lördag, september 2

Varning för ordet konsensus

När någon i vetenskapliga sammanhang säger/skriver ordet konsensus - dra öronen åt dig! Var ytterst misstänksam mot budbäraren. Troligen är han/hon ute i politiska syften för att manipulera dig. Gäller det växthuseffekten och global uppvärmning så var extra kritisk.

Vetenskap och forskning bygger på att ifrågasätta. Med "konsensus" kommer forskningen ingenvart. I fallet växthuseffekten så är forskarna oeniga vad som orsakar klimatförändringar. Detta är sunt då vetenskapen inte kommit längre. Det är helt enkelt så många parametrar (solinstrålning, koldioxid, vattenånga, luftföroreningar, solaktivitet, jordens avstånd till solen, havsströmmar, kemiska faktorer m.fl.) som samverkar så någon modell som kan ge tillförlitliga framtidprognoser finns inte. Det finns olika teorier bl.a. annat den som IPCC och Kyotoprotokollet utgår ifrån (den s.k. hockeyklubbskurvan). Tyvärr har denna teori rasat ihop sedan allvarliga statistiska fel konstaterats i modellen.

Ordet "konsensus" används av politiker och opinionsbildare för att uppnå sina politiska mål inte för att lösa problemen med jordens klimat. Politiker från de flesta svenska partier använder klimatfrågan för att driva samhällsutvecklingen i sin önskade riktning. Man försöker ljuga och bedra allmänheten och låtsas att forskarna är eniga. Akta er för att tro på dem! Att ljuga i politiken tycks vara tillåtet - kanske det är därför svenska folket har så lågt förtroende för politiker. Goggla på orden "konsensus" och "Naturvårdsverket" och se vad Naturvårdsverket älskar detta ord.