torsdag, november 30

Är massmedia inne i en dödsspiral?

Rubriken är hämtad från ett seminarium i USA. I Sverige pågår knappast någon debatt om detta alls. Frågan är om svensk media ens är medvetna om detta?

Massmedia har många hot framöver. Ett är den tekniska utvecklingen, ett annat fragmenteringen och nischningen av marknaden, ett tredje bristen på förtroende och kvalitet, ett fjärde likriktningen. Indragna statsbidrag/minskade licensavgifter kan bli ett femte hot.

Tekniska utvecklingen gör att Internet kommer starkt som nyhetskanal. Du kan välja vad du vill se/läsa och från vem. Du avgör själv vilka källor du ska ha, när du ska se/läsa det o.s.v. Den som tror att papperstidningen/TV alltid kommer att ha sin stora roll och inte hotas är ute och cyklar. Men det kommer att ta sin tid, säg 10-20 år innan det märks rejält. Redan idag hämtar jag på helgerna inte först morgontidningen från brevlådan utan börjar med att slå på den bärbara PC:n med WLAN och läsa nyheter i sängen. Det går alldeles utmärkt. Sen gäller det att inte väcka sin käresta som sover men det är en annan fråga. PC:n är tystare än dagstidningen.

Bristen på förtroende och kvalitet hos främst kvällstidningarna och SVT ökar hela tiden. Ledningarna verkar bortse från detta och vill kortsiktigt köpa sig större upplagor. Långsiktigt urholkar detta förtroendet och man tappar läsare/tittare. Exempel är kvällstidningarnas klimatkampanjer och artiklar med lögner om Mikael Persbrant. Många överdrivna drev mot politiker och kändisar kan också ifrågasättas då de anklagade blir oskyldigt dömda på förhand utan en chans att försvara sig.

Även myndigheter såsom Naturvårdsverket, Vägverket m.fl. vill ta på sig rollen som opinoinsbildare och de har svårt att ge en allsidig bild av sina ämnen. De ser sin roll som att driva en politisk linje, inte att ge fakta.

Yttrandefriheten väger mycket tungt och censur är inte att tänka på. Men kritik får massmedia finna sig i.

SVT verkar tro deras värde ligger i att ha så många tittare som möjligt och ska nu bli en ny såpakanal. Man skär i verksamheten för nyheter, samhällsreportage, vetenskap och satsar på såpor av olika varianter. Förlorare på detta är svenska folket. När det redan finns fyra såpakanaler är det inte ytterligare två vi behöver. Dessutom kommer SVT att förlora den striden. Själv kan jag tydligt se att den tidigare så fina Vetenskapens Värld med mycket kunniga reportrar har blivit mer och mer ett urholkat populistiskt program. Utrikesrapporteringen verkar vara på väg att försvinna. Då de andra svenska kanalerna inte heller har utrikesnyheter blir det ett stort vacuum.

Jag vill faktiskt inte betala TV-licens för såpor (jo, jag betalar licens idag). Ska jag få seriösa nyheter idag måste jag gå till utländska kanaler. De kända bloggarna är idag mer intressanta än dagstidningarna. Vad journalisterna på tidningarna/TV verkar sakna är självständigt tänkande, en kritisk granskning och integritet. Istället tycker alla lika och man lägger sig på den journalistiskt/politiskt korrekta versionen. Jag läser hellre bloggarna från Dick Erixon och Jonas Morian än dagstidningarnas artiklar. Inte för att jag delar bloggarnas åsikter eller tycker de har rätt. Men de kommer med nya vinklingar och tänker själva.

Sen finns det ett del riktigt duktiga journalister på SVT och i dagstidningarna. Men deras roll förminskas allt mer. De skjuts i bakgrunden och istället lyfts okunniga populister fram. Det är främst ledningarna för SVT och tidningarna jag kritiserar, de har ansvaret för denna utarmning och brist på förtroende. Såpor har sin plats men många svenskar vill också ha riktiga nyheter och seriösa reportage. Blir det ingen skärpning snart så kommer dödsspiralen att accelerera. Dagstidningarnas upplagor kommer sakta att minska och SVT:s tittarsiffror kanske kortsiktigt går upp lite men långsiktigt ner. "The wake up call" behövs mer än någonsin för svensk media.

