - men att använda dem i syfte att kritisera motståndarens trovärdighet måste resultera i någon slags "moteld" från min sida.

Vad gäller saken i sig, så har du redan noterat att jag inte alls slänger mig med några tvärsäkerheter åt endera hållet. Frågan är på vilka grunder du själv är så tvärsäker att du kan tillåta dig att gripa efter, let's face it, rätt så låga tillmälen i en debatt du själv anklagar för att vara osaklig?

(Därav min något raljanta kommentar. Och därav denna som är hopkokad efter lite samma recept... ;-)

 
At 09 april, 2007 18:16, Anonymous Anonym said...

Så skönt att läsa vad en tänkande människa skriver om klimathysterin. När jag växte upp var det istid och säldöd som den smutsiga extremvänstern skrek om. Inte så länge sen.. OM det nu skulle finnas något uns sanning i att människan med co2 påverkar klimatet så är miljövänstern SKYLDIG!!! Det var de som såg till att olja och kol användes istället för ren kärnkraft.

 

Skicka en kommentar

<< Home