tisdag, augusti 29

Sätt Aktuellts Anna Hedenmo i karantän

Fri television påstår den ofria televisionen. Krig är fred sa Orwell. Stats-tv:s nyhetsuppläsare Anna Hedenmo avslöjas i den nya videon där partiledarna Göran Persson respektive Fredrik Reinfeldt och Maude Olofsson intervjuas.

När Göran Persson intervjuas har hon en mjuk röst med leende på läpparna. Hon avbryter aldrig och tar upp frågor som tandvårdsreformen och daghemstaxan som hon vet Persson kommer att gilla. När sedan Fredrik Reinfeldt intervjuas är hon aggressiv, avbryter hela tiden, visar sin avsky med sitt kroppsspråk.

Se videon på youtube.com eller bubblare.se. Tipstack Henrik Alexandersson.

Anna Hedenmo har ofta tydligt visat sina sympatier för vänstern. Det är dags att hon får andra arbetsuppgifter.

fredag, augusti 18

Skattepengar används för liv i sus och dus på Café Opera

På väg hem från Gamla Stan i kväll råkade jag höra av en vakt utanför Café Opera "Hela Café Opera är abonnerat av Kulturfestivalen ikväll. Ingen annan har tillträde". Är det så våra tvångskonfiskerade skattepengar används? För att andra ska slå runt på Café Opera på vår bekostnad? Vad säger vanliga svenskar som inte får sjukvård när det behövs? Som ringer polisen när brott begås och får höra att de inte har några resurser lediga. Är det så politikerna handskas med VÅRA pengar?

Tilläggas kan att förutom vakten har jag inte fått detta bekräftat ännu. Men jag ska gräva vidare.

lördag, augusti 5

Nya kärnkraftverk säkrare och billigare

Medan Sverige stått stilla under inflytande av miljömupparna och kommunisterna har kärnkraftstekniken tagit flera steg framåt. Finland bygger nu sin första generation III+ reaktor i Olkiluoto, en s.k. EPR-reaktor som har en effekt på 1600 MW. Denna typ som är europeisk innehåller en hel del ny teknik. Finlands reaktor är planerad att starta 2009. Frankrike satsar också stort på ny kärnkraftteknik.

- Livslängden är 60 år och reaktorn beräknas vara igång 92% av tiden
- Säkerhetssystemen bygger på passiva säkerhetsystem såsom gravitation, cirkulation och inte aktiva komponenter såsom pumpar och ventiler. Händer något oförutsätt stängs den av sig själv.
- Avfallet som produceras är betydligt mindre än tidigare generation 1 och 2 reaktorer som Sverige har idag.
- Byggkostnaden uppskattas till ca 5 - 13 miljarder kronor. Finland betalar bara 3.2 miljarder euros för sin nya reaktor.

Läs mer om de nya reaktorerna på BBC här.

Istället för att bygga subventionerad dyr vindkraft bör Sverige satsa på att succesivt byta ut de gamla kärnreaktorerna. Vindkraften är dessutom högst diskutabel ur miljösynpunkt. Landskapet förfulas och djurlivet påverkas negativt. Det är hög tid att se till att vi har tillgång till billig energi annars ökar arbetslösheten och vi blir som folk fattigare. De höga elpriserna drabbar främst låginkomsttagare och det är inte realistiskt att vi ska använda stearinljus och tvätta våra kläder för hand framöver.

Det finns redan två reaktorer i Olkiluoto som ligger nära Sverige. Dessa levererades av ABB (ASEA) Atom. Sveriges position som leverantör är sedan länge bortschabblad av socialdemokraterna. Delarna till Finlands nya reaktor produceras av många länder, Japan, Tyskland, Indonesien, USA, Canada, USA och Finland. Sverige är inte med i leken längre som framstående inom kärnkraftsteknik. Kärnkraftsbyggandet förväntas ta fart igen då inga andra realistiska alternativ finns.