Ett litet tips till bloggens läsare. Betala aldrig full prenumerationsavgift för de stora dagstidningarna. Själv har jag inte betalat något annat än utdelningen de senaste fem året. Tidningarna är så sugna på att höja sin upplaga att de skänker bort den. Säg upp abonnemanget och byt tidning. De kommer sen att jaga dig för att skänka bort tidningen.

Andra bloggar om: intressant.se

fredag, november 17

Även Svd ansluter till klimathysterin

I dagens Brännpunkt [länk] i Svenska Dagbladet finns ytterligare en politisk korrekt artikel. Författare är Bo Ekman företagare. Den kommer inte med något nytt utan det vanliga trosuppfattningen att jorden går under om vi inte gör något mot växthuseffekten.

Låt oss titta på några meningar ur artikeln.
"Förändringar föder allt snabbare förändringar (så kallad positiv feedback)." När det gäller koldioxid stämmer inte detta. Ökningen av temperaturen vid ökande koldioxidhalt följer en logaritmisk skala om allt annat hålls konstant. Vilken förändring syftar då Bo Ekman på? Det framgår inte. Det finns forskare som anser att en höjning av temperaturen i sig kan leda till effekter som förstärker höjningen. Andra forskare tror att negativa feedback dominerar.

"Forskarna oroar sig också för att klimatförändringens dynamik utlöser dramatiska omslag, så kallade tipping points: att Golfströmmen försvagas..." Ja det är naturligt för vissa forskare att titta på olika scenarier. Men när det gäller Golfströmmen så har de allra flesta kommit fram till att den inte kommer att påverkas. Det enda sättet att stoppa Golfströmmen är att ta bort all vind och stoppa jordrotation.

"Men att förneka det som pågår är dårskap, precis som förnekandet av sambanden mellan rökning och lungcancer." Ett billigt debattknep att påskina att de som inte håller med är dårar. För det första förnekar ingen det som pågår!!? Även kritiker är överens om att en global uppvärming pågår men orsaker och framtiden är men inte överens med FN:s klimatpanel om. Och det finns massor med forskare som inte köper Bo Ekmans uppfattning om globala uppvärmningen. Här är en lista på över 17000 namngivna forskare som skrivit under följande petition:

"There is no convincing scientific evidence that human release of carbon dioxide, methane, or other greenhouse gasses is causing or will, in the foreseeable future, cause catastrophic heating of the Earth's atmosphere and disruption of the Earth's climate. Moreover, there is substantial scientific evidence that increases in atmospheric carbon dioxide produce many beneficial effects upon the natural plant and animal environments of the Earth."

Att Bo Ekman kallar alla dessa forskare för dårar talar väl mest för honom själv.

Citat:
"Det fanns då liksom nu politiska och ekonomiska intressen som manipulerade det uppenbara." Detta verkar vara en motsägelse till en tidigare mening "Därför är också vetenskapens kunskap och modeller ofullkomliga, sökande." Att påstå att kritiska forskare vill manipulera det uppenbara kan väl inte vara uppenbart då så stor osäkerhet råder.
Citat:
"USA söker med alla medel stärka sin hegemoni över Mellanösterns olja." Ja, lite klankande på USA hör väl också till när man ska vara politisk korrekt och vinna billiga poäng.

Sen följer i artikeln massa eget beröm om hur fantastiskt fint land Sverige och den svenska modellen är jämfört med andra länder.

Artikeln tillför inget nytt utan är bara en i raden av alla politiskt korrekta som försöker göra ner de som har en annan uppfattning med billiga och fula debattknep. Längre än så kan man inte komma från vetenskap och verkligheten.

Vi har en liten global uppvärming på gång. Senaste hundra åren har jordens medeltemperatur ökat med ca 0.6 grader. Det mesta av uppvärmingen kom före 1940 innan koldioxiden började öka. Detta är inget onormalt och har hänt massor av gånger tidigare. Jordens temperatur går ibland upp och ibland ner. Exakt vilka mekanismer som ligger bakom vet vi ännu inte. Människan kommer inte att kunna påverka jordens medeltemperatur annat än marginellt vad vi än gör.

Så sov gott - Stockholm kommer inte att översvämmas på grund av koldioxidutsläpp. isen på Antarktis kommer inte att smälta inom en överskådlig framtid. Njut av att vi kanske får några dagars längre somrar istället. Var skeptisk till alla larmrapporter. Glöm aldrig att på 1970-talet var det en ny istid som media och flera forskare larmade om.

