söndag, juli 2

Är etanol ett miljövänligt bränsle?

Etanol är ett miljövänligt bränsle hävdar politiker och myndigheter. Men om man tittar på hela kretsloppen inklusive produktion framträder en helt annan bild. Enligt en forskningsrapport av Dr Pimentel och Dr. Patzek kostar det 57% mer fossil energi att producera etanol av trä än vad man får sen får tillbaka. Rapporten har publicerats juli 2005 i den ansedda tidskriften Natural Resources Research.

Studien, som gjordes 2005, är alarmerande för hela satsningen på etanol i Sverige. Tabell 5 på sidan 71 visar hur forskarna gjort beräkningarna. Här tas med hur mycket fossilt bränsle som går för att fälla skogen, transportera, producera o.s.v. Resultatet blir en katastrof för den "miljövänliga" etanolen.

Även om det finns andra studier som visar en bättre och även positiv energibalans är det mer forskning som behövs innan någon storskalig satsning görs på att producera etanol av skog. Annars kan slutresultatet bli att vårt beroende och import av fossila bränslen ökar i stället för minskar. Dessutom kan etanol inte kallas en förnyelsebar energikälla om forskarnas resultat stämmer.

I USA förs en debatt om vilka energislag man ska satsa på. I Sverige är mainstreammedia förvånansvärt tysta och politikerna har bestämt vad som är miljövänligt. Etanolsatsningen i Sverige måste ifrågasättas! Det gäller även den starkt subventionerade vindkraften.

3 Comments:

At 08 juli, 2006 20:20, Blogger vinterbadaren said...

Tack för ett intressant inlägg. Har hört något liknande tidigare men har ej kunnat få fram några källor.Vidare bör beaktas att energi-innehållet i en liter etanol är betydligt lägre än i motsvarande liter bensin (ca 40%?????).

 
At 02 maj, 2007 11:37, Anonymous m said...

Vem finasierar Dr Pimentel och Dr. Patzek forskningsrapport? Är det möjligtvis så att Oljeindustrin har ett finger med i spelet?

 
At 25 september, 2007 15:37, Anonymous Anonym said...

Ett litet tankeexperiment jag har.
Om man borser från hur bränslena tillverkas och jämför dom faktiska utsläppen från fossila bränslen och etanol, så är dom ungefär lika stora. Om man sen tänker sig att 50% av världens bilar skulle köra på etanol (hemska tanke)20 år framöver, eller att alla skulle köra på fossilt samma tid. Så skulle ju det totala utsläppet av koldioxid vara detsamma i båda fallen. Växtligheten skulle också vara precis densamma i båda fallen förutsatt att dom förnyelsebara förnyas till 100%
Men var är då vinsten med minskad koldioxid när man använder förnyelsebara? Det har jag funderat på och det måste ligga i vad som odlades på fälten innan.Var det matgrödor?
Jag tror att en ökad konsumtion av förnyelsebara energikällor, måste innebära en minskad konsumtion av matgrödor för att någon koldioxidminskning ska kunna uppnås. Även mat ger upphov till koldioxid.
Förnyelsebara energikällor är inget annat än just förnyelsebara, och vad man sparar på är bara andra former av energikällor (fossil olja).

Olle S

 

Skicka en kommentar

<< Home