onsdag, juni 7

Solbad - död eller bot - del 2

Nu är det sommar och nu kommer varningarna om faran om att vistas i solen. Men det är bara halva sanningen. Solen kan skydda dig mot en rad sjukdomar som cancer, MS, smärta, depression, kanske också tuberkulos, reumatism och typ 1 diabetes.

I Sverige dör ca 300 personer varje år av hudcancer. Att solens UV-strålar är en bidragande orsak till detta anses klarlagt. Men solen har också en rad hälsobringande effekter. Allt fler forskningsrapporter visar detta. Forskarna tror att D-vitamin spelar en roll för skydd mot många sjukdomar, se här. Solen spelar en stor roll i kroppens egen prodution av D-vitamin. Det uppskattas att upp till 90% av D-vitamin intaget kommer indirekt via solen.

Risken för prostatacancer minskas till hälften för de som solar mycket jämfört med de har låg solexponering enligt Nothern California Cancer Center. I denna blogg har det tidigare uppmärksammats, se här. I Sverige drabbas ca 10000 män av denna cancerform varje år. Även för tjocktarmscancer ses en halverad risk om man får rätt mängd D-vitamin enligt forskare på Naval Health Research Center i San Diego. De går så långt att de förslår: "Prompt public health action is needed to increase intake of vitamin D by encouraging a modest duration of sunlight exposure." På sjukhus kan det vara en fördel om du får ett soligt rum. Du upplever mindre smärta och kan komma hem tidigare.

Det verkar vara bäst att sola med måtta. Att undvika solen kanske skyddar mot hudcancer men då kan du riskera att få en rad andra sjukdomar. Forskningen inom detta område är relativt ny men räkna med att rekommendationerna om solexponering kommer att ändras inom några år.