[Uppdatering 1] För den som tro att IPCC (FN:s klimatpanel) sitter inne med sanningen läs denna artikel från Prof. Zbigniew Jaworowski - Polen [länk].

Utdrag ur sammanfattningen från Professor Jaworowski:
"The basis of most of the IPCC conclusions on anthropogenic causes and on projections of climatic change is the assumption of low level of CO2 in the pre-industrial atmosphere. This assumption, based on glaciological studies, is false. Therefore IPCC projections should not be used for national and global economic planning. The climatically inefficient and economically disastrous Kyoto Protocol, based on IPCC projections, was correctly defined by President George W. Bush as “fatally flawed”. "

Som omväxling länkar jag denna gång också till Youtube [länk] för den som vill lära sig lite mer.

Andra bloggar om: intressant.se

onsdag, november 15

Aldrig förr har så många manipulerats så mycket av så få

Vad är det jag talar om? Jo, koldioxidutsläppen, katastrofhoten, växthuseffekten och globala uppvärmingen.

Media och politiker frossar i hur farlig koldioxiden är och hur mycket vi ska göra för att rädda jorden. Larviga omröstningar i Aftonbladet, där inte ens namnen på de röstande finns med, kändisar som ska rädda jorden genom lågenergilampor.

Hur ser då verkligehten ut till skillnad från retoriken?

Utsläpp i miljoner ton CO2 [källa]
År       2000  2004  ökning
Sverige    55     59   +7.1%
USA      5816 5912   +1.7%
Kina     3031 4707 +55%

Sverige är med i Kyotoavtalet och kommer att klara sina utsläppsmål ändå. Vi tillåts öka utsläppen sedan 1990. Faktum är att för Europa är Kyotoprotokollet en miss och Europa kommer inte i närheten av sina mål. Nu pågår ett politiskt arbete att manipulera statistiken [länk]. USA som inte är med i Kyotoavtalet har ökad sina utsläpp mindre än Sverige procentuellt. Vi ser också att Kina snart kommer att bli det land som släpper ut mest koldioxid.

Nedläggningen av två kärnkraftverk betyder naturligtvis kraftigt ökade utsläpp av koldioxid. Men paradoxen är att just samma personer som ska rädda jorden med lågenergilampor är motståndare till kärnkraft. För att få proportionerna antag att 5 miljoner hushåll i Sverige byter fem 60-watts lampor till lågenergilampor. En lågenergilampa sparar 80% av energin. Lamporna är tända 4 timmar per dag 200 dagar per år. Total energibesparing i MWh blir då 5*60*0.8*4*200*5000000/1000000 = 960000 MWh, Det motsvarar ETT kärnkraftverk igång i 40 dygn. Sen kan det finnas skäl att byta till lågenergilampor ändå, det sänker elkostnaden med ca 200 kronor per år för ett hushåll. Men stängningen av två kärnkraftverk var ett jättebeslut med negativ miljöpåverkan. Var fanns TV och kvällspressen då som nu vill rädda jorden med lågenergilampor?

Som kuriosa kan lämnas ett hett spartips till alla miljömuppar. Byt ut platta TV:n till en TV med bildrör. Förutom att den är billigare sparar du 100 - 200 W effekt. Besparingen kommer nära den som man får genom att byta till lågenergilampor.

Manipulationerna består bl.a. i att man låtsas att man vet vad temperaturhöjningen kommer att bli på grund av koldioxidutsläppen. Det vet man inte. Fantasifulla katastrofscenarier skapas t.ex. Stockholm kommer att översvämmas. Man låtsas också att alla forskare är överens och media tystar ned de forskare som har en annan uppfattning. Man låtsas också som att Sverige kan spela någon stor roll i detta skådespel. Sveriges påverkan är mycket marginell i ett globalt perspektiv. Med vattenkraft och kärnkraft släpper vi ut lite koldioxid, se refererad tabell ovan. Vindkraftverk, etanolbilar, lågenergilampor i all ära men det enda som skulle få någon helst mätbar påverkan på klimatet är att bygga nya kärnkraftverk. Vindkraftverk kallas på slang "birdchoppers" då de dödar så många fåglar. Varför protesterar inte Naturvårdsverket eller Djurskyddsmyndigheten mot detta?

