onsdag, juli 19

Aftonbladet ljuger om globala uppvärmningen

Naturvårdsverket hänvisar gång på gång till IPCC och bl.a. den så kallade hockeyklubbskurvan. Kurvan togs fram av Michael Mann och har varit en del av grunden för påståendet att jordens medeltemperatur kommer att öka kraftigt. Genom att hänvisa till en gammal rapport och blunda för nya fakta försöker Naturvårdsverket driva regeringens politik. Men Naturvårdsverket och svenska media struntar i vad som händer ute i världen, att alla forskare inte alls tror att koldioxidutsläppen kommer att ha någon större påverkan på temperaturen.

Nu har en ny rapport kommit som grundligt granskat Manns påstående att temperaturen under 1990-talet varit det högsta på tusen år. Rapporten har också granskat hur rapporten kunnat godkännas och kommit fram till att den som skrivit rapporten och dess granskare i högsta grad är beroende. Varför Manns rapport är så viktig är att den ligger till grund för Kyotoavtalet och att du helt i onödan betalar 15 öre per kWh högre elpris idag. Rapporten som benämns Wegmanrapporten finns i en sammanfattning här och lång version här.

Rapporten konstaterar från statistiskt synvinkel att Mann inte har någon grund för sina påståenden om 1990-talet som det varmaste decenniet. Det finns allvarliga fel i Manns statistik. Likaså slår rapporten fast det självklara att det är högst olämpligt författare och granskare tillhör samma grupp. "Especially when massiv amounts of public monies and human lives are at stake, academic work should have a more intense level of scrutiny and review. It is especially the case that authors of policy-related documents like the IPCC report, Climate Change 2001: The scientific basis, should not be the same people as those that constructed the academic papers."

Regeringen och media verkar sitta helt i miljömupparnas händer. Aftonbladet har till och med börjat hitta på nyheter, se här. Aftonbladet är en slasktidning som struntar i fakta och bara vill skrämma folk.

Det finns ingen fråga där svenska folket är så grundlurade som i klimatfrågan. Eftersom det rör sig om prognoser, komplexa samband och att forskningen fortfarande inte kommit särskild långt är det en idealisk fråga att driva. Genom att påstå att vi kommer att drabbas av katastrofer försöker men driva Sverige tillbaka 50 år tillbaka men med socialistiska förtecken. Speciellt Joachim Kerpner på Aftonbladet verkar inte ens ha läst fysik i grundskolan. "Växthusgaserna sprider sig över hela jorden, och därför blir inte vädret svalare för dig när du ställer bilen." Javisst växthusgaser sprider sig med vinden. De viktigaste växthusgaserna är vatten och koldioxid - utan dessa skulle Aftonbladets "klimatreporter" Kerpner inte leva. Kerpner verkar ha fått hybris också: "Men små länder som Sverige visar att utvecklingen faktiskt går att hejda. Tack vare omfattande koldioxidskatter är vi ett av få i-länder som i dag har lägre utsläpp än 1990. Kan nio miljoner nordbor sänka utsläppen så ska väl sex miljarder jordbor kunna klara det? Eller?". Sverige - världens samvete? Kerpner har inte ens orkat läsa de officiella rapporterna om utsläppen. Exempel på länder som minskat mer än Sverige (-3.6%) är Storbritannien(-14.4%), Slovakien (-30.3%), Polen (-31.6%), Tyskland (-17.5%) o.s.v.. Aftonbladet och Joachim Kerpner ska nog hålla sig till att skriva om sex, mord och såpor.

Nästa gång du betalar elräkningen, blir av med jobbet eller ska flyga efter flygskatten drivits igenom - kom ihåg vilka som drivit igenom detta.

söndag, juli 2

Är etanol ett miljövänligt bränsle?

Etanol är ett miljövänligt bränsle hävdar politiker och myndigheter. Men om man tittar på hela kretsloppen inklusive produktion framträder en helt annan bild. Enligt en forskningsrapport av Dr Pimentel och Dr. Patzek kostar det 57% mer fossil energi att producera etanol av trä än vad man får sen får tillbaka. Rapporten har publicerats juli 2005 i den ansedda tidskriften Natural Resources Research.

Studien, som gjordes 2005, är alarmerande för hela satsningen på etanol i Sverige. Tabell 5 på sidan 71 visar hur forskarna gjort beräkningarna. Här tas med hur mycket fossilt bränsle som går för att fälla skogen, transportera, producera o.s.v. Resultatet blir en katastrof för den "miljövänliga" etanolen.

Även om det finns andra studier som visar en bättre och även positiv energibalans är det mer forskning som behövs innan någon storskalig satsning görs på att producera etanol av skog. Annars kan slutresultatet bli att vårt beroende och import av fossila bränslen ökar i stället för minskar. Dessutom kan etanol inte kallas en förnyelsebar energikälla om forskarnas resultat stämmer.

I USA förs en debatt om vilka energislag man ska satsa på. I Sverige är mainstreammedia förvånansvärt tysta och politikerna har bestämt vad som är miljövänligt. Etanolsatsningen i Sverige måste ifrågasättas! Det gäller även den starkt subventionerade vindkraften.