onsdag, november 15

Aldrig förr har så många manipulerats så mycket av så få

Vad är det jag talar om? Jo, koldioxidutsläppen, katastrofhoten, växthuseffekten och globala uppvärmingen.

Media och politiker frossar i hur farlig koldioxiden är och hur mycket vi ska göra för att rädda jorden. Larviga omröstningar i Aftonbladet, där inte ens namnen på de röstande finns med, kändisar som ska rädda jorden genom lågenergilampor.

Hur ser då verkligehten ut till skillnad från retoriken?

Utsläpp i miljoner ton CO2 [källa]
År       2000  2004  ökning
Sverige    55     59   +7.1%
USA      5816 5912   +1.7%
Kina     3031 4707 +55%

Sverige är med i Kyotoavtalet och kommer att klara sina utsläppsmål ändå. Vi tillåts öka utsläppen sedan 1990. Faktum är att för Europa är Kyotoprotokollet en miss och Europa kommer inte i närheten av sina mål. Nu pågår ett politiskt arbete att manipulera statistiken [länk]. USA som inte är med i Kyotoavtalet har ökad sina utsläpp mindre än Sverige procentuellt. Vi ser också att Kina snart kommer att bli det land som släpper ut mest koldioxid.

Nedläggningen av två kärnkraftverk betyder naturligtvis kraftigt ökade utsläpp av koldioxid. Men paradoxen är att just samma personer som ska rädda jorden med lågenergilampor är motståndare till kärnkraft. För att få proportionerna antag att 5 miljoner hushåll i Sverige byter fem 60-watts lampor till lågenergilampor. En lågenergilampa sparar 80% av energin. Lamporna är tända 4 timmar per dag 200 dagar per år. Total energibesparing i MWh blir då 5*60*0.8*4*200*5000000/1000000 = 960000 MWh, Det motsvarar ETT kärnkraftverk igång i 40 dygn. Sen kan det finnas skäl att byta till lågenergilampor ändå, det sänker elkostnaden med ca 200 kronor per år för ett hushåll. Men stängningen av två kärnkraftverk var ett jättebeslut med negativ miljöpåverkan. Var fanns TV och kvällspressen då som nu vill rädda jorden med lågenergilampor?

Som kuriosa kan lämnas ett hett spartips till alla miljömuppar. Byt ut platta TV:n till en TV med bildrör. Förutom att den är billigare sparar du 100 - 200 W effekt. Besparingen kommer nära den som man får genom att byta till lågenergilampor.

Manipulationerna består bl.a. i att man låtsas att man vet vad temperaturhöjningen kommer att bli på grund av koldioxidutsläppen. Det vet man inte. Fantasifulla katastrofscenarier skapas t.ex. Stockholm kommer att översvämmas. Man låtsas också att alla forskare är överens och media tystar ned de forskare som har en annan uppfattning. Man låtsas också som att Sverige kan spela någon stor roll i detta skådespel. Sveriges påverkan är mycket marginell i ett globalt perspektiv. Med vattenkraft och kärnkraft släpper vi ut lite koldioxid, se refererad tabell ovan. Vindkraftverk, etanolbilar, lågenergilampor i all ära men det enda som skulle få någon helst mätbar påverkan på klimatet är att bygga nya kärnkraftverk. Vindkraftverk kallas på slang "birdchoppers" då de dödar så många fåglar. Varför protesterar inte Naturvårdsverket eller Djurskyddsmyndigheten mot detta?

Andra bloggar om: intressant.se

1 Comments:

At 16 november, 2006 13:06, Anonymous Thomas Palm said...

Så väldigt bekvämt att du räknar från just år 2000. Hade du jämfört 1999 med 2004 hade du fått en ökning på 4,5% för USA och en ökning med 1,6% för Sverige...

Kyotoavtalet handlar dock om perioden från 1990 så det är där man bör starta om det är Kyotoavtalet man diskuterar. Då får du att Sverige ökat 9,8% och USA med 18%. Inte direkt bra för Sverige, men då skall man komma ihåg att våra utsläpp per kapita ligger nära botten för den industrialiserade världen sedan vi minskade dem med 30% under 70-talet.

Du har till betydande del fel när du påstår att det är samma personer som är emot kärnkraft och som vill minska koldioxidutsläppen. Det här är en debatt som pågått länge bland miljövänner, och många är också emot en kärnkraftsavveckling, för att rädda våra sista älvar och för att hålla nere koldioxidutsläppen. Hade det inte varit för växthuseffekten hade vi troligen redan stängt fler reaktorer idag.

Vad gäller platt-TV måste du skilja mellan LCD och plasma. LCD-TV drar inte så mycket, det är stora plasmaskärmar som är energislukare. Passa dock på när ni går till en elektronikaffär och fråga hur mycket de olika modellerna drar, det är stor skillnad och om tillräckligt många frågar kanske affärerna känner sig tvungna att ta reda på det så de kan svara. (Det kan de ofta inte idag utan man får söka på nätet).

Dina konspirationsteorier om nedtystade forskare kan du behålla för dig själv. Är det några forskare man hör mycket från är det just de få skeptikerna. Pat Michaels klagagade en gång som du på att skeptikerna hördes för lite i debatten. Som svar presenterade det TV-bolag han klagade på statistik där Michaels var den klimatforskare som fått mest utrymme av alla! (Vilket han f.ö. inte förtjänar. Vetenskapligt är hans bidrag försumbara).

Att vi inte kan säga exakt hur klimatet kan påverkas är ingen tröst. Grundläggande energiberäkningar visar att det kommer att värmas upp av ökande koldioxidhalt, och osäkerheten gör bara att det blir svårare att veta hur vi kan anpassa oss.

 

Skicka en kommentar

<< Home