Andra bloggar om: intressant.se

SVT:s Argument ensidigt och tråkigt

Även SVT vill vara med i klimathysterin. Man bjuder in några politiker, en känd meteorolog och några miljömuppar till programmet Argument. Någon debatt blev det naturligtvis inte om katastrofteorierna utan frågan var vem som "mest skulle rädda jorden". Tråkigt, ensidigt och intetsägande. Hur mycket intressantare det hade blivit om någon skeptiker till katastrofteorierna varit med. Men "Fri Television" är inte fri vad den än påstår.

Men Argument nöjde sig inte med den ensidiga diskussionen. Då och då la man ut texter med "Fakta". Exempel: "Koldioxid är den växthusgas som påverkar vår miljö mest." Men stopp, stopp! Är detta sant? Jag har fått lära mig att det är vattenånga som är den växthusgas som har den absolut största påverkan på klimat och miljö [länk]. Koldioxid är en förutsättning för livet på jorden men många tror efter alla katastrofvarningar att det är en giftgas. Läs mer om koldioxid här i en debattartikel av Gösta Walin, professor emeritus i oceanografi. Citat från artikeln: "Hur kommer det sig att doktrinen uppstått? I grova drag går det till så här.
Vetenskapare levererar en hypotes som fångas upp av ideologiska krafter, främst miljörörelsen som bedriver effektiv lobbyism. Massmedia följer upp och sedan är det bara för politikerna att rätta in sig i ledet. Sanningen är därmed fastställd. De som vågar opponera sig blir idiotförklarade eller skällda för att vara köpta.

Sätt stopp för den livsfientliga propagandan, ni som har makt att påverka. Försök se det positiva med mer koldioxid och lugna ner er, klimatet kan ändå inte styras."


Den ende person i Argument som visade lite sans och förnuft var Lars Leijonborg. Han argumenterade för kärnkraft och insåg det meningslösa att flytta utsläpp från Sturup till Kastrup med en ny flygskatt.

Miljömupparna är fyllda av motsägelser. Om det vore så att koldioxidutsläppen får jorden att gå under, varför bygger man inte fler kärnkraftverk? Jo, det är politik det handlar om och bland miljömupparna är det inte politiskt korrekt att säga så.

Svenska folket går en mörk framtid till mötes med massa höjda energiskatter och meninglösa subventioner. Till syvende och sist kommer katastrofteorin att klinga av när den aldrig inträffar. Kiruna har en medeltemperatur om -1.6 grader, Malmö 7.8 grader. Ändå framställs det som en katastrof temperaturen skulle öka med någon eller några grader.

Andra bloggar om: intressant.se

måndag, november 13

SVT:s Planeten positiv överraskning

Efter ha läst kvällstidningarnas halleluja-liknande artiklar om klimatet blev SVT:s Planeten [länk] en positiv överraskning. Inget halleluja och inget "vad-duktig-kändis-jag-är-som-använder-lågenergilampor".

Nej - Planeten del 1 tog i huvudsak upp riktiga problem och experterna berättade sakligt. Med musik och valda bilder blev det ändå lite propaganda men det förtar inte experternas sakliga budskap. De stora problemen är att jorden är överbefolkad och vi gör av med för mycket resurser. Naturen skövlas, nedsmutsningen stor, vattentillgången knapp och vi riskerar en katastrof om vi inte lägger om kurs. När Indien och Kinas befolkning växer och när/om de anammar vår västerländska livsstil räcker inte jorden till. Vi använder olja till uppvärmning och oljan är för värdefull för det.

Jag tror inte koldioxidutsläppen kommer leda till den temperaturökning som FN:s klimatpanel (IPCC) påstår. Anledningen är att de forskare som är skeptiska till IPCC:s modeller är mer trovärdiga för mig än de som argumenterar för IPCC:s katastrofscenarier. Dessutom är Kyotoavtalet en katastrof. Till gigantiska kostnader kommer jordens temperatur inte påverkas mer än marginellt och sänkningen kommer troligvis inte ens gå att mäta då den ligger inom de naturliga variationerna. Kyotoavtalet är fel väg att gå och skymmer sikten för de åtgärder som skulle kunna få positiv effekt.

Vi får hoppas att de kommande avsnitten av Planeten också håller sig till de stora viktiga frågorna.

Andra bloggar om: intressant.se

Ny klimatsajt på länklistan

På andra sidan jordklotet, närmare bestämt i Nya Zeeland, finns en utmärkt websajt men många bra artiklar. The New Zealand Climate Science Coalition heter den [länk] och finns också med i Moderna Myters länklista.

