onsdag, oktober 25

Lena Adelsohn-Liljeroths Roks-förflutna

Kultur- och mediavänstern jublar när Reinfeldt nu fegat och utsett Lena Adelsohn-Liljeroth till kulturminister. Frågan är vad de egna väljarna tycker.

Nya kulturminsterns förflutna är inte politiskt fläckfritt. Hon har enligt denna artikel i DN varit styrelsemedlem i Roks samt suttit med i granskningsnämnden som fällde Könskriget, se länk. En klart fall av jäv kan man tycka. Granskningsnämnden blev för detta JO-anmäld. Fallet är vad jag kunnat finna inte avgjort ännu.

Som skattebetalare kan man undra varför vi ska betala för operabesök, teaterbesök samt att producera böcker nästan inga vill läsa. Likaså varför vi ska försörja många kulturarbetare. Varför ska en liten minoritets underhållning subventioneras av andra? Ofta är denna finkulturminoritet högljudd i debatten, välutbildad med höga inkomster.

Utnämningen av Lena Adelsohn-Liljeroth bådar inte gott för skattebetalarna. Pengar saknas knappast för Adelsohn-Liljeroths egna (o)subventionerade operabesök då hon tidigare har haft råd med en "vit" piga.

Andra bloggar om: intressant.se

söndag, oktober 22

Myten om Kubas sjukvård

Säg ordet Kuba och vänstermänniskor får något drömmande i blicken. Detta gäller även många socialdemokrater men inte alla. Olof Palme beundrade kommunisten Fidel Catro och legitimerade diktaturen med sitt besök 1975. Pierre Schori tog sen över rollen som Castro-kramare, se här. År 2003 förklarade Margareta Winberg att hon väldigt gärna ville träffa Castro för att se vad han lyckats åstadkomma. Så sent som 2005 röstade socialdemokraterna med vänstern i EU angånde hävandet av EU:s sanktioner mot Kuba utan motprestation. Socialdemokraterna har en mörk historia av medlöperi till diktatorn Castro och har ännu inte gjort upp med denna. Att vänsterpartister hyllar diktatorn är inte förvånande. Efter Lars Ohlys maktövertagande och utrensningar har Vänsterpartiet halkat tillbaka i kommunismens ideologiska grepp.

Att Kuba är en hård diktatur bortförklaras ofta med att "men de har gratis sjukvård som är så bra". Men stämmer detta? Ja för Castro själv, partipampar och turister som kan betala är sjukvården bra. Men denna del av sjukvården är inte tillgänglig för folket. Fidel Castro själv är god för 550 miljoner dollar så han har råd, se länk.

Dagens Nyheter hade en artikel om åldringsvården i Kuba. Flera otäcka bilder fanns med i reportaget. Journalister som öppet kritiserar sjukvården i Kuba riskerar att kastas i fängelse. Antalet politiska fångar i förhållande till folkmängden ligger på topp i världen. I Sverige finns en fond för att stöda Kubas politiska fångar, länk. På TheRealCuba.com finns mängder med fakta och hemska bilder om förtrycket på Kuba.

Ett parti i Sverige som tagit upp frågan om förtrycket är Kristdemokraterna, exempel här. Massor med bloggar har också tagit upp förtrycket, exempel länk.. Reportrar utan gränser berättar hur Internet censureras, länk. Endast ca 2% av befolkningen har tillgång till Internet. Du kan få 20 års fängelse om du skriver fel artikel för en utländsk websajt och fem års fängelse om du kopllar upp dig på Internet okontrollerat.

Den borgerliga alliansen måste nu lägga om Kubapolitiken och stödja de demokratiska krafterna på Kuba. Socialdemokraterna behöver göra upp med sitt förflutna.

Andra bloggar om: intressant.se

lördag, oktober 14

Myten om fetma

Har du några kilos övervikt och känner att du måste banta? För att bli friskare och få bättre hälsa? Fel , fel - fetma och vikt är huvudsakligen en kulturell konstruktion och har inte mycket med hälsa att göra. I alla fall enligt Paul Combos i hans bok the Diet Myth. Studerar man den vetenskapliga litteraturen går åsikterna isär men huvudlinjen är att det finns ingen starkt samband mellan vikt och kortare livslängd. Såvida du inte är extremt överviktig eller underviktig.

Kvällstidningarna är fyllda med artiklar hur man ska banta, se exempel Aftonbladet, Expressen. Hollywoods filmstjärnor är trådsmala, fotomodellerna anorektiska, ingen TV-reporter är överviktig, framgångsrika företagsledare (speciellt kvinnliga) är aldrig överviktiga. Vi matas ständigt med myten om att övervikt är dåligt och slankhet är bra. Till stor del är det en klassfråga. Lågutbildade har högre vikt än högutbildade. Inte konstigt att många vill banta och se "vackra och framgångsrika ut".

Om du är fet blir du diskriminerad - det är en bra anledning till att gå ner i vikt. Svårare att få jobb, partner etc., Men detta är en kulturell fråga. I andra kulturer gäller inte alltid detta. I Sverige härskar bimbo-kulturen och du får beröm av vänner om du går ner i vikt. Hela denna kultur bidrar också till att unga kvinnor ofta får ätstörningar.

