fredag, oktober 6

Myten om Golfströmmen och milda vintrar

Har vi milda vintrar i Norden på grund av Golfströmmen? Ja det tror du väl efter att ha läst domedagsberättelser i media angående globala uppvärmningen. Om du frågar svenska riksdagsmän - hur många tror du skulle svara "Ja det vet väl alla"?

Men detta är en myt. Utan Golfströmmen skulle vi fortfarande ha milda vintrar. Forskaren Richard Seager förklarar varför i en populärvetenskaplig artikel i American Scientist [länk].

Anledningen till att vi inte har kalla vintrar som i Sibirien är närheten till havet samt transport av mild luft via vinden. Sibirien har ett kontinentalt klimat med 15 -20 grader kallare vintrar än Norden om vi jämför samma latitud. Golfströmmens påverkan finns men den är tämligen marginell - ett par grader mildare blir vintrarna. Under sommaren värms havet upp långsamt samt accumuleras och under vintern avges denna värme. Detta till skillnad från land som värms upp snabbt och avkyls snabbt.

Seager slog sig ihop med David S. Batisti, professor Atmospheric Science - University of Washington. Just på denna institution har jag själv tidigare deltagit i ett forskningsprojekt om isbildning så jag har stor respekt för forskarna där. Tillsammans skapade de två forskarna 3-dimensionella numeriska modeller för att räkna på detta. Modellerna var av samma typ som används för att förespå vädret. Den första modellen var av konventionell typ. Men i den andra modellen togs transporten av värme horisontellt via havet bort dvs man simulerade att Golfströmmen stängdes av.

Utan att gå in för mycket i detaljer fann forskarna att accumulerade värmen i havet och transport av värme via luften var de i viktigaste orsakerna till våra milda vintrar. Ett kuriosa var också att Klippiga Bergen spelade en stor roll i att skapa en vågrörelse. I östra USA har denna en sydlig riktning och längre bort mot Europa en nordlig komponent. Denna nordliga riktning medför att subtropisk luft sugs upp över Västeuropa.

Forskarna tar även upp vad som händer om vi får en markant global uppvärming och inlandsisar smälter (många forskare betvivlar detta). Resultatet skulle bli att Golfströmmen saktar något, vi får en temperatursänkning på någon grad som balanseras av globala uppvärmningen. Men fortfarande förstår vi inte mekanismerna bakom abrubta klimatförändringar såsom istider [länk till SMHI].

Forskarnas slutsats är att även om Golfströmmen stängs av får vi milda vintrar och ytterligare en myt har avslöjats.

Andra bloggar om: intressant.se