Att det råder vetenskaplig enighet i klimatfrågan är en av de stora moderna myterna.

Inte för det har med ovanstående websajt att göra men jag vill rekommendera två av Aftonbladets artiklar och kolumnister:

1. Kommer du att ta tåget till Thailand? [länk]. Speciellt kommentaren om kändisar som "uppoffrar" sig genom att vara så duktiga och vilja sätta in lågenergilampor och sen tar semesterflyget till Thailand. "Jag antar att jag vill säga att man inte förtjänar applåder om man ställer sig upp på ett AA-möte, och lovar att man skall sluta att dricka lättöl, samtidigt som man fortsätter att halsa starksprit."

2. Snarare minnet än vädret är ur led [länk].

lördag, november 4

Lev som ni lär miljömuppar!

Aftonbladet, Expressen och SVT driver politiska kampanjer om klimatförändringan och då med ett domedagsscenario om vi inte gör något. Att den tredje statsmakten skulle vara seriöst granskande faller platt till marken. Här handlar det om att sälja mer tidningar med en oseriös klimatsåpa.

Meteorologer på SVT och TV4 skyller numera alla oväder på globala uppvärmningen. De deltar i morgonsoffan på TV. Dessa meteorologer som ibland har svårt att spå vädret rätt några timmar framåt uttalar sig kategoriskt om vädret 50-100 år framåt i tiden. Att vara meteorolog innebär inte att man automatiskt är kunnig i klimatfrågor.

Kungen ägnade sig åt klimatfrågan vid riksdagens öppnande.
"Herr talman!

Vi har i år kunnat glädjas åt en osedvanligt varm och vacker sensommar. Jag hoppas att också ni, som varit upptagna av valrörelse, kunnat njuta av den. Men mitt i den angenäma värmen kan vi känna en viss oro. Är det bara en naturlig variation mellan kalla och varma somrar vi upplever? Eller är det effekten av den globala uppvärmningen som redan gör sig påmind?

Många har ställt samma fråga efter flera svåra naturkatastrofer runt om i världen under senare år. Den formuleras allt oftare i den vetenskapliga forskningen och i vardagliga samtal. Det är en av vår generations ödesfrågor att klara ut hur våra levnadsvanor påverkar miljön. Vi måste finna kloka och verkningsfulla åtgärder som säkerställer villkoren för allt levande på vår jord."


Om nu konungen tror på att koldioxidutsläpp hotar jorden så är det bara att gå till handling. Riv slotten som kräver stora mängder energi för uppvärming, sälj alla bensinslukande bilar och sluta nyttja flyg.

Nu till miljömupparna för att denna blogg vill inte beskylla kungen för att miljömupp (åtminstone inte idag). Miljömupparna lever inte som de lär. Vad de gör är att sätta in lågenergilampor och skryter med detta, länk. Patetiskt! Även om vi bytte alla glödlampor i hela Sverige mot lågenergilampor skulle det inte få någon som helst mätbar effekt på jordens temperatur. Sälj istället bilen och sluta flyga så verkar ni lite mer trovärdiga. Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson kör en bensinslukande statsjeep och pendlar med flyg mellan Stockholm och Norrbotten.

Miljömupparna vill gärna ha höga skatter som drabbar andra. De har en dold politisk agenda som inte har med klimatet att göra. Högre skatter och mer kontroll av staten. Politiker hänger på denna populism och inför höga skatter till ingen nytta t.ex. utsläppsrätter. Resultatet blir att jobb flyttar till andra länder där oftast kol används för att producera energin. Kina och Indien har inga begränsningar på koldioxidutsläpp.

Vetenskap har inget med konsensus att göra och att många tycker en sak. Konsensus har med politik att göra. När det gäller vetenskap räcker det med att en forskare har rätt och resultaten går att reproducera och verifiera. De största vetenskapliga upptäkterna på jorden gjordes därför att man bröt med konsensus. Jämför jorden är rund och inte platt.