Måttet BMI används ofta för att avgöra hur man har övervikt eller inte. BMI definieras som BMI=(vikt kg)/(längd*längd). Men i den vetenskapliga litteraturen stämmer bilden inte alltid med den media ger. Tvärtom. Många studier visar att undervikt (BMI < 18) ger en dålig prognos för överlevnad. Bäst är det att vara något överviktig (BMI mellan 25-30). Ett exempel är en av de största studierna som gjorts - i mitten på 80-talet i Norge där 1,8 miljoner människor var med. Den högsta medellivslängden 79,7 år fanns i gruppen med BMI mellan 26 och 28. Har du ett BMI större än 25 kallas du som överviktig. Den lägsta medellivslängden fanns i gruppen med BMI mindre än 18. Många andra studier kommer fram till liknande resultat. Om du är extremt överviktig (BMI > 35) eller undervikt (BMI < 18) ska du oroa dig för din hälsa annars inte. Sen finns gruppen som yo-yo bantar, dvs går ner och upp i vikt, de verkar vara i farozonen.

Bantar- och viktindustrin omsätter miljardbelopp för att lura folk att gå ner i vikt. Detta till ingen nytta eller ökad risk för för tidig död. En av farorna med bantning är att den oftast misslyckas. Du kommer snart tillbaka på samma vikt eller ännu högre.

Det finns oftast ingen anledning till att banta för din hälsas skull. Detta gäller även sjukdomar som cancer där tvärtom risken minskar att få cancer med ökad BMI, se exempel här.
Även för hjärtsjukdomar och diabetes finns ingen ökad risk. Man blandar ihop korten fetma och motion i många undersökningar. T.o.m. Folkhälsoinstitutet tar upp övervikt som ett problem, se här.

I räätvisans namn ska sägas att forskarna inte alls är överens. Precis som i klimatfrågorna går åsikterna starkt isär. Svårigheten är att isolera vikten som variabel parameter och hålla de andra stilla. Om t.ex. överviktiga motionerar mindre kan det verka som övervikt är farligt medan det i själva verket beror på mindre motion.

Sen gäller att bästa investeringen för en god hälsa oavsett vikt är:
1. Sluta röka
2. Motionera regelbundet
3. Är balanserad näringsriktig kost

Vad vi vet är att vi genomsnittligt ökar i vikt och att medellivslängden ökar. Exakt vad detta beror på är svårare att konstatera. Det går inte av detta att säga att vi lever längre därför att vikten ökar.

[Uppdatering] Fick ett mail från en läsare som bad mig recensera boken "the Diet Myth".

Boken får *** av *****. Första delen är intressant, vetenskaplig, saklig och väcker de nödvändiga frågeställningarna. Just därför att den på vetenskaplig grund går emot "koncensus" gör den extra läsvärd. Svårigheten är att området fetma och övervikt är gigantiskt stort. Författaren är advokat vilket inte är en nackdel när det gäller att pröva bevis. Sen kommer författaren in på de politiska, ekonomiska, kulturella frågorna samt de enskilda fallen. Slutet blir lite långrandigt och svamligt vilket drar ner betyget. En del skvaller finns med om fetma, Hillary, Clinton och Lewinsky om man är road av det. Men läsvärd är boken.

Andra bloggar om: intressant.se

fredag, oktober 6

Myten om Golfströmmen och milda vintrar

Har vi milda vintrar i Norden på grund av Golfströmmen? Ja det tror du väl efter att ha läst domedagsberättelser i media angående globala uppvärmningen. Om du frågar svenska riksdagsmän - hur många tror du skulle svara "Ja det vet väl alla"?

Men detta är en myt. Utan Golfströmmen skulle vi fortfarande ha milda vintrar. Forskaren Richard Seager förklarar varför i en populärvetenskaplig artikel i American Scientist [länk].

Anledningen till att vi inte har kalla vintrar som i Sibirien är närheten till havet samt transport av mild luft via vinden. Sibirien har ett kontinentalt klimat med 15 -20 grader kallare vintrar än Norden om vi jämför samma latitud. Golfströmmens påverkan finns men den är tämligen marginell - ett par grader mildare blir vintrarna. Under sommaren värms havet upp långsamt samt accumuleras och under vintern avges denna värme. Detta till skillnad från land som värms upp snabbt och avkyls snabbt.

Seager slog sig ihop med David S. Batisti, professor Atmospheric Science - University of Washington. Just på denna institution har jag själv tidigare deltagit i ett forskningsprojekt om isbildning så jag har stor respekt för forskarna där. Tillsammans skapade de två forskarna 3-dimensionella numeriska modeller för att räkna på detta. Modellerna var av samma typ som används för att förespå vädret. Den första modellen var av konventionell typ. Men i den andra modellen togs transporten av värme horisontellt via havet bort dvs man simulerade att Golfströmmen stängdes av.

Utan att gå in för mycket i detaljer fann forskarna att accumulerade värmen i havet och transport av värme via luften var de i viktigaste orsakerna till våra milda vintrar. Ett kuriosa var också att Klippiga Bergen spelade en stor roll i att skapa en vågrörelse. I östra USA har denna en sydlig riktning och längre bort mot Europa en nordlig komponent. Denna nordliga riktning medför att subtropisk luft sugs upp över Västeuropa.

Forskarna tar även upp vad som händer om vi får en markant global uppvärming och inlandsisar smälter (många forskare betvivlar detta). Resultatet skulle bli att Golfströmmen saktar något, vi får en temperatursänkning på någon grad som balanseras av globala uppvärmningen. Men fortfarande förstår vi inte mekanismerna bakom abrubta klimatförändringar såsom istider [länk till SMHI].

Forskarnas slutsats är att även om Golfströmmen stängs av får vi milda vintrar och ytterligare en myt har avslöjats.

Andra bloggar om: intressant.se