Många forskare tror inte alls har koldioxiden har den betydelse för jordens klimat som politiker agerar efter. Flera svenska forskare är starkt kritiska till IPCC:s rapporter och domedagsteorin. Om politikerna verkligen trodde på dessa domedagsscenarier om att jorden kan gå under eller åtminstone skadas svårt av globala uppvärmningen borde de då inte anslå mer medel till oberoende icke-politisk styrd forskning? Eller varför satsar man inte på att bygga fler kärnkraftverk? Trots (inbillade) hotet om undergång gör man inte detta. Varför? Nej istället uppmanar man folk att löpa lågenergilampor och källsortera.

Hela debatten om klimatet får mer och mer en religiös prägel där vetenskapen sätts åt sidan. Svensk media bidrar till detta och låter inga avvikande åsikter komma fram som motsäger mot den politiskt korrekta. Undantaget är några få debattartiklar i morgontidningarna. Den svensk som vill skaffa sig kunskap i frågan måste gå till utländsk media eller läsa vetenskaplig litteratur vilket inte alltid är så lätt i en så komplex fråga. Den läsare som vill läsa något mindre tungt kan jag rekommendera Michael Crichtons tal "The Impossibility of Prediction", länk.

[Uppd 1] den som vill läsa en mer vetenskaplig och tyngre artikel om varför vi bör såga Kyotoprotokollet, läs här (pdf-fil).

Andra bloggar om: intressant.se

onsdag, november 1

Tokigheter från känd meteorolog på TV4

För ett par dagar sen höll jag på att sätta kaffet i halsen. Meterolog Madeleine Westin-Berg på TV4 påstod utan att rodna att "ovädret beror på globala uppvärmningen. Havet och vattnet är ett par grader varmare än normalt". En vetenskaplig sensation är det om man skulle kunna koppla just detta oväder till växthuseffekten. Men det är naturligtvis inte så. Ingen vetenskaplig koppling finns till växthuseffekten för detta oväder som inte alls var onormalt.

Madeleine Westin-Berg har stora svårigheter att ens spå vädret rätt ett dygn framåt. Inte för hon är en dålig meteorolog utan för att vädermodellerna och antalet mätpunkter inte medger bättre prognoser. Att uttala sig om vädret 50 eller 100 år framåt i tiden blir ännu mer fel. Men bespara oss från dessa politiskt korrekta men vetenskapligt felaktiga uttalanden och ge oss prognoserna.

Det är ingen hejd på allt som nu politiskt kopplas till "växthuseffekten". Stormar det, är det torrt, kallt eller varmt - allt skylls på globala uppvärmningen. Detta är politik och inte vetenskap. Jordens medeltemperatur har stigit ca 0.6 grader det senaste århundrandet - det är fakta. Men vad det exakt beror på vet vi inte. Bidragande faktorer kan vara solinstrålning, kosmisk strålning, urbanisering och växthusgaser. Växthusgaser är t.ex. vattenånga, koldioxid och metan. Många forskare påstår att koldioxid har en marginell påverkan på klimatet, andra påstår att det är avgörande. Årsvariationerna för en enskild ort är betydligt större än 0.6 grader. Att innanhaven är ett par grader varmare än normalt är alltså ingen sensation. Detta i sig ger inga kraftigare oväder - möjligen mer snöbyar och regnskurar när kall luft värms underifrån och blir instabil.

IPCC:s modeller, som politiker älskar att hänvisa till, visar att norra Sverige kommer att värmas upp mer än södra Sverige. Temperaturgradienten minskar vilket skulle leda till mindre oväder. Men detta är prognoser vad som skulle kunna hända om 50-100 år. IPCC:s dokument är full av motsägelser. Den vetenskapliga delen "Scientific Basis" säger t.ex. "The climate system is a coupled non-linear chaotic system, and therefore the long-term prediction of future climate states is not possible.", se länk sid 771.
Alltså förenklat "Det går inte att spå klimatet i framtiden". I den politiska delen av IPCC har alla tvivel rensats bort.

Om du skulle köpa en ny bil och försäljaren säger att den kommer att kosta mellan 140.000 - 580.000 kronor - skulle du då säga att du köper den? Nej, du skulle tycka att försäljaren var oseriös. Men när IPCC spår att temperaturen kommer att höjas mellan 1.4 - 5.8 grader då är politikerna beredda att satsa biljoner på att förhindra detta. Var skeptisk till politiker och deras uttalande om växthuseffekten! Glöm inte att på 1970-talet varnades vi för en ny istid! Politiker och deras uttalanden om växthuseffekten kommer att jämföras med häxprocesserna om hundra år.

Andra bloggar om: